Elwiki:Ngôn ngừ trong Elwiki

From Elwiki

Bây giờ bạn có thể thêm ngôn ngữ của bạn vào bất kỳ trang Elwiki nào. Để làm như vậy bạn chỉ cần làm theo các quy tắc đơn giản sau:

  • Thêm {{Languages|Tên_trang}} lên đầu trang bất kỳ bạn muốn dịch. Thêm Tên_trang đến tên trang bạn đang chỉnh sửa, chẳng hạn như {{Languages​|Ara}} nếu bạn đang chỉnh sửa trang Ara.
  • Mọi link trong trang cũng phải gồm cả /it. Ví dụ : [[Maximum Cannon/it]].
  • Thêm {{DISPLAYTITLE:tên_trang_trong_ngôn_ngữ_của_bạn}} lên đầu trang chỉnh sửa. Ví dụ : {{DISPLAYTITLE:Cornwellritter}}.
  • Nếu trang có thể đã được dịch đâu đó, LÀM ƠN ĐÓNG TAG CỦA BẠN TẠI TRANG. Nếu bạn không thực hiện việc này, bạn sẽ lãng phí thời gian của người khác trong việc gỡ lỗi trang của bạn khi họ dịch!
    • Trong các phiên bản trước, một số biên tập viên đã gõ <b> mà không có </b> (History of User_Created_Commands/LK), và đã gõ <tr> mà không có </tr> (History ofTemplate:Infobox/row), gây ra sự phá vỡ cấu trúc nghiêm trọng và tốn hàng giờ để gỡ lỗi.

Vậy thôi. Cảm ơn nhiều.