4-X

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • italiano • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
4-XButton.png
4-xIcon KR.png

Transporting Tunnel: Contaminated Area

Alterasia was a more persistent and hardy plant than you thought. You brace yourself to enter the Contaminated Area in the Transport Tunnel that is filled with contagious spores.
Description
A Transporting Tunnel where advanced spores have completely contaminated everything.
4-xnew.jpg
Recommended Level
60-70
Required Combat Power

75

Entry Requirements
{{
 • Hoàn thành tất cả dungeon Altera ở mức Very Hard.
 • Cần có Luto's Pass HQ Shop Item 113277.png trong kho đồ.
  • Cần 2 Luto's Passes để đi mức Hell mode.
 • Yêu cầu cấp 60 trở lên.
}}
Mobs
{{ {{
Monster Image Monster Description Monster Moves
CorruptNasodScorpionFace.png Corrupt Nasod Scorpion - Như Nasod Scorpion, nhưng chúng sẽ bật iron body khi đạt số hit nhất định do người chơi tấn công.
CorruptNasodGuardianFace.png Corrupt Nasod Guardian - Như Elite Nasod Guard , thân hình của chúng bây giờ sẽ to hơn và có thể stun và gây giảm def và atk lên người chơi.
CorruptNasodBladerFace.png Corrupt Nasod Blader - Như Nasod Blader, tốc độ di tấn công nhanh hơn trước, chỉ xuất hiện ở mức Hell và Luto Modes.
CorruptNasodGuardTypeIceFace.png Corrupt Nasod Guard Type-ICE - Như Nasod Guard Type-ICE, nhưng chúng sẽ bật iron body khi đạt số hit nhất định do người chơi tấn công và sẽ gây giảm def và atk khi tấn công.
CorruptedNasodScoutTypeLFace.png Corrupt Nasod Scout Type-L - Như Nasod Scout Type-L các đòn đánh gây giảm def và atk thay vì làm choáng. Chúng sẽ bật iron body khi tấn công.
CorruptedEliteCannonFace.png Corrupt Elite Cannon - Như Elite Nasod Guard cannon bây giờ có thể bắn được nhiều mục tiêu,có gây giảm def và atk, stun nhưng không gây choáng như trước.
CorruptNasodAssultTypeW9Face.png Corrupt Nasod Assault: Type-W9 - Như Assault Nasod Type-W9 nhưng to hơn (lớn hơn cả Corrupt Nasod Guardian) và có tốc độ tấn công nhanh hơn.
EvolvedAlterasiaFace.png Evolved Alterasia - Như Alterasia , chúng sẽ mất một lượng HP cho mỗi Evolved Alterasia Spore được sản xuất.
Alterasia Spore.jpg Evolved Alterasia Spore - Như Alterasia Spores, các con quái không hoạt động có thể hấp thụ nó và cử động được, ngoài ra nó còn hồi HP cho bọn chúng.
 • Tong Luto Mode chúng sẽ phóng điện gây giảm def và atk khi bị người chơi tấn công.
 • Trong SD chúng không thể bị đẩy đi khi người chơi tấn công nên sẽ khó khăn khi đánh boss Type-H.
  • Người chơi có thể bỏ qua chúng không cần đánh để qua map.

}}

}}
General
{{ {{
Monster Image General Description General Moves
EnrodedNasodMinerFace.png Enroded Nasod Miner - Mini boss năng cấp từ Nasod Excavator.
EnrodedNasodDrillerFace.png Enroded Nasod Driller - Mini boss năng cấp từ Nasod Driller.
EnrodedEliteNasodFace.png Enroded Elite Nasod - Mini boss năng cấp từ Etile Nasod.
EnrodedNasodScorpionKingFace.png Enroded Nasod Scorpion King - Mini boss năng cấp từ Scorpion King.

}}

}}
Obstacles
{{ {{
Obstacles Image Obstacles Description
Poisongas.jpg Poisonous Air - Đây là không khí độc, khi người chơi vào dungeon sẽ có 10p (12p trong Hell mode) kháng độc,hết thời gian thì HP của người chơi sẽ giảm từ từ,nhưng sẽ không làm người chơi chết khi HP giảm hết (giảm còn 1HP là dừng).
Press.png Press - Xuất hiện đầu tiên trong dungeon Nasod Foundry, cỗ máy sẽ đè dẹp lép và gây dame lên người chơi, trước khi đè nó sẽ sì khói báo hiệu trước.
Electrifying Tong.png Electrifying Tong - Xuất hiện đầu tiên ở Altera Plains, tại đây nó sẽ bật lên tấn công người chơi nhiều hơn trước.

}}

}}
Boss
{{ {{
Monster Image Boss Description Boss Moves
Type-H
Alterasia Type-H - Boss có thể thực hiện các đòn tấn công của Elsword, Sword KnightMagic Knight. Boss thực hiện các combo sau >>^XXX, XXZ, >>ZZX, ZZZ >>^XXX and >>^XZ.

-Wind Blade: Giống như skill của Magic Knight's , dame ở mức trung bình. Type-H thường sử dụng để kết thúc combo.
-Armageddon Blade: To và dài hơn của Sword Knight's (dài hơn nửa màn hình), lượng dame nó gây ra rất to.(Khi boss sử dụng người chơi sẽ không thể di chuyển.) Type-H sẽ sử dụng skill khi đầy cây MP.

 • Đôi khi nó sẽ không dùng khi nó có thể tấn công được người chơi.


-Storm Blade: Giống như skill của Magic Knight's, gây ra lượng dame rất rất cao. Boss sẽ sử dụng skill này khi HP giảm xuống mức nhất định,và sau khi sử dụng boss sẽ bật iron body đề phòng người chơi phản công.

 • Boss cũng có thể sử dụng Armageddon Blade sau khi kết thúc Storm Blade khi đủ MP MP.
 • Type-H sẽ sử dụng Storm Blade khi thanh HP giảm xuống mức 40.7, 34.8, 28.8, 22.9, 17.3, 10.4, và 5.6 life , áp dụng cho mọi độ khó.


-Air Slash: Giống như skill của Sword Knight's. Đôi khi boss sẽ sử dụng khi đang ở giữa combo hoặc dùng để bắt người chơi.
-Alterasia Combo 1: Combo boss thường sử dụng là: ZZZ → Air Slash → >>^XXX → Wind Blade.

Notes

 • Boss sẽ bật Iron Body khi tấn công.
 • Có tốc độ tấn côn và di chuyển rất nhanh.
 • Sử dụng combo như Elsword's.
 • Iron body sẽ tắt khi bị tấn công.
 • Boss kháng tất cả các element so với các con boss khác. (Khoảng 200/500)
 • Sau khi update revamp SD, lượng dame từ boss đã giảm đáng kể, nhưng thời gian spores ra giảm còn 10s so với 15s như trước.


Basic Tactics:

 1. Split your team into two groups, one on spores and one on Type-H.
 2. Dụ Type-H ra xa khỏi spores vì nó sẽ hồi lượng lớn HP cho boss .
 3. Luôn để ý thanh HP của Type-H phòng tránh boss bật Storm Blade.
 • Nhanh chóng MP break khi boss sử dụng SB vì lượng dame nó rất rất lớn.
 • Khuyến cáo ném orb water Type-H's vì boss di chuyển rất nhanh và def rất cao,ngoài ra còn ngăn boss sử dụng SB khi thanh HP tới mức nhất định.
 • Không nhất thiết phải cần cả team vào đánh boss,còn một người bên ngoài tiêu diệt spores ngăn nó lại gần hồi HP cho boss.
 • Vẫn có thể ngăn spores lại bằng cách chặn không cho nó di chuyển nhưng.
  • Khi dính combo của boss người chơi có thể MP break hoặc bật Awakening.
Tactics
Advanced Tactics:

This is much more difficult after The Fields update due to Freezing status not being extended by skill delay.

 1. Focus everyone on Type-H.
 2. Have someone freeze him either with Blizzard Shower, Freezing Arrow, or use a Water Orb. Freezing Arrow is more difficult to work with due to its extremely short duration on Type-H.
 3. Have someone use a Wind Orb on him to break his defenses.
 4. Chain Special Actives against him to keep him frozen and defenseless, he cannot Storm Blade while frozen.
 5. Repeat starting off with a freezing attack again until he dies.
 • If any of his HP thresholds are exceeded while he is frozen he will fail to use Storm Blade, this will additionally put him into super armor for roughly 10 seconds during which he is unable to use Storm Blade again until it wears off.
  • During this super armor phase he is unable to attempt Storm Blade again if HP thresholds are exceeded, even if frozen status wears off.
  • This allows the party to safely skill chain him for the duration of his super armor state, skill delays will further extend his super armor frame's duration.
  • If he is hit by a non-freezing attack after surviving until his super armor ends there is a chance he may use Storm Blade after every hit due to the HP thresholds exceeded.
  • Exceeding HP thresholds while frozen\SA will often cause him to 'forget' to ever use Storm Blade for that threshold, but this is not 100%, especially if you exceed multiple in one skill chain.


Elemental Master Tactic:

 1. UseBlizzard Shower before Type-H hits a Storm Blade HP threshold.
 2. Blaze Step is useful for clearing out spores and damaging Type-H, but be careful not to activate Storm Blade with the initial hit.
 3. If clearing out spores, Chain Lightning and Meteor Shower/Lightning Shower can help a lot with the amount of space those spells cover.
 4. Activate Meditation immediately after a Blizzard Shower along with some MP potions to throw out some specials of your own while Type-H is frozen.

Void Princess Tactic:

 1. "Run away" by not attacking and just letting the spores spawn (jump on the upper platform, go right, wait until he comes, press down, go left and jump on the platform again.
 2. Repeat until there are a lot of spores.
 3. Go on the platform with the spores.
 4. Wait until Type-H stands on it too.
 5. Activate Awakening Mode
 6. Use Death Field
 7. Use Binding Circle

Blade Master's Tactic:

 1. Wait for the spores to spawn and lead them to the bottom while running away from Type-H.
 2. Once enough spores fill up bottom the bottom portion of the room, use Hypersonic Stab

Grand Archer Tactics:

 • Supporting Against Type-H:
 1. Use Stigma Shot first.
 2. Fire Freezing Arrow/Freezing Arrow - Drizzle, to freeze Type-H at certain points to bypass Storm Blade thresholds.
 3. XX combo can be used to catch him for party members.
 4. Alternatively, prepare siege and snipe him from long range.
 • Supporting Against Spores (normal mode only):
  • After 6/4/2013 patch, you can simply just ZZZZ kick spam them.
 1. Prepare Siege to the right of where it spawns when you hear a spore spawning.
 2. Siege Z to knock it down to the platform on the left.
 3. Siege X to kill the spore.
 4. Charge mana for next spore.
 • Solo Method: Wind Ward (Must have enough damage to defeat spores with Wind Ward)
 1. Fight Type-H normally until any spore(s) comes close.
 2. Wind Wall both Type-H and the spore(s)\Alternatively Freezing Arrow if Wind Ward is not available.
 3. Retreat when Type-H is near a Storm Blade threshold.
 4. Catch and repeat until Type-H is defeated.

Wind Sneaker Tactics:

 • Supporting Against Type-H:
 1. Lure him to the right platform.
 2. Use Middle Kick to slow down his attacks and hit recovery.
 3. Use Nature's Force and combo him while keeping an eye on his HP bar.
 4. If a spore approaches, Sharp Fall when it is in range for you to hit both it and Type-H.
  1. (After 6/4/2013 patch, you need only maintain your grounding to prevent spores from coming in contact with Type-H and don't need to Sharp Fall every approaching spore anymore.)
 5. Escape backwards and attack him from a safe range when he is about to Storm Blade to trigger it safely.
 6. Alternatively, use a skill with long invincibility frames like Dive Kick Bombing or Violent Attack.
 7. Catch him after Storm Blade and repeat combo until next Storm Blade.
 8. Wind Sneaker may support with Siege from long range much like a Grand Archer.
 9. Airelinna may be used in advance to negate the skill delay of Type-H's Armageddon Blade.
 • Supporting Against Spores (normal mode only):
  • After 6/4/2013 patch, you can simply just ZZZZ kick spam them.
 1. Prepare Siege to the right of where it spawns when you hear a spore spawning.
 2. Siege Z to knock it down to the platform on the left.
 3. Siege X to kill the spore.
 4. Charge mana for next spore.
 • Solo Method: Sharp Fall (Must have at least near enough damage to OHKO spores)
 1. Get Type-H to the right, onto the platform if Hell Mode.
 2. Catch and combo Type-H until close to a Storm Blade threshold while Sharp Falling approaching spores.
  1. After 6/4/2013 patch, you need only maintain your grounding to prevent spores from coming in contact with Type-H and don't need to Sharp Fall every approaching spore anymore.
 3. Trigger Storm Blade and retreat.
 4. Repeat from Step 1 until Type-H is defeated.

Rune Slayer's Tactic

 1. Spam Luna Blade and/or Wind Blade (With the skill note) to prevent Type-H from using Armageddon Blade.
 2. Phoenix Talon helps here too, as it gets rid of the spores that spawn.

Deadly Chaser's Tactic

 1. Keep running away from Type-H by jumping on the platforms and falling down, while the spores are spawning.
 2. If you need to get the spores with Type-H together, use Rumble Shot.
 3. Use Heavy Railgun after the spores are on top of Type-H.


 • Type-H sẽ hồi HP khi ăn spores được tạo ra bởi Alterasia (inaccessible and invincible) và xuất hiện ở phía trên của map boss và không thể sát thương được (1 trong Normal, 2 trong Hell). Cần 1 người để chặn spores.
 • Type-H delay lại rất nhanh sau một hit tấn công từ người chơi. Khuyến cáo tốc độ tấn công trên 20%.

}}

}}
Helpful Skills
{{

For dungeon

For boss

}}
Secret Set
Icon Name Stats Set Bonus
AlteraACLowbodyElite.png
Alterasia TYPE_E Spurs Lv. 65 Accessory (Bottom Piece):

[Unidentified * ?]
Action Speed +1%

Alterasia Type-E:

2-Piece Effect:

 • Action Speed +3%

4-Piece Effect:

 • +1% Physical Attack Power
 • +1% Magical Attack Power
 • +1% Physical Defense
 • +1% Magical Defense

5-Piece Effect:

 • When hit, 5% chance to gain 10 MP (Cooldown: 10 seconds)
 • Awaken to increase attribute activation rate by 10% for 10 seconds (Cooldown: 30 seconds) (Dungeon & Field)
 • Awaken to increase attribute activation rate by 5% for 10 seconds (Cooldown: 30 seconds) (Match)
HQ Shop Top Altera Upbody Elite Lv7.png
Alterasia TYPE_E Top Piece Lv. 65 Top Piece:

[Unidentified * ?]

HQ Shop Top Altera Lowbody Elite Lv7.png
Alterasia TYPE_E Bottom Piece Lv. 65 Bottom Piece:

[Unidentified * ?]

HQ Shop Top Altera Hand Elite Lv7.png
Alterasia TYPE_E Gloves Lv. 65 Gloves:

[Unidentified * ?]

HQ Shop Top Altera Foot Elite Lv7.png
Alterasia TYPE_E Shoes Lv. 65 Shoes:

[Unidentified * ?]

AlteraElite.png
Alterasia TYPE_E Weapon Lv. 65 Weapon:

[Unidentified * ?]
[Unidentified * ?]
Action Speed +3%
Critical +3%
While attacking, a 1% chance of inflicting Poison for 7 seconds.

BGM
{{

music023_stage
music014_stage

music015_boss}}
Gallery
Trivia
{{
 • In the earliest versions of 4-X there were no spores and Type-H would automatically stoic and use Storm Blade after every 10 hits outside of stoic frames with a cooldown on Storm Blade of 15 seconds, it would also have stoic active at almost all times unless it was falling from a platform. There was a timer but upon reaching 0 the player would instantly be defeated regardless of remaining HP instead of becoming poisoned. Elsword NA used to have that version of Type-H in the previous version of Henir as a secret stage boss.
 • Later versions would remove the timer and then even later modifications would re-add it but the system was altered so that the player would instead be poisoned once time ran out instead of automatically failing. Type-H would also no longer be stoic while moving, and Storm Blade activation would be triggered by HP thresholds instead of hits.
 • The healing spores came with the latest updates to the 4-X dungeon, the initial version though only dropped them down once every couple minutes instead of every ~15 seconds.
 • When the Type-H execute a skill,there is deaf sound clips from Elsword's voice clip modified to sound like a monster.
  • Type-H is not the first boss to have this feature, Crow Rider from 4-5 also has a robotized clip voice of Raven.
 • Type-H is one of the few bosses to have a skill cut-in inside the .kom files that contain the character skill cut-ins, but was never used for some reason.
}}


Dungeons
Hunting Fields