Pyro Knight/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
Pyro Knight
PKRender.png
Name Elesis
Class Pyro Knight
Weapon Claymore, Flames
Age 18
Class Tree Elesis > Pyro Knight > Blazing Heart
Release Date Korean Flag.png 18 July 2013
JPFLAG.png 18 December 2013
Flag-tw.png 06 Feb 2014
Chinese Flag.png 02 April 2014
Flag-us.png April 2nd, 2014
Europeanunion.png 02 April 2014
Bresil Flag.png 08 October 2014
Statistics
Pyro Knight
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical


Pyro Knight

Sở trường

Là 1 Pyro Knight, Elesis tập trung sức mạnh để điều khiển ngon lửa và giải phóng nó thông qua lưỡi kiếm của cô ấy . Khác với Magic Knight chỉ có thể tạo ra hỏa ấn , thì 1Pyro Knight có thể tự bản thân phát ra lửa . Cô ấy có thể tung ra hàng loạt kỹ năng tầm trung, từ triệu hồi những thanh hỏa đao từ dưới mặt đất cho đến nhấn chìm đối phương trong ngọn lửa vĩnh hằng của Eternal Fire. Kết cục thảm hại sẽ đến với những kẻ ngu ngốc dám thách thức Pyro Knight

Cốt truyện

Qua 1 giấc mơ , Elesis vô tình thức tỉnh 1 luồng sức mạnh khủng khiếp ẩn sâu trong huyết mạch của cô. Nó quá mạnh để kiếm soát , chỉ trong phút chốc mọi thứ xung quanh cô đều bị thiêu rụi . Ở Elder cô gặp được Echo, 1 nhà khoa học loli , Echo tìm ra cách giúp cô điều khiển và kiềm hãm được ngon lửa thông qua 1 chiếc bao tay , . Ngọn lửa giờ đây đã trờ thành sức mạnh và biểu tượng của cô ấy , điều mà sẽ khiến mọi đối thủ phải e dè khi đối mặt với 1 Pyro Knight.

Chuyển nghề lần 1

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Free Knight, Elesis có thể lựa chọn để trở thành Saber Knight, Pyro Knight or Dark Knight.
Saber Knight có thể chuyển job lập tức bằng cách mua: Pyro Knight's DeterminationPyroJob.png trong cash shop .

Pyro Knight

 1. Hoàn thành 2-1 độ khó (☆☆☆) 2 lần.
 2. Nói chuyện với Echo tại Elder.
 3. Hoàn thành 2-3 độ khó (☆☆) hoặc cao hơn 2 lần.
 4. Hoàn thành 2-5 độ khó (☆☆☆) 3 lần.

Đạt lv 35, Pyro Knight có thể chuyển tiếp thành Blazing Heart.

Bảng kỹ năng

Skills Passives Locked
Blank.png ELE4.png Sword Fire BoF.png Blank.png Level 15
Blank.png ELE9.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png ELE5R.png Blank.png Blank.png LockCover.png IOF.png
Level 30
Blank.png InfernalBlade.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png Blank.png Blank.png ConMas.png Blank.png Level 40
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Combo

Image Description Damage
NOTE: Flames Damage is calculated before Body of Fire.
PKcombo1.png Blazing Palm

Elesis xoay người chém 2 phát, kèm theo 1 phát đẩy với ngọn lửa trên tay.

 • Khác với Magic Knight's Dash ZZZ combo, phát thứ 3 không gây ngã.

DR.png
Z.png 120% Phy. Damage
Z.png 168% Phy. Damage
Z.png 90% Mag. Damage x3 (6 MP)

PKcombo2.png Flame Bolt

Elesis chém xoáy 2 phát rồi lướt ra phía sau đối phương và bắn ra 1 ngon lửa

 • Khác với Magic Knight's Dash ZZX combo, ngọn lửa bắn ra ngắn hơn , và không phải là 1 projectile.

DR.png
Z.png 120% Phy. Damage
X.png 90% Mag. Damage x3 (6 MP)

PKcombo3.png Triple Hellflame

Sau khi di trên không , Elesis chém hất lên kèm theo bắn ra 3 quả cầu lửa , mỗi quả cầu có khả năng xuyên qua 1 người và phát nổ gây sát thương lên đối thủ xung quanh.

 • Cầu lửa di chuyển châm hơn các loại cầu lửa khác.

DRU.png
X.png 200% Phy. Damage
Z.png 100% Mag. Damage + 110% Mag. Damage x3 (4 MP x3)


Skills

Special Active

Seru.png Sword Eruption
BurstRising.png Rising Burst
BurstWave.png Burst Wave lock.gif
BigBurst.png Sword Fire
InfernalBlade.png Infernal Blade
EternalFlame.png Eternal Fire lock.gif


Active

FFist.png Explosive Fist
Kick(Elesis).png Kick
SaK-Active4.png Iron Body - Strong


Passive

BoF.png Body of Fire
ConMas.png Enhanced Concentration


GalleryVideos


Trivia

 • On Pyro Knight/Blazing Heart job path, Elesis' claymore gains a more blade-like appearance, similarly to Dark Knight/Crimson Avenger, demonstrating Elesis' decision to veer away from her original, formal swordsmanship and develop new weapons/forms of combat.
 • Although barely visible, Pyro Knight skirt also depicts the crest of Velder.
 • She uses a fully different fire rune compared to the Magic Knight/Rune Slayer, which explains why her flames differ so drastically from Elsword's flames.
  • Unlike the fireballs from Aisha and Magic Knight, Elesis's flames are slower and short ranged, with higher DPS.
 • Strangely, Pyro Knight's original Art, as well as the third Teaser Trailer, show her wearing an earring in her right ear. The earring is still present on her in-game model, but not her artwork.


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth