Thượng thần: Kẻ lang thang

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Ngôn ngữ:English • français • polski • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
LWTiny.png Thượng thần: Kẻ lang thang
LoftyWandererPortrait.png
Name Ainchase "Ain" Ishmael
Class LWTiny.png Thượng thần: Kẻ lang thang
Weapon Con lắc, Projection Weapons, Sức mạnh Henir
Age Không rõ (Diện mạo khoảng 21 tuổi)
Height 182 cm (6 ft)
Weight 73 kg/0 kg (Thể tinh linh)
Class Tree AinNEW.png > LWNEW.png > APNEW.png > APTransNEW.png
Release Date Korean Flag.png 9 February 2017
Japanese Flag.png 22 February 2017
Chinese Flag.png 22 February 2017
Flag-us.png 22 February 2017
Bresil Flag.png 22 February 2017
Flag-tw.png 23 February 2017
Europeanunion.png 9 August 2017
Statistics
Thượng thần: Kẻ lang thang
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
A-ai đó?!


LWNEW.png Thượng thần: Kẻ lang thang

Đặc điểm

Thượng thần: Kẻ lang thang là một class mà ở đó sức mạnh hỗn loạn lan tỏa xuyên suốt linh hồn của Ain khi những thương tổn anh đã chịu ở Henir bắt đầu lan rộng. Bằng việc sử dụng nguồn sức mạnh suy tàn, anh có thể đạt lấy [Absorption] (sự hấp thụ) và gieo trồng hạt giống hỗn loạn, thứ có thể bị [Wechsel] hủy diệt để cường hóa cho chính cơ thể của anh.

Bối cảnh

Khi Hoffman nhờ Ain làm một nhiệm vụ ở Shadow Forest, Ain lập tức bị cuốn sâu vào nguồn năng lượng ma quỷ phát ra xung quanh. Cảm xúc của anh dần chuyển sang sợ hãi và cuồng bạo, và rồi hàng loạt những cảm xúc dữ dội cứ thế ập đến như một cơn bão. Ain bắt đầu hoảng loạn khi nhìn thấy nguồn năng lượng hắc ám đang bao vây lấy cơ thể mình nhưng rồi anh dần lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy tiếng gọi của Hội Nghiên cứu El.

Cùng với đội El, Ain thử sử dụng cỗ máy Nasod chạy bằng năng lượng El để làm dịu đi năng lược hắc ám nhưng điều đó chỉ khiển cho nó ngày càng mạnh mẽ thêm. Phương án cuối cùng của anh là tìm kiếm sự giúp đỡ từ Nữ thần Ishmael nhưng khi bà ấy không hồi đáp, Ain rơi vào tuyệt vọng và những cảm xúc u ám đó đã nuôi dưỡng sức mạnh thêm cho Hạt giống Hỗn loạn. Sức mạnh của Nữ thần bắt đầu trở nên suy yếu và cơ thể của anh, thứ tồn tại duy nhất cho sứ mệnh, đã sụp đổ. Ain hiện giờ tràn ngập sự ngờ vực. Và chính từ sự ngờ vực ấy đã nảy sinh một hình dạng mới.

Thăng tiến class lần đầu

After reaching lvl 15, Ain can decide between advancing as a Lofty: Executor, Lofty: Anpassen or Lofty: Wanderer.
Lofty: Wanderer can also be obtained by using the Item Mall item: Lofty: Wanderer's Confusion LWJC.png.

Lofty: Wanderer

 1. Clear 2-1: Shadow Forest.
 2. Clear 2-2: Banthus Cave.
 3. Clear 2-3: Underground Waterway.
 4. Clear 2.5: Wally's Castle.

Upon reaching Lv. 35, a Lofty: Wanderer can advance into a Apostasia.

Cây kĩ năng

Skills Passives Locked
Blank.png LWActive1.png LWSActive1.png LWPassive1.png Blank.png Level 15
LWActive3.png Blank.png LWSActive2.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png LWSActive3.png Blank.png Blank.png LockCover.png LWSActive4.png
Level 30
Blank.png LWSActive5.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Combo bổ sung

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Minh họa Mô tả Sát thương
LWcombo1.png Void Explosion

Sau khi thực hiện combo X.pngX.png chuẩn, bắn ra một viên đạn hư không sau đó kích nổ một lăng kính hư không.

X.png 286% Sát thương Phép thuật
X.png 286% Sát thương Phép thuật
Z.png 215% Sát thương Phép thuật
Z.png 261% Sát thương Phép thuật

LWcombo2.png Void Hole

Sau khi thực hiện combo DR.pngZ.pngZ.pngZ.png chuẩn, bắn ra một vụ nổ hư không sau lưng để tạo ra một lỗ đen hút những kẻ địch vào đồng thời tạo ra những ngọn giáo để đâm nó.

DR.png
Z.png 179% Sát thương Vật lý
Z.png 205% Sát thương Vật lý
Z.png 253% Sát thương Vật lý + 276% Phy. Damage
HoldX.png 50% Sát thương Phép thuật x17

DRU.pngX.pngX.pngX.png Void Spears

Thay thế DRU.pngX.pngX.pngX.png chuẩn bằng những mũi giáo hư không hắc ám.

DRU.png
X.png 322% Sát thương Vật lý
X.png 361% Sát thương Vật lý
X.png 400% Sát thương Vật lý


Kĩ năng

Special Active

LWSActive1.png Alptraum
LWSActive2.png Schmerz
LWSActive3.png Verzweiflung
LWSActive4.png Reflexion
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.
LWSActive5.png Entfernen


Active

LWActive1.png Wechsel
LWActive3.png Geist Herrschaft

Passive

LWPassive1.png Wavering Faith


Thư viện ảnh

Artwork

Khác


Lề

 • Sự sụp đổ của Henir đã lan rộng hơn vào cơ thể Ain bằng cách lan ra cánh tay trái và làm thay đổi màu tóc xanh sáng highlights thành màu tối hơn.
 • Mũ trùm đầu là một phần top piece trang phục quảng cáo của anh thay vì là một phần của kiểu tóc anh ấy.
  • Sự suy tàn trên cánh tay trái là một phần của top piece và găng tay quảng cáo.
 • Sau khi thăng tiến lên Thượng thần: Kẻ lang thang, thể Tinh linh của Ain được đặt tên lại thành Henir.
 • Ở châu Âu, tên anh được đổi thành Viator, tiếng Latin có nghĩa là Người du hành hoặc Kẻ bộ hành.
 • Hạt giống Hỗn loạn thỉnh thoảng sẽ chớp mắt.


Tên thay thế

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 롭티 : 원더러 Thượng thần: Kẻ lang thang
Japanese Flag.png Japan ロフティ:ヴァンデラー Thượng thần: Kẻ lang thang
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 斥魂 Xích Hồn
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 漫游者 Mạn Du Giả
German Flag.png Germany Viator Khách lữ hành
Spanish Flag.png Spain Viator Khách lữ hành
French Flag.png France Viator Khách lữ hành
Italian Flag.png Italy Viator Khách lữ hành
Polish Flag.png Poland Viator Khách lữ hành
English Flag.png United Kingdom Viator
Bresil Flag.png Brazil Errante Kẻ lang thang


Characters
     ElswordNEW.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     AishaNEW.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     RenaNEW.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     RavenNEW.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     EveNEW.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     ChungNEW.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     AraNEW.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     ElesisNEW.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     AddNEW.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     LuCielNEW.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     RoseNEW.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     AinNEW.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth