Pyro Knight/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
Pyro Knight
PKRender.png
Name Elesis
Class Pyro Knight
Weapon Claymore, Flames
Age 18
Class Tree Elesis > Pyro Knight > Blazing Heart
Release Date Korean Flag.png 18 July 2013
JPFLAG.png 18 December 2013
Taiwanese Flag.png 06 Feb 2014
Chinese Flag.png 02 April 2014
American Flag.png April 2nd, 2014
European Union Flag.png 02 April 2014
Bresil Flag.png 08 October 2014
Statistics
Pyro Knight
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical


Pyro Knight

Sở trường

Là 1 Pyro Knight, Elesis tập trung sức mạnh để điều khiển ngon lửa và giải phóng nó thông qua lưỡi kiếm của cô ấy . Khác với Magic Knight chỉ có thể tạo ra hỏa ấn , thì 1Pyro Knight có thể tự bản thân phát ra lửa . Cô ấy có thể tung ra hàng loạt kỹ năng tầm trung, từ triệu hồi những thanh hỏa đao từ dưới mặt đất cho đến nhấn chìm đối phương trong ngọn lửa vĩnh hằng của Eternal Fire. Kết cục thảm hại sẽ đến với những kẻ ngu ngốc dám thách thức Pyro Knight

Cốt truyện

Qua 1 giấc mơ , Elesis vô tình thức tỉnh 1 luồng sức mạnh khủng khiếp ẩn sâu trong huyết mạch của cô. Nó quá mạnh để kiếm soát , chỉ trong phút chốc mọi thứ xung quanh cô đều bị thiêu rụi . Ở Elder cô gặp được Echo, 1 nhà khoa học loli , Echo tìm ra cách giúp cô điều khiển và kiềm hãm được ngon lửa thông qua 1 chiếc bao tay , . Ngọn lửa giờ đây đã trờ thành sức mạnh và biểu tượng của cô ấy , điều mà sẽ khiến mọi đối thủ phải e dè khi đối mặt với 1 Pyro Knight.

Chuyển nghề lần 1

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Free Knight, Elesis có thể lựa chọn để trở thành Saber Knight, Pyro Knight or Dark Knight.
Saber Knight có thể chuyển job lập tức bằng cách mua: Pyro Knight's DeterminationPyroJob.png trong cash shop .

Pyro Knight

 1. Hoàn thành 2-1 độ khó (☆☆☆) 2 lần.
 2. Nói chuyện với Echo tại Elder.
 3. Hoàn thành 2-3 độ khó (☆☆) hoặc cao hơn 2 lần.
 4. Hoàn thành 2-5 độ khó (☆☆☆) 3 lần.

Đạt lv 35, Pyro Knight có thể chuyển tiếp thành Blazing Heart.

Bảng kỹ năng

Skills Passives Locked
Blank.png ELE4.png Sword Fire BoF.png Blank.png Level 15
Blank.png ELE9.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png ELE5R.png Blank.png Blank.png LockCover.png IOF.png
Level 30
Blank.png InfernalBlade.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png Blank.png Blank.png ConMas.png Blank.png Level 40
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Combo

Image Description Damage
NOTE: Flames Damage is calculated before Body of Fire.
PKcombo1.png Blazing Palm

Elesis xoay người chém 2 phát, kèm theo 1 phát đẩy với ngọn lửa trên tay.

 • Khác với Magic Knight's Dash ZZZ combo, phát thứ 3 không gây ngã.

DR.png
Z.png 120% Phy. Damage
Z.png 168% Phy. Damage
Z.png 90% Mag. Damage x3 (6 MP)

PKcombo2.png Flame Bolt

Elesis chém xoáy 2 phát rồi lướt ra phía sau đối phương và bắn ra 1 ngon lửa

 • Khác với Magic Knight's Dash ZZX combo, ngọn lửa bắn ra ngắn hơn , và không phải là 1 projectile.

DR.png
Z.png 120% Phy. Damage
X.png 90% Mag. Damage x3 (6 MP)

PKcombo3.png Triple Hellflame

Sau khi di trên không , Elesis chém hất lên kèm theo bắn ra 3 quả cầu lửa , mỗi quả cầu có khả năng xuyên qua 1 người và phát nổ gây sát thương lên đối thủ xung quanh.

 • Cầu lửa di chuyển châm hơn các loại cầu lửa khác.

DRU.png
X.png 200% Phy. Damage
Z.png 100% Mag. Damage + 110% Mag. Damage x3 (4 MP x3)


Skills

Special Active

Seru.png Sword Eruption
BurstRising.png Rising Burst
BurstWave.png Burst Wave lock.gif
BigBurst.png Sword Fire
InfernalBlade.png Infernal Blade
EternalFlame.png Eternal Fire lock.gif


Active

FFist.png Explosive Fist
Kick(Elesis).png Kick
SaK-Active4.png Iron Body - Strong


Passive

BoF.png Body of Fire
ConMas.png Enhanced Concentration


GalleryVideos


Trivia

 • On Pyro Knight/Blazing Heart job path, Elesis' claymore gains a more blade-like appearance, similarly to Dark Knight/Crimson Avenger, demonstrating Elesis' decision to veer away from her original, formal swordsmanship and develop new weapons/forms of combat.
 • Although barely visible, Pyro Knight skirt also depicts the crest of Velder.
 • She uses a fully different fire rune compared to the Magic Knight/Rune Slayer, which explains why her flames differ so drastically from Elsword's flames.
  • Unlike the fireballs from Aisha and Magic Knight, Elesis's flames are slower and short ranged, with higher DPS.
 • Strangely, Pyro Knight's original Art, as well as the third Teaser Trailer, show her wearing an earring in her right ear. The earring is still present on her in-game model, but not her artwork.


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Root Knight.png
Root Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Sacred Templar.png
Sacred Templar
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
Arrowdown2.png
Icon - Genesis.png
Genesis
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
Arrowdown2.png
Dunno.png
Dunno.png
???
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta
Arrowdown2.png
Dunno.png
???