Daybreaker

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • Bahasa Indonesia • italiano • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
DyBTiny.png Daybreaker
DyBPortraitNoFX.png
Name Rena Erindel
Class DyBTiny.png Daybreaker
Weapon Cung, Kỹ thuật cơ thể, Năng lượng gió, Ưng hồn.
Class Tree Icon - Rena.png > Icon - Sniping Ranger.png > Icon - Grand Archer.png > Icon - Grand Archer (Trans).png > Icon - Daybreaker.png
Release Date Korean Flag.png 28 December 2017
Japanese Flag.png 7 February 2018
Chinese Flag.png 7 February 2018
Flag-us.png 7 February 2018
Bresil Flag.png 7 February 2018
Flag-tw.png 8 February 2018
Statistics
Rạng Đông
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Tôi sẽ đưa các bạn đến một tương lai mới!


Icon - Daybreaker.png Daybreaker - Rạng Đông

Điểm đặc trưng

Dưới sự bảo vệ của thế giới linh hồn, Rạng Đông đưa Tiên Tộc tới một tương lai mới. Nhờ mối liên kết ngày càng mạnh mẽ với linh hồn , những mũi cung của Rena chấm dứt sự sống của kẻ thù.

Background

Người chỉ huy của Tiên Tộc dưới sự bảo vệ của thế giới linh hồn.

Nhờ mối liên kết ngày càng mạnh mẽ với linh hồn , những mũi cung của Rena chấm dứt sự sống của kẻ thù.

Sau khi năng lượng El được phục hồi, Rena suy nghĩ về mục đích phiêu lưu của mình. Mối liên kết giữa Elrios và thế giới linh hồn đã được nối lại, sứ mệnh của cô đã hoàn thành, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục cuộc hành trình với El Search Party.

Tiên Tộc hiểu được quyết định của Rena và gửi cho cô ấy một viên Hồn Thạch chứa đựng lời thề giữa Tiên Tộc và các linh hồn. Rena được giao phó nhiệm vụ đại diện Tiên Tộc và đem đến một tương lai tươi sáng cho toàn Elrios.

"Vì đã trở thành người giỏi nhất trong số các Tiên Tộc Chiến Binh, ta trao cho ngươi danh hiện "Rạng Đông/Daybreaker" - người mang đến tương lai mới, vầng sáng rực rỡ trước ánh bình minh."

Nhận được tin nhắn chuyển đến từ một linh hồn, Rena quyết tâm bắt đầu cuộc hành trình mới, vì tương lai của chính mình và mọi người.

Lần Thăng cấp thứ ba

After unlocking Transcendence and reaching Lv. 99, you will be eligible to advance to the 3rd job. To receive the 3rd job quest, click on the job change notification located below the map select.
3rd Job can also be obtained by using the Item Mall item: Dawnbreaker DayJC.png..

Daybreaker

  1. Clear Forgotten Elrian Sanctum once.
  2. Collect 5 Traces of Primordial Chaos (Chrysalis, Forgotten Elrian Sanctum).
  3. Collect 20 Grand Compass Pieces (Skin Splitter, Elrianode).
  4. Defeat 2,000 Henir Mutated Monsters in Elrianode City and Debrian Laboratory.
  5. Defeat Spatio Reaper 20 times. Spatio Reaper can be found in Elrianode City or El Tower Defense.

You can advance into Master Class upon reaching Rigomor.

Upon advancing to third job, you will receive:


Skill Tree

Skills Passives
Blank.png LockCover.png DBwindresonance.png
Blank.png DBgrandarrows.png DBtraceofstigma.png Level 99
Master Class
Whispering Wind Stage1.png LockCover.png Whispering Wind Stage2.png
LockCover.png Whispering Wind Stage3.png
LockCover.png Whispering Wind Stage4.png
Blank.pngCombo mới

Enhanced Bowstring.png : Arrow damage is calculated before Arrow Mastery.
Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.15x multiplier during 3rd job.
Image Description Damage
DyBCombo1.png Wind Bird Dive

Sau đòn X.png, triệu hồi một Phong Ưng lướt từ trên xuống sau khi bắn 1 mũi tên. Phong Ưng sẽ nổ khi tiếp xúc với mục tiêu và hất lên trời.

  • Mặc dù hinh minh họa combo là X.pngZ.png, nhưng có thể triệu hồi Phong Ưng sau khi bắn X.pngX.png.

X.png 261% Mag. Damage
X.png 295% Mag. Damage x2
Z.png 236% Mag. Damage

DyBCombo2.png Wind Bird Strike

Sau đòn Z.png, bắn 1 mũi tên rồi thả Phong Ưng bay thẳng về phía trước. Phong Ưng nổ khi tiếp cận mục tiêu.

Z.png 163% Phy. Damage
X.png 295% Mag. Damage
X.png 313% Mag. Damage


Skills

Hyper Active

DBwindresonance.png Wind Resonance
Lock.gifHyperBook2.png Ultimate Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill II Quest or Item Mall.

Force Mod Skill

Arc Shot
Wind Wall
Shooting Magnum
Crazy Shot
Gungnir
Wind Blast
Freezing Arrow

Passive

DBgrandarrows.png Grand Arrow
DBtraceofstigma.png Remaining Stigma
  • In addition to these new skills, Daybreaker can also learn Force Skills.


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Trivia


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 데이브레이커 Daybreaker
Japanese Flag.png Japan デイブレイカー Daybreaker
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 破曉行者 Daybreak Walker
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 逐日者 Sunstrider
Bresil Flag.png Brazil Aurora Daybreak


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta