Mã: Lôi Nữ

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
LeTiny.png Mã: Lôi Nữ
Electricplumber.png
Name Eve
Class LeTiny.png Mã: Lôi Nữ
Weapon Vũ khí Nasod, Tia lửa điện
Class Tree Eve > Mã: Lôi Nữ > Mã: Nữ Thần Chiến Tranh > Mã: Nữ Thần Chiến Tranh > Icon - Code Sariel.png
Release Date Korean Flag.png 26 January 2012
Chinese Flag.png 6 February 2013
Flag-us.png 3 April 2013
Europeanunion.png 10 April 2013
Bresil Flag.png 2 April 2014
Statistics
Mã: Lôi Nữ
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Thiên Lôi Mã... Cuối cùng thì ta cũng tìm ra nó


CLNEW.png Code: Electra - Mã: Lôi Nữ

Điểm Đặc Trưng

Tên gọi chính thức: Mã: Phục Hồi - Phá Luật.

Electra Code - Lôi Mã là thứ phô bày ra sức mạnh của Đá El, được khai thác và dịch sang một loại mã có thể sử dụng được bởi chính Eve. Lần này thì Eve sử dụng mã này để tạo nên một chức năng mới cho những thiết bị Nasod: lò phản ứng năng lượng El. Sức mạnh của El dễ dàng được thao tác bởi Eve, thể hiện ở chỗ chúng giải phóng ra những tia năng lượng El cực mạnh. Với khả năng đầy vẻ đẹp dễ gây chết người ấy, Eve có thể tạo ra đa dạng hình thể của tia năng lượng El tạo ra từ lò phản ứng năng lượng bất cứ khi nào cô muốn.

Bối cảnh

Có thể là Nữ Hoàng Nasod Eve nhỏ nhắn về mặt hình thể, nhưng đừng có nghĩ rằng điều đó sẽ hạn chế mọi khả năng của Eve. Sau khi tìm tòi học hỏi về khả năng của bản thân và sử dụng hết sức mạnh của mình cho Lõi Nasod, Eve khám phá ra mã Electra, với khả năng giải phóng ra năng lượng của El dưới dạng tia điện trường và các quả cầu điện. Eve dần có thể đối phó với các cuộc tấn công bằng sức mạnh chết người của mình một cách dễ dàng, cho mọi người thấy được khả năng mà chỉ có một nữ hoàng Nasod chân chính có thể làm là gì.

Trở thành người sử dụng Lôi Mã, Eve tràn đầy sự hy vọng rằng sẽ khôi phục được tộc Nasod một cách vinh quang trong tương lai gần.

Lần Thăng Cấp Thứ Nhất

Eve có thể chọn lựa để trở thành Mã: Thích Khách, Mã: Kiến Tạo hay Mã: Lôi Nữ.
Mã: Lôi Nữ cũng có thể đạt được bằng cách sử dụng vật phẩm Cash Shop: Dữ liệu của Mã ElectraEl.png.

Code Electra

  1. Nói chuyện với Lenphad, thợ rèn ở Elder Village.
  2. Thu thập một Spectral Prism từ William Phoru (Boss) ở 2-4: Suburbs of Wally's Castle với mức độ Very Hard (☆☆☆).
  3. Thu thập một Laser Firing Device từ (Wally No.8)2-5: Wally's Castle với bất kỳ mức độ nào.
  4. Hoàn thành dung 2-5 một lần ở mức độ Very Hard (☆☆☆).

Ở level 35, Mã: Lôi Nữ có thể thăng cấp thành Mã: Nữ Thần Chiến Tranh.

Cây Kỹ Năng

Skills Passives Locked
Blank.png SpectroElCrystal.png SweepRolling.png SpectrumDynamics.png Blank.png Level 15
Mega Electronball Flash.png Blank.png PhotonFlare.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png Kugelblitz.png Blank.png Blank.png LockCover.png ParticleRayR.png
Level 30
Blank.png GigaStream.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png Blank.png Blank.png PhotonBooster.png Blank.png Level 40
  • Skill Traits unlocked at Level 40.
  • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.Combo Mới

Image Description Damage
CelCombo1.png Lazer hất tung

Kết thúc 3 đòn combo thường với một tia lazer gây damage liên tục lên đối phương trong khi hất chúng lên trời (có tiêu thụ MP).
Tia Laser có thể được tác dụng thêm với El Crystal Spectrum.

  • Tia laze luôn luôn gây sát thương chí mạng (critical damage) khi sử dụng trong trạng thái Cuồng Nộ (Awakening).

Z.png 169% Phy. Damage
Z.png 206% Phy. Damage
Z.png 256% Phy. Damage
RZ.png 53% Mag. Damage x2 + 58% Mag. Damage x4

CelCombo2R.png Nhát cắt Lazer

Kết thúc combo của 2 quả cầu điện cơ bản với tia lazer gây sát thương liên tục lên đối thủ trong khi đang hất chúng lên trời (có tiêu thụ MP).
Tia lazer có thể tác dụng thêm với El Crystal Spectrum và cũng có thể ngưng lại khi đang thực hiện. Phiên bản này bắn lazer lâu hơn combo ở trên.

X.png 127% Mag. Damage + 211% Mag. Damage
X.png 127% Mag. Damage + 211% Mag. Damage
HoldZ.png 53% Mag. Damage x4 + 58% Mag. Damage x8
(x5 ~ x12 hit tất cả)

CelCombo3.png Lướt và trảm

Gần giống với Illusion Stinger, Eve đâm cây thương Nasod tới đối thủ và kèm theo ngọn thương thứ hai, Eve trượt qua người đối thủ, để lại một dải điện trường giật mạnh đối thủ tới gần Eve hơn (Nút Z thứ 3 tốn 10MP).

DR.png
Z.png 100% Mag. Damage
Z.png 120% Mag. Damage
Z.png 45% Mag. Damage x2 + 25% Mag. Damage x7.

Cập nhật

04/20/2015 KR
  • Combo DR.pngZ.pngZ.pngZ.png lúc đối thủ bị đánh trúng đổi thành dồn hiệu ứng, vậy nên combo lúc bị đánh trúng ít lại.


Kỹ năng

Special Active

SweepRolling.png Sweep Rolling
PhotonFlare.png Photon Flare
Kugelblitz.png Kugel Blitz
ParticleRayR.png Particle Ray
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.
GigaStream.png Giga Stream


Active

SpectroElCrystal.png El Crystal Spectrum
Mega Electronball Flash.png Mega Electron Ball : Flash


Passive

SpectrumDynamics.png Spectrum Dynamics
PhotonBooster.png Photon Booster


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Thông tin bên lề


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 코드:일렉트라 Code: Electra
Japanese Flag.png Japan コードエレクトラ Code Electra
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 唤雷师 Thunder Caller - Thiên (cmn) Lôi
German Flag.png Germany Nasod-Elektra Nasod Elektra
Spanish Flag.png Spain Electra nasod Nasod Electra
French Flag.png France Nasod-Elektra Nasod Elektra
Italian Flag.png Italy Electra Nasod Nasod Electra
Polish Flag.png Poland Nazo-Elektra Nasod Electra
English Flag.png United Kingdom Nasod Electra
Bresil Flag.png Brazil Código: Electra Code: Electra


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth