Diangelion

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • italiano • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
Tiny - Diangelion (Lu).pngTiny - Diangelion (Ciel).png Diangelion
Name Luciela "Lu" R. SourcreamCiel
Class Tiny - Diangelion (Lu).pngTiny - Diangelion (Ciel).png Diangelion
Classes Tiny - Diangelion (Lu).png IblisTiny - Diangelion (Ciel).png Anular
Weapon Găng Ma Lực, Ma KhíSong Kiếm Súng, Súng Bắn Tỉa
Age Không rõ29
Class Tree Icon - LuCiel.png > DiaNEW.png > DemNEW.png > DemTransNEW.png > Icon - Diangelion (Iblis).pngIcon - Diangelion (Anular).png
Release Date Korean Flag.png 8 tháng Hai 2018
Japanese Flag.png 7 tháng Ba 2018
Chinese Flag.png 7 tháng Ba 2018
Flag-us.png 7 tháng Ba 2018
Bresil Flag.png 7 tháng Ba 2018
Flag-tw.png 8 tháng Ba 2018
Statistics
Diangelion
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Kyahaha!! Phá hết! Không chừa bất cứ một thứ gì!!

~ Lu

Chạy đi. Nếu ngươi không muốn tan xác.

~ Ciel


Icon - Diangelion (Iblis).pngIcon - Diangelion (Anular).png Diangelion (Iblis/Anular)

[Chủa Quỷ Tận Diệt và người hầu trung thành nhất của cô]
Ngôi vị cũ chẳng còn ý nghĩa gì đối với cô nữa.
Ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời cô là sự hủy diệt
và cảm giác thỏa mãn khi kéo những kẻ thù của mình xuống nấm mồ địa ngục.

DemActive1.png[Mod] - Land Crusher
-
Demon's Light.PNG[Archon Ray]
-
CodexGigas.PNG[Codex Gigas]
-
Demon Energy - Poison.png[Demonic Venom]
-


Bối cảnh

Lu hiện giờ là Chúa Quỷ Tận Diệt, thống trị những thần dân của cô thông qua việc biểu hiện sức mạnh vượt trội với Ciel - đầy tớ trung thành của mình. Họ xóa xổ những kẻ địch với năng lượng ma quỷ tà ác. Lu dần dần hồi phục năng lượng quỷ sau cái ngày mà El được phục hồi. Là một ác quỷ thuộc dòng dõi quý tộc, sức mạnh của Lu được tạo dựng từ Dark El, phần tối của El, điều này có nghĩa là việc El được phục hồi cũng sẽ làm cho sức mạnh của Dark El tăng lên, dẫn đến việc sức mạnh của Lu được tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Một luồng ma khí hắc ám bao quanh cơ thể của cô, ban cho cô sức mạnh tuyệt diệt.

Giờ đây, ngôi vị cũ chẳng còn nghĩa lý gì đối với cô nữa. Ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời cô chính là sự hủy diệt và cảm giác thỏa mãn khi kéo những kẻ thù của mình xuống nấm mồ địa ngục.

"Nếu đây là điều cô muốn... Tôi sẽ theo cô đến tận cùng." Ciel tiếp nhận luồng ma khí mạnh mẽ từ Lu, bước theo con đường tàn bạo của cô một cách đầy trách nhiệm như một cái bóng trung thành.

Lại một lần nữa họ đi săn, tìm kiếm một món "đồ chơi" mới để cho Chúa Quỷ Hủy Diệt "đùa nghịch".

Thăng tiến class lần thứ ba

Sau khi mở khóa Siêu Việt và đạt Lv. 99 bạn sẽ đủ tư cách để thăng tiến đến job thứ 3. Để nhận nhiệm vụ job thứ 3, click vào thông báo chuyển job đặt bên dưới chỗ chọn bản đồ. Job thứ 3 cũng có thể đạt được bằng cách sử dụng vật phẩm Item Mall: "Chúa Quỷ Tận Diệt" Job Change - Diangelion.png

Diangelion

  1. Hoàn thành Forgotten Elrian Sanctum một lần.
  2. Thu thập 5 Traces of Primordial Chaos (Chrysalis, 11-6: Forgotten Elrian Sanctum).
  3. Thu thập 20 Grand Compass Pieces (Skin Splitter, Elrianode).
  4. Đánh bại 2,000 Henir Mutated Monsters ở 11-3: Elrianode City11-4: Debrian Laboratory
  5. Đánh bại Spatio Reaper 30 lần. Có thể tìm thấy Spatio Reaper ở 11-3: Elrianode City hoặc 11-5: El Tower Defense.


