Hắc Pháp Sư

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
DMTiny.png Hắc Pháp Sư
DarkMagician.png
Name Aisha Landar
Class DMTiny.png Hắc Pháp Sư
Weapon Pháp Trượng, Hắc Ma pháp
Age 17
Race Con Người
Height 159 cm (5 ft 3 in)
Class Tree Icon - Aisha.png > DMNEW.png > VPNEW.png > VPTransNEW.png > Icon - Oz Sorcerer.png
Release Date Korean Flag.png 27 March 2008
German Flag.png 8 December 2010
Flag-us.png 4 May 2011
Statistics
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Ngươi không chịu nổi đâu!


DMNEW.png Hắc Pháp Sư

[Một pháp sư chuyên về thuật triệu hồi và hắc ma pháp]
Một pháp sư tìm ra được một nguồn năng lực mới.
Chuyên làm suy yếu mục tiêu bằng các phép Nhược hóa.

SOA.png[Acceleration Aura]
Use this skill before attacking. Increase all speed for a set duration for easier movement during battle.
DMRSkill2.png[Dark Web]
Dark orbs will transform into a special web. Predict dangerous situations and protect allies.
DMRSkill1.png[Poisonous Cloud]
Use this skill to attack nearby enemies. It will continue to deal damage until it expires.
AishaS10.png[Aging]
Use this skill to debuff a large area. It will weaken any enemy caught inside it.


Bối cảnh

Từ thời cổ đại, các pháp sư không chỉ luyện tập những phép thuật căn bản mà họ còn rèn luyện cả sức mạnh tinh thần của mình. Để trở nên uy lực hơn, họ đã cố tiếp cận sức mạnh của "El". Những pháp sư không có quyền năng và tinh lực đủ mạnh sẽ bị chìm vào đáy sâu của pháp giới và rồi bị ăn mòn, như đã nói, những hắc pháp sư nào muốn có nhiều sức mạnh hơn sẽ cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Dù họ có khả năng đạt được quyền năng khổng lồ hơn tuy nhiên nếu tinh lực của họ không đủ để kháng lại những ảnh hưởng của bóng tối, họ sẽ trở thành sinh vật nửa người nửa quỷ. Những người thi triển hắc ma pháp chân chính rất hiếm, hầu hết đều là những người già. Dù vậy, cơ thể Aisha có một tố chất đặc biệt giúp cô tránh khỏi những tác động trên, cùng với tuổi trẻ, nó cho phép cô chiếm lĩnh được hắc ma thuật đồng thời tránh được khỏi những ảnh hưởng từ quỷ giới. Tuy nhiên, sức mạnh tinh thần của Aisha không ổn định, và nếu như nó bị tác động bởi hắc đạo, cô sẽ biến thành một sinh vật còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Vì vậy, để đạt được quyền năng to lớn, cô phải chấp nhận mang trong mình những rủi ro cao của một Hắc Pháp Sư.

Thăng tiến Class lần đầu

Aisha can decide between advancing as High Magician, Dark Magician or Battle Magician.
Dark Magician can also be obtained by using the Item Mall item: Dark Magician's Lost Memory Dr.png.

Dark Magician

 1. Clear Wally's Castle with at least a B rank.
 2. Defeat Wally No. 8 at Wally's Castle.
 3. Clear Wally's Castle while taking less than 50 hits.
 4. Go to Elder.

Upon reaching Lv. 35, a Dark Magician can advance into a Void Princess.

Skill Tree

Skills Passives Locked
Blank.png DarkRoad.png DMRSkill1.png Gravity Ball Research.png Blank.png Level 15
Blank.png SOA.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png AishaS10.png Blank.png Blank.png LockCover.png AishaS2.png
Level 30
Blank.png DMRSkill2.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png AishaS23.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 40
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Additional Combos

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Image Description Damage
DMCombo1.png Retreat Plasma Ball

After doing X.pngX.png, retreat backwards while creating a dark plasma ball. The plasma ball remains stationary and only inflicts hitstun for the first 6 hits.

X.png 324% Mag. Damage
X.png 324% Mag. Damage
LX.png 57% Mag. Damage x10 (6MP)

DMCombo2New.png Warp Plasma Ball

After doing DR.pngZ.pngX.png, retreat backwards while creating a dark plasma ball. The plasma ball remains stationary and only inflicts hitstun for the first 6 hits.

DR.png
Z.png 189% Phy. Damage
X.png 371% Phy. Damage
X.png 57% Mag. Damage x10 (6 MP)

DMCombo5.png Midair Plasma Ball

After doing DRU.pngZ.png, fire a dark plasma ball from the tip of your staff. The plasma ball slowly moves diagonally downward before coming to a halt, inflicting hitstun for the first 5 hits.

DRU.png
Z.png 222% Mag. Damage
X.png 136% Mag. Damage x9 (5 MP)

DMCombo3.png Magic Touch

After doing X.pngX.pngDX.png, catch the launched enemies with a magic sphere that knocks them down at the end.

X.png 324% Mag. Damage
X.png 324% Mag. Damage
DX.png 155% Mag. Damage
Z.png 55% Mag. Damage x6 (10 MP)

Z.pngZ.pngUZ.pngZ.png Launch Plasma Ball

Replaces the magic orb in Z.pngZ.pngUZ.pngZ.png with a plasma ball. The plasma ball remains stationary and only inflicts hitstun for the first 6 hits.

Z.png 161% Phy. Damage
Z.png 198% Phy. Damage
UZ.png 290% Phy. Damage
Z.png 57% Mag. Damage x11 (6 MP)

Cập nhật

Date Changes
KR NA
06/26/2014 -
 • X.pngX.pngLX.png Plasma Ball MP cost changed from 10 to 6. Maximum hit count increased. Hits become gradually slower and hitstun only occurs during the first 6 hits.
08/06/2015 01/13/2016
 • Added new DR.pngZ.pngX.pngX.png combo.
 • Added new DRU.pngZ.pngX.png combo.
 • Plasma Ball version of Magician's Z.pngZ.pngUZ.pngZ.png reinstated.
02/18/2016 -
 • Fixed the directional input in X.pngX.pngLX.png always being L.png, even when facing left.
07/18/2019 08/14/2019
 • Z.pngZ.pngUZ.pngZ.png's final Z.png Plasma Ball now inflicts heavy hitstun, keeping enemies airborne.
 • X.pngX.pngDX.pngZ.png's final Z.png can be cancelled early.


Kỹ năng

Special Active

DMRSkill1.png Poisonous Cloud
AishaS10.png Aging
AishaS2.png Death Field
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.
DMRSkill2.png Dark Web
AishaS23.png Hell Stone


Active

DarkRoad.png Dark Wave


Buff

SOA.png Acceleration Aura


Passive

Gravity Ball Research.png Gravity Ball Investigation


Thư viện ảnh

Full Gallery: Aisha/Gallery

Tác phẩm

Khác


Mẹo và Chi tiết

 • Quả cầu Plasma Hắc ám của Hắc Pháp Sư có tác dụng khá hiệu quả lên những quái có khiên, trừ combo >>ZXX.
  • Thao tác lùi lại trong chuỗi xx<x khá hữu hiệu để né đòn nếu canh thời gian chính xác.


Lề

 • Ngoại trang Vũ khí Mẫu của Hắc Pháp Sư thay đổi khi Thức tỉnh.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 다크 매지션 Hắc Pháp Sư
Japanese Flag.png Japan ダークマジシャン Hắc Pháp Sư
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 暗黑術師 Ám Hắc Thuật Sư
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 暗黑术师 Ám Hắc Thuật Sư
German Flag.png Germany Okkultmagierin Pháp Sư Huyền Bí
Spanish Flag.png Spain Maga ocultista Pháp Sư Huyền Bí
French Flag.png France Magicienne de l'occulte Pháp Sư Huyền Bí
Italian Flag.png Italy Maghetta dell'Occulto Pháp Sư Huyền Bí
Polish Flag.png Poland Czarodziejka Okultyzmu Nữ Pháp Sư Huyền Bí
English Flag.png United Kingdom Pháp Sư Huyền Bí
Thailand Flag.png Thailand นักเวทย์มนต์ดำ Hắc Pháp Sư
Bresil Flag.png Brazil Maga do Oculto Pháp Sư Huyền Bí


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth