Fever/vi

From Elwiki
Jump to: navigation, search
Ngôn ngữ:English • español • français • italiano • Tiếng Việt • 中文(简体)‎

Fever là gì?

Fever là một thanh đặt biệt, được làm đầy bằng cách chơi với tổ đội. Thanh này nằm phía trên bên phải màn hình, có thể dồn tới 100 điểm. Cứ mỗi lần qua 1 phòng trong dungeon thanh Fever tăng 1 điểm.

Hiệu ứng Fever

Khi thanh Fever chưa đầy thì hoàn toàn không có tác dụng gì. Tuy nhiên nếu làm đầy nó, tổ đội của bạn sẽ được:

  • Ngẫu nhiên kích hoạt Awakening Mode khi trong dungeon hoặc trên field.
    • Nếu người chơi đang trong trạng thái Awakening Mode, họ sẽ được kéo dài thời gian hiệu ứng. Riêng với Add, sẽ nhận thêm DP.
  • Tăng tỉ lệ rơi vật phẩm từ quái trong dungeon.
  • Tăng khả năng xuất hiên của Luto trong Secret Dungeons
  • Toàn bộ mana được hồi lại tại thời điểm thanh Fever kích hoạt


Chi tiết và Mẹo

  • Fever sẽ kích hoạt nhiều hơn với tổ đội nhiều người hơn.
  • Nếu có thành viên thoát khỏi tổ đội, thanh Fever sẽ giảm một ít.
  • Thanh Fever được tự động làm đầy nếu tổ đội được lập thông qua hàng chờ tự động.


General Guides
{{
Story Elsword WorldLoreNPCsStory
Gameplay Modes DungeonsHunting FieldsPvPRaid Boss
Gameplay Features AchievementsElrios Hot SpringsEpic NPCsQuestsSkill QuestSkillsTitlesTranscendenceUI Guide
Gameplay Mechanics Awakening ModeFeverMana BreakPower-upsSkill TraitsSpecial EffectStaminaStatus EffectsStoic Thresholds
System Guides BankCharacter SystemsEl ResonanceElrios StudioGuildItem Lock SystemMagic WardrobeProfession SystemRandom Mission SystemWedding System
Items CubesCurrencyItem DatabaseMonster CardsMountsPets
Equipment & Accessories Arena Sets (S4)Boss DropsRegional EquipmentUnique Equipment (Heroic Dungeon EquipmentSecret Dungeon Equipment)
Equipment Functions AttributingDismantlingIdentifyingSocketingUpgrading
Cash BingoCharacter CustomizationIce Burners (Preview) ▪ Item Mall
Miscellaneous Dance CommandsGalleriesQuick VoiceSoundtrackUser Created Combos
Other Media AnimationElsword Mobile GamesLight NovelsOfficial MerchandiseWebcomics
}}