Mark of Commander

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
ภาษา:English • Deutsch • italiano • 한국어 • ไทย • 中文(简体)‎
MarkOfCommander.png
[Active] Chung ทำเครื่องหมายไว้บนศัตรู หลังจากนั้นเมื่อศัตรูถูกโจมตี จะมีมิสไซล์ตกลงมาทำความเสียหายอย่างต่อเนื่อง


ความต้องการ

คลาส Master เลเวลตัวละครที่ต้องการ SP ที่ใช้ต่อเลเวลสกิล สกิลทางเลือก
Shelling Guardian Lv. 20 35 3 Cannon Strike


ข้อมูลสกิล

เลเวลสกิล เลเวลตัวละครที่ต้องการ ความเสียหาย ดีบัฟบนเป้าหมาย MP ที่ใช้ Cooldown
ทุบ
(กายภาพ)
มิสไซล์ (เวทมนตร์)
คิดจาก % ของการโจมตีครั้งล่าสุด
จำนวนเป้าหมายสูงสุด จำนวนมิสไซล์ต่อระลอก ระยะทิ้งช่วง ระยะเวลา
1 35 126% 20% 3 3 2 วินาที 15 วินาที 40 MP 6 วินาที
2 130% 21%
3 36 134% 21%
4 39 138% 22%
5 42 142% 23%
6 45 146% 23%
7 48 151% 24%
8 51 155% 25%
9 54 159% 25%
10 57 163% 26%
11 60 167% 27%
12 63 171% 27%
13 66 175% 28%
14 69 179% 28%
15 72 183% 29%


Skill Note

ชื่อ: Special Bombing Ceremony (특제 폭격 세러모니)

คำอธิบาย: มีโอกาส 20% ที่จะมีมิสไซล์แดงตกลงมา ซึ่งมิสไซล์แดงนี้จะสร้างความเสียหายเป็น 1.65 เท่าจากปกติและมีระยะระเบิดที่กว้างกว่า

 • โอกาสดังกล่าวนี้มีผลกับมิสไซล์ทุกๆลูก จึงเป็นไปได้ที่มิสไซล์แดงจะตกมาทั้งสามลูกในระลอกเดียวกันTips and Details

 • การโจมตีจากมิสไซล์ไม่ฟื้น MP
  • อัตราติดคริติคอลของมิสไซล์ขึ้นกับการโจมตีครั้งล่าสุด
 • มิสไซล์ฟื้นลูกแก้ว Awakening ให้กับผู้โจมตีล่าสุดเท่านั้น
 • ความเสียหายที่เป้าหมายได้รับส่งผลต่อความเสียหายของมิสไซล์ด้วย
  • ตัวอย่าง: เมื่อได้รับความเสียหายจาก Gigantic Impact (3624% กายภาพ) แลมิสไซล์จากดีบัฟมีผล 20% มิสไซล์แต่ละลูกจะทำความเสียหาย 724.8% (เวทมนตร์)
  • เพื่อนร่วมทีมสามารถใช้ผลของดีบัฟนี้ได้เช่นเดียวกัน
 • ดีบัฟนี้ทับซ้อนไม่ได้และต้องให้จรวดทุกชุดตกลงมาก่อนจะจะให้จรวดชุดต่อไปตกลงมาได้
 • สกิล Assist Shelling จะไม่ทำให้ผลของสกิลนี้ทำงานShelling Guardian Skills
Special Active
Cannon Strike.png Cannon Strike     BigBangStream.png Big Bang Stream     ChaosCannon.png Chaos Cannon     CarpetBombing.png Carpet Bombing
Active
EB Hand Grenade.png Elastic Bomb - Hand Grenade     EB Grenade Launcher.png Elastic Bomb - Grenade Launcher     MarkOfCommander.png Mark of Commander     Aiming Shot.png Aiming Shot
Passive
RPassive4.png Basic Magic Training     Reload Up.png Reload Mastery     ConvertedWarhead.png Converted Warhead