Cuồng Dã Chi Phong

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
ElSkill11.png [Special Active: Strength] Triệu hồi 6 thanh gươm ma thuật từ mặt đất.
Destruction Skill
 • Consumes the Destruction gauge and charges the Vitality gauge
 • Boosts attack power by 50% when Destruction is active
Final Enhanced Skill
 • MP Usage is decreased by 10%.


Requirements

Class Level Required
Magic Night 15


Skill Information

PvE

Level Required Magic Flame Sword
(Magical)
Max Hits MP Usage Cooldown
Max Hits Per Blade Number of Blades
15 530% 5 6 200 MP 14 Seconds
[Enhanced] 180 MP

PvP

Level Required Magic Flame Sword (Magical)
15 212%
[Enhanced]


Skill Information (KR)

PvE

Level Required Magic Flame Sword
(Magical)
Max Hits MP Usage Cooldown
Max Hits Per Blade Number of Blades
15 385% 5 6 200 MP 14 Seconds
[Enhanced] 180 MP

PvP

Level Required Magic Flame Sword (Magical)
15 138%
[Enhanced]


Skill Traits

Gigantic Rising Slash Useful Rising Slash
Attribute Effect Attribute Effect Max Hits Per Blade
Skill size increased to 130% Max Hits increased
Damage decreased to 80%
8


Tips and Details

 • Rising Slash có thể gây 15,900% (6,360% in PvP) sát thương ma thuật. Nếu dùng Useful, nó có thể gây 20,352% (8,140.8% in PvP) sát thương ma thuật.
  • Tuy nhiên, do một nửa skill nằm trước và sau Elsword nên rất khó để toàn bộ skill đánh trúng. Sát thương lớn nhất mà một bên skill gây ra là 7,950% (3,180% in PvP) sát thương. Nếu dùng Useful, nó có thể gây 10,176% (4,070.4% in PvP) sát thương ma thuật.
 • Rising Slash tung đối tượng lên không trung, nên có thể bắt lại được bằng một vài đòn tấn công. Tuy vậy, việc trì hoãn cho tới lúc bạn có thể di chuyển lại được thì khá lâu nên đối với những đối tượng to lớn nặng nề thì có thể sẽ khó bắt lại được.


Râu ria

 • In NA, this skill's tooltip description incorrectly states that this skill summons 4 swords instead of 6.


Updates

 • 03/29/2012 KR
  • Increased damage output.
  • Removed additional hits in Skill Note.
 • 02/14/2013 KR
  • Increased hit rate.
 • 07/23/2015 KR
  • Adds one blade to both sides of the skill.
  • Fixed the error where skill will miss when the enemy is in the gap of the blades.
 • 04/21/2016 (KR) / 05/18/2016 (NA)
  • Lifts the enemy more.
  • "Enhanced" attribute changed to "Useful".
  • "Light" attribute changed to "Gigantic".
  • Change location of "Useful" and "Gigantic".
 • 01/12/2017 KR
  • Blade hitboxes unified.
  • Damage decreased.
 • 04/27/2017 KR
  • PvE damage increased.
  • PvP damage decreased.
 • 07/27/2017 KR
  • Blade hitboxes separated.
  • Damage decreased.
 • 11/02/2017 (KR) / 11/15/2017 (NA)
  • Damage increased.
 • 02/22/2018 (KR)
  • Damage decreased.
  • Y-axis range changed.
  • Invincible frames until the end of the skill.
 • 04/05/2018 KR
  • PvE damage decreased.
  • PvP damage increased.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 라이징 슬래시 Rising Slash
Japanese Flag.png Japan ライジングスラッシュ Rising Slash
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 狂野之风 Wild Wind
German Flag.png Germany Sternenschlag Star Strike
Spanish Flag.png Spain Golpe de estrellas Star Strike
French Flag.png France Frappe des étoiles Star Strike
Italian Flag.png Italy Colpo Stellare Star Strike
Polish Flag.png Poland Gwiezdne Cięcie Star Slash
Bresil Flag.png Brazil Lâmina Ascendente Rising BladeMagic Knight Skills
Special Active
ElSkill11.png Rising Slash     ElSkill7.png Wind Blade     ElSkill2i.png Sword Fire      ElSkill15.png Storm Blade
Active
ElSkill13i.png Explosive Fist     Critical Sword.png Critical Sword
Passive
RPassive4.png Thinking Outside the Box     ElSkill11i.png Magic Chain