Xúc Cảm Nở Rộ

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
BluTiny.png Bluhen
Name Ainchase "Ain" Ishmael
Class BluTiny.png Bluhen
Weapon Con lắc, Vũ khí Phóng kích, Ma pháp Xoay vòng, Eids
Age Không rõ (Diện mạo khoảng 23 tuổi)
Race Thiên thần
Class Tree Icon - Ain.png > Icon - Lofty Anpassen.png > EENEW.png > Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png > Icon - Bluhen.png
Release Date Korean Flag.png 28 December 2017
Japanese Flag.png 7 February 2018
Chinese Flag.png 7 February 2018
Flag-us.png 7 February 2018
Bresil Flag.png 7 February 2018
Flag-tw.png 8 February 2018
Europeanunion.png 25 July 2018
Statistics
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Cùng đồng hành nào, như mọi khi.


Icon - Bluhen.png Bluhen

[Người điều khiển những xúc cảm, lớn mạnh theo những người bạn mà anh đang đồng hành]
Ain hiểu rằng bản thân mình cũng khá tương đồng với những người khác ở chỗ anh điều khiển được cảm xúc của mình.
Anh sử dụng sức mạnh của Eid để hạ gục kẻ thù đồng thời bảo vệ đồng minh của mình.

EETrans4.PNG[Mod] - Windhose
Deal continuous damage and apply debuffs to enemies while giving buffs to allies within range.
BluHA.png[Finale]
The reaction between Edel Eids and Magic Circle causes a great explosion.
BluPassive1.png[Shining Presence]
Using Edel Eid affects you and nearby allies. Power: Cycle Magic buff also effect nearby allies.
BluPassive2.png[Harmony]
Awakening: Phase 3 will decrease duration of certain debuffs while enhancing effects of using Eids.


Bối cảnh

Sau khi mọi người trong Đội Tìm kiếm El đã vượt qua những thử thách của mình tại Hall of El, Ain vô cùng ngạc nhiên trước sức mạnh của cả nhóm và cảm thấy tự hào khi mình là một phần trong số họ.

Cùng với những cảm xúc đang dần nở rộ của mình, Ain bắt đầu hiểu ra rằng anh quá giống với những con người bình thường khác và anh có thể chọn bất cứ con đường nào mà mình muốn. Nhận thức mới mẻ này đã giúp anh củng cố thêm quyết tâm đồng hành cùng với những người bạn của mình, đảm bảo cho anh hành động dựa theo những cảm xúc mới và niềm tin mới.

"Tôi sẽ mãi luôn ở bên cạnh bạn... bằng khát vọng của riêng mình."

Sự hiện hữu của anh trở thành một minh chứng cho sự hòa hợp giữa con người với thần thánh. Một lần nữa, anh bắt đầu cuộc hành trình của mình với Đội Tìm kiếm El.


Thăng tiến Class lần ba

After unlocking Transcendence and reaching Lv. 99, you will be eligible to advance to the 3rd job. To receive the 3rd job quest, click on the job change notification located below the map select.
3rd Job can also be obtained by using the Item Mall item: Guide - Song of Harmony BluJC.png.

Bluhen

 1. Clear Forgotten Elrian Sanctum once.
 2. Collect 5 Traces of Primordial Chaos (Chrysalis, 11-6: Forgotten Elrian Sanctum).
 3. Collect 20 Grand Compass Pieces (Skin Splitter, Elrianode).
 4. Defeat 2,000 Henir Mutated Monsters in 11-3: Elrianode City and 11-4: Debrian Laboratory.
 5. Defeat Spatio Reaper 20 times. Spatio Reaper can be found in 11-3: Elrianode City or 11-5: El Tower Defense.

You can advance into Master Class upon reaching Rigomor.

Upon advancing to third job, you will receive:


Skill Tree

Skills Passives Locked
Blank.png LockCover.png BluHA.png
Blank.png BluPassive1.png BluPassive2.png Level 99
Meister Stage1.png LockCover.png Meister Stage2.png
LockCover.png Meister Stage3.png
LockCover.png Meister Stage4.png
Blank.png Master Class


Additional Combos

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.15x multiplier during 3rd job.
Image Description Damage
BluCombo1.png Eid Orb

After doing DR.pngZ.pngX.png, fire a slow moving sphere that pierces and burns MP.

DR.png
Z.png 179% Phy. Damage
RoX.png 153% Mag. Damage x4

 • Circular Magic Blast : 37% Mag. Damage x10

X.png ???% Mag. Damage

BluCombo2.png Eid Explosion

After doing DRU.pngX.png, detonate the surrounding El during any of the spear throws.

DRU.png
X.png 322% Phy. Damage
X.png 361% Phy. Damage
X.png 400% Phy. Damage
Z.png ???% Mag. Damage


Skills

Hyper Active

BluHA.png Finale
Lock.gifHyperBook2.png Ultimate Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill II Quest or Item Mall.

Force Mod Skill

Angriff
Diamant Regen
Requiem
Stom Stark
Ruhig
Lind Scheinen
Windhose

Passive

BluPassive1.png Shining Presence
BluPassive2.png Harmony
 • In addition to these new skills, Bluhen can also learn Force Skills.


Videos


Gallery

Full Gallery: Ain/Gallery

Artwork

Miscellaneous


Trivia

 • Bluhen là một cụm từ tiếng Đức có nghĩa là nở rộ.
 • Ở châu Âu, tên của anh được đổi thành Florere, là từ Latin và cũng có nghĩa là nở rộ.
 • Xúc Cảm Nở Rộ là class duy nhất của Ain mà có tuổi tác bên ngoài khác biệt, 23 thay vì 21.
  • Điều này chắc là do anh đã trở nên giống con người hơn nên hình thể cũng phát triển theo như cảm xúc.
 • Thể Tinh linh của Xúc Cảm Nở Rộ chỉ phát triển đầy đủ như hình minh họa vào Phase 3. Phase 1 thì đôi cánh chưa có đủ còn Phase 2 là cái vương miện. Tương tự như vậy, khuôn mặt anh ta cũng không thay đổi cho đến khi đạt tới Pha thứ 3.
  • Điều này có lẽ là do Ain đã chọn cho mình trở nên giống con người hơn.
  • Phase 1 và 2 vẫn thay đổi giọng nói, ảnh minh họa góc trái phía trên và ảnh hiệu ứng khi dùng kĩ năng sang thể Tinh linh.
 • Mặc dù vẫn còn có một dấu ấn của Henir bên mắt trái nhưng màu của nó đã chuyển sang xanh lá. Màng đục của mắt anh cũng đã xóa sạch hết Henir.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 블루헨 Bluhen
Japanese Flag.png Japan ブルーヘン Bluhen
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 侍心尊者 Thị Tâm Tôn Giả
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 绽情师 Trán Tình Sư
German Flag.png Germany Florere Nở Rộ
Spanish Flag.png Spain Florere Nở Rộ
French Flag.png France Florere Nở Rộ
Italian Flag.png Italy Florere Nở Rộ
Polish Flag.png Poland Florere Nở Rộ
English Flag.png United Kingdom Florere
Bresil Flag.png Brazil Virtuoso Nghệ Sĩ Kỳ Tài


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth