Code: Nemesis: Transcendent

From Elwiki
Code: Nemesis: Transcendent
Full Name
Eve
Class
Code: Nemesis: Transcendent
Weapon
Nasod Drones, Nasod Spears, Various Nasod Firearms
Class Tree
> > > >
Release Date
28 July 2016
28 September 2016
28 September 2016
28 September 2016
28 September 2016
14 December 2016
Statistics
Speed
Fast
Range
Short
Difficulty
Hard
Magical
Codename Nemesis: Khởi động chế độ Hủy diệt!


Transcendence Code: Nemesis - Siêu Việt Mã: Thiên Địch

Khi đạt Lv70, bạn có thể nâng cấp Transcendence path cho nhân vật của mình. Chuỗi Quest Transcendence được nhận từ Ariel, thím event NPC Ariel nằm ở mọi village.
Bạn có thể nâng cấp lên Transcendence nhanh, gọn, lẹ bằng Cash Shop item: Book of Transcendence: God's Will

Chuỗi Quest:

1. Clear 5 dungeons trong level của bạn (trừ khu vực Ruben/Henir/Ereda).

2. Thu thập 5 Tiny Goddesses' Breath Fragments (Bất kỳ Lanox Dungeon nào ở mức 'Very Hard')

3. Thu thập thêm 5 Tiny Goddesses' Breath Fragments. (Bất kỳ SECRET DUNGEON nào).

4. Thu thập 3 Big Goddesses' Breath Fragments (Bất kỳ Secret Dungeon nào).

5. Clear 20 Secret Dungons.

Skill Tree

Skills Passives Locked
Transcendence
Level 70

Level 80

Level 90
Level 95
  • Skill Traits unlocked at Level 99.
  • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 3rd job class.


Skills

Active

Passive


Gallery

Miscellaneous


Trivia

  • Remy trong chân dung của Transcendence Code: Nemesis được phản chiếu.Characters
{{
Physical

Poten Finder
Physical

Fortune Finder
Magical

03/28/2024
Magical

05/23/2024


Mighty Miner


Greedy Wonder


???


???


Gembliss


Avarice


???


???
}}