Cây kĩ năng

Skills Passives Locked
Blank.png LockCover.png Demon's Light.PNG
Blank.png CodexGigas.PNG Demon Energy - Poison.png Level 99
DarkestDiangelionStage1.png LockCover.png DarkestDiangelionStage2.png
LockCover.png DarkestDiangelionStage3.png
LockCover.png DarkestDiangelionStage4.png
Blank.png Master ClassCombo bổ sung

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.15x multiplier during 3rd job.
Minh họa Mô tả Sát thương
Lu Ciel
Combo - Diangelion.png Turning Uppercut

Sau khi thực hiện DR.pngX.png bằng bất kì nhân vật nào, quay lại và hất tung kẻ địch. Nhân vật kia sau đó sẽ xuất hiện và tấn công những kẻ địch bị hất tung. Nếu đánh thành công kẻ địch bằng X.png, một ký hiệu nhắc nhở CCPV.png sẽ xuất hiện và kẻ địch sẽ bị Bounded nếu bạn nhấn nút.

DR.png
X.png 278% Sát thương Vật lý + 174% Sát thương Vật lý
CPZ.png 184% Sát thương Vật lý
X.png 379% Sát thương Vật lý

DR.png
X.png 409% Sát thương Phép thuật
CPZ.png 184% Sát thương Vật lý
X.png 379% Sát thương Vật lý


Kỹ năng

Hyper Active

Demon's Light.PNG Archon Ray
Lock.gifHyperBook2.png Ultimate Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill II Quest or Item Mall.

Force Mod Skill

Land Crusher
Bloodlust
Altar of Evil
Desperado
Garden of Haures
Rapid Fury
Demonic Rush

Passive

CodexGigas.PNG Codex Gigas
Demon Energy - Poison.png Demonic Venom

Madness Skills

DemActive5.png Death Touch
DemActive6.png Mortal Fear
ThornsHell.png Thorns of Hell
DemActive7.png Dark Plasma
DiablaHellGate.png Abyssal Gate
  • In addition to these new skills, Diangelion can also learn Force Skills.


Videos


Thư viện ảnh

Artwork

Linh tinh


Lề

  • Diangelion (διαγγέλιον) là một cụm từ tiếng Hy Lạp không rõ nghĩa và nguồn gốc, nó có thể được tìm thấy trong các văn bản kinh thánh Hy Lạp, không có từ tiếng Anh nào khác dịch chính xác nghĩa của nó ngoại trừ "message" (lời nhắn). Về mặt từ nguyên học thì nó tương đồng với cụm εὐαγγέλιον (evangelion: sách Phúc Âm, tin tốt). Do tính chất liên quan đến ma quỷ của class nên nó có lẽ là từ viết tắt của διαβολος (diabolos: ác quỷ, kẻ vu oan) và gốc từ của từ trên, -αγγέλιον, hay "Diabolic Messenger" (Sứ giả Ác quỷ).
  • Trong khi cả hai CatastropheInnocent xây dựng dựa trên ý tưởng hai nhân vật chiến đấu trong cùng một nhân vật với những lối đánh riêng thì Diangelion đưa vào một hướng rẽ khác, thực ra là Lu hấp thụ năng lượng của Ciel cho sức mạnh của chính mình.
    • Ciel không chỉ là thứ cường hóa sức mạnh cho Lu lúc này, bởi lẽ giọng của anh nghe như đang cảm thấy tội lỗi và có phần khẽ khàng còn giọng của Lu thì cực kì trịnh thượng và đầy thỏa mãn, đặc biệt là khi đang Hyper Active, Archon Ray, Ciel càu nhàu khi anh bị Lu điên cuồng ép buộc phải tàn phá tất tần tật mọi thứ cho cô.


Tên thay thế

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 디앙겔리온 Diangelion
Japanese Flag.png Japan ディアンゲリオン Diangelion
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 滅盡魔皇 Diệt Tận Ma Hoàng
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 双星邪魔 Song Tinh Tà Ma
Bresil Flag.png Brazil Tormento Khởi Nguồn Đau Khổ

Lu

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 이블리스 Iblis
Japanese Flag.png Japan イブリス Iblis
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 易卜劣廝 Iblis
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 毁灭夜魔 Hủy Diệt Dạ Ma

Ciel

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 아눌라르 Anular
Japanese Flag.png Japan アヌラール Anular
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 雅洛拉 Anular
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 杀戮夜魔 Sát Lục Dạ Ma
Bresil Flag.png Brazil Sombrio Dark One


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth