Magic Knight

From Elwiki
Mini Icon - Magic Knight.png Magic Knight
MagicKnight.png
Full Name
Elsword
Class
Mini Icon - Magic Knight.png Magic Knight
Weapon
Đại Kiếm, Phép Thuật, Hỏa Cầu
Age
15
Height
158 cm (5 ft 2 in)
Weight
54 kg (119 lb)
Class Tree
Icon - Elsword.png > Icon - Magic Knight.png > Icon - Rune Slayer.png > Icon - Rune Slayer (Trans).png > Icon - Rune Master.png
Release Date
Korean Flag.png 22 May 2007
German Flag.png 8 December 2010
American Flag.png 4 May 2011
Statistics
Speed
Average
UI - Magical Class.png
Range
Medium
Difficulty
Easy
Magical
Hãy cảm nhận sự rực cháy!


Ma Pháp Kỵ Sĩ

[Đại Bạo Sát]
Use this as a follow up skill after successfully executing an initial attack.
The skill produces an explosion that will hit an enemy multiple times.
ElSkill13i.png
[Cuồng Dã Chi Phong]
Use this when you have a lot of enemies around you.
This skill inflicts damage to enemies in a wide range.
ElSkill11.png
[Phong Chi Ngân]
Use this more for the effect, rather than for a combo.
It knocks down the target but also burns 50 MP.
ElSkill7.png
[Liệt Nhận Phong Bộc]
Use this on a strong enemy or against a group of monsters.
It can also hit the enemies above you.
Make sure to use this skill on a boss monster.
ElSkill15.png


Đặc điểm

Ma Pháp Kỵ Sĩ là 1 kiếm sĩ sở hữu sức mạnh phép thuật. Cậu có thể sử dụng hỏa cầu để tiêu diệt đối thủ. Điều này cho phép cậu có thể tấn công từ xa, có thể kể kết hợp lại với nhau ( tầm gần lẫn tầm xa ) đốt cháy mục tiêu của Elsword. Ma pháp Kỵ Sĩ có thể kiểm soát một lượng lớn quái vật.

Bối cảnh

Trong cuộc hành trình của mình, Elsword nhận thấy rằng mình có thể bị tấn công dễ dàng bởi sức mạnh của phép thuật. Anh ấy quyết định đi đến chỗ của Echo để nhờ giúp đỡ, cô ấy bảo rằng cách để khắc phục sự yếu đuổi của cậu đó là trở thành một Magic Knight. Elsword đã quyết định khắc phục nhược điểm này. Cậu đã hấp thụ 1 số sức mạnh phép thuật thông qua một nghi lễ và trở thành một Ma Pháp Kỵ Sĩ. Việc sở hữu Hỏa Ấn cho phép Elsword linh động hơn trong việc tấn công tầm gần hoặc xa.

Thăng tiến class lần thứ nhất

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Knight, Elsword có thể quyết định thay đổi giữa Sword Knight, Kị Sĩ Ma Thuật or Sheath Knight.
Có thể trở thành Kị Sĩ Ma Thuật bằng cách sử dụng Cash Shop item: Magic Knight's MedalJob Change - Magic Knight.png.

Ma Pháp Kỵ SĨ

 1. Giết Wally No.8 at Wally's Castlebất kì độ khó.
 2. Thu thập 7 Mickey Tails từ MickeysUnderground Waterway chế độ Very Hard(☆☆☆).
 3. Clear Wally's Castle chế Hard(☆☆) hoặc khó hơn với rank khi hoàn thành tối thiếu là B.
 4. Thu thập 'Exequatur of Velder Principality' từ Wally's Guardians tại Wally's Castle chế độ Very Hard(☆☆☆).


Ở Lv35, 1 Ma Pháp Kỵ Sĩ có thể nâng cấp thành Rune Slayer/vi.

Cây kĩ năng

Option 1 Fixed Option 2 Fixed
Blank.png ElSkill7.png Blank.png RPassive4.png Level 15
Blank.png ElSkill1i.png Blank.png ElSkill12.png Level 25
Sword Enchant New.png Blank.png

LockCover.pngElSkill13i.png

Blank.png Level 30
ElSkill11.png Blank.png Rising Wave.png Blank.png Level 35
ElSkill2i.png Blank.png

LockCover.pngElSkill10i.png

ElSkill8.png Level 40


Combo bổ sung

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting commands receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Image Description Damage

Combo - Magic Knight 2.png

Fireball Dash

Slide behind enemies after doing the standard DR.pngZ.pngZ.png combo and fires a large fireball that pierce through them once. Fireball can be absorbed/reflected.

 • Post KR 2/14 patch:
  • Lesser delay after shooting fireball.
  • Shorter dash distance on X.png command.

DR.png
ViZ.png 173% Phy. Damage
ViZ.png 209% Phy. Damage
DeX.png 425% Mag. Damage

Combo - Magic Knight DRUXZ.png Aerial Fireball

After doing the standard DRU.pngX.png combo, fire a fireball that doesn't knock down. Fireball can be absorbed/reflected.

 • Post KR 2/14 patch:
  • Removed hang time after shooting fireball.

DRU.png
DeX.png 299% Phy. Damage
DeZ.png 436% Mag. Damage

Combo - Magic Knight 1.png Fire Burst

After doing the standard X.png combo, summon a ball of fire in front of you and cause it to burst, making it explode and launching enemies into the air. If fully charged, the fireball will not launch grounded opponents.

DeX.png 287% Phy. Damage
DeZ.png 303% Mag. Damage
DeHoldZ.png 394% ~ 592% Mag. Damage

Combo - Magic Knight 3.png Flame Blade

After performing a standard aerial dash Z.png, Elsword will engulf his sword in flames and perform two overarching slashes in the air. The flames deal magical damage.

 • Note that the additional flame slashes are both Vitality and Destruction: The flames are Destruction, the slashes are Vitality.

DRU.png
ViZ.png 172% Phy. Damage
ViX.png/DeX.png 50% Phy. Damage
+ 58% Mag. Damage x3
ViX.png/DeX.png 58% Phy. Damage
+ 68% Mag. Damage x3


Kĩ năng

Active


Thư viện ảnh

Artwork

Miscellaneous


Lề

 • Trên quần của Ma Pháp Kỵ Sĩ trong game có hình những ngọn lửa. Nhưng trên hình vẽ minh họa thì không có.


Tên thay thế

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 매직 나이트 Ma Pháp Kỵ Sĩ
Japanese Flag.png Japan マジックナイト Ma Pháp Kỵ Sĩ
Taiwanese Flag.png Taiwan (Traditional Chinese) 魔法騎士 Ma Pháp Kỵ Sĩ
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 魔法骑士 Ma Pháp Kỵ Sĩ
German Flag.png Germany Magieritter Ma Pháp Kỵ Sĩ
Spanish Flag.png Spain Caballero mago Mage Knight
French Flag.png France Chevalier-mage Knight Mage
Italian Flag.png Italy Cavaliere Magico Magic Knight
Polish Flag.png Poland Rycerz Zaklinacz Enchanter Knight
English Flag.png United Kingdom Knight Mage
Brazil Flag.png Brazil Cavaleiro Arcano Arcane KnightCharacters