Sword Taker/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
Sword Taker
Sword Taker.png
Tên Raven
Class Sword Taker
Vũ khí Kiếm, Cánh tay Nasod
Cây class Raven > Sword Taker > Blade Master
Các tên gọi khác Korean Flag.png 소드 테이커
English Flag.png Sword Bearer
French Flag.png Porteur d'Épée
Japanese Flag.png ソードテイカー
Italian Flag.png Esperto di Spade
Bresil Flag.png Mercenário Espadachim
Spanish Flag.png Portador de espada
Chinese Flag.png 烈刃武者
Polish Flag.png Miecz Śmierci
Ngày phát hành Korean Flag.png ???
German Flag.png 6 July 2011
American Flag.png August 3rd, 2011
Chinese Flag.png 7 December 2011
Thống kê
Sword Taker
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Hãy xem và học tập này!


Sword Taker

Đặc trưng

Sword Taker chủ yếu sử dụng thanh kiếm của anh ta để gây nên sự chấn động và những nhát chém ở tốc độ cực nhanh. The Sword Taker có thể lướt đến đằng sau kẻ địch và chém chúng đến chết nếu chúng không cẩn thận.

Hoàn cảnh

Cánh tay Nasod mới của Raven rất mạnh. Quá mạnh, vì vậy, anh ta đã quyết định không dựa vào nó. Anh ta sợ rằng nếu sử dụng, nó có thể chế ngự tâm thức của anh và anh sẽ lại là 1 mối nguy hiểm đến Vương quốc Velder. Bộc phát cơn giận dữ dồn nén trong anh từ quá khứ chỉ dẫn đến sự hủy diệt. Ý chí chống lại việc sử dụng cánh tay Nasod đã làm cho anh sử dụng lại kiếm thuật của mình từ khi còn là một người lính cho Vương quốc Velder , do đó anh được mệnh danh là "Sword Taker " .


Thăng cấp nhân vật lần một

Sau khi hoàn thành xong chuỗi nhiệm vụ Taker, Raven có thể quyết định trở thành Sword Taker, Over Taker hay Weapon Taker.
Sword Taker có thể đạt được nếu sử dụng vật phẩm trong Item Mall : Sword Taker's RevelationJob Change - Sword Taker.png.

Sword Taker

 1. Nói chuyện với Lenphad, the Blacksmith of Elder.
 2. Nhặt 10 Velder Knight's Epaulette từ Little Soldier hay Big Soldier ở phó bản 2-5.
 3. Nhặt Velder Knight Ceremonial Sword từ Wally's Guardians ở phó bản 2-5 với cấp độ Khó (☆☆) hoặc cao hơn.
 4. Nhặt Velder Knight Fencing Manual từ Miniboss: Vergnert ở phó bản 2-5 với cấp độ Cực Khó (☆☆☆).


Ở cấp độ 35, a Sword Taker có thể thăng cấp thành Blade Master.

Cây kĩ năng

Option 1 Fixed Option 2 Fixed
Blank.png STSactive1.png Blank.png RPassive3.png Level 15
Blank.png STactive2.png Blank.png STPassive1.png Level 25
STSactive3.png Blank.png LockCover.png RavenNew2.png
Blank.png Level 30
Experienced Sword.PNG Blank.png RavenNew14.png Blank.png Level 35
STSactive5.png Blank.png LockCover.png STSactive4.png
STPassive4.png Level 40


Additional Combos

Image Description Damage
STCombo1.png Chém lên

Thực hiện chuỗi combo ZZZ bình thường, nhưng kết thúc với cú chém hất lên khiến cho cơ thể hắn và mục tiêu bay lên trên không trung.

 • Post 1/17 KR patch

Bây giờ bay lên với khoảng cách ngắn hơn.

Z.png 100% Sát thương vật lý
Z.png 100% Sát thương vật lý
Z.png 150% Sát thương vật lý
UZ.png 150% Sát thương vật lý

STCombo2.png Lướt chém lên

Đây là một combo hất lên nữa, được thực hiện khi hắn lướt tấn công rồi sử dụng combo ZZZ. Đây giống như combo hất lên, nhưng hắn không bay lên không trung. Một combo phổ biến bởi có KD thấp.

 • Post 1/17 KR patch

Bây giờ bay lên với khoảng cách ngắn hơn.

DR.png
Z.png 100% Sát thương vật lý
Z.png 100% Sát thương vật lý
Z.png 100% Sát thương vật lý

STCombo3.png Kết thúc

Sau khi thực hiện XXZ, bạn phải nhấn Z nhiều lần để chém nhanh nhiều nhát. Khi đang nhấn Z liên tục, thì nó không thể bị ngắt bởi những chiêu thức khác dù bạn dùng cho đến khi combo kết thúc. Sự ngắt khoảng của nhát chém cuối có thể theo sau( ngay lập tức) bởi chiêu thức Chủ Động (Actives) hay Chủ Động Đặc Biệt(Special Actives) để kéo dài combo.

 • Post 1/17 KR patch:

Combo bây giờ có hiệu ứng Super Armor cũng như hiệu ứng đốt mana (MP) (-2 MP mỗi nhát). Nhưng không nhất thiết phải nhấn quá nhiều lần nút bấm để tiếp tục combo. Bạn không cần phải liên tục nhấn Z để thực hiện những nhát chém nhanh, chỉ cần nhấn Z một lần sau khi nhấn XZZ.

X.png 200% Sát thương vật lý
X.png 200% Sát thương vật lý
Z.png 100% Sát thương vật lý
Z.png 80% Sát thương vật lý x10
Z.png 100% Sát thương vật lý


Skills

Special Active

STSactive1.png Berserker Blade
STSactive3.png Shockwave - Divider
RavenNew2.png Shockwave - Cutter lock.gif
STSactive5.png Hypersonic Stab
STSactive4.png Bloody Accel lock.gif


Active

STactive2.png Cut Tendon


Passive

RPassive3.png Basic Physical Offense Training
STPassive1.png Infinite Cause
STPassive4.png Shadow Piercing
Experienced Sword.PNG Blade Mastery
RavenNew14.png Fine Swordsmanship


GalleryTrivia

 • Unlike Raven's other classes, Sword Taker's Nasod arm shows little change from it's original appearance, merely covering the circular detail on the back of the hand, and the armor taking a whiter color.
 • Investigation of client data shows this class was initially called "Soul Taker".
  • Through further investigation by using a Awakening Potion(acquired by certain events), a text saying "-300 SOUL" will appear and you will gain 3 awakening beads. This could mean that Soul Taker was suppose to be based on utilizing the Awakening Mode.
 • As stated by the names of his skill notes, a Sword Taker is able to life-steal by making a contract of blood with his blade.
 • Sword Taker was probably intended by the developers to be somewhat like a vampire, hence the name Soul Taker. But the idea was scrapped.


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Root Knight.png
Root Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Sacred Templar.png
Sacred Templar
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
Arrowdown2.png
Icon - Genesis.png
Genesis
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Unknown.png
Code: Unknown
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Failess.png
Code: Failess
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
Arrowdown2.png
Icon - Code Antithese.png
Code: Antithese
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
Arrowdown2.png
Dunno.png
Dunno.png
???
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta
Arrowdown2.png
Dunno.png
???