Huyết Sắc Hồng Hoa

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • italiano • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
CRoTiny.png Huyết Sắc Hồng Hoa
CrimsonRosePortrait.png
Name Anna Testarossa (Rose)
Class CRoTiny.png Huyết Sắc Hồng Hoa
Weapon Súng lục ổ quay sợi xích, Súng hỏa mai, Súng máy, Súng tay, Đao gắn xích
Age 22
Class Tree Icon - Rose.png > BlNEW.png > CrRNEW.png > CrRTransNEW.png > Icon - Black Massacre.png
Release Date Korean Flag.png 28 January 2016
Japanese Flag.png 29 June 2016
Flag-us.png 29 June 2016
Bresil Flag.png 29 June 2016
Chinese Flag.png 13 July 2016
Europeanunion.png 10 August 2016
Statistics
Huyết Sắc Hồng Hoa
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Viên đạn của ta sẽ săn tìm trái tim của nhà ngươi!

CrRNEW.png Huyết Sắc Hồng Hoa

[Một sát thủ máu được sinh ra từ sự điên loạn để bảo vệ công chúa điện hạ.]
Một sát thủ Hộ vệ Hoàng gia sở hữu tốc độ cực nhanh và hành động chớp nhoáng, sẽ làm bất cứ thứ gì với khả năng của mình để bảo vệ công chúa điện hạ. Cô là Sát thủ mạnh nhất trong số những sát thủ của Majestic Garden.

CRActive5.png[Bloody Chain]
Ném đao xích vào kẻ địch và kéo chúng về phía bạn. Ấn phím kĩ năng một lần nữa để lao vào chúng.
CRActive6.png[Kill Point]
Ném đao xích và nện nhiều kẻ địch xuống trong một thời gian ngắn, làm giảm sức mạnh phòng thủ của chúng.
CRActive4.png[Multi Head Shot]
Vào tư thế bắn siêu giáp, dùng khẩu súng lục ổ quay để bắn bất kì hướng nào
CRActive2.png[Bloody Carnival]
Tung ra một đòn tấn công tàn nhẫn và dữ dội bằng cách chém khẩu súng lục ổ quay sợi xích và thanh đao một cách chớp nhoáng vào những kẻ địch trước mặt bạn.

Bối cảnh

Rose cuối cùng cũng cảm nhận được sức mạnh bị giới hạn của Bloodia khi cô bắt gặp được Nasods ở Altera. Thật may là vào lúc đó Zero đã cảm nhận được rằng Rose đã sẵn sàng để trở nên mạnh hơn và đã kích hoạt hệ thống thay đổi class. Adel đã giúp Rose khai thác được lợi ích từ nguồn sức mạnh mới khai phá nhưng vì Rose vẫn còn lo lắng về Công chúa điện hạ nên cô buộc phải đưa ra một lựa chọn khó khăn. Với sự trợ giúp của Dark El, cô tự cường hóa bản thân mình để trở thành một cỗ máy chiến đấu tàn nhẫn tại chiến trường.

Second Class Advancement

Upon reaching Lv. 35, Bloodia can advance into Crimson Rose. To receive the 2nd job quest, click on the job change notification located below the map select.
Crimson Rose can also be obtained by using the Cash Shop item: Crimson Rose's Seal HQ Shop Item 277087.png.

Crimson Rose

 1. Talk to Adel in Altera.
 2. Gather 30 Nasod Cores from Nasod monsters in Altera's dungeons (4-6 recommended).
 3. Defeat 4-6: Altera Core boss 4 times.
 4. Speak with Lento in Feita.
 5. Defeat 80 Glitter Alchemists and collect 1 Dark El from Amethyst (boss) from 5-3: Underground Chapel.

You can Transcend at Lv 70.

Skill Tree

Skills Passives Locked
Blank.png CRActive1.png CRActive2.png CRPassive1.png Blank.png Level 35
Blank.png CRActive3.png Blank.png Blank.png LockCover.png CRActive4.png
Level 45
CRActive5.png Blank.png CRActive6.png Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png BloodyRoad.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png CRPassive2.png LockCover.png CRPassive3.png
Level 60
Blank.png LockCover.png CRActive8.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 65


Additional Combos

CRPassive3.png : Revolver bullet damage is calculated before Death by Revolver.
Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.1x multiplier during 2nd job.
Image Description Damage
CRcombo1.png Hook Dive

After doing the standard DRU.pngZ.png combo, throw your chain blade and dive downwards toward the chained area. Finish the combo by automatically switching to revolvers and fire a shot.

DRU.png
Z.png 133% Phy. Damage
X.png 222% Phy. Damage
X.png 172% Phy. Damage x2
X.png 375% Phy. Damage

CRcombo2.png Hook Somersault

After doing any of Rose's weapon's DRU.pngX.pngX.png combos, somersault in midair by swinging the chain blade and dive in the opposite direction.

 • The full DRU.pngX.png combo must be performed before Rose can perform the chain somersault. One X.png command is needed for the Hand Cannon, two commands for Revolvers and Muskets, and three commands are needed for Auto-Guns.

(Any DRU.pngX.pngX.png)
Z.png 107% Phy. Damage x4
Z.png 286% Phy. Damage + 332% Phy. Damage


Skills

Hyper Active

CRActive8.png Blood and Chain
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.


Special Active

CRActive2.png Bloody Carnival
CRActive3.png Bloody Spike
CRActive4.png Multi Head Shot
Lock.gifLv45Book.png Camilla's Secret Manual (Advanced) is needed to unlock this skill, available through the Advanced Training Skill Quest or Item Mall.
CRActive6.png Kill Point
BloodyRoad.png Bloody Road


Active

CRActive1.png Western Fire
CRActive5.png Bloody Chain

Passive

CRPassive1.png Bloody Action
CRPassive2.png Saw Blade
CRPassive3.png Death by Revolver
Lock.gifLv60Book.png Camilla's Secret Manual (Expert) is needed to unlock this skill, available through the Expert Training Skill Quest or Item Mall.


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Trivia

 • Crimson Rose is based on the Crimson Rose Awakening class of Dungeon Fighter Online.
 • The Chain Blades that Crimson Rose uses are those shown in the skill icons of Bloody Spike and Kill Point.
 • Crimson Rose's promo weapons icon depicts the Chain Revolver without the blades.
 • Crimson Rose's start and lose poses lack the appearance of Zero and show her emotionless, Princess-obsessive personality.
 • Her clothing design is reminiscent of a Japanese kimono.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 크림슨 로제 Crimson Rose
Japanese Flag.png Japan クリムゾンロゼ Crimson Rose
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 緋紅玫瑰 Crimson Rose
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 血色玫瑰 Bloody Rose
German Flag.png Germany Blutrose Bloody Rose
Spanish Flag.png Spain Rosa escarlata Scarlet Rose
French Flag.png France Rose pourpre Crimson Rose
Polish Flag.png Poland Krwawa Róża Bloody Rose
Bresil Flag.png Brazil Rosa Carmesim Crimson Rose


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth