Crimson Avenger/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
CATiny.png Crimson Avenger
Crimson Avenger 2.png
Name Elesis
Class CATiny.png Crimson Avenger
Weapon Claymore, Evil Energy Techniques
Age 19
Class Tree Elesis > Dark Knight > Crimson Avenger
Release Date Korean Flag.png 21 August 2014
Japanese Flag.png 10 February 2015
Europeanunion.png 11 February 2015
Flag-us.png 11 February 2015
Chinese Flag.png 26 February 2015
Statistics
Crimson Avenger
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
They shouldn't have messed with me...


Crimson Avenger

Điểm mạnh

Là một Crimson Avenger, Elesis đã làm chủ hoàn toàn sức mạnh bóng tối của cô ta giúp cô trở nên mạnh hơn bao giờ hết.Những đòn tấn công của cô, dù mạnh hơn, nhưng cũng tốn càng nhiều máu hơn để duy trì do kĩ năng vốn có -Blood Hit, thứ mà tạo nên đặc điểm của cô- sụ liều lĩnh cực cao . Để bù cho lượng máu mất đi, Elesis sở hữu nhiều kĩ năng bị động cho phép cô hồi máu ở những trường hợp cụ thể. Liên tục đứng trên ranh giới giữa sống và chết, Crimson Avenger có phương thức tấn công như các Berserker class, coi nhẹ việc phòng thủ và hi sinh sinh mạng bản thân để gây ra càng nhiều sát thương càng tốt

Tiểu sử

Bị mai phục trong công cục tái chiếm thành Feita trước lũ quỷ, Elesis bị mất toàn bộ binh sĩ dưới quyền và bị trọng thương .
Đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết, Elesis quyết định tiếp nhận năng lượng đen ( Dark Energy) từ viên El shard đen ( Dark El shard) mầ cô thu được từ tay bọn Amethyst để bám víu sự sống,nhưng...
Do năng lượng đen tối của viên Dark El shard, Elesis bị nuốt chửng bởi mong muốn điên cuồng của sự phục thù và tái sinh trở thành 'Crimson Avenger', kẻ mong muốn những cuộc trả thù đẫm máu .

Chuyển nghề lần 2

Khi đạt đến cấp độ 35, Dark Knight có thể thăng cấp thành Crimson Avenger. Nhận nhiệm vụ thăng cấp nhân vật lần hai ở Ariel, NPC sự kiện ở mỗi thành.
Cũng Có thể thăng cấp lên Crimson Avenger ngay lập tức bằng cách sử dụng vật phẩm: Crimson Avenger's StampingCAjc.png.

Crimson Avenger

 1. Nói chuyện với Adel in Altera.
 2. Nhặt 60 mảnh rỏi ra từ Nasods ở Altera
 3. Nói chuyện Allegro ở Feita
 4. Giết 400 Demons in Feita
  • Nếu bạn chạy map Underground Chapel ở Very Hard và chạy đường dài nhất, bạn có thể giết tới 58 demons mỗi lượt,hoàn thành quest với chỉ 7 lần chạy dungeon .
 5. Giết 80 Necromancers và nhặt 1 mạnh rỏi ra từ Amethyst ở Very Hard


Cây Kĩ Năng

Skills Passives Locked
Blank.png CAIcon8.png CAIcon17.png CAIcon4.png Blank.png Level 35
Blank.png BloodExplosion.PNG Blank.png Blank.png Blank.png Level 40
Blank.png CAIcon12.png Blank.png Blank.png LockCover.png CAIcon11.png
Level 45
CAIcon14.png Blank.png CAIcon20.png Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png CAIcon10.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png CAIcon5.png LockCover.png CAIcon1.png
Level 60
Blank.png LockCover.png CAIcon13.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 65
Blank.png CrATrans1.png Blank.png CrATrans4.png Blank.png Level 70 (Transcendence)
Blank.png CrATrans2.png Blank.png Blank.png LockCover.png TransShared.png
Level 80
Blank.png CrATrans3.png Blank.png Blank.png LockCover.png CrATrans5.png
Level 90
Blank.png CrATrans6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 95
 • 2nd Job Skill Traits unlocked at Level 70.
 • 2nd Job Final Enhanced Skill unlocked upon Transcending.
 • Transcendence Skill Traits unlocked at Level 99.
 • Transcendence Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 3rd job class.


Combo Phụ

Image Description Damage
CAcombo1.png Bloody Onslaught

Khi đang lướt, Elesis có thể bắn ra những cơn sóng máu ra phỉa trước cô tấn công lên tới tối đa 3 mục tiêu.Liên tục nhấn Z.png sẽ bắn ra nhiều cơn sóng hơn nữa. 2 cơn sóng cuối cùng sẽ xuyên qua tất cả kẻ địch

 • 2 đòn Z.png ban đầu là Gale?, những cơn sóng sau đó là Annihilation?.

DR.png
Z.png 120% Phy. Damage
Z.png 105% Phy. Damage
Z.png 50% Phy. Damage +
100% Phy. Damage x2
Initial Waves
(50% Phy. Damage +
100% Phy. Damage x3 +) x1~5
Final Wave
105% Phy. Damage +
100% Phy. Damage x4

CAcombo2.png Rushing Blood

Elesis lướt qua kẻ địch và đâm kiếm vào kẻ địch. Sau đó phóng thích năng lượng đen từ cây kiếm của cô ấy, liên tục gây xác thương lên kẻ địch và cuối cùng sử dụng 1 đòn đá hậu để bắn kể địch lên không trung (Will be Super Armored)?.

Chú ý rằng bạn giữ phím X.png càng lâu bao nhiêu thì cô ấy sẽ phóng năng lượng đen lâu bấy nhiêu trước khi đá

 • 2 đòn Z.png ban đầu là Gale?, những cơn sóng sau đó là Annihilation?.

DR.png
Z.png 120% Phy. Damage
X.png 100% Phy. Damage
X.png 100% Phy. Damage x 2~12 + 150% Phy. Damage


Kĩ Năng

Hyper Active

CAIcon13.png Fate Smash
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Special Active

CAIcon8.png Brandish Breaker
BloodExplosion.PNG Blood Explosion
CAIcon12.png Blood Cutter
CAIcon11.png Shade Illusion
Lock.gifLv45Book.png Camilla's Secret Manual (Advanced) is needed to unlock this skill, available through the Advanced Training Skill Quest or Item Mall.
CAIcon14.png Injection Stigma
CAIcon20.png Burning Phantom
CAIcon10.png Dread Weapon


Active

CAIcon17.png Shadow Edge

Passive

CAIcon4.png Judgment
CAIcon5.png Condemnation
CAIcon1.png Overflowing Blood
Lock.gifLv60Book.png Camilla's Secret Manual (Expert) is needed to unlock this skill, available through the Expert Training Skill Quest or Item Mall.


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Trivia

 • Crimson Avenger is Elesis' job branch to follow the Transform theme; a desperate act done in order gain a tremendous boost in power.
  • Elesis absorbs the Dark El's power in order to survive the ambush, in exchange for her sanity.
 • Elesis' outfit was teased before her reveal in ElType Volume 3. In the comic, just as Elesis was about to get an avatar card, Add rushed by and the cards flew. Add was then hit by a avatar card which was Crimson Avenger's.
 • In one of her losing poses, a dark apparition appears and strikes her down.
 • It is likely that the Dark El has affected Elesis' personality, as she laughs maniacally when winning.
 • Elesis' facial expression changes and her eyes turn amber upon becoming a Crimson Avenger.
 • Unlike Infinity Sword, who absorbed the energy of the Dark El with the desire to protect his friends, Crimson Avenger absorbed the energy of the Dark El in order to survive. This may have been what led to the personality difference between the two, despite both of them absorbing Dark El.
 • Crimson Avenger's in-game model has her hair tied in a ribbon, while her default skill cut-in shows her hair without anything.
 • Although it's not noticeable, in Crimson Avenger's portrait, she is shown holding on to a scrap of Dark Knight's blood scarf.
  • This also happens to be the "ribbon" she uses in her hair in her in-game model.
 • After advancing to Crimson Avenger, Elesis' character selection screen quote changes once again, to match her lifeless personality.


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth