Sword Knight/vi

From Elwiki
Jump to: navigation, search
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
SKTiny.png Kiếm Sĩ
Sword Knight.png
Name Elsword
Class SKTiny.png Kiếm Sĩ
Weapon Great Sword - Đại Kiếm
Age 15
Height 158 cm
Weight 57 kg
Class Tree ElswordNEW.png > SKNEW.png > LKNEW.png > LKTransNEW.png
Release Date Korean Flag.png 22 May 2007
German Flag.png 8 December 2010
Flag-us.png May 4th, 2011
Statistics
Kiếm Sĩ

pChart

Speed: Slow Average Fast
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Average Hard
Nó... sẽ đau lắm đấy!


Sword Knight

Đặc điểm

Sword Knight - Kiếm Kị sĩ là 1 bước tiến của Elsword từ kinh nghiệm đến chuyên môn. Đây là job có kĩ thuật combo rất tốt và nhận nhiều MP hơn bất kì class nào khác. Các đòn tấn công của Elsword trở nên mạnh mẽ và khỏe hơn rất nhiều nhờ vào phá giáp và làm cho kẻ thù không có giáp để bảo vệ. Anh ấy có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng môt lúc . 1 đấu 1 với anh ấy dường như là bất khả chiến bại.(Dễ thôi, nếu bạn quá OP và/hoặc anh ấy quá noob.)

Bối cảnh

Elsword luôn là một hiệp sĩ có ý chí vô cùng mạnh mẽ. Anh ấy không bao giờ bỏ cuộc, luôn cố gắng để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Cải thiện kĩ năng của mình như chưa từng được cải thiện, anh đã bắt đầu tạo ra những cách thức chiến đấu với thanh kiếm của mình cùng tốc độ tấn công nhanh hơn. Sau khi luyện tập cùng với mọi người ở Elder, anh ta được biết đến như là Sword Knight.

Thăng tiến class lần thứ nhất - Chuyển job lần I

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Knight - Kị sĩ, Elsword có thể quyết định thay đổi giữa Sword Knight, Magic Knight or Sheath Knight.
Có thể trở thành Sword Knight bằng cách sử dụng vật phẩm Item Mall : Sword Knight's MedalSp.png.

Sword Knight

 1. Loại bỏ những con quái vật sau trong dungeon Wally's Castle với bất kì độ khó.
  • 5 Wally's Guardians
  • 8 Crossbow Soldiers
 2. Hoàn thành Wally's Castle chế độ Hard hoặc khó hơn (☆☆+) với rank khi hoàn thành ít nhất là B.
 3. Thu thập 7 Mickey Tails từ Mickeys tại Underground Waterway với chế độ Very Hard(☆☆☆).
 4. Thu thập Exequatur of Velder Principality từ Wally's Guardians trong Wally's Castle chế độ Very Hard(☆☆☆).

Ở Lv35, Sword Knight có thể thăng tiến thành Lord Knight.

Cây kĩ năng

{{

Skills Passives Locked
ElSkill12.png ElSkill14.png ElPass7.png Level 15
Mortal Blow.png Level 25
Impact Smash.png LockCover.png ElSkill5i.png
Level 30
ElSkill6i.png Level 35
Auto Block.png Level 40
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.

}}


Combo mới

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Image Description Damage
Sk4.png Mad Charge

After doing DR.pngZ.png , charge forward (in Super Armor status) while pushing enemies back and finishes by smashing forward, briefly launching.

 • Post KR 04/20/2015 Patch:
  • Pushing distance increased.
 • Post KR 07/23/2015 Patch:
  • You can now delay the dash while in Super Armor before rushing forward by holding down the first X.png. Hit distribution slightly modified.

DR.png
ViZ.png 172% Phy. Damage
DeX.png 43% Phy. Damage x4
DeX.png 78% Phy. Damage + 90% Phy. Damage

Sk5.png Advanced Heavy Swing

After doing X.pngX.pngX.png, swing 1 more time and finishes with a forward thrust stab. All sword swings after the second X.png are performed while in Super Armor. The final stab give hitstun and leaves enemies open for combo. The animation is virtually identical to Lord Knight's former X.pngX.pngX.pngX.png combo except it no longer launches and a final stab is added to the end.

DeX.png 287% Phy. Damage
DeX.png 311% Phy. Damage
DeX.png 226% Phy. Damage
DeX.png 250% Phy. Damage
DeX.png 68% Phy. Damage x4

Sk6.png Rolling Dive

After doing DRU.pngZ.pngZ.png, spin dive forward similar to Rolling Smash. Perform numerous front flips while diving downward at an angle.

DRU.png
ViZ.png 173% Phy. Damage
ViZ.png 209% Phy. Damage
ViZ.png 124% Phy. Damage x3~infinite
+ 73% Phy. Damage


Kì năng

Special Active

ElSkill14.png Spiral Blast
Mortal Blow.png Mortal Blow
ElSkill6i.png Double Slash


Active

ElSkill12.png Kick
Impact Smash.png Impact Smash
ElSkill5i.png Armor Break lock.gif


Passive

ElPass7.png Vitality
Auto Block.png Auto Guard


Thư viện ảnh

Artwork

Khác


Lề

 • Một điều kì lạ là combo mới Mad Charge, mô hình của Lord Knight được dùng cho hình ảnh của combo này thay vì là Sword Knight.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 소드 나이트 Sword Knight
Japanese Flag.png Japan ソードナイト Sword Knight
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 巨劍騎士 Sword Knight
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 巨剑骑士 Sword Knight
German Flag.png Germany Schwertritter Sword Knight
Spanish Flag.png Spain Caballero de la espada Sword Knight
French Flag.png France Chevalier de l'épée Sword Knight
Italian Flag.png Italy Cavaliere della Spada Sword Knight
Polish Flag.png Poland Miecznik Sword bearer
English Flag.png United Kingdom Knight of the Sword
Bresil Flag.png Brazil Cavaleiro Duelista Duellist Knight


Characters
     ElswordNEW.png Elsword

ElswordNEW.png
Knight
Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
     AishaNEW.png Aisha

AishaNEW.png
Magician
Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
     RenaNEW.png Rena

RenaNEW.png
Ranger
Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
     RavenNEW.png Raven

RavenNEW.png
Taker
Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master

TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)


Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist

TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)


Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran
Commander

TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran
Commander
(Transcendence)
     EveNEW.png Eve

EveNEW.png
Another Code
Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic

Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis

TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)


Arrowdown2.png
CANEW.png
Code:
Architecture

Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress

TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)


Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra

Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle
Seraph

TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle
Seraph
(Transcendence)
     ChungNEW.png Chung

ChungNEW.png
Guardian
Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian

Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting
Guardian

Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian

Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
TTTransNEW.png
Tactical Trooper
(Transcendence)
     AraNEW.png Ara

AraNEW.png
Little Xia
Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
     ElesisNEW.png Elesis

ElesisNEW.png
Free Knight
Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
     AddNEW.png Add

AddNEW.png
Tracer
Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
     LuCielNEW.png Lu/Ciel

LuCielNEW.png
Demon Power
Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
TrantestC.png
DLTransNEW.png
ChATransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
DemTransNEW.png
DiaTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
     RoseNEW.png Rose

RoseNEW.png
Jamming
Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
     AinNEW.png Ain

AinNEW.png
Lofty Angel
Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme
Thaumaturgy

TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LANEW.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen
Emotion

TrantestC.png
EETransNEW.png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia

TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)