Thượng thần: Kẻ hành quyết

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • italiano • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
LETiny.pngThượng thần: Kẻ hành quyết
LoftyExecutorPortrait.png
Name Ainchase "Ain" Ishmael
Class LETiny.pngThượng thần: Kẻ hành quyết
Weapon Con lắc, Vũ khí Phóng kích
Age Không rõ (Diện mạo khoảng 21 tuổi)
Height 182 cm
Weight 73 kg/0 kg (Thể tinh linh)
Class Tree Icon - Ain.png > LENEW.png > ArTNEW.png > ArTTransNEW.png
Release Date Korean Flag.png 15 December 2016
Japanese Flag.png 21 December 2016
Flag-us.png 21 December 2016
Bresil Flag.png 21 December 2016
Chinese Flag.png 11 January 2017
Flag-tw.png 12 January 2017
Statistics
Thượng thần: Kẻ hành quyết
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Nhân danh Ishmael ta sẽ phán quyết ngươi.


LENEW.png Thượng thần: Kẻ hành quyết

[Sứ giả đứng sau vị Nữ thần lãnh đạm]
Tối ưu hóa trong thuật phóng kích vũ khí và chiến đấu cự ly gần thông qua 'Ma pháp Sáng tạo'.
Vũ khí chớp nhoáng và chí mạng, tiêu diệt kẻ thù với phong thái nhanh như chớp.

LEA1.png[Sabelhieb Sequenz]
After projecting a dagger, quickly cut the enemy in front 3 times. This command goes well with other commands. It activates fast and gives [Bleed] to the hit enemy.
LESA3.png[Dritt · Attentat]
Throw dagger to the nearest enemy and attack again by teleporting to where the hit enemy is. If the hit enemy is already in the [Bleed] status, it gives an additional damage.
LESA4.png[Fessel Heilig]
A special skill that confines the hit enemy in a limited space. You can give an intensive attack to the hit enemy with this skill.
LESA5(New).PNG[Viert · Werfen Speer]
A strong skill that wipes out the enemy using 3 spears. Deals great damage to large enemies.


Bối cảnh

Sau khi quyết định gia nhập Nhóm Tìm kiếm El trong sứ mệnh khôi phục El, Ain cảm thấy thất vọng và bắt đầu nghi ngờ về loài người khi cuộc phiêu lưu của Nhóm tiến triển.

Khi Ain tiến vào Khu rừng Bóng đêm, cậu đã cố gắng tham gia vào vô số trận chiến sử dụng Vũ khí Phóng kích cùng Ma pháp Sáng tạo. Điều nay gây ra tổn thất cho chàng sứ giả vì cậu bắt đầu mất đi phần Người của mình. Sự thất vọng trước nhân loại, cộng thêm những hành động tà ác của Wally đã làm cho Ain mất đi hy vọng vào loài người và rồi cậu quyết định hành động theo ý của riêng mình. Ain đã khai phá được hình thức thứ hai này bằng cách tập trung vào Sức mạnh Nữ thần của riêng mình. Cậu tập trung năng lượng để thi triển thuật dịch chuyển tức thời, giao chiến cự ly gần, và phóng kích ra vũ khí của Nữ thần mạnh mẽ hơn.

Thăng tiến class lần thứ nhất - Chuyển job lần I

Sau khi đạt tới lvl 15, Ain có thể lựa chọn để thăng tiến thành Thượng thần: Kẻ hành quyết, Thượng thần: Chuyển hóa hoặc Thượng thần: Kẻ lang thang.
Thượng thần: Kẻ hành quyết cũng có thể được nhận bằng cách dùng vật phẩm Item Mall : Lofty: Executor's Crystal LEJC.png.

Thượng thần: Kẻ hành quyết

  1. Hoàn thành 2-1: Shadow Forest mức Very Hard.
  2. Đánh bại Banthus trong 2-2: Hang Banthus mức Very Hard.
  3. Nói chuyện với HoffmanElder.
  4. Hoàn thành 2.5: Wally's Castle mức Very Hard.

Đến khi đạt lvl 35, Thượng thần: Kẻ hành quyết có thể thăng tiến thành Khí Giới Pháp Sư.


Cây kĩ năng

Skills Passives Locked
Blank.png LEA1.png LESA1.png LEP1.png Blank.png Level 15
LEA2.png Blank.png LESA2.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png LESA3.png Blank.png Blank.png LockCover.png LESA4.png
Level 30
Blank.png LESA5(New).PNG Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
  • Skill Traits unlocked at Level 40.
  • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Combo bổ sung

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Minh họa Mô tả Sát thương
LECombo1.png Final Spear

Sau khi thực hiện combo tiêu chuẩn Z.pngZ.pngZ.pngHoldX.png, phóng ra một ngọn thương xuyên qua các kẻ thù trước mặt.

Z.png 160% Phy. Damage
Z.png 197% Phy. Damage
Z.png 245% Phy. Damage
HoldX.png 100% Phy. Damage
43% Phy. Damage x3~24
X.png 392% Phy. Damage

LECombo2.png Ground Thrust

Sau khi thực hiện combo tiêu chuẩn DR.pngZ.png, triệu hồi 3 ngọn giáo từ mặt đất hất văng kẻ thù.

DR.png
Z.png 179% Phy. Damage
X.png 145% Phy. Damage x2
335% Mag. Damage

DR.pngX.pngZ.pngHoldZ.png Return Slash

Sau khi thực hiện combo tiêu chuẩn DR.pngX.png, lướt tới kẻ địch đã bị tấn công bởi giáo trước khi thực hiện một loạt các nhát chém gần bằng một con dao găm. Hit cuối cùng knockdown.

DR.png
X.png 340% Phy. Damage
Z.png 158% Phy. Damage
HoldZ.png 135% Phy. Damage x0~13
393% Phy. Damage


Kĩ năng

Special Active

LESA1.png Brocken Aushauen
LESA2.png Zweit · Schneiden
LESA3.png Dritt · Attentat
LESA4.png Fessel Heilig
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.
LESA5(New).PNG Viert · Werfen Speer


Active

LEA1.png Sabelhieb Sequenz
LEA2.png Drehen Hinter

Passive

LEP1.png Continuous Projection


Thư viện ảnh

Artwork

Khác


Lề


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 롭티 : 익스큐터 Thượng thần: Kẻ hành quyết
Japanese Flag.png Japan ロフティ:エグザクター Thượng thần: Kẻ hành quyết
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 神之代理 Thần Chi Đại Lý
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 执行者 Chấp Hành Giả
Bresil Flag.png Brazil Alto Inquisidor Thẩm Tra Viên Tối Cao


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth