Mã: Sariel - Thiên Thần Sa Ngã

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
Tiny - Code Sariel.png Mã: Thiên Thần Sa Ngã
Portrait - Code SarielRight.png
Name Eve
Class Tiny - Code Sariel.png Mã: Thiên Thần Sa Ngã
Weapon Khí giới Nasod, Tia lửa điện
Class Tree Tân Mật Mã > Mã: Lôi Nữ > Mã: Nữ Thần Chiến Tranh > Mã Siêu Việt: Nữ Thần Chiến Tranh > Icon - Code Sariel.png
Release Date Korean Flag.png 8 February 2018
Japanese Flag.png 7 March 2018
Chinese Flag.png 7 March 2018
Flag-us.png 7 March 2018
Bresil Flag.png 7 March 2018
Flag-tw.png 8 March 2018
Statistics
Mã: Thiên Thần Sa Ngã
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Hệ thống: kích hoạt Mã: Sariel.


Icon - Code Sariel.png Mã: Thiên Thần Sa Ngã

[Rạng Quang Nữ Hoàng - kiêu sa và lộng lẫy]
Nữ hoàng phá hủy kẻ thù bằng những luồng năng lượng quang tử được giải phóng tức thì.

GigaStream.png[Mod] - Quang Tử Vô Tận
-
CSHA.png[Điện Quang Nhảy Múa]
-
CSPassive.png[Quá Tải!!]
-
CSPassive2.png[Cường Hóa]
-

Bối cảnh

Eve - Rạng Quang Nữ Hoàng. Cô phá hủy kẻ thù bằng những luồng năng lượng quang tử được giải phóng tức thì.

Sau khi mở khóa được Mã: Nữ Thần Chiến Tranh, cô liên tục gặp phải một lỗi không thể phân tích. Phần lớn nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ lõi cảm xúc, mã lõi mà Nữ hoàng đã khóa chặt từ lâu. Lõi cảm xúc bị cô ruồng bỏ cũng có lý do riêng của nó. Quan niệm về một Nasod thủ lĩnh "chân chính", về gánh nặng của chức Nữ hoàng làm cô ám ảnh bao lâu nay; kể từ lúc bị chỉ trích bởi Adam khi để lộ hệ thống cảm xúc mà cha Adrian dành tặng cô như một món quà từ loài người, một bức tường vô hình đã được tạo nên, ngăn cách cô với xúc cảm nhân loại. Và đó không phải lí do duy nhất. Mỗi khi cô cố gắng phân tích lõi cảm xúc, một lượng năng khổng lồ được giải phóng, gây quá tải bộ nhớ và tắt nguồn hệ thống. Rồi cứ mỗi lần Mã: Nữ Thần Chiến Tranh được kích hoạt là mỗi lần nó xung đột với lõi cảm xúc, tạo ra những tia lửa điện li ti cho tới khi nỗ lực phân tích của cô chắc chắn đã giải phóng được năng lượng thu thập ra bên ngoài. Điều này làm tổn hại nghiêm trọng đến khả năng chiến đấu của Nữ Vương.


Ngay bây giờ, sự lựa chọn hợp lý nhất, chính là... xóa hoàn toàn lõi cảm xúc...

"... ..."


Sử dụng khả năng này như một lợi thế, Eve tạo ra "Mã: Sariel", cho phép cô sử dụng quá tải hệ thống thành nguồn sức mạnh chiến đấu một cách liên tục. Tuy nhiên, đây chẳng phải con đường trải đầy hoa hồng. Quá trình giải phóng này đồng thời cũng tạo ra một vòng lặp vô hạn: cưỡng ép ngắt nguồn, sửa chữa hệ thống và cứ như thế mãi, chậm rãi phá hủy dần dần bộ nhớ của cô. Thậm chí có thể nguy hiểm đến mức, Eve không thể tự mình xóa bỏ sự tồn tại của lõi cảm xúc hay tiếp tục chiến đấu nữa.


Cuối cùng, lõi cảm xúc của Nữ hoàng bị hư hỏng đến mức không thể phục hồi sau mỗi đợt quá tải, nhưng sức mạnh của Mã: Sariel, hay chính xác hơn là Mã: Thiên Thần Sa Ngã làm Rạng Quang Nữ Hoàng mạnh hơn bao giờ hết!

Lần Thăng Cấp Thứ Ba

Sau khi mở khóa Siêu Việt và đạt Lv.99, bạn có thể bắt đầu lần thăng cấp thứ ba. Để nhận chuỗi quest 3rd job, hãy nhấn vào thông báo nhận quest job change nằm ngay bên dưới phần chọn map.
Bạn cũng có thể nhận 3rd job nhanh, gọn, lẹ hơn bằng cách mua vật phẩm trong Item Mall: Code: Sariel's Key Code Job Change - Code Sariel.png.

Code: Sariel
  1. Clear Forgotten Elrian Sanctum một lần.
  2. Thu thập 5 Traces of Primordial Chao (Chrysalis, 11-6: Forgotten Elrian Sanctum)..
  3. Thu thập 20 Grand Compass Piece (Skin Splitter, Elrianode).
  4. Giết 2,000 Henir Mutated Monsters ở 11-3: Elrianode City11-4: Debrian Laboratory.
  5. Giết Spatio Reaper 30 lần. Spatio Reaper có thể tìm thấy ở 11-3: Elrianode City hoặc 11-5: El Tower Defense.


Cây kĩ năng

Skills Passives Locked
Blank.png LockCover.png CSHA.png
Blank.png CSPassive.png CSPassive2.png Level 99


Combo mới

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.15x multiplier during 3rd job.
Image Description Damage
Combo - Code Sariel 1.png Quả Cầu Năng Lượng

Sau đòn Z.pngZ.png cơ bản, bắn một quả cầu điện di chuyển cực nhanh và phát nổ khi tiếp xúc với đối phương.

Z.png 167% Phy. Damage
Z.png 206% Phy. Damage
X.png 303% Mag. Damage

Combo - Code Sariel 2.png Đòn đe dọa

Khi thực hiện cú bay lướt làm nên thương hiệu của Code: Battle Seraph, Eve bắn cầu điện xuống dưới sau một cú lướt bất kì. Eve sẽ bị thả rơi tự do sau khi thực hiện combo.

DRU.png
Z.png 193% Phy. Damage
X.png 150% Mag. Damage (5 MP)
X.png 150% Mag. Damage (5 MP)
X.png 150% Mag. Damage (5 MP)
Z.png 303% Mag. Damage


Kĩ năng

Hyper Active

CSHA.png Carbon Detonation
Lock.gifHyperBook2.png Ultimate Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill II Quest or Item Mall.

Force Change Skill

Photon Flare
Kugel Blitz
Particle Ray
Giga Stream
Thousand Star
Electronic Move
Electronic Fall

Passive

CSPassive.png Overload
CSPassive2.png Evolution

Force Passive

Rare/Elite/Unique

Eroding Aura.png Eroding Energy Excessive Greed.png Get Greedy Head Hunter.png Head Hunter
EnergyOfIllipia.png Illipia's Aura Indomitable Will.png Indomitable Will Lightning Chain.png Lightning Chain

Legendary

Remaining El.png Remaining El's Aspiration

Force Ability

Rare/Elite/Unique

Drain.png Drain TrackingSinister.png Haunting Spirit ExtremeSpeed.png Hyper Acceleration
Obtenebration.png Obtenebration Soul Harvest.png Soul Harvest Thunderstorm.png Thunderstorm

Legendary

Elrian Clock.png Elrian Clock DeathFog.png Fog of Death

Gallery

Artwork

Miscellaneous


Ngoài lề

  • Sariel là một thiên thần, chủ yếu từ đạo Do Thái.
  • Code: Sariel, Eve giữ nét mặt lạnh như băng và không hề nao núng do cô đã làm tổn thương lõi cảm xúc sau mỗi lần sửa chữa hệ thống.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 코드: 사리엘 Code: Sariel
Japanese Flag.png Japan コードサリエル Code Sariel
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 混沌女王 Chaos Queen - Hỗn Độn Nữ Vương
Bresil Flag.png Brazil Código: Sariel Code: Sariel


Characters
     ElswordNEW.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     AishaNEW.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     RenaNEW.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     RavenNEW.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     EveNEW.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     ChungNEW.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     AraNEW.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     ElesisNEW.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     AddNEW.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     LuCielNEW.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     RoseNEW.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     AinNEW.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth