Trapping Ranger/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
Trapping Ranger
TrappingRanger.png
Name Rena
Class Trapping Ranger
Weapon Bow, Erendil, Traps
Age Unknown
Class Tree Rena > Trapping Ranger > Night Watcher
Release Date Korean Flag.png 29 December 2011
American Flag.png February 13th, 2013
European Union Flag.png 13 February 2013
Chinese Flag.png 10 April 2013
Statistics
Trapping Ranger
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Đặt bẫy là sở trường của ta!


Trapping Ranger

Specialty

Trapping Ranger là một cung thủ đặc biệt dùng thanh kiếm Erendil. Cô cũng có thể dùng một lượng bẫy tạo từ các nhánh của Erendil. Cô còn có thể gọi đến những luồng gió mạnh để gây sát thương ma thuật lên đối thủ.

Background

Rena, một cung thủ tài năng, đã đi trên hành trình để khôi phục El và bảo vệ kết nối giữa thế giới này và nhà cô, vương quốc elf. Trên đường đi, Rena gặp tổ chức Night Savers, một tổ chức bí ẩn của elf. Họ là những sát thủ được huấn luyện và đặc vụ bí ẩn, những người hoạt động bí mật để bảo vệ vùng đất.

Hành động ẩn mình của Night Savers làm Rena hứng thú, và điều đó dẫn cô tới cây thần thiêng liêng Eldrasil, người bảo hộ của tổ chức bí mật này. Eldrasil ban cho cô thanh kiếm thần Erendil và sức mạnh để điều khiển ma thuật gió. Để hoàn tất sự biến đổi thành một chiến binh bí mật của Rena, Eldrasil ban cho cô một món quà cuối cùng: khả năng sử dụng sức mạnh thiên nhiên để đặt những cái bẫy trí mạng cho kẻ thù.

Rena có thể sử dụng bất cứ khả năng chiến đấu nào để tiêu diệt kẻ thù ngay khi chúng rơi vào bẫy của cô. Sau khi chuyển thành Trapping Ranger, cô cho thấy mình là một thành viên đầy ấn tượng của El Search Party và là một kẻ thù đáng sợ của bất cứ ai dám chặn đường cô.

First Class Advancement

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Ranger, Rena có thể quyết định giữa Sniping Ranger, Combat Ranger hoặc Trapping Ranger.
Trapping Ranger cũng có thể nhận được bằng cách sử dụng item Cash Shop: Trapping Ranger's SpiritTrchanger.png.

Trapping Ranger

  1. Nói chuyện với EchoElder.
  2. Hoàn thành 2-4 mức Very Hard (☆☆☆).
  3. Thu thập vật phẩm rơi từ Wally No.8 (Boss) ở 2-5 và hoàn thành dungeon bất kì mức nào.
  4. Thu thập vật phẩm rơi từ Wally No.8 (Boss) ở 2-5 mức Very Hard (☆☆☆).

Ở Lv 35, Trapping Ranger có thể chuyển thành Night Watcher.

Skill Tree

Option 1 Fixed Option 2 Fixed
Blank.png Evoke.png Blank.png RPassive3.png Level 15
Blank.png Fatality.png Blank.png Huntersability.png Level 25
Entangle.png Blank.png LockCover.png Explosiontrap.png
Blank.png Level 30
Thorn Trap.png Blank.png Spike Trap.png Blank.png Level 35
Callofruin.png Blank.png LockCover.png Karma.png
Reflect Kick.png Level 40


Additional Combos

Image Description Damage
TrCombo1.png Erendil Combo

Rena đá hai cú rồi sử dụng thanh Erendil để rạch hai nhát và kết thúc bằng một cú đâm kéo về sau và knock down.

  • Cú đâm đầu ở phím Z cuối có thể cancel bằng một skill. Cú đâm thứ hai có một lượng stun đủ để thêm một Special Active skill trước khi đối thủ knock down.
  • Nếu Calculated Strike đang kích hoạt, cú đánh cuối không còn knock down.
  • Với một cầu tự nhiên, cú đánh cuối sẽ làm quả cầu nổ và làm đối thủ stun thay vì knock down.

Z.png 120% Phy. Damage
Z.png 140% Phy. Damage
Z.png 150% Phy. Damage
Z.png 200% Phy. Damage
Z.png 125% Phy. Damage (x2)

TrCombo2.png Slashing Dash

Rena trượt để đá mục tiêu và cắt nhanh với Erendil trong khi cô vượt ra sau.

DR.png
Z.png 130% Phy. Damage
X.png 200% Phy. Damage

TrCombo3.png Jump Dash Stab

Rena chạy lên không và đâm dao găm vào đối thủ, kết thúc với một cú chém vòng 180 độ.

  • Đòn ^Z và >>^Z của Trapping Ranger đã được thay thành cú chém Erendil.

DRU.png
Z.png 100% Phy. Damage
Z.png 150% Phy. Damage


Skills

Special Active

Fatality.png Fatality
Humming Wind.png Humming Wind
Eldrasil's rage.png Eldrasil's Fury
Karma.png Karma
Evoke.png Evoke


Active

Explosiontrap.png Explosive Trap
Spike Trap.png Briar Trap
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.


Passive

Huntersability.png Hunter's Ability


Videos


GalleryCharacters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta