Wind Sneaker/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
Wind Sneaker
WindHQ.png
Name Rena
Class Wind Sneaker
Weapon Bow, Martial Arts
Age Unknown
Class Tree Rena > Combat Ranger > Wind Sneaker
Release Date Korean Flag.png 17 December 2009
German Flag.png 18 May 2011
Flag-us.png July 20th, 2011
Chinese Flag.png 11 January 2012
Statistics
Wind Sneaker
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Chúng ta bắt đầu nhé~?


Wind Sneaker

Specialty

Tiến sâu hơn vào võ thuật, Rena học thêm những skills mới và phương pháp để các đòn đá của cô thêm hiệu quả. Một trong những skills chính của Rena là cô có thể cường hóa đôi chân bằng cách hấp thụ sức mạnh của mana trong nó, khiến các đòn đá càng nguy hiểm hơn. Đồng thời, nhờ có mối quan hệ gần gũi với thiên nhiên, Rena có thể gọi sức mạnh chúng để tăng defend và resistance. Wind Sneaker có thể sử dụng tối đa các đòn tấn công đơn giản, liên kết chúng với nhau để tạo một combo gần như vô tận

Background

Trong khi luyện võ thuật, Rena quyết định đưa các kĩ năng lên tầm cao mới. Bằng cách cường hóa đôi chân với sức mạnh tự nhiên, cô giờ có thể tăng sức mạnh các cú đá lên rất nhiều. Tăng cường tốc độ, cô có thể phóng các cú đá nhanh vào kẻ thù, mang lại cho cô danh hiệu, Wind Sneaker!

Second Class Advancement

Ở Lv35, Combat Ranger có thể nâng lên thành Wind Sneaker. Nhiệm vụ chuyển class thứ hai được nhận từ Ariel, NPC ở mọi thành phố.
Wind Sneaker cũng có thể nhận được bằng cách sử dụng Item Mall item: Wind Sneaker TextbookWt.png.

Wind Sneaker

  1. Nói chuyện với AdelAltera.
  2. Thu thập 7 vật rơi từ Nasod monsters trong Altera region.
  3. Đánh bại King Nasod 5 lần Altera Core bất kì mức nào.
  4. Nói chuyện với AllegroFeita
  5. Tiêu diệt 130 Stone GolemsFeita region.
    • Khuyên nên đi Underground Chapel mức Very Hard, với 14 Golems tất cả.
    • Teach the Tyrant cũng được tính là golem trong khi thực hiện nhiệm vụ này.


Skill Tree

Option 1 Fixed Option 2 Fixed
Blank.png WSs2.png Blank.png STPassive2.png Level 35
WSs1.png Blank.png LockCover.png Assault Impact.png
Blank.png Level 45
Back Kick.png Blank.png High Kick.png SHOCK HO.png Level 50
SI Airelinna.png Blank.png Newlinna.png Blank.png Level 55
SI Friendshipwithnature.png Blank.png LockCover.png WSs3.png
Blank.png Level 60
Blank.png LockCover.png SS.png
Blank.png Blank.png Level 65Additional Combos

Image Description Damage
Ws1.png Improved Knee Kick Combo

Rena kéo dài combo cơ bản bằng cách sử dụng đầu gối để gây lượng sát thương lơn, phóng kẻ thù xa ra sau. Combo này còn có thể loop để tăng hiệu quả bằng cách không sử dụng nút Z cuối cùng.

Z.png 120% Phy. Damage
Z.png 140% Phy. Damage
RZ.png 210% Phy. Damage
(PvP Damage Modifier = 0.666)
Z.png 240% Phy. Damage
(PvP Damage Modifier = 0.666)
Z.png 300% Phy. Damage

Ws2.png U-Turn Kick

Rena lướt ra sau kẻ thù và bắn một mũi tên. Rồi cô lập tức nhảy đến và dùng đầu gối đánh kẻ thù, theo sau là một cú đá khiến kẻ thù bay ra sau.

DR.png
X.png 170% Mag. Damage
(6 MP)
Z.png 210% Phy. Damage
Z.png 270% Phy. Damage


Skills

Hyper Active

SS.png Spiral Strike lock.gif

Special Active

WSs1.png Slide Double Kick
SHOCK HO.png Sharp Fall
SI Airelinna.png Airelinna - Nymph
Newlinna.png Airelinna


Active

WSs2.png Nature's Force
Assault Impact.png Assault Impact lock.gif
Back Kick.png Back Kick
High Kick.png High Kick


Passive

STPassive2.png Intermediate Physical Offense Training
SI Friendshipwithnature.png Nature's Affinity
WSs3.png Power Shot lock.gif


Videos


GalleryTrivia

  • Không như Grand Archer, promotional bow của Wind Sneaker được chuyển thành nỏ để cố định được trên tay.


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta