Innocent

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • italiano • português do Brasil • русский • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
InnLTiny.pngInnCTiny.png Innocent
InnPortraitRight.png
Name Luciela "Lu" R. SourcreamCiel
Class InnLTiny.pngInnCTiny.png Innocent
Classes InnLTiny.png IshtarInnCTiny.png Chevalier
Weapon Găng Ma Lực, Mũi Giáo Linh HồnSong Kiếm Súng, Súng Hình Chữ Thập
Age Không rõ29
Class Tree Icon - LuCiel (Lu).png > Icon - Royal Guard.png > Icon - Noblesse.png > Icon - Noblesse (Trans).png > Icon - Innocent (Ishtar).pngIcon - Innocent (Chevalier).png
Release Date Korean Flag.png 28 tháng Mười Hai 2017
Japanese Flag.png 7 tháng Hai 2018
Chinese Flag.png 7 tháng Hai 2018
American Flag.png 7 tháng Hai 2018
Bresil Flag.png 7 tháng Hai 2018
Taiwanese Flag.png 8 tháng Hai 2018
Statistics
Speed: Slow Average Fast Dunno.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard ???
Hô hô hô... Hãy cúi đầu trước đấng tối cao thật sự của nhà ngươi đi, ta là người xứng đáng với ngôi vị quỷ vương!

~ Lu

Tôi sẽ là cái bóng, là tấm khiên, là ngọn giáo của cô.

~ Ciel


Icon - Innocent (Ishtar).pngIcon - Innocent (Chevalier).png Innocent (Ishtar/Chevalier)[edit]

[Đấng tối cao quyền quý của Abyss]
Lu/Ciel đạt được sức mạnh to lớn hơn được hợp nhất từ sức mạnh của cả hai nhập lại, sử dụng tính năng độc đáo của một thứ vũ khí cổ xưa và những linh hồn sâu thẳm.

NBTrans3.png[Mod] - Magdonic Cannon
Những linh hồn trở về. Gây ra sát thương lớn vào một mục tiêu.
InnoHA.png[Sefirot Phantasma]
Triệu hồi vũ khí ác quỷ 'Sefirot'. Mũi giáo cao quý sẽ phán quyết kẻ thù của ngươi.
InnoPassive1.png[Innocent Duet]
Cao quý là từ dùng để miêu tả Lu và Ciel cùng nhau. Cường hóa những kỹ năng kết hợp và hoán đổi.
InnoPassive2.png[Communication - Duet]
Năng lực tăng lên dựa trên số lượng linh hồn thu thập được.


Bối cảnh[edit]

Những quỷ vương tối cao của Abyss, hỗ trợ lẫn nhau tựa như giáo với khiên.

Lu và Ciel sử dụng những linh hồn sâu thẳm và một thứ vũ khí cổ xưa để khuất phục kẻ thù. Phần lớn sức mạnh của Lu quay trở về với sự hỗ trợ của Ciel nhưng anh lo lắng rằng kẻ thù của họ cũng đang dần lớn mạnh hơn.

Giao ước giữa họ cho phép Ciel chia sẻ một nửa sức mạnh của Lu nhưng anh muốn biết liệu họ có thể kết hợp cả hai làm một hay không. Ciel chia sẻ mối quan tâm này cho Lu và cô ấy đề xuất ra một giải pháp.

Một vũ khí cổ xưa tên là Sefirot Phantasma có khả năng hấp thu sức mạnh của người sử dụng. Dùng vũ khí này làm vật trung gian, họ có thể tạm thời hợp nhất linh hồn của mình để nhận được sức mạnh to lớn hơn bằng việc sát nhập cả hai nguồn sức mạnh làm một. Với năng lực vừa phát hiện ra này, giờ đây họ tiến gần hơn với việc đạt được ngai vàng.

Thăng tiến class lần thứ 3[edit]

Sau khi mở khóa Siêu Việt và đạt Lv. 99, bạn sẽ đủ tư cách để thăng tiến job thứ 3. Để nhận nhiệm vụ job thứ 3, click vào thông báo chuyển job nằm bên dưới chỗ chọn bản đồ. Job thứ 3 còn có thể đạt được bằng cách sử dụng vật phẩm trong Item Mall: Demon Lord of Abyss Job Change - Innocent.png

Innocent[edit]

  1. Hoàn thành Forgotten Elrian Sanctum một lần
  2. Thu thập 5 Traces of Primordial Chaos (Chrysalis, 11-6: Forgotten Elrian Sanctum).
  3. Thu thập 20 Grand Compass Pieces (Skin Splitter, Elrianode).
  4. Tiêu diệt 2,000 Henir Mutated Monsters ở 11-3: Elrianode City11-4: Debrian Laboratory.
  5. Tiệt diệt Spatio Reaper 30 lần. Có thể tìm thấy Spatio Reaper ở 11-3: Elrianode City hoặc 11-5: El Tower Defense.


Cây kỹ năng[edit]

Skills Passives
Blank.png

LockCover.png InnoHA.png

Blank.png InnoPassive1.png InnoPassive2.png Level 99
Master Class
PrayInnocentStage1.png

LockCover.png PrayInnocentStage2.png

LockCover.png PrayInnocentStage3.png

LockCover.png PrayInnocentStage4.png

Blank.pngCombo bổ sung[edit]

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.15x multiplier during 3rd job.
Minh họa Mô tả Sát thương
Lu Ciel
InnoCombo1.png
InnoCombo2.png
Switch Uppercut

Sau khi thực hiện Z.pngZ.png chuẩn, chuyển thành nhân vật kia để đánh bật lên, hất tung kẻ địch lên cao trên không trung.

Z.png 161% Phy. Damage
Z.png 171% Phy. Damage
CPX.png 273% Phy. Damage

Z.png 147% Phy. Damage
Z.png 190% Phy. Damage
CPX.png 273% Phy. Damage

Cập nhật[edit]

01/11/2018 KR
  • Sửa lỗi CPX.png trong Z.pngZ.pngCPX.png không hoạt động ở địa hình dốc.


Kỹ năng[edit]

Hyper Active[edit]

InnoHA.png Sefirot Phantasma
Lock.gifHyperBook2.png Ultimate Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill II Quest or Item Mall.

Force Mod Skill[edit]

Demonic Breath
Eschaton
NewPowerCube.pngObtainable from New Power: Force by completing the 3rd Job advancement quest.
Shadow
NewPowerCube.pngObtainable from New Power: Force by completing the 3rd Job advancement quest.
Shadow Bolt
ForceCube.pngObtainable from [Mod] Force (A) Cube by completing Camilla's Force Skill Training Quest.
Able to only choose 1 out of 2 Force Mod Skills.
Twilight Judgment
Swift Smash
ForceCube.pngObtainable from [Mod] Force (A) Cube by completing Camilla's Force Skill Training Quest.
Able to only choose 1 out of 2 Force Mod Skills.
Magdonic Cannon
NewPowerCube.pngObtainable from New Power: Force by completing the 3rd Job advancement quest.

Passive[edit]

InnoPassive1.png Innocent Duet
InnoPassive2.png Communication - Duet
  • In addition to these new skills, Innocent can also learn Force Skills.


Videos[edit]


Thư viện ảnh[edit]

Artwork[edit]

Khác[edit]


Lề[edit]

  • Innocent là một cái tên khá mỉa mai, do bản chất vốn có của Lu hiện nay được đặt tên trong sự chuyển job này.
  • Innocent là class có job thứ 3 duy nhất mà biểu tượng không có nhân vật còn lại ở phần nền phía sau. Thay vào đó, biểu tượng của họ trở về miêu tả nhân vật đơn với nền màu.
  • Trong khi Catastrophe chia cắt linh hồn của LuCiel hoàn toàn thì Innocent lại kết hợp chúng với nhau để hợp nhất sức mạnh của họ thành một.

Tên thay thế[edit]

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 이노센트 Innocent
Japanese Flag.png Japan イノセント Innocent
Taiwanese Flag.png Taiwan (Traditional Chinese) 釋罪女皇 Thích Tội Nữ Hoàng
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 皇室圣灵 Hoàng Thất Thánh Linh
Bresil Flag.png Brazil Primor Đấng Toàn Năng

Lu[edit]

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 이슈타르 Ishtar
Japanese Flag.png Japan イシュタル Ishtar
Taiwanese Flag.png Taiwan (Traditional Chinese) 伊絲塔 Ishtar
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 皇族神祇 Hoàng Tộc Thần Kỳ

Ciel[edit]

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 슈발리에 Chevalier
Japanese Flag.png Japan シュバリエ Chevalier
Taiwanese Flag.png Taiwan (Traditional Chinese) 隨從武士 Tùy Tùng Võ Sĩ
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 皇族爵士 Hoàng Tộc Tước Sĩ
Bresil Flag.png Brazil Cavalheiro Chevalier


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Root Knight.png
Root Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Sacred Templar.png
Sacred Templar
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
Arrowdown2.png
Icon - Genesis.png
Genesis
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Wiz Magician.png
Wiz Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Mystic Alchemist.png
Mystic Alchemist
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
Arrowdown2.png
Icon - Lord Azoth.png
Lord Azoth
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Venom Taker.png
Venom Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Mutant Reaper.png
Mutant Reaper
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
Arrowdown2.png
Icon - Revenant.png
Revenant
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Unknown.png
Code: Unknown
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Failess.png
Code: Failess
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
Arrowdown2.png
Icon - Code Antithese.png
Code: Antithese
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Dunno.png
February 2022
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
Arrowdown2.png
Dunno.png
Dunno.png
???
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta
Arrowdown2.png
Dunno.png
???