Reckless Fist/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
RFTiny.png Bạo Quyền
Reckless2HQ.png
Name Raven
Class RFTiny.png Bạo Quyền
Weapon Kiếm, Tay Nasod nâng cao
Age 27
Weight 101 kg/116 kg (tính tay Nasod )
Class Tree Raven > Over Taker > Reckless Fist
Release Date Korean Flag.png 11 February 2010
German Flag.png 20 July 2011
Flag-us.png August 31st, 2011
Chinese Flag.png 1 February 2012
Statistics
Reckless Fist
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Tch...Tay của ta...Càng ngày càng khó kiểm soát!


Bạo Quyền

Sở trường

Bạo Quyền tập trung sức mạnh lên cánh tay Nasod của mình, gây những đón đánh chí mạng dễ dàng hơn bao giờ. Biến cơn thịnh nộ của mình và sự hoang dại của Nasod, Bạo Quyền trở thành một thế lực khó lường.

Cốt truyện

Nỗ lực của Raven nhằm kiểm soát cánh tay Nasod không hề dễ dàng. Để kiểm soát sức mạnh của nó, anh tiếp tục rèn luyện cơ thể vượt giới hạn, chuyển hóa cơn thịnh nộ thành sức mạnh nguyên chất. Raven đập tan mọi kẻ thù ngáng đường, và cánh tay anh ngày một lớn mạnh, đến nỗi sức mạnh ấy trở nên khó kiểm soát. Anh biết thời gian đang trồi đi—sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cơn thịnh nộ chiếm giữ thể xác và sự tỉnh táo lụi tàn đi. Đi theo con đường của Bạo Quyền và dạy cho kẻ địch bạn rằng đừng bao giờ ngáng đường bạn!

Second Class Advancement

Tại Lv35, Kẻ chiếm giữ ccó thể thăng cấp lên Bạo Quyền. Nhiệm vụ chuyển nghề lần hai có thể nhận được từ Ariel, NPC event tại mọi thị trấn.
Còn có thể thăng cấp lên Bạo Quyền với vật phẩm từ Cash Shop: Lõi Hạt nhânRr.png.

Reckless Fist

 1. Speak with Adel in Altera.
 2. Collect:
  • 16 drops from Nasod Blader in 4-5 on any difficulty.
  • 10 item which can be obtained from disassembling equipment between the levels 28 ~ 37.
  • 2 Advanced HP Potions (Can obtained through a repeatable quest from Allegro)
 3. Collect:
  • 5 drops from Assault Nasod: Type-W9 in 4-6 on any difficulty.
  • 20 drops from Elite Nasod Guard: Shield in 4-6 on any difficulty.
 4. Talk to Lento in Feita
 5. Collect 12 Refined Dark Steel item from the Durahan Knight in 5-1 on any difficulty.


Skill Tree

LimitCrusher.png Intermediate Magic Training.PNG Level 35 (4 SP)
RFpassive1.PNG LockCover.png ExplosiveNasodArm.png
Level 45 (4 SP)
STPassive6.png STPassive3.png Wild Charge.png Level 50 (4 SP)
Arcenemy.png RFSactive1.png Level 55 (5 SP)
ShadowPunisher.png LockCover.png Spritualised Fury.PNG
Level 60 (5 SP)
LockCover.png IA.png
Level 65 (10 SP)


Kĩ thuật bổ sung

Image Description Damage
NOTE: Nasod arm Damage is calculated before Burning Nasod Hand.
RFCombo1Fixed.png

Nộ lốc

Sau khi thực hiện kĩ thuật kiếm-vuốt thông thường, Raven chạy vọt ra sau mục tiêu, giải phóng một đòn đánh vòng quanh, đánh bay mục tiêu từ cả 2 phía.

Z.png 100% Phy. Damage
Z.png 100% Phy. Damage
X.png 100% Phy. Damage
RZ.png 220% Phy. Damage
X.png 270% Phy. Damage

RFCombo2.png

Lửa điện liên hoàn

Chạy qua mục tiêu, giải phóng một tia lửa điện chết người, gây sát thương trong khi Raven lao thẳng xuống mặt đất, gây sát thương lên bất cứ kẻ địch nào xung quanh.

DRU.png
X.png 40% Mag. Damage x6
X.png (Arm Stab) 200% Phy. Damage
(Impact) 100% Phy. Damage


Skills

Hyper Active

IA.png Infernal Arms lock.gif

Special Active

Wild Charge.png Wild Charge
Arcenemy.png Archenemy
RFSactive1.png X Crash


Active

LimitCrusher.png Limit Crusher

Passive

Intermediate Magic Training.PNG Intermediate Magical Offense Training
RFpassive1.PNG Burning Nasod Hand
ExplosiveNasodArm.png Exploding Nasod Hand lock.gif
STPassive6.png Victor's Confidence
STPassive3.png Refined Physique
Spritualised Fury.PNG Subliminal Rage lock.gif
ShadowPunisher.png Shadow Punisher


Videos

Gallery

Artwork

Miscellaneous


Trivia

 • Cánh tay Nasod của Raven ngày càng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến anh, khiến anh trở nên phẫn nộ và hét lên trong nhiều thế đứng thắng hay bại, có lẽ đã quá tải với khả năng 'Nộ Chế' anh đạt được khi còn là Kẻ chiếm giữ.
  • Stress từ cánh tay có lẽ cũng là nguyên nhân biến một phần tóc của Raven thành màu trắng.
 • Cánh tay của anh đã tiến hóa nhiều đến nỗi nó đã trở thành một phần sống trên cơ thể Raven, giải thích ngoại hình kì quái của nó.
 • Reckless FistBlade Master cho thấy sự khác biệt tuổi tác rõ ràng nhất so với những nhánh trước.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 레크리스 피스트 Reckless Fist
Japanese Flag.png Japan レックレスフィスト Reckless Fist
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 末日武者 Doomsday Warrior
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 末日武者 Doomsday Warrior
German Flag.png Germany Feuerfaust Fire Fist
Spanish Flag.png Spain Puño de fuego Fire Fist
French Flag.png France Poing de feu Fire Fist
Italian Flag.png Italy Pugno di Fuoco Fire Fist
Polish Flag.png Poland Ognista Pięść Fire Fist
English Flag.png United Kingdom Fire Fist
Bresil Flag.png Brazil Renegado Renegade


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth