El Resonance/pl

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Język:English • Deutsch • français • polski • 中文(简体)‎

El Resonance jest funkcją pozwalającą postaciom z maksymalnym poziomem na dalsze wzmacnianie umiejętności swych i wszystkich innych postaci połączonych tym samym kontem użytkownika.

Odblokowanie El Resonance

El Resonance Button

El Resonance może zostać odblokowane poprzez użycie przedmiotu 'El Resonance Book', który zdobyć możemy dzięki wykonaniu zadania 'Another power! El Resonance!' lub kupienie go w Item Shop'ie. Jedynie postacie które osiągnęły 99 poziom mogą przystąpić do wykonania ww. zadania. Po odblokowaniu El Resonance otrzymujemy do niego dostęp w oknie postaci.

StoryAnother power! El Resonance!
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives Description
  • Osiągnięty 99 poziom postaci.
  • Pokonaj boss'a każdej Tajemnej Planszy jeden raz.
  • Zbierz 200 Alchemicznych Esencji.
  • Zbierz jedno El Resonance Device

Spójrz na siebie, już teraz wydajesz się być silniejszy! Ale to nie wystarczy! Mam tu tajemną księgę która pomoże Ci urosnąć w siłę jeszcze bardziej. Dam Ci to jeśli... Jeśli coś dla mnie zrobisz...

Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
ED 0 ElResBook.png [COBO] El Resonance Book NOIMAGE.png N/A
EXP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
AP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
}}

Po pierwszym ukończeniu misji wszystkie inne postacie zyskują dostęp do El Resonance niezależnie poziomu który posiadają.

Poziomy El Resonance

Gdy księga zostanie użyta, pasek doświadczenia przybierze niebieskozielony kolor. Od teraz, gdy wyświetlony na postaci z 99 poziomem będzie on wskazywał postęp w kierunku kolejnego Poziomu El Resonance.

Postacie z 99 poziomem mogą zdobywać doświadczenie tak, jak dotychczas. Każdy jego punkt zdobyty na zabijaniu przeciwników, przechodzeniu plansz, odbywaniu walk PvP czy wykonywaniu misji przyczyni się do wzrostu Poziomu El Resonance. Poziom ten dzielony jest ze wszystkimi postaciami na tym samym koncie. Jedynie postać z 99 poziomem może zdobywać punkty El Resocance (przed 99 poziomem zdobywanie doświadczenia odbywa się w normalny sposób). Ilość punktów doświadczenia wymaganych na LV-UP rośnie z każdym kolejnym poziomem El Resonance.

Punkty El Resonance

El Resonance Points (ERP) zostają przyznane graczowi za każdym razem, gdy osiągnie on kolejny poziom El Resonance. Mogą zostać one wykorzystane by wzmocnić pasywne umiejętności które gwarantuje El Resonance. Maksymalna ilość ERP które możemy uzyskać to 999. By zresetować zainwestowane punkty gracz musi wykorzystać przedmiot 'El Resonance Point Reset Coin' lub 'El Resonance Point Reset Scroll'. Moneta (Coin) może zostać użyta by przywrócić JEDEN zużyty punkt podczas gdy Zwój (Scroll) usuwa wszystkie umiejętności z POJEDYNCZEJ kolumny. Rozdysponowanie ERP jest oddzielne dla każdej postaci na koncie. Każda postać posiadająca dostęp do El Resonance może osobno zarządzać wydanymi punktami i przeznaczać je na umiejętności niezależnie od innych postaci na koncie. Same Punkty natomiast NIE SĄ współdzielone, każda postać ma ich równą ilość i wydanie Punktów na jednej postaci nie wpłynie na ich ilość w przypadku pozostałych postaci.

Umiejętności Pasywne

Ciało Magia Wsparcie
Ikona Umiejętności Działanie Co Poziom Maksymalny Poziom Umiejętności Ikona Umiejętności Działanie Co Poziom Maksymalny Poziom Umiejętności Ikona Umiejętności Działanie Co Poziom Maksymalny Poziom Umiejętności
Passive Body 1.png Fizyczny Atak +5
Magiczny Atak +5
Bez ograniczeń Passive Magic 1.png Obrażenia umiejętności: Aktywne +0.35% 100 Passive Support 1.png Koszt MP -0.25% 100
Passive Body 2.png Fizyczna Obrona +5
Magiczna Obrona +5
Bez ograniczeń Passive Magic 2.png Obrażenia umiejętności: Wytrzymałość +0.35% 100 Passive Support 2.png Czas odnowienia umiejętności -0.25% 100
Passive Body 3.png Szansa na efekt żywiołu +0.2% 50 Passive Magic 3.png Obrażenia umiejętności: Siła +0.35% 100 Passive Support 3.png Bonus Punktów Doświadczenia +2% 100
Passive Body 4.png Odporność na każdy atrybut +3 50 Passive Magic 4.png Obrażenia umiejętności: Odwaga +0.35% 100 Passive Support 4.png Częstotliwości dropu ED +2% 100
Passive Body 5.png Maksymalne PŻ +0.5%
Max MP +0.5%
50 Passive Magic 5.png Obrażenia umiejętności: Hyper +0.25% 100 Passive Support 5.png Częstotliwość dropu przedmiotów +2% 100


Powiązane przedmioty

Ikona Przedmiotu Nazwa Przedmiotu Jak Zdobyć Koszt Działanie
El Resonance Point Reset Coin.png El Resonance Point Reset Coin Do kupienia w Item Shop 25 K-Ching Używana by cofnąć jeden wydany punkt El Resonance.
Resonance Point Reset Scroll.png El Resonance Point Reset Scroll Do kupienia w Item Shop 2,390 K-Ching Używany by cofnąć wszystkie wydane punkty z jednej kolumny.
El Resonance Device.png El Resonance Device Do kupienia u Aranki (Ariel) 10,000,000 ED
ElResBook.png El Resonance Book Wykonaj misję Another power! El Resonance!
Do kupienia w Item Shop'ie
500 K-Ching Odblokowuje El Resonance


Wskazówki i detale

  • Umiejętności kolumny Wsparcie nie zmniejszają ani kosztu MP, ani czasu odnowienia umiejętności: Hyper.


General Guides
{{
Story Elsword WorldLoreNPCsStoryTimeline
Gameplay Modes DungeonsHunting FieldsPvP
Gameplay Features AchievementsEl ResonanceExperience TableForce SkillsQuestsSkill QuestSkill TreeSkillsTitlesUI Guide
Gameplay Mechanics Awakening ModeCharacter SystemsFeverMana BreakPower-upsSkill TraitsSpecial EffectStaminaStatisticsStatus EffectsStoic Thresholds
Character Progression 1st Jobs2nd JobsTranscendence3rd Jobs
System Guides BankElrios Hot SpringsElrios StudioItem Lock SystemMagic WardrobeMentor-Pupil SystemProfession SystemRandom Mission SystemWedding System
Life Content FishingPet Expedition
Guild Content GuildGuild Banner SystemGuild BaseGuild ExpeditionGuild Farm System
Items ConsumableCubesCurrencyItem DatabaseMonster CardsMountsPets
Equipment & Accessories Arena Sets (S4)Boss DropsLegend EquipmentRegional EquipmentUnique Equipment (Elrianode EquipmentHeroic Dungeon EquipmentSecret Dungeon Equipment)
Equipment Functions AttributingDismantlingIdentifyingMystic EnchantSocketingUpgrading
Cash BingoCharacter CustomizationIce Burners (Preview) ▪ Item Mall
Miscellaneous Dance CommandsEpic NPCsQuick VoiceSkill Cut-insSoundtrackUser Created CombosWallpapers
Other Media AnimationElsword Mobile GamesLight NovelsOfficial MerchandiseWebcomics
}}