Thượng thần: Chuyển hóa

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
Tiny - Lofty Anpassen.png Thượng thần: Chuyển hóa
Portrait - Lofty Anpassen.png
Name Ainchase "Ain" Ishmael
Class Tiny - Lofty Anpassen.png Thượng thần: Chuyển hóa
Weapon Con lắc, Projection Weapons, Eids
Age Không rõ (Diện mạo khoảng 21 tuổi)
Height 182 cm (6 ft)
Weight 73 kg/0 kg (Thể tinh linh)
Class Tree AinNEW.png > Icon - Lofty Anpassen.png > EENEW.png > Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Release Date Korean Flag.png 12 January 2017
Chinese Flag.png 24 January 2017
Bresil Flag.png 24 January 2017
Japanese Flag.png 25 January 2017
Flag-us.png 25 January 2017
Flag-tw.png 25 January 2017
Europeanunion.png 12 July 2017
Statistics
Lofty: Anpassen

pChart

Speed: Slow Average Fast
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Average Hard
Hòa âm cùng giai điệu~


Icon - Lofty Anpassen.png Thượng thần: Chuyển hóa

Đặc điểm

Thượng thần: Chuyển hóa dần trở nên quen thuộc với việc có thiện cảm với loài người. Anh chuyên về chiến đấu cự ly tầm trung, sử dụng [Eids], một loại vũ khí được tạo ra bằng cách kết hợp quyền năng của Chúa với El thông qua Phép Chu Kỳ Tuần Hoàn (Cycle Magic). Anh có thể tuần hoàn hóa [Eids] để cường hóa sức mạnh tấn công, tạo ra một cơ chế chiến đấu linh hoạt.

Bối cảnh

Khi Ain tiếp tục cuộc hành trình với Hội Nghiên Cứu El (El Search Party), anh ta ngày càng trở nên thất vọng với hội nhóm nói riêng và loài người nói chung. Anh không thể hiểu nổi tại sao Hội Nghiên Cứu El cứ mãi làm những việc mất thời gian để giúp đỡ người khác. Nhưng khi anh tiếp tục cuộc hành trình với họ, một cảm giác thích thú nảy sinh ra bên trong anh. Hội Nghiên Cứu El chưa bao giờ bỏ cuộc bất chấp những sai lầm liên tiếp xảy ra và họ cũng không từ chối những yêu cầu từ Elrians ngay cả từ việc đi đuổi bắt ngỗng hoang. Anh sớm ngộ ra và lĩnh hội được những hiểu biết cơ bản về bản chất của loài người, từ đó Thượng thần: Chuyển hóa xuất hiện.

Thăng tiến class lần đầu

Sau khi đạt lvl 15, Ann có thể quyết định thăng tiến lên Thượng thần: Kẻ hành quyết, Thượng thần: Chuyển hóa hoặc Thượng thần: Kẻ lang thang. Thượng thần: Chuyển hóa cũng có thể đạt được bằng cách sử dụng vật phẩm trong Item Mall: Lời tuyên thệ của Thượng thần: Chuyển hóa Job Change - Lofty Anpassen.png

Thượng thần: Chuyển hóa

 1. Hoàn thành 2-1: Shadow Forest.
 2. Tiêu diệt boss: Banthus ở 2-2: Banthus Cave.
 3. Nói chuyện với Thị trưởng HoffmanElder.
 4. Hoàn tất 2.5: Wally's Castle.

Khi đạt Lv.35, Thượng thần: Chuyển hóa có thể thăng tiến lên Xúc Cảm Thăng Hoa

Cây kĩ năng

Skills Passives Locked
Blank.png LAActive1.png LASActive1.png LAPassive1.png Blank.png Level 15
LAActive2.png Blank.png LASActive2.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png LASActive3.png Blank.png Blank.png LockCover.png LASActive4.png
Level 30
Blank.png LASActive5.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Combo mới

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Minh họa Mô tả Sát thương
Combo - Lofty Anpassen 1.png El Dain Explosions

Sau khi thực hiện combo chuẩn DR.pngZ.png, kết thúc combo bằng những phát nổ ở phía trước. Nếu kẻ địch có 3 dấu ấn El Dain, Circular Magic Blast sẽ được kích hoạt.

DR.png
Z.png 179% Phy. Damage
RoX.png 153% Mag. Damage x4

 • Circular Magic Blast : 37% Mag. Damage x10
Combo - Lofty Anpassen 2.png El Dain Warp

Thay thế U.pngX.png chuẩn. Thay vì bắn đạn El Dain, bây giờ bạn sẽ nạp khí bằng năng lượng El Dain, mỗi đòn đánh trúng kẻ địch sẽ đặt một dấu ấn El Dain. Trong khi nạp, nhấn RoZ.png sẽ cho phép bạn lui về sau và kích hoạt Circular Magic Blast giúp kéo những kẻ địch gần đó lại nếu chúng có 3 dấu ấn.

U.png
HoldX.png 79% Mag. Damage x1~15
+ Mag. Damage 412%
RoZ.png 220% Mag. Damage

 • Circular Magic Blast : 37% Mag. Damage x10
Combo - Lofty Anpassen 3.png El Dain Spears

Thay thế những ngọn giáo phóng đi bằng những ngọn giáo El Dain, cho phép bạn đặt dấu ấn El Dain lên những kẻ địch mỗi đòn đánh.

DRU.png
X.png 322% Phy. Damage
X.png 361% Phy. Damage
X.png 400% Phy. Damage

X.pngX.pngX.pngAinUX.png Wind Blast

Wind Blast không còn hất tung kẻ địch, làm choáng.

X.png 286% Mag. Damage
X.png 286% Mag. Damage
X.png 377% Mag. Damage
AinUX.png 423% Mag. Damage

 • Wind Blast : 109% Mag. Damage x6
X.pngX.pngX.pngViDX.png Ice Blast

Ice Blast không còn hất ngã kẻ địch, làm choáng.

X.png 286% Mag. Damage
X.png 286% Mag. Damage
X.png 377% Mag. Damage
ViDX.png 423% Mag. Damage

 • Ice Blast : 609% Mag. Damage


Kĩ năng

Special Active

LASActive1.png Angriff
LASActive2.png Vertieidi
LASActive3.png Diamant Regen
LASActive4.png Wind Einfallen
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.
LASActive5.png Blatt Blume


Active

LAActive1.png Eid Weise
LAActive2.png Echo Licht

Passive

LAPassive1.png Noble Pledge: Eid


Thư viện ảnh

Artwork

Khác


Lề

 • Anpassen là một thuật ngữ tiếng Đức được dịch là "thích nghi" hoặc "điều chỉnh".
 • Ở châu Âu, tên của anh ta được đổi thành Aptare, dịch từ tiếng Latin có nghĩa là "thích nghi" hoặc "điều chỉnh".
 • Ba loại lõi Eid mà Ain sử dụng được đặt tên là Mut, Rein, và Wille, dịch ra có nghĩa lần lượt là 'Dũng cảm', 'Thuần khiết' và 'Ý chí'.
  • Ở châu Âu, nó được đổi tên thành Animus, Purus, và Voluntas, dịch ra có nghĩa lần lượt là 'Linh hồn/ Dũng cảm', 'Thuần khiết' và 'Ý chí'.
 • Ở server Trung Quốc, một vài kĩ năng của Thượng Thần: Chuyển hóa/Xúc Cảm Thăng Hoa có tên liên quan trực tiếp đến Pokémon để chào mừng sự phát hành của Pokémon Sun and Moon, phần đầu tiên của series được phát hành ở Trung Quốc (Phồn Thể và Giản Thể).


Tên thay thế

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 롭티 : 엔파서 Thượng thần: Chuyển hóa
Japanese Flag.png Japan ロフティ:アンパセン Thượng thần: Chuyển hóa
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 神融介 Thần Dung Giới
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 调整者 Điều Chỉnh Giả
German Flag.png Germany Aptare
Spanish Flag.png Spain Aptare
French Flag.png France Aptare
Italian Flag.png Italy Aptare
Polish Flag.png Poland Aptare
English Flag.png United Kingdom Aptare
Bresil Flag.png Brazil Harmônico Hòa Âm


Characters
     ElswordNEW.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     AishaNEW.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     RenaNEW.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     RavenNEW.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     EveNEW.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     ChungNEW.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     AraNEW.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     ElesisNEW.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     AddNEW.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     LuCielNEW.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     RoseNEW.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     AinNEW.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth