Innocent

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • italiano • português do Brasil • русский • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
InnLTiny.pngInnCTiny.png Innocent
InnPortraitRight.png
Name Luciela "Lu" R. SourcreamCiel
Class InnLTiny.pngInnCTiny.png Innocent
Classes InnLTiny.png IshtarInnCTiny.png Chevalier
Weapon Găng Ma Lực, Mũi Giáo Linh HồnSong Kiếm Súng, Súng Hình Chữ Thập
Age Không rõ29
Class Tree Icon - LuCiel.png > RGNEW.png > NBNEW.png > NBTransNEW.png > Icon - Innocent (Ishtar).pngIcon - Innocent (Chevalier).png
Release Date Korean Flag.png 28 tháng Mười Hai 2017
Japanese Flag.png 7 tháng Hai 2018
Chinese Flag.png 7 tháng Hai 2018
Flag-us.png 7 tháng Hai 2018
Bresil Flag.png 7 tháng Hai 2018
Flag-tw.png 8 tháng Hai 2018
Statistics
Speed: Slow Average Fast Dunno.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard ???
Hô hô hô... Hãy cúi đầu trước đấng tối cao thật sự của nhà ngươi đi, ta là người xứng đáng với ngôi vị quỷ vương!

~ Lu

Tôi sẽ là cái bóng, là tấm khiên, là ngọn giáo của cô.

~ Ciel


Icon - Innocent (Ishtar).pngIcon - Innocent (Chevalier).png Innocent (Ishtar/Chevalier)

[Đấng tối cao quyền quý của Abyss]
Lu/Ciel đạt được sức mạnh to lớn hơn được hợp nhất từ sức mạnh của cả hai nhập lại, sử dụng tính năng độc đáo của một thứ vũ khí cổ xưa và những linh hồn sâu thẳm.

NBTrans3.png[Mod] - Magdonic Cannon
Những linh hồn trở về. Gây ra sát thương lớn vào một mục tiêu.
InnoHA.png[Sefirot Phantasma]
Triệu hồi vũ khí ác quỷ 'Sefirot'. Mũi giáo cao quý sẽ phán quyết kẻ thù của ngươi.
InnoPassive1.png[Innocent Duet]
Cao quý là từ dùng để miêu tả Lu và Ciel cùng nhau. Cường hóa những kỹ năng kết hợp và hoán đổi.
InnoPassive2.png[Communication - Duet]
Năng lực tăng lên dựa trên số lượng linh hồn thu thập được.


Bối cảnh

Những quỷ vương tối cao của Abyss, hỗ trợ lẫn nhau tựa như giáo với khiên.

Lu và Ciel sử dụng những linh hồn sâu thẳm và một thứ vũ khí cổ xưa để khuất phục kẻ thù. Phần lớn sức mạnh của Lu quay trở về với sự hỗ trợ của Ciel nhưng anh lo lắng rằng kẻ thù của họ cũng đang dần lớn mạnh hơn.

Giao ước giữa họ cho phép Ciel chia sẻ một nửa sức mạnh của Lu nhưng anh muốn biết liệu họ có thể kết hợp cả hai làm một hay không. Ciel chia sẻ mối quan tâm này cho Lu và cô ấy đề xuất ra một giải pháp.

Một vũ khí cổ xưa tên là Sefirot Phantasma có khả năng hấp thu sức mạnh của người sử dụng. Dùng vũ khí này làm vật trung gian, họ có thể tạm thời hợp nhất linh hồn của mình để nhận được sức mạnh to lớn hơn bằng việc sát nhập cả hai nguồn sức mạnh làm một. Với năng lực vừa phát hiện ra này, giờ đây họ tiến gần hơn với việc đạt được ngai vàng.

Thăng tiến class lần thứ 3

Sau khi mở khóa Siêu Việt và đạt Lv. 99, bạn sẽ đủ tư cách để thăng tiến job thứ 3. Để nhận nhiệm vụ job thứ 3, click vào thông báo chuyển job nằm bên dưới chỗ chọn bản đồ. Job thứ 3 còn có thể đạt được bằng cách sử dụng vật phẩm trong Item Mall: Demon Lord of Abyss InnoJC.png

Innocent

  1. Hoàn thành Forgotten Elrian Sanctum một lần
  2. Thu thập 5 Traces of Primordial Chaos (Chrysalis, 11-6: Forgotten Elrian Sanctum).
  3. Thu thập 20 Grand Compass Pieces (Skin Splitter, Elrianode).
  4. Tiêu diệt 2,000 Henir Mutated Monsters ở 11-3: Elrianode City11-4: Debrian Laboratory.
  5. Tiệt diệt Spatio Reaper 30 lần. Có thể tìm thấy Spatio Reaper ở 11-3: Elrianode City hoặc 11-5: El Tower Defense.


Cây kỹ năng

Skills Passives Locked
Blank.png LockCover.png InnoHA.png
Blank.png InnoPassive1.png InnoPassive2.png Level 99
PrayInnocentStage1.png LockCover.png PrayInnocentStage2.png
LockCover.png PrayInnocentStage3.png
LockCover.png PrayInnocentStage4.png
Blank.png Master ClassCombo bổ sung

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.15x multiplier during 3rd job.
Minh họa Mô tả Sát thương
Lu Ciel
InnoCombo1.png
InnoCombo2.png
Switch Uppercut

Sau khi thực hiện Z.pngZ.png chuẩn, chuyển thành nhân vật kia để đánh bật lên, hất tung kẻ địch lên cao trên không trung.

Z.png 161% Phy. Damage
Z.png 171% Phy. Damage
CPX.png 273% Phy. Damage

Z.png 147% Phy. Damage
Z.png 190% Phy. Damage
CPX.png 273% Phy. Damage

Cập nhật

01/11/2018 KR
  • Sửa lỗi CPX.png trong Z.pngZ.pngCPX.png không hoạt động ở địa hình dốc.


Kỹ năng

Hyper Active

InnoHA.png Sefirot Phantasma
Lock.gifHyperBook2.png Ultimate Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill II Quest or Item Mall.

Force Mod Skill

Demonic Breath
Eschaton
Shadow
Shadow Bolt
Twilight Judgment
Swift Smash
Magdonic Cannon

Passive

InnoPassive1.png Innocent Duet
InnoPassive2.png Communication - Duet
  • In addition to these new skills, Innocent can also learn Force Skills.


Videos


Thư viện ảnh

Artwork

Khác


Lề

  • Innocent là một cái tên khá mỉa mai, do bản chất vốn có của Lu hiện nay được đặt tên trong sự chuyển job này.
  • Innocent là class có job thứ 3 duy nhất mà biểu tượng không có nhân vật còn lại ở phần nền phía sau. Thay vào đó, biểu tượng của họ trở về miêu tả nhân vật đơn với nền màu.
  • Trong khi Catastrophe chia cắt linh hồn của LuCiel hoàn toàn thì Innocent lại kết hợp chúng với nhau để hợp nhất sức mạnh của họ thành một.

Tên thay thế

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 이노센트 Innocent
Japanese Flag.png Japan イノセント Innocent
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 釋罪女皇 Thích Tội Nữ Hoàng
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 皇室圣灵 Hoàng Thất Thánh Linh
Bresil Flag.png Brazil Primor Đấng Toàn Năng

Lu

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 이슈타르 Ishtar
Japanese Flag.png Japan イシュタル Ishtar
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 伊絲塔 Ishtar
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 皇族神祇 Hoàng Tộc Thần Kỳ

Ciel

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 슈발리에 Chevalier
Japanese Flag.png Japan シュバリエ Chevalier
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 隨從武士 Tùy Tùng Võ Sĩ
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 皇族爵士 Hoàng Tộc Tước Sĩ
Bresil Flag.png Brazil Cavalheiro Chevalier


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth