Rune Slayer

From Elwiki
ภาษา:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎ • 中文(台灣)‎
Rune Slayer
Portrait - Rune Slayer.png
Name Elsword
Class Rune Slayer
Weapon Great Sword, Magic, Runes
Class Tree Elsword > Magic Knight > Rune Slayer
Release Date Korean Flag.png ???
German Flag.png 4 May 2011
American Flag.png July 6th, 2011
Chinese Flag.png 4 January 2012
Statistics
Rune Slayer
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
พร้อมสำหรับการต่อสู้อันเร่าร้อนแล้วหรือยัง?!


Rune Slayer

ความสามารถพิเศษ

Rune Slayer มีความโดดเด่นในด้านการผสมผสานการโจมตีทางกายภาพและเวทมนตร์ ทำให้ Elsword สามารถใช้รูนเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างเขากับศัครู หรือพุ่งเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วด้วยดาบและการโจมตีสุดแกร่ง!

ปูมหลัง

หลังจากสั่งสมประสมการณ์จากการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วน ดวงตราเวทมนตร์ได้ดูดซับพลังแห่ง El จนทะลุขีดจำกัด ส่งผลให้ Elsword ได้รับพลังในการใช้เวทมนตร์โบราณแห่งรูน เขาทำความเข้าใจพลังใหม่นี้และฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะใช้งานมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในที่สุด Elsword ก็สามารถใช้พลังทางกายภาพและเวทมนตร์ได้อย่างสมบูรณ์ และก้าวเข้าสู่ความเป็น Rune Slayer

การเปลี่ยนอาชีพครั้งที่สอง

Magic Knight ต้องมีเลเวล 35 จึงจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ โดยสามารถรับเควสได้ที่ NPC Ariel หรือบอร์ดประกาศ

Rune Slayer

สามารถเปลี่ยนเป็น Rune Slayer ได้โดยใช้ไอเทม Rune Slayer Mark จาก Cash Shop
 1. คุยกับ Adel ในเมือง Altera
 2. รวบรวม Memory Alloys 5 ชิ้นจากมอนสเตอร์ประเภท Nasod ในเขต Altera ในระดับความยากใดก็ได้
 3. กำจัด:
  • Crow Rider 9 ครั้งใน Nasod Foundry ระดับความยากใดก็ได้
  • King Nasod 5 ครั้งใน Altera Core ระดับความยากใดก็ได้
 4. คุยกับ Lento ในเมือง Peita
 5. รวบรวมไอเทมจากมอนสเตอร์ในเขต Peita:
  • Purified Magic Crystals 10 ชิ้น จาก Glitter Necromancers
  • Footprint Rock Fragments 10 ชิ้น จาก Golems
  • Purified Power Crystals 10 ชิ้น จากมอนสเตอร์ประเภททหาร Glitter


ผังสกิล

Skills Passives Locked
Blank.png ElSkill10i.png Heat Rune.png Sword Enchant New.png Blank.png Level 35
Blank.png EnchantDash.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 40
Blank.png Giant Wheel.png Blank.png Blank.png LockCover.png SI Lunablade NEW.png
Level 45
ElSkill4.png Blank.png RuneTerritory.png Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png ElSkill4i.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png Rune Mastery.png LockCover.png MagicResistanceMasteryR.png
Level 60
Blank.png LockCover.png SRB.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 65
Transcendence
Blank.png RSTrans1.png Blank.png RSTrans4.png Blank.png Level 70
Blank.png RSTrans2.png Blank.png Blank.png LockCover.png TransShared.png
Level 80
Blank.png RSTrans3.png Blank.png Blank.png LockCover.png RSTrans5.png
Level 90
Blank.png RSTrans6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 95
 • 2nd Job Skill Traits unlocked at Level 70.
 • 2nd Job Final Enhanced Skill unlocked upon Transcending.
 • Transcendence Skill Traits unlocked at Level 99.
 • Transcendence Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 3rd job class.


คอมโบใหม่

Image Description Damage
NOTE: Rune Damage is calculated before Enhanced Fireball.
Rs12.png Exploding Rune

Elsword เสกรูนขึ้นมาตรงหน้าแล้วทำให้ระเบิด ส่งผลให้คู่ต่อสู้ลอยขึ้นไปในอากาศ (สามารถลูปได้ถ้าใช้สกิลแอคทีฟหรือมีความเร็วในการโจมตีมากพอ)

X.png 160% Phy. Damage
Z.png 100% Mag. Damage
Z.png 200% Mag. Damage

Rs11.png Aerial Rune

Elsword กระโจนขึ้นไปในอากาศ เสกรูนออกมาทำให้ศัตรูหยุดชะงักและสร้างความเสียหาย ก่อนจะปล่อยรูนออกมาโจมตี (สามารถพุ่งตัวได้ทันทีหลังจากเสกรูนออกมาแล้ว)

DRU.png
X.png 200% Phy. Damage
Z.png 100% Mag. Damage
Z.png 200% Mag. Damage


สกิล

Hyper Active

SRB.png Shining Rune Buster
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Special Active

ElSkill10i.png Phoenix Talon
EnchantDash.png Enchant Dash
Giant Wheel.png Lodestar
SI Lunablade NEW.png Luna Blade
Lock.gifLv45Book.png Camilla's Secret Manual (Advanced) is needed to unlock this skill, available through the Advanced Training Skill Quest or Item Mall.
RuneTerritory.png Rune Field
ElSkill4i.png Splash Explosion


Active

Heat Rune.png Fire Rune
ElSkill4.png Magic Counter

Passive

Sword Enchant New.png Sword Enchant
Rune Mastery.png Rune Mastery
MagicResistanceMasteryR.png Magic Proficiency
Lock.gifLv60Book.png Camilla's Secret Manual (Expert) is needed to unlock this skill, available through the Expert Training Skill Quest or Item Mall.


วีดีโอ


แกลเลอรี่เบ็ดเตล็ด

 • ทุกคอมโบที่ใช้ลูกไฟจะถูกเปลี่ยนเป็นรูนหลังจากเปลี่ยนคลาสเป็น Rune Slayer
  • รูนมีขนาดใหญ่กว่าและเคลื่อนที่ได้ไวกว่าลูกไฟของ Magic Knight มาก
 • Magic Knight และ Rune Slayer เป็นหนึ่งในคลาสที่สามารถลด MP ของคู่ต่อสู้ได้ คลาสอื่นๆได้แก่ Sheath Knight และ Pyro Knight


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
TrantestC.png
Icon - Lord Knight (Trans).png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Rune Slayer (Trans).png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Infinity Sword (Trans).png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental
Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
TrantestC.png
Icon - Elemental Master (Trans).png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Void Princess (Trans).png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Dimension Witch (Trans).png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
TrantestC.png
Icon - Wind Sneaker (Trans).png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Grand Archer (Trans).png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Night Watcher (Trans).png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
TrantestC.png
Icon - Blade Master (Trans).png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Reckless Fist (Trans).png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Veteran Commander (Trans).png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
Icon - Code Nemesis (Trans).png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Code Empress (Trans).png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Code Battle Seraph (Trans).png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shooting Guardian.png
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
Icon - Iron Paladin (Trans).png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Deadly Chaser (Trans).png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
TrantestC.png
Icon - Sakra Devanam (Trans).png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Yama Raja (Trans).png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Asura (Trans).png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
Icon - Grand Master (Trans).png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Blazing Heart (Trans).png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Crimson Avenger (Trans).png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
Icon - Lunatic Psyker (Trans).png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Mastermind (Trans).png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Diabolic Esper (Trans).png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Mad Paradox
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
TrantestC.png
Icon - Chiliarch (Trans).png
Icon - Dreadlord (Trans).png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Noblesse (Trans).png
Icon - Royal Guard (Trans).png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Diabla (Trans).png
Icon - Demonio (Trans).png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
TrantestC.png
Icon - Storm Trooper (Trans).png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Crimson Rose (Trans).png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Freyja (Trans).png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Optimus (Trans).png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme
Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen
Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
TrantestC.png
Icon - Arme Thaumaturgy (Trans).png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Apostasia (Trans).png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining
Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winne
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth