Dark Knight/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
DKTiny.png Dark Knight
DK.png
Name Elesis
Class DKTiny.png Dark Knight
Weapon Claymore, Evil Energy Techniques
Age 18
Class Tree Elesis > Dark Knight > Crimson Avenger
Release Date Korean Flag.png 13 August 2014
Flag-us.png 28 January 2015
Europeanunion.png 28 January 2015
Japanese Flag.png 28 January 2015
Chinese Flag.png 11 February 2015
Statistics
Dark Knight
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Ruthless defender of the innocent.


Dark Knight

Đặc trưng

Elesis bây giờ đã có khả năng sử dụng Dark Powers ( Sức mạnh Bóng tối ), nó cho phép cô sử dụng Blood Hit; sử dụng máu của bản thân để tạo một vụ nổ lớn hoặc tạo ra vũ khí với nó để tiêu diệt kẻ thù. Cô cũng có thể sử dụng một ít HP để làm cho kỹ năng của mình đánh nhiều hơn và cô có càng ít HP thì lượng sát thương lên kẻ thù càng lớn. Gale Mode của cô hiện nay có thể phục hồi bản thân và những kỹ năng mà sử dụng Annihilation Mode bây giờ gây sát thương nhiều hơn ở lượng HP hao phí.

Cốt truyện

Wally đang sử dụng sức mạnh của Elshard và Nasods để đàn áp nhân dân của Elder. Để ngăn chặn điều này, Elesis đương đầu với Wally, cảnh báo hắn ta chấm dứt những hành vi sai trái. Tuy nhiên, hắn ta không nghe và tiếp tục chế độ độc tài của mình.
Elesis trở nên do dự. cô ấy không chắc chắn nên làm gì, cho đến khi Luichel đưa cho cô lời khuyên.
"Cô không thể luôn luôn ngăn chặn những kẻ xấu chỉ bằng công lý! Đôi khi cô phải sẵn sàng để sử dụng bạo lực!
Với sự hướng dẫn của Luichel, Elesis bắt đầu tiêu diệt những tên tay sai của Wally trong khi phá hủy nhiều phần của tòa lâu đài của hắn ta thông qua việc sử dụng vũ lực! Trong lúc làm điều này, Elesis bắt đầu nhận ra rằng con đường chân chính mà cô duy trì trước kia không phải là cách đúng đắn duy nhất để trả thù.
Để phát huy ý nghĩa mới của cô về công lý, Elesis quyết định trở thành một Dark Knight, người hành động trong bóng tối để đánh bại kẻ ác.

First Class Advancement

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Free Knight, Elesis có thể lựa chọn để trở thành 1 Saber Knight, Pyro Knight hoặc Dark Knight.
Dark Knight có thể trở thành bằng cách sử dụng vật phẩm trong Item Mall : Dark Knight's MarkDarkKnightJob.png

Dark Knight

 1. Đập Nasod Banthus2-3 Khó hoặc hơn.
 2. Tán dóc với Luichel
 3. Quánh Wally No. 82-5 chế độ Very Hard.
 4. Lại tán dóc với Luichel

Ở Lv35, Dark Knight có thể trở thành Crimson Avenger.

Skill Tree

Skills Passives Locked
Blank.png CAIcon15.png CAIcon7.png CAIcon19.png Blank.png Level 15
Blank.png CAIcon6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png BloodSwamp.PNG Blank.png Blank.png LockCover.png CAIcon18.png
Level 30
Blank.png BloodStorm.PNG Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png Blank.png Blank.png RevengeofBloodR.png Blank.png Level 40
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Additional Combos

Image Description Damage
DKcombo1.jpg Blood Slash

Elesis will slash her enemy three times, then hit them with two bloody strikes.

Z.png 100% Phy. Damage
Z.png 126% Phy. Damage
Z.png 126% Phy. Damage
X.png 53% Phy. Damage x 3(±1)
X.png 55% Phy. Damage x 6

DKcombo2.jpg Blood Wave

After doing a upward slash then a downward smash, Elesis will do a Uppercut that sends out a blood wave, damaging everything in its path.

DRU.png
X.png 200% Phy. Damage
X.png 252% Phy. Damage
X.png 126% Phy. Damage + 100% Phy. Damage x 2 (3 MP)

DKcombo3.jpg Bloody Combo

Elesis does 2 Strikes with her Sword and then starts to furiously slash her enemy and ends the combo with an attack that knocks the target up making it possible to catch them for another combo.

X.png 160% Phy. Damage
X.png 220% Phy. Damage
X.png 100% Phy. Damage x 4
X.png 147% Phy. Damage


Skills

Special Active

CAIcon7.png Ejection Buster
CAIcon6.png Brutal Cutter
BloodSwamp.PNG Blood Swamp
BloodStorm.PNG Blood Storm


Active

CAIcon15.png Dark Wave
CAIcon18.png Assault Strike
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.


Passive

CAIcon19.png Dark Force
RevengeofBloodR.png Revenge of Blood


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Trivia

 • On Dark Knight/Crimson Avenger job path, Elesis' claymore gains a more blade-like appearance, similarly to Pyro Knight/Blazing Heart, demonstrating Elesis' decision to veer away from her original, formal swordsmanship and develop new weapons/forms of combat.
 • Interestingly enough, Dark Knight/Crimson Avenger does not use blood as a means of damage, only using it as a power boost. Her skill animations are either evil energy or gaps being torn through space.
 • Dark Knight's Blood Hit system is similar to Weapon Taker's Overheat, as it both drains their health when they use it. The two classes do, however, have some major differences that should be noted:
  • Unlike Weapon Taker, Dark Knight does not acquire a damage buff after consuming HP.
  • She also has various skills that allow her to regenerate that lost HP, making her Blood Hit HP-to-damage conversion much safer and easier to use.
  • Similarly to a Veteran Commander with Victory Survival Strategy, Dark Knight and Crimson Avenger don't take damage from Blood Hit activations when between 10% and 20% HP. They don't, however, require a skill to use this feature.
 • After advancing to Dark Knight, Elesis' character selection screen quote changes to match her new personality.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 다크 나이트 Dark Knight
Japanese Flag.png Japan ダークナイト Dark Knight
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 黑暗骑士 Dark Knight
German Flag.png Germany Dunkler Ritter Dark Knight
Spanish Flag.png Spain Caballera oscura Dark Knight
French Flag.png France Chevalier ténébreux Dark Knight
Italian Flag.png Italy Cavaliere Oscuro Dark Knight
Polish Flag.png Poland Mroczny Rycerz Dark Knight


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth