Lord Knight

From Elwiki
Lord Knight
Full Name
Elsword
Class
Lord Knight
Release Date
 ???
4 May 2011
July 6th, 2011
4 January 2012
Statistics
Speed
Average
Range
Short
Difficulty
Easy
Physical
ฉันหวังว่านายจะพร้อมนะ!!


Lord Knight

ความสามารถ

หลังจากที่เอลซอร์ดเปลี่ยนคลาสเป็นLord Knight การโจมตีระยะใกล้ของเขามีความรุนแรงที่มากขึ้น. และร่างกายของเขาก็มีความแข็งแกร่งที่มากขึ้น ทั้งความเร็วและพลังการต่อสู้ของเขาทำให้ศัตรูโดนโจมตีด้วยสไตล์การต่อสู้ที่แข็งแกร่งของเขา ทำให้Lord Knight มีเลือดที่สูงที่สุดในเกม

ประวัติ

หลังจากที่เอลซอร์ดมาถึงเวลเดอร์. เขาก็ฝึกทักษะความสามารถทางด้านดาบมากขึ้น. เขาได้รับการทดสอบจากVanessa. เอลซอร์ดมีความแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเมื่อก่อน. ทำให้อัศวินทั้งหลายในเวลเดอร์ ต่างนับถือและเรียกเขาว่า Lord Knight.

การเปลี่ยนคลาส2

ที่Lv35, Sword Knight สามารถเปลี่ยนคลาสเป็น Lord Knight. เควสเปลี่ยนคลาสสามารถรับได้ที่ Ariel , NPC ที่มีอยู่ในทุกๆเมือง

Lord Knight

Lord Knight สามารถเปลี่ยนคลาสได้จากการซื้อไอเทมในแคชช็อป : Lord Knight Certificate.
 1. พูดคุยกับ Adel ในAltera.
 2. สะสม 30 Memory Alloy จาก"Nasod"ทุกตัวใน Altera ใน "ทุกระดับความยาก"
 3. กำจัด:
  • Crow Rider 4 ครั้ง ใน4-5 ใน ทุกระดับความยาก.
  • King Nasod 4 ครั้ง ใน 4-6 ใน ทุกระดับความยาก.
 4. พูดคุยกับ Lento ใน Feita.
 5. สะสม 100 Arc Glitter's Insignia จาก "Glitter"ทุกตัวใน Feita ในทุกระดับความยาก.ผังสกิล

Option 1 Fixed Option 2 Fixed
Level 35

Level 45
Level 50
Level 55

Level 60

Level 65


Additional Commands

 : All damage values for new and preexisting commands receive a 1.1x multiplier during 2nd job.
Image Description Damage
Forward Thrust

แทงศัครูหลังจากคอมโบ การแทงมีดีเลย์เพียงเล็กน้อยทำให้คุณสามารถวนลูปคอมโบได้อีกครั้ง. เป็นคอมโบที่ดีมากโดยเฉพาะเมื่อคุณไม่สามารถเดินได้

149% Phy. Damage
183% Phy. Damage
238% Phy. Damage
245% Phy. Damage

Heavy Launcher

หลังจากทำคอมโบปกติแล้ว แทนที่จะทำให้ศัตรูล้มแต่คุณจะงัดเขาลอยขึ้นแทนด้วยการเฉือนขึ้นไป 180°

 • นี่เคยเป็นคอมโบของ Sword Knight อย่างไรก็ตาม Sword Knight ยังคงสามารถทำตอมโบนี้ก่อนที่จะกลายเป็น Lord Knightซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • ครั้งสุดท้ายจะทำให้ศัตรูลอยไปสูงมาก มากกว่า และ .
 • Post 01/21/2016 KR patch:
  • Fixed issue where command window showing final as consuming destruction.(อันนี้แปลไม่ได้ใครก็ได้แปลให้ด้วย QwQ)


399% Phy. Damage
335% Phy. Damage
403% Phy. Damage

Launching Charge

หลังจากที่เปิดด้วย คุณสามารถชาร์จไปข้างหน้าในขณะที่คุณอยู่ในสถานะ Super Armor เช่นเดียวกับรูปแบบของ Sword Knight การชาร์จสมารถดีเลย์ได้ในขณะที่อยู่ในสถานะ Super Armor ก่อนที่จะพุ่งไปข้างหน้า

 • KR 03/30/2017 Patch:
  • ไม่สามารถ Mana Break ได้อีกต่อไป


319% Phy. Damage
78% Phy. Damage x4
78% Phy. Damage + 90% Phy. Damage


สกิล

Lord Knight/Skillsวิดีโอ


แกลลอรี่เบ็ดเตล็ด

 • ใน Eltype 4th volume and Chung: Explosive Dimensions Chapter 1 ได้แสดงออกถึงคอนเซ็ปของ Lord Knight, Elsword ได้เปลี่ยนลักษณะนิสัยของเขา จากคนเลือดร้อน ไปเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่และสุขุมมากขึ้น.
 • Blade Master เป็นคนที่ฝึกสอน Lord Knight.
 • ไม่เหมือนกับคลาส2 ของสายอื่นๆ, Lord Knight ไม่มีการใช้เวทย์ในคอมโบ และ สกิล.
  • แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีสกิลที่ใช้เวทย์เข้าช่วยอย่างเช่น Double Slash, Armageddon Blade และ Gigantic Slash ซึ่งอาจจะเป็นสกิลที่มาช่วยเสริมดาบหรือช่วยพลังการโจมตี


Characters
ElswordSword Knight


Magic Knight


Sheath Knight


Lord Knight


Rune Slayer


Infinity Sword


Lord Knight
(Transcendence)


Rune Slayer
(Transcendence)


Infinity Sword
(Transcendence)


Knight Emperor


Rune Master


Immortal
AishaHigh Magician


Dark Magician


Battle Magician


Elemental
Master


Void Princess


Dimension Witch


Elemental Master
(Transcendence)


Void Princess
(Transcendence)


Dimension Witch
(Transcendence)


Aether Sage


Oz Sorcerer


Metamorphy
RenaCombat Ranger


Sniping Ranger


Trapping Ranger


Wind Sneaker


Grand Archer


Night Watcher


Wind Sneaker
(Transcendence)


Grand Archer
(Transcendence)


Night Watcher
(Transcendence)


Anemos


Daybreaker


Twilight
RavenSword Taker


Over Taker


Weapon Taker


Blade Master


Reckless Fist


Veteran Commander


Blade Master
(Transcendence)


Reckless Fist
(Transcendence)


Veteran Commander
(Transcendence)


Furious Blade


Rage Hearts


Nova Imperator
EveCode: Exotic


Code: Architecture


Code: Electra


Code: Nemesis


Code: Empress


Code: Battle Seraph


Code: Nemesis
(Transcendence)


Code: Empress
(Transcendence)


Code: Battle Seraph
(Transcendence)


Code: Ultimate


Code: Esencia


Code: Sariel
ChungFury Guardian


Shooting Guardian


Shelling Guardian


Iron Paladin


Deadly Chaser


Tactical Trooper


Iron Paladin
(Transcendence)


Deadly Chaser
(Transcendence)


Tactical Trooper
(Transcendence)


Comet Crusader


Fatal Phantom


Centurion
AraLittle Hsien


Little Devil


Little Specter


Sakra Devanam


Yama Raja


Asura


Sakra Devanam
(Transcendence)


Yama Raja
(Transcendence)


Asura
(Transcendence)


Apsara


Devi


Shakti
ElesisSaber Knight


Pyro Knight


Dark Knight


Grand Master


Blazing Heart


Crimson Avenger


Grand Master
(Transcendence)


Blazing Heart
(Transcendence)


Crimson Avenger
(Transcendence)


Empire Sword


Flame Lord


Bloody Queen
AddPsychic Tracer


Arc Tracer


Time Tracer


Lunatic Psyker


Mastermind


Diabolic Esper


Lunatic Psyker
(Transcendence)


Mastermind
(Transcendence)


Diabolic Esper
(Transcendence)


Mad Paradox


Dominator


Mad Paradox
Lu/CielChiliarch


Royal Guard


Diabla


Dreadlord


Noblesse


DemonioDreadlord
(Transcendence)Noblesse
(Transcendence)Demonio
(Transcendence)CatastropheInnocentDiangelion
RoseHeavy Barrel


Bloodia


Valkyrie


Metal Heart


Storm Trooper


Crimson Rose


Freyja


Optimus


Storm Trooper
(Transcendence)


Crimson Rose
(Transcendence)


Freyja
(Transcendence)


Optimus
(Transcendence)


Tempest Burster


Black Massacre


Minerva


Prime Operator
AinLofty: Executor


Lofty: Anpassen


Lofty: Wanderer


Arme
Thaumaturgy


Erbluhen
Emotion


Apostasia


Arme Thaumaturgy
(Transcendence)


Erbluhen Emotion
(Transcendence)


Apostasia
(Transcendence)


Richter


Bluhen


Herrscher
LabySparky Child


Twinkle Child


Rusty Child


Rumble Pumn


Shining
Romantica


Daydreamer


Rumble Pumn
(Transcendence)


Shining Romantica
(Transcendence)


Daydreamer
(Transcendence)


Eternity Winne


Radiant Soul


Nisha Labyrinth