Elastic Bomb - Hand Grenade

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
ภาษา:English • Deutsch • italiano • 한국어 • ไทย • 中文(简体)‎
EB Hand Grenade.png [Active] Chung ปาระเบิด 2 ลูกออกไปทำความเสียหายแก่ศัตรู


ความต้องการ

คลาส Master เลเวลตัวละครที่ต้องการ SP ที่ใช้ต่อเลเวลสกิล สกิลทางเลือก
Shelling Guardian Lv. 20 30 3 Elastic Bomb - Grenade Launcher


ข้อมูลสกิล

เลเวลสกิล เลเวลตัวละครที่ต้องการ ความเสียหาย (เวทมนตร์)
ต่อระเบิด 1 ลูก
ระยะเวลาที่ระเบิดคงอยู่
(วินาที)
MP ที่ใช้ Cooldown
ระเบิดลูกแรก ระเบิดลูกที่สอง
1 30 186% 2.4 3 30 MP 5 วินาที
2 192% 2.5 3.2
3 31 198% 2.6 3.3
4 34 204% 2.8 3.5
5 37 210% 2.9 3.6
6 40 216% 3 3.8
7 43 222% 3.1 3.9
8 46 228% 3.2 4.1
9 49 234% 3.4 4.2
10 52 240% 3.5 4.4
11 55 246% 3.6 4.5
12 58 252% 3.7 4.7
13 61 259% 3.8 4.8
14 64 265% 4 5
15 67 271% 4.1 5.1
16 70 277% 4.2 5.3
17 73 283% 4.3 5.4


Skill Note

ขื่อ: Unfinished Pitch (미완성 마구)

คำอธิบาย: มีโอกาส 20% ที่จะปาระเบิดออกไป 4 ลูก

  • ระเบิดทุกลูกจะระเบิดทันทีหลังจากเวลาผ่านไปสักระยะ
  • ระเบิดจะถูกปาด้วยระยะที่ไกลกว่าปกติมาก


Tips and Details

  • ระเบิดจะทำงานต่อเมื่อสัมผัสศัตรูหรือเวลาหมดลง
  • ระเบิดสามารถเด้งออกจากกำแพงหรือชั้นลอยได้Shelling Guardian Skills
Special Active
Cannon Strike.png Cannon Strike     BigBangStream.png Big Bang Stream     ChaosCannon.png Chaos Cannon     CarpetBombing.png Carpet Bombing
Active
EB Hand Grenade.png Elastic Bomb - Hand Grenade     EB Grenade Launcher.png Elastic Bomb - Grenade Launcher     MarkOfCommander.png Mark of Commander     Aiming Shot.png Aiming Shot
Passive
RPassive4.png Basic Magic Training     Reload Up.png Reload Mastery     ConvertedWarhead.png Converted Warhead