Khí Giới Thuật Sư

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • italiano • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
AmTTiny.png Khí Giới Thuật Sư
Name Ainchase "Ain" Ishmael
Class AmTTiny.png Khí Giới Thuật Sư
Weapon Con lắc, Vũ khí Phóng kích
Age Không rõ (Diện mạo khoảng 21 tuổi)
Height 182 cm (6 ft)
Weight 73 kg/0 kg (Thể tinh linh)
Class Tree Icon - Ain.png > LENEW.png > ArTNEW.png > ArTTransNEW.png > Icon - Richter.png
Release Date Korean Flag.png 15 December 2016
Japanese Flag.png 21 December 2016
Flag-us.png 21 December 2016
Bresil Flag.png 21 December 2016
Chinese Flag.png 11 January 2017
Flag-tw.png 12 January 2017
Europeanunion.png 13 June 2017
Statistics
Khí Giới Thuật Sư
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Liệu ngươi dám làm trái ý Chúa Trời?


ArTNEW.png Khí Giới Thuật Sư

[Một kẻ có năng lực điều khiển Ma thuật Phóng kích Vô giới hạn]
Cậu phóng kích ra vũ khí của Chúa Trời với năng lực phóng kích được tôi luyện đến đỉnh cao của sự hoàn hảo.
Với vũ khí của Chúa Trời, cậu có thể tấn công chớp nhoáng, uy lực, lại còn trong phong thái vô cùng hào nhoáng.

AmTA2.png[Dritt · Gelerechi]
Concentrate the energy of El into a projected dagger and stab. The number of hit enemies will decrease the cooldown time of your skills.
AmTSA5.png[Still Lenze]
Project the spear of the gods [Still Lenze] and stab enemies in front. The hit enemy will be restrained and won't be able to use and skills for a certain period of time.
AmTSA4.png[Fragarach]
Continuously project and shoot [Fragarach], the orb of light concentrated with the magical power of Gods to put yourself at an advantage.
AmTHA.png[Erst der Letzt]
Calls upon his own ceremonial sword, [Letzt], to release all magical power. The magical storm will swipe the enemy without mercy.

Bối cảnh

Khi trận chiến chống lại quân đội Nasod diễn ra ác liệt tại Altera, Ain dần bắt đầu cảm thấy kẻ thù đang áp đảo sức mạnh của Nữ thần khi nó đã đạt đến những giới hạn của chính mình.

Ain nhận thấy bản thân đang ngày càng mệt mỏi khi đã không tận tụy hết lòng cho sứ mệnh nhưng tin tức Vua Nasod và quân đội của hắn đang trên đà cường mạnh hơn ở chiến trường đã vực dậy tinh thần cậu. Ain quyết định lần này sẽ lại dốc hết sức lực cho sứ mệnh của mình với tư cách là Sứ giả của Nữ thần. Cuối cùng Ain đã giải phóng giới hạn sức mạnh của Nữ thần và kích hoạt Erst der Letzt, thanh kiếm mạnh nhất được Nữ thần ban cho.

Thăng tiến class lần thứ hai

Khi đạt level 35, Thượng thần: Kẻ hành quyết có thể thăng tiến thành Khí Giới Thuật Sư. Để nhận nhiệm vụ chuyển job lần hai, click vào thông báo chuyển job đặt bên dưới chỗ chọn bản đồ. Khí Giới Thuật Sư cũng có thể đạt được bằng cách sử dụng vật phẩm trong Item Mall: Sứ mệnh của Khí Giới Thuật Sư ATJC.png.

Khí Giới Thuật Sư

 1. Nói chuyện với AdelAltera.
 2. Hoàn thành 4-6: Altera Core 3 lần.
 3. Hoàn thành 5-1: Shrine of Dedication Entrance 3 lần.
 4. Nói chuyện với AllegroFeita.
 5. Thu thập 6 Dark Nobles' Cores (Lõi Hắc Ngọc) từ boss ở 5-3: Underground Chapel.

Bạn có thể Siêu Việt ở Lv 70

Cây kĩ năng

Skills Passives Locked
Blank.png AmTA1.png AmTSA1.png AmTP1.png Blank.png Level 35
Blank.png LEA3.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 40
Blank.png AmTSA2.png Blank.png Blank.png LockCover.png AmTSA3.png
Level 45
AmTA2.png Blank.png AmTSA4.png Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png AmTSA5.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png AmTP2.png LockCover.png AmTP3.png
Level 60
Blank.png LockCover.png AmTHA.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 65


Combo bổ sung

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.1x multiplier during 2nd job.
Minh họa Mô tả Sát Thương
AmTCombo1.png Descending Slash

Trong suốt bất kì đòn tấn công nào của DRU.pngZ.png, bạn có thể nhanh chóng đâm thẳng ngọn giáo xuống để hất tung kẻ địch lên.

DRU.png
Z.png 202% Sát thương Vật lý
Z.png 232% Sát thương Vật lý
Z.png 330% Sát thương Vật lý
X.png 400% Sát thương Vật lý
242% Sát thương Vật lý

AmTCombo2.png Warpstrike

Trong khi DRU.pngX.png ném giáo, bạn có thể nhanh chóng đâm giáo xuống sau đó kết liễu với một đòn đánh bồi về phía trước.

DRU.png
X.png 322% Sát thương Vật lý
X.png 361% Sát thương Vật lý
X.png 400% Sát thương Vật lý
Z.png 161% Sát thương Vật lý
Z.png 151% Sát thương Vật lý


Kĩ năng

Hyper Active

AmTHA.png Erst der Letzt
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.


Special Active

AmTSA1.png Autosuggestion
LEA3.png Zweit · Sicheln
AmTSA2.png Brocken Phantasm
AmTSA3.png Dreimal · Schwerttanz
Lock.gifLv45Book.png Camilla's Secret Manual (Advanced) is needed to unlock this skill, available through the Advanced Training Skill Quest or Item Mall.
AmTSA4.png Fragarach
AmTSA5.png Still Lenze


Active

AmTA1.png Fantasiegebilde Speer
AmTA2.png Dritt · Gelerechi

Passive

AmTP1.png Reinforced Projection
AmTP2.png Ring of Circulation
AmTP3.png Power of Creation
Lock.gifLv60Book.png Camilla's Secret Manual (Expert) is needed to unlock this skill, available through the Expert Training Skill Quest or Item Mall.


Thư viện ảnh

Artwork

Khác


Lề

 • Thaumaturgy là một thuật ngữ Hy Lạp có nghĩa là "năng lực để thi triển ma thuật hoặc phép thuật của một vị pháp sư hoặc một vị thánh".
 • Ở châu Âu, tên của anh ta được đổi thành Prodigium, là tiếng Latin của từ Prodigy (Kỳ nhân)
 • Khi thăng tiến lên Khí Giới Thuật Sư, tóc và mắt của Ain chuyển sang màu xanh sáng là do anh ta sử dụng quá mức sức mạnh của Nữ thần Ishmael. Biểu cảm của anh ta cũng thay đổi sang cau mày. Ở thể Tinh linh, dấu ấn của Henir cũng bị thanh tẩy.
 • Đôi cánh vàng sau lưng Khí Giới Thuật Sư là một phần top piece của trang phục quảng cáo của anh.
  • Tuy nhiên, giai đoạn đầu của thức tỉnh không có đôi cánh.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 아메 서머터지 Khí Giới Thuật Sư
Japanese Flag.png Japan アームソーマタージ Khí Giới Thuật Sư
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 喚武使 Hoán Vũ Sứ
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 奇术师 Kỳ Thuật Sư
German Flag.png Germany Prodigium
Spanish Flag.png Spain Prodigium
French Flag.png France Prodigium
Italian Flag.png Italy Prodigium
Polish Flag.png Poland Prodigium
English Flag.png United Kingdom Prodigium
Bresil Flag.png Brazil Taumaturgo Thần Thông Sư


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth