Cruel Slayer

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
ภาษา:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • polski • português do Brasil • ไทย • 中文(简体)‎
CruelSlayer.png [Passive] การทำคอมโบทุกๆ 5 ฮิตจะทำให้พลังโจมตีของ Elsword เพิ่มขึ้น มีผลทับซ้อนได้สูงสุด 5 ครั้ง


ความต้องการ

คลาส Master เลเวลตัวละครที่ต้องการ SP ที่ใช้ต่อเลเวลสกิล สกิลทางเลือก
Sheath Knight Lv. 20 30 3 Harsh Slayer


ข้อมูลสกิล

เลเวลสกิล เลเวลตัวละครที่ต้องการ บัฟเพิ่มพลังโจมตี
ต่อครั้ง ผลทับซ้อนสูงสุด ระยะเวลา
1 35 0.3% 5 ครั้ง 5 วินาที
2 0.6%
3 36 0.8%
4 39 1.1%
5 42 1.4%
6 45 1.7%
7 48 1.9%
8 51 2.2%
9 54 2.5%
10 57 2.8%
11 60 3%
12 63 3.3%
13 66 3.6%
14 69 3.9%
15 72 4.2%


Tips and Details

  • บัฟนี้จะลอยวนอยู่รอบตัวละครในรูปของดาบสีเหลือง ยิ่งบัฟมีผลทับซ้อนมากเท่าไหร่ ขนาด รายละเอียด และความเข้มของสัญลักษณ์ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
  • ระยะเวลาของบัฟจะเริ่มนับใหม่เมื่อได้รับผลทับซ้อนSheath Knight Skills
Special Active
Sword Fall Sword Fall     Final Strike Final Strike     Phantom Sword Phantom Sword
Active
Sword Shield Sword Shield     Kick Kick     Piercing Sword Piercing Sword     Harsh Chaser Harsh Chaser     Stoic Iron Body     
Passive
Basic Strength Training Basic Strength Training     Cruel Slayer Cruel Slayer     Harsh Slayer Brutal Slayer