Thượng thần: Kẻ hành quyết

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • italiano • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
LETiny.pngThượng thần: Kẻ hành quyết
LoftyExecutorPortrait.png
Name Ainchase "Ain" Ishmael
Class LETiny.pngThượng thần: Kẻ hành quyết
Weapon Pendulum, Projection Weapon
Age Không rõ (Diện mạo khoảng 21 tuổi)
Height 182 cm
Weight 73 kg/0 kg (Thể tinh linh)
Class Tree Icon - Ain.png > LENEW.png > ArTNEW.png > ArTTransNEW.png
Release Date Korean Flag.png 15 December 2016
Japanese Flag.png 21 December 2016
Flag-us.png 21 December 2016
Bresil Flag.png 21 December 2016
Chinese Flag.png 11 January 2017
Flag-tw.png 12 January 2017
Statistics
Lofty: Executor
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Ngươi sẽ được phán quyết bởi cái tên Ishmael.


LENEW.png Thượng thần: Kẻ hành quyết =

Đặc điểm

Thượng thần: Kẻ hành quyết là một sứ giả phục vụ Nữ thần Ishmael và chuyên về Creation Magic. Anh đã hoàn thiện khả năng tạo ra vũ khí với Creation Magic để đánh bại kẻ thù một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bối cảnh

Sau khi quyết định gia nhập Nhóm Tìm kiếm El trong sứ mệnh khôi phục El, Ain cảm thấy thất vọng và bắt đầu nghi ngờ về con người khi cuộc phiêu lưu của Nhóm tiến triển.

Khi Ain vào Khu rừng Bóng đêm, anh đã tìm kiếm cách chiến đấu trong vô số trận chiến bằng cách sử dụng Projection Weapon và Creation Magic. Điều này dần làm cho anh mất đi yếu tố con người. Sự thất vọng của anh ta đối với con người, cộng thêm với hành động tà ác của Wally làm anh mất hy vọng đối với nhân loại và anh quyết định hành động riêng. Anh đã có thể mở được hình thức thứ hai này bằng cách tập trung vào sức mạnh của Nữ thần của bản thân. Anh thu thập năng lượng để di chuyển, chiến đấu trong những trận chiến tầm gần, và phóng ra các Projection Weapon mạnh mẽ hơn.

Thăng tiến class lần thứ nhất - Chuyển job lần I

Sau khi đạt tới lvl 15, Ain có thể lựa chọn để thăng tiến thành Thượng thần: Kẻ hành quyết, Thượng thần: Chuyển hóa hoặc Thượng thần: Kẻ lang thang.
Thượng thần: Kẻ hành quyết cũng có thể được nhận bằng cách dùng vật phẩm Item Mall : Lofty: Executor's Crystal LEJC.png.

Thượng thần: Kẻ hành quyết

  1. Hoàn thành 2-1: Shadow Forest mức Very Hard.
  2. Đánh bại Banthus trong 2-2: Hang Banthus mức Very Hard.
  3. Nói chuyện với HoffmanElder.
  4. Hoàn thành 2.5: Wally's Castle mức Very Hard.

Đến khi đạt lvl 35, Thượng thần: Kẻ hành quyết có thể thăng tiến thành Khí Giới Pháp Sư.


Cây kĩ năng

Skills Passives Locked
Blank.png LEA1.png LESA1.png LEP1.png Blank.png Level 15
LEA2.png Blank.png LESA2.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png LESA3.png Blank.png Blank.png LockCover.png LESA4.png
Level 30
Blank.png LESA5(New).PNG Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
  • Skill Traits unlocked at Level 40.
  • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Combo bổ sung

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Minh họa Mô tả Sát thương
LECombo1.png Final Spear

Sau khi thực hiện combo tiêu chuẩn Z.pngZ.pngZ.pngHoldX.png, phóng ra một ngọn thương xuyên qua các kẻ thù trước mặt.

Z.png 160% Phy. Damage
Z.png 197% Phy. Damage
Z.png 245% Phy. Damage
HoldX.png 100% Phy. Damage
43% Phy. Damage x3~24
X.png 392% Phy. Damage

LECombo2.png Ground Thrust

Sau khi thực hiện combo tiêu chuẩn DR.pngZ.png, triệu hồi 3 ngọn giáo từ mặt đất hất văng kẻ thù.

DR.png
Z.png 179% Phy. Damage
X.png 145% Phy. Damage x2
335% Mag. Damage

DR.pngX.pngZ.pngHoldZ.png Return Slash

Sau khi thực hiện combo tiêu chuẩn DR.pngX.png, lướt tới kẻ địch đã bị tấn công bởi giáo trước khi thực hiện một loạt các nhát chém gần bằng một con dao găm. Hit cuối cùng knockdown.

DR.png
X.png 340% Phy. Damage
Z.png 158% Phy. Damage
HoldZ.png 135% Phy. Damage x0~13
393% Phy. Damage


Kĩ năng

Special Active

LESA1.png Brocken Aushauen
LESA2.png Zweit · Schneiden
LESA3.png Dritt · Attentat
LESA4.png Fessel Heilig
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.
LESA5(New).PNG Viert · Werfen Speer


Active

LEA1.png Sabelhieb Sequenz
LEA2.png Drehen Hinter

Passive

LEP1.png Continuous Projection


Thư viện ảnh

Artwork

Khác


Lề


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 롭티 : 익스큐터 Lofty: Executor - Thượng thần: Kẻ hành quyết
Japanese Flag.png Japan ロフティ:エグザクター Lofty: Executor
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 神之代理 God's Agent - Đặc vụ của Thần
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 执行者 Executor - Kẻ hành quyết
Bresil Flag.png Brazil Alto Inquisidor High Inquisitor


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth