Little Specter/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
Little Specter ( Tiểu Yêu Nữ )
Name Ara Haan
Class Little Specter ( Tiểu Yêu Nữ )
Weapon Thương, Sát quỷ Thuật, Phản xạ như cáo
Age 19
Class Tree Ara > Little Specter (小妖) > Asura (修羅)
Release Date Korean Flag.png 24 July 2014
Flag-us.png December 17, 2014
Japanese Flag.png 17 December 2014
Europeanunion.png 17 December 2014
Chinese Flag.png 14 January 2015
Statistics
Little Specter
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Thứ đã phong ấn ta... Sức mạnh diệt quỷ của gia tộc Haan... Sức mạnh của Quỷ Sát Thuật… -Eun


Little Specter (Tiểu Yêu Nữ)

Sở trường

Bằng cách nâng cấp thành Little Specter, linh hồn của Ara và Eun giờ đây cùng chia sẻ một thân thể, cho phép Ara tăng cường sức mạnh võ thuật và phản xạ như cáo bởi Đại Ma Eun. Hầu hết sức mạnh của Đại Ma Eun là tạo ra vuốt quỷ. Điều này cho phép cô sử dụng bí kĩ mới: Quỷ Sát Thuật: Bách Quỷ Dạ Hành.

Tiểu sử

Ara tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm anh trai mình, và cũng tìm cách để giải thoát Eun đang bị phong ấn trong kẹp tóc như lời cảm ơn vì đã cứu cô. Cô biết được rằng thứ đang phong ấn Eun chính là sức mạnh của Quỷ Sát Thuật, nhưng…. Cô không thể giải thoát Eun…. Gia tộc Haan đã bị huỷ diệt bởi những con quỷ trước khi Ara có thể hoàn toàn làm chủ được Quỷ Sát Thuật. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục tìm kiếm bằng mọi cách và cuối cùng đã tìm thấy một manh mối trong Elder Village.

"Oh..! Phản ứng này là…? Là một nhưng là hai, hai nhưng là một! Thú vị thật, liệu tôi có thể cảm nhận được nó??"

Trạng thái của Ara có thể chia sẻ cơ thể với Đại Ma Eun đã tạo nên sự tò mò trong Echo, Alchemist kì lạ của Elder Village. Trong thí nghiệm của Echo, Ara đã biết về một thiết bị có thể chiếu lại kí ức của Eun và sử dụng nó, cô trải nghiệm thời khắc lúc Eun bị phong ấn. “Đúng, đó chính là bí mật của Quỷ Sát Bí Thuật…!!” Ara học hình thức của Quỷ Sát Bí Thuật mà tổ tiên cô đã thực hiện. Sử dụng điều này, cô đã có khả năng phóng thích sức mạnh đang bị phong ấn của Eun ra khỏi kẹp tóc. Sau đó Ara đã đạt được khả năng di chuyển nhanh nhạy như cáo mà mắt thường khó có thể theo kịp. Mọi người chiêm ngưỡng võ thuật mới của Ara và bắt đầu gọi cô bằng cái tên: Little Specter ( Tiểu Yêu Nữ ).

Chuyển cấp lần đầu

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Little Xia, Ara có thể chọn nâng cấp thành Little Hsien, Little Devil hoặc Little Specter.
Cũng có thể chuyển thành Little Specter bằng cách sử dụng vật phẩm Little Specter's Pact ( Khế Ước Tiểu Yêu ) LSchanger.png mua trong cửa hàng.

Little Specter

 1. Nói chuyện với Echo.
 2. Thu thập Broken Sword and Machinery từ Nasod Banthus trong 2-3mọi độ khó.
 3. Thu thập một Flawless Nasod Mechanism từ Wally No.8 trong 2-5 ở mức cực khó.
 4. Nói chuyện với Echo.


Đến Lv35, Little Specter có thể chuyển thành Asura.

Skill Tree

Skills Passives Locked
Blank.png ALS 1.png ALS 7.png ALS 10P.png Blank.png Level 15
ALS 6.png Blank.png AA 3 (New).png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png ALS 3.png Blank.png Blank.png LockCover.png ALS 4.png
Level 30
Blank.png ALS 5.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png AA 6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 40
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Additional Combos

Ảnh Miêu tả Sát thương

LƯU Ý: Sát thương được tính trước khi nâng Level 1 Assimilation

ALS Combo1.png Hậu bối trảo kích

Ara chạy tới phía trước và đập mục tiêu bằng mũi thương, sau dó vòng ra sau mục tiêu và tấn công chúng bằng vuốt quỷ.

DR.png
X.png 220% Phy. Damage
X.png 75% Phy. Damage x3

ALS Combo2.png Luân lưu thương trảo kích

Ara xoay vòng về phía trước với mũi thương của mình và có thể kết thúc bằng một vuốt quỷ được phóng thích từ quyền cước để gây sát thương. Có thể phóng thích vuốt quỷ bất cứ lúc nào bằng cách nhấn Z.png.

X.png 150% Phy. Damage
X.png 220% Phy. Damage
X.png 120% Phy. Damage x2
X.png 150% + 50% Phy. Damage x3
X.png 120% + 150% Phy. Damage
Z.png 50% Phy. Damage x3

ALS Combo3.png Hồ Ly Vồ Mồi

Khi trên không trung, sau khi Ara tấn công mục tiêu bằng mũi thương một lần, cô ấy sẽ dịch chuyển chéo xuống, đè mũi thương của cô xuống đất và phóng thích một vuốt quỷ.

 • After the aerial spear attack, Ara will briefly teleport toward the ground. If this is done at a certain height, Ara will land on the ground, but will not send out the phantom claw. If done too high, Ara will reappear in mid-air and use her U.pngX.png attack if the X button is pressed again.

DRU.png
Z.png 100% Phy. Damage
X.png 50% Phy. Damage x3


Skills

Secret Art

CombosIcon.pngALS 6.png
ShadowKnot2.pngALS 5.png
Quỷ Sát Thuật:
Night Parade of One Hundred Souls
(Bách Quỷ Dạ Hành)

Special Active

ALS 6.png Exorcism Stance 2: Specter Restraints
(Quỷ Hạn)
ALS 5.png Exorcism Stance 4: Darkness Sever
ALS 7.png Spell: Storm lock.gif
(Thuật Pháp: Bạo Phong)
ALS 8.png Spell: Ellipse of Blades
(Thuật Pháp: Không Đao)


Active

ALS 1.png Phantom Fox Stance 1: Savor
(Nhàn)
ALS 3.png Phantom Fox Stance 2: Discordance
(Diêu Loạn)
ALS 4.png Mana Drain lock.gif
(Tinh Khí Dâng Trào)
ALS 2.png Specter Walk
(Quỷ Bộ)

Passive

RPassive3.png Basic Physical Offense Training
ALS 10P.png Assimilation
(Đồng Hoá)
ALS 9P.png Specter Power Release
(Yêu Lực Ