Mã: Kiến Tạo

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
ArchTiny.png Mã: Kiến Tạo
CA.png
Name Eve
Class ArchTiny.png Mã: Kiến Tạo
Weapon Vũ khí Nasod, Phụ tá Nasod; Oberon
Class Tree Eve > Mã: Kiến Tạo > Mã: Hoàng Hậu > Siêu Việt Mã: Hoàng Hậu > Mã: Thiên Cốt
Release Date Korean Flag.png ???
Europeanunion.png 9 November 2011
Flag-us.png 23 November 2011
Chinese Flag.png 15 February 2012
Bresil Flag.png 16 October 2013
Statistics
Mã: Kiến Tạo
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Kiểm tra hệ thống... Tốt


CANEW.png Code: Architecture - Mã: Kiến Tạo

Đặc điểm

Trang chính: Mã: Phục Hồi - Triệu Tập

Tiếp nhận Mã: Kiến Tạo, Eve có thể triệu hồi Oberon hỗ trợ trên chiến trường. Oberon là 1 Nasod được lập trình bởi Eve, được thiết kế để có thể sử dụng lưỡi đao tonfa kép dưới lệnh của cô ấy. Mã: Kiến Tạo một loạt những kĩ năng gây hàng tấn sát thương vật lí, cũng như có những kĩ năng tiện ích giúp gây ra 1 lượng lớn sát thương phép thuật.

Bối cảnh

Eve tiếp tục du hành theo cậu nhóc tóc đỏ, nhưng đó lại sớm là trở ngại. Cô càng đi xa, thì những kẻ địch càng mạnh lên, và cô đã gần tới giới hạn của mình. Eve không được lập trình để chiến đấu, và các Nasod gear của cô, Moby và Remy, chúng cũng có giới hạn của chúng. Cô quyết định sử dụng những kiến thức về Nasod của mình để lập trình ra một hộ vệ để giúp cô chiến đấu. Oberon, Hộ vệ của Nasod, sẽ giúp nữ hoàng của mình tiếp tục cuộc hành trình như là 1 Mã: Kiến Tạo.

Lần chuyển Job đầu tiên

Eve có thể lựa chọn để thành Mã: Thích Khách, Mã: Kiến Tạo hoặc Mã: Lôi Nữ.
Code: Architecture có thể được chuyển thẳng bằng cách mua item: Dữ liệu của Mã Architecture trong của hàng Arc.png.

Code: Architecture

 1. Nhặt Bomber Mong's Apple từ Bomber Mongs trong 2-4 bất kể độ khó .
 2. Nhặt Tonfa Blades từ Little Soldiers tại 2-3 bất kể độ khó .
 3. Nhặt Velder Royal Etiquette Manual từ Wally Guardian at 2-5 Khó trở lên. (☆☆+)
 4. Hoàn thành 2-5 trong mode Very Hard (☆☆☆) trong 15 phút.


Ở lv 35, Mã: Kiến Tạo có thể chuyển thành Mã: Hoàng Hậu.

Cây kĩ năng

Option 1 Fixed Option 2 Fixed
Blank.png CAPassive3.png Blank.png RPassive3.png Level 15
Blank.png CAActive1.png Blank.png Energy Conversion.PNG Level 25
CASActive4.png Blank.png LockCover.png CASActive1.png
Blank.png Level 30
CAPassive2.png Blank.png PhotonBooster.png Blank.png Level 35
CASActive3.png Blank.png LockCover.png Sweeper.png
Mega Electronball.PNG Level 40


Combo mới

CAPassive1.png : Summon unit damage is calculated before Queen's Authority.
Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Minh họa Mô tả Sát thương
Arc2move.png Oberon trảm

Sau khi thực hiện combo XX, triệu hồi Oberon ra và chém 1 nhát để tiếp tục combo. Chiêu kết thúc sẽ gây thêm nhiều dame và sẽ đẩy đối phương ra mà không làm K.O . Bạn vẫn có thể bị đánh trúng, nhưng Oberon vẫn tiếp tục combo.

X.png 127% Mag. Damage + 211% Mag. Damage
X.png 127% Mag. Damage + 211% Mag. Damage
Z.png 168% Phy. Damage x7

Arc3move.png

Oberon chém gió

Sau khi xài combo→→↑X, triệu hồi Oberon chém xuống dưới

DRU.png
X.png 127% Mag. Damage + 211% Mag. Damage
Z.png 221% Phy. Damage

Arc4move.png

Oberon thần tốc

Sau khi thực hiện combo →→Z , Oberon bế bạn lướt ra sau đối phương và chém 1 nhát . Khi vừa cử dụng combo, vừa di chuyển khỏi platform, bạn có thể "mang theo" cú chém của Oberon.

DR.png
Z.png 146% Mag. Damage
X.png 322% Phy. Damage

Cập nhật

05/29/2014 KR
 • Thêm combo DR.pngZ.pngX.png mới.

11/06/2014 KR
 • Thêm cancel point sau khi triệu hồi Oberon khi thực hiện combo X.pngX.pngZ.png, nhờ đó có thể đổi hướng của nhát chém theo hướng đối mặt.

08/20/2015 KR
 • Cải thiện tốc độ chém và giảm delay sau khi tấn công bằng combo DR.pngZ.pngX.png.


Kỹ năng

Special Active

CASActive1.png Heaven's Fist - Pressure
CASActive4.png Sonic Wave
CASActive5.png Surface Cutting
CASActive2.png Space Wrench
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.
Sweeper.png Heaven's Fist - Sweeper


Active

FAINER.png Fayner
Mega Electronball Justice.png Mega Electron Ball : Justice


Passive

CAPassive3.png Queen's Potential
ElectronBooster.png Electron Accelerator


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Trivia

 • Eve cho biết các kĩ năng của Oberon được tạo ra bằng cách sử dụng 1 lượng lớn dữ liệu thu được qua các đòn tấn công của binh lính ở Elder
  • Trong nhiệm vụ chuyển Job, Lephad đề nghị cô ấy nên nhận quyển hướng dẫn Etiquette, cho phép Oberon có thể thực hiện được các cư xử của 1 hiệp sĩ hoàng gia
   • Eve không thích ý tưởng này cho lắm, nhưng vẫn cho phép đề nghị.
  • Skill của Oberon rất giống với các chiêu của Raven ở class Sword Taker (Space Wrench rất giống Shockwave - Cutter, skill Sonic Wave của Oberon giống như skill Flying ImpactGenocide Ripper thì lại trông như Hypersonic Stab.
 • Oberon đã viết skill note Black Hole Ver.4.0.
 • Ở job Mã: Kiến Tạo, Moby và Remy đeo một chiếc mặt nạ giống với Oberon.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 코드:아키텍처 Code: Architecture
Japanese Flag.png Japan コードアーキテクチャー Code Architecture
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 炼金师 Alchemist - Xích giới sư
Flag-us.png North America Code Architecture
German Flag.png Germany Nasodhoffnung Nasod Hope - Nasod Khát Vọng
Spanish Flag.png Spain Esperanza nasod Nasod Hope - Nasod Khát Vọng
French Flag.png France Espérance nasod Nasod Hope - Nasod Khát Vọng
Italian Flag.png Italy Speranza Nasod Nasod Hope - Nasod Khát Vọng
Polish Flag.png Poland Nazo-Nadzieja Nasod Hope - Nasod Khát Vọng
English Flag.png United Kingdom Nasod Hope
Bresil Flag.png Brazil Código: Arquitetura Code: Architecture


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth