Skill Tree: Magician/de

From Elwiki
Aktiv Passiv Versiegelt
Teleport Blank.png Kettenfeuerball Blank.png Himmlische Liebe CSZE.png
Level 1
Blank.png Schutz Blank.png Blank.png Blank.png Level 5
Blank.png Wirblesturm Blank.png Blank.png Blank.png Level 10
Blank.png Blitzschlag Blank.png Blank.png Blank.png Level 15
Blank.png Ruf des Meteors Blank.png Blank.png Bannkreis AishaS21.png
Level 20
  • Skill Attribute freigeschaltet auf Level 20.
  • Finaler verstärkter Skill freigeschaltet auf dem 1. Klassenwechsel.