Vệ binh cuồng nộ

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
FGTiny.png Fury Guardian
Tên Prince Seiker (Chung)
Lớp nhân vật FGTiny.png Fury Guardian
Vũ khí Destroyer, Various War-Cries
Tuổi 15
Chiều cao 156 cm (5 ft 1 in)
Cân nặng 52 kg (114 lb)
Cây lớp nhân vật Icon - Chung.png > Icon - Fury Guardian.png > Icon - Iron Paladin.png > Icon - Iron Paladin (Trans).png > Icon - Comet Crusader.png
Ngày ra mắt Korean Flag.png 27 January 2011
Flag-us.png 27 June 2012
Chinese Flag.png 11 July 2012
Europeanunion.png 18 July 2012
Chỉ số
Fury Guardian{{#pRadar: size=280x250|colors=99ccff|ymin=0|ymax=5|striped|stripecolor=#000|axiscolor=#000|filled|textfont=hel.ttf|textsize=10|data=

HP,3 MATK, 2 MDEF, 4 PDEF, 5 PATK, 5 }}

Tốc độ: Chậm Trung bình Nhanh
Phạm vi tấn công: Gần Trung bình Xa
Độ khó: Dễ Trung bình Khó
Hãy đối mặt với Destroyer của ta!


Icon - Fury Guardian.png Fury Guardian

[Một Vệ binh của Hamel sử dụng Destroyer một cách mạnh mẽ]
Một chiến binh mạnh mẽ với khẩu pháo khổng lồ, tiêu diệt kẻ địch trong chớp mắt.

SI LEAPATTTACK.png[Leap attack]
Dùng kĩ năng để gom kẻ địch lại trong trạng thái Super Armor.
SI PANDEMONIUM.png[Pandemonium]
Gây sát thương và debuff kẻ địch kiến các đòn đánh gây thêm sát thương.
Burst wolf[Burst wolf]
Chuyển debuff của bản thân và đồng đội sang kẻ địch.
SI SUDDENBURSTER1.png[Sudden burster]
Lướt một khoảng nhẹ và tạo ra 1 vụ nổ gây sát thương liên tục, sử dụng 1 viên đạn.


Tiểu sử

Chung muốn luyện tập thể chất và sức mạnh để trở thành vệ binh mạnh nhất Hamel. Viên đá bảo hộ cảm nhận được tinh thần mạnh mẽ của Chung và tăng cường sức mạnh cho Freitunier và Destroyer của cậu. Với sức mạnh thực sự của viên đá bảo hộ, cậu trở thành kẻ mà kẻ địch phải sợ hãi. Chính là... Fury Guardian!

Chuyển nghề lần 1

Chung có thể chọn để trở thành Fury Guardian, Shooting Guardian hoặc Shelling Guardian.
Fury Guardian hoặc cũng có thể mua vật phẩm từ Item Shop: Resolution of the Fury Guardian Gs.png.

Fury Guardian

 1. Đánh bại Wally #8 ở 2-5: Wally's Castle.
 2. Hoàn thành 2-5: Wally's Castle dưới 10 phút.
 3. Nói chuyện với EchoElder.
 4. Hoàn thành 2-5: Wally's Castle.

Khi đạt cấp 35,Fury Guardian có thể chuyển nghề thành Iron Paladin.

Cây kĩ năng

{{

Kỹ năng Nội tại Khoá
SI LEAPATTTACK.png SI BURSTWOLF.png SI METBOOST.png Cấp độ 15
SI PANDEMONIUM.png Cấp độ 25
Brutal Swing.png LockCover.png SI SUDDENBURSTER1.png
Cấp độ 30
SI LUNATICFURY.png Cấp độ 35
SI RESISTFIP.png Cấp độ 40
 • Đặc điểm kỹ năng mở ở cấp độ 40.
 • Kỹ năng cường hoá cuối cùng mở khi hoàn thành thăng lớp nhân vật thứ 2.

}}

Combo thêm

Exclamation.png : Tất cả giá trị sát thương của các combo mới và có sẵn sẽ được x1.05 khi đạt thăng lớp nhân vật thứ nhất.
Combo Chú thích Sát thương
FgCombo1.png Relentless Charge

Sau khi thực hiện DR.pngZ.png , lao về phía trước trong trạng thái Heavy Stance và hất kẻ địch ở đòn cuối cùng. Nếu kẻ địch bị ép góc và nằm ở điểm mù của nhân vật , cú lao sẽ hoàn toàn hụt.

DR.png
Z.png 141% Sát thương vật lí
ViZ.png 95% x 5 Sát thương vật lí
Z.png 128% Sát thương vật lí

FgCombo3.png Aerial Sidestep

Sau khi thực hiện DRU.pngZ.png , bắn về phía trước ra sau kẻ địch và lao xuống, hất tung kẻ địch.

DRU.png
Z.png 225% Sát thương vật lí
X.png 329% Sát thương vật lí
X.png 335% Sát thương vật lí + 408% Sát thương vật lí

FgCombo4.png Reloaded Charge

Sau khi thực hiện X.pngX.png, lao về phía trước trong trạng thái Heavy Stance và hất tung kẻ địch ở còn cuối.

X.png 371% Sát thương vật lí
ViX.png 357% + 138% Sát thương vật lí
ViRZ.png 95% x 5 Sát thương vật lí
Z.png 128% Sát thương vật lí

Cập nhật

8/20/2015 KR
 • DRU.pngZ.pngX.png[X.png]được thay từ 1 cú đập thành 1 đú lao.
 • Combo Z.pngZ.pngViX.png được chuyển sang Iron Paladin.
 • Thêm vào combo X.pngViX.pngViRZ.pngZ.png.


Kĩ năng

Kích hoạt đặc biệt

SI BURSTWOLF.png Burst Wolf
SI PANDEMONIUM.png Pandemonium
Brutal Swing.png Brutal Swing
SI LUNATICFURY.png Lunatic Fury


Kích hoạt

SI LEAPATTTACK.png Leap Attack
SI SUDDENBURSTER1.png Sudden Burster
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.

Nội tại

SI METBOOST.png Metabolic Boost
SI RESISTFIP.png Elemental Training


Thư viện

Artwork

Khác


Hướng dẫn và chi tiết

 • Combo DRU.pngZ.pngX.pngX.png của Fury GuardianLeap Attack không sử dụng đạn pháo.


Ngoài lề

 • Fury Guardian, Chung vẫn giữ biệt hiệu Sói Trắng. Được thể hiện ở bộ giáp của cậu; khẩu Destroyer cũng giống với đầu sói, giáp của cậu có lông và kĩ năng của cậu Burst Wolf.
  • Một điểm nữa là huy hiệu hình sói của Pandemonium.
 • Khác với các nghề Chung khác, Fury Guardian sử dụng Destroyer là vũ khí chính duy nhất thay vì tạo thêm vũ khí phụ. Được áp dụng cho cả Iron Paladin.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 퓨리 가디언 Fury Guardian
Japanese Flag.png Japan フューリーガーディアン Fury Guardian
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 雷霆戰將 Thunder Trooper
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 雷霆战将 Thunder Trooper
German Flag.png Germany Zornwächter Fury Guardian
Spanish Flag.png Spain Guardián de la furia Fury Guardian
French Flag.png France Gardien colérique Quick-Tempered Guardian
Italian Flag.png Italy Guardiano Furente Furious Guardian
Polish Flag.png Poland Strażnik Furii Fury Guardian
Bresil Flag.png Brazil Guardião Defensor Defender Guardian


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Kỹ Sĩ)

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
TrantestC.png
Icon - Lord Knight (Trans).png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Rune Slayer (Trans).png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Infinity Sword (Trans).png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
TrantestC.png
Icon - Elemental Master (Trans).png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Void Princess (Trans).png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Dimension Witch (Trans).png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
TrantestC.png
Icon - Wind Sneaker (Trans).png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Grand Archer (Trans).png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Night Watcher (Trans).png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
TrantestC.png
Icon - Blade Master (Trans).png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Reckless Fist (Trans).png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Veteran Commander (Trans).png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
Icon - Code Nemesis (Trans).png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Code Empress (Trans).png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Code Battle Seraph (Trans).png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
Icon - Iron Paladin (Trans).png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Deadly Chaser (Trans).png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
TrantestC.png
Icon - Sakra Devanam (Trans).png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Yama Raja (Trans).png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Asura (Trans).png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
Icon - Grand Master (Trans).png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Blazing Heart (Trans).png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Crimson Avenger (Trans).png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
Icon - Lunatic Psyker (Trans).png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Mastermind (Trans).png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Diabolic Esper (Trans).png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
TrantestC.png
Icon - Chiliarch (Trans).png
Icon - Dreadlord (Trans).png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Noblesse (Trans).png
Icon - Royal Guard (Trans).png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Diabla (Trans).png
Icon - Demonio (Trans).png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
TrantestC.png
Icon - Storm Trooper (Trans).png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Crimson Rose (Trans).png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Freyja (Trans).png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Optimus (Trans).png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
TrantestC.png
Icon - Arme Thaumaturgy (Trans).png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Apostasia (Trans).png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth