Magic Knight/vi

From Elwiki
Jump to: navigation, search
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
MKTiny.png Magic Knight
MagicKnight.png
Name Elsword
Class MKTiny.png Magic Knight
Weapon Great Sword, Magic, Fireballs
Age 15
Height 158 cm (5 ft 2 in)
Weight 54 kg (119 lb)
Class Tree Elsword > Magic Knight > Rune Slayer
Release Date Korean Flag.png 22 May 2007
German Flag.png 8 December 2010
Flag-us.png 4 May 2011
Statistics
Magic Knight

pChart

Speed: Slow Average Fast
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Average Hard
Feel the burn!


Magic Knight

Đặc điểm

Magic Knight là 1 kiếm sĩ sở hữu sức mạnh phép thuật. Anh ta có thể sử dụng hỏa quyền để tung ra quả cầu lửa để đánh lạc hướng và tiêu diệt đối thủ. Điều này cho phép người đánh có thể tấn công từ xa, có thể kể kết hợp lại với nhau ( tầm gần lẫn tầm xa ) để làm đốt cháy mục tiêu của Elsword. Magic Knight có thể kiểm soát một lượng lớn quái vật.

Bối cảnh

Trong cuộc hành trình của mình, Elsword nhận thấy rằng mình có thể bị tấn công dễ dàng bởi sức mạnh của phép thuật. Anh ấy quyết định đi đến chỗ của Echo để nhờ giúp đỡ, người mà đã nói với anh rằng cách để khắc phục sự yếu đuổi của anh đó là trở thành một Magic Knight. Elsword đã quyết định khắc phục nhược điểm này. Anh ấy đã hấp thụ 1 số sức mạnh phép thuật thông qua một nghi lễ và trở thành một Magic Knight. Bây giờ có thể sử dụng sức mạnh phép thuật để tấn công cho phép Elsword trở thành nhân vật cân bằng hơn, chuyên cả tấn công tầm gần và tầm xa.

First Class Advancement

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Knight, Elsword có thể quyết định thay đổi giữa Sword Knight, Magic Knight or Sheath Knight.
Có thể trở thành Magic Knight bằng cách sử dụng Cash Shop item: Magic Knight's MedalMs.png.

Magic Knight

 1. Giết Wally No.8 at Wally's Castlebất kì độ khó.
 2. Thu thập 7 Mickey Tails từ MickeysUnderground Waterway chế độ Very Hard(☆☆☆).
 3. Clear Wally's Castle chế Hard(☆☆) hoặc khó hơn với rank khi hoàn thành tối thiếu là B.
 4. Thu thập 'Exequatur of Velder Principality' từ Wally's Guardians tại Wally's Castle chế độ Very Hard(☆☆☆).


Ở Lv35, 1 Magic Knight có thể nâng cấp thành Rune Slayer.

Skill Tree

{{

Skills Passives Locked
ElSkill13i.png ElSkill11.png RPassive4.png Level 15
ElSkill7.png Level 25
Wavesword.png LockCover.png Critical Sword.png
Level 30
ElSkill15.png Level 35
ElSkill11i.png Level 40
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.

}}

Additional Combos

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Image Description Damage

Mk2.png

Fireball Dash

Slide behind enemies after doing the standard DR.pngZ.pngZ.png combo and fires a large fireball that pierce through them once. Fireball can be absorbed/reflected.

 • Post KR 2/14 patch:
  • Lesser delay after shooting fireball.
  • Shorter dash distance on X.png command.

DR.png
ViZ.png 173% Phy. Damage
ViZ.png 209% Phy. Damage
DeX.png 425% Mag. Damage

Mk3.png Aerial Fireball

After doing the standard DRU.pngX.png combo, fire a fireball that doesn't knock down. Fireball can be absorbed/reflected.

 • Post KR 2/14 patch:
  • Removed hang time after shooting fireball.

DRU.png
DeX.png 299% Phy. Damage
DeZ.png 436% Mag. Damage

Mk4.png Fire Burst

After doing the standard X.png combo, summon a ball of fire in front of you and cause it to burst, making it explode and launching enemies into the air. If fully charged, the fireball will not launch grounded opponents.

DeX.png 287% Phy. Damage
DeZ.png 303% Mag. Damage
DeHoldZ.png 394% ~ 592% Mag. Damage

Mk6.png Flame Blade

After performing a standard aerial dash Z.png, Elsword will engulf his sword in flames and perform two overarching slashes in the air. The flames deal magical damage.

 • Note that the additional flame slashes are both Vitality and Destruction: The flames are Destruction, the slashes are Vitality.

DRU.png
ViZ.png 172% Phy. Damage
ViX.png/DeX.png 50% Phy. Damage
+ 58% Mag. Damage x3
ViX.png/DeX.png 58% Phy. Damage
+ 68% Mag. Damage x3


Skills

Special Active

ElSkill11.png Rising Slash
ElSkill7.png Wind Blade
ElSkill15.png Storm Blade


Active

ElSkill13i.png Explosive Fist
Wavesword.png Sword Wave
Critical Sword.png Critical Sword lock.gif


Passive

RPassive4.png Thinking Outside the Box
ElSkill11i.png Magic Chain


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Trivia

 • On Magic Knight's ingame model pants, it is shown to have flames on them. However, the official artwork doesn't show any flames.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 매직 나이트 Magic Knight
Japanese Flag.png Japan マジックナイト Magic Knight
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 魔法騎士 Magic Knight
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 魔法骑士 Magic Knight
German Flag.png Germany Magieritter Magic Knight
Spanish Flag.png Spain Caballero mago Mage Knight
French Flag.png France Chevalier-mage Knight Mage
Italian Flag.png Italy Cavaliere Magico Magic Knight
Polish Flag.png Poland Rycerz Zaklinacz Enchanter Knight
English Flag.png United Kingdom Knight Mage
Bresil Flag.png Brazil Cavaleiro Arcano Arcane Knight


Characters
     ElswordNEW.png Elsword

ElswordNEW.png
Knight
Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
     AishaNEW.png Aisha

AishaNEW.png
Magician
Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
     RenaNEW.png Rena

RenaNEW.png
Ranger
Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
     RavenNEW.png Raven

RavenNEW.png
Taker
Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master

TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)


Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist

TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)


Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran
Commander

TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran
Commander
(Transcendence)
     EveNEW.png Eve

EveNEW.png
Another Code
Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic

Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis

TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)


Arrowdown2.png
CANEW.png
Code:
Architecture

Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress

TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)


Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra

Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle
Seraph

TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle
Seraph
(Transcendence)
     ChungNEW.png Chung

ChungNEW.png
Guardian
Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian

Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting
Guardian

Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian

Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
TTTransNEW.png
Tactical Trooper
(Transcendence)
     AraNEW.png Ara

AraNEW.png
Little Xia
Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
     ElesisNEW.png Elesis

ElesisNEW.png
Free Knight
Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
     AddNEW.png Add

AddNEW.png
Tracer
Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
     LuCielNEW.png Lu/Ciel

LuCielNEW.png
Demon Power
Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
TrantestC.png
DLTransNEW.png
ChATransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
DemTransNEW.png
DiaTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
     RoseNEW.png Rose

RoseNEW.png
Jamming
Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
     AinNEW.png Ain

AinNEW.png
Lofty Angel
Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme
Thaumaturgy

TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LANEW.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen
Emotion

TrantestC.png
EETransNEW.png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia

TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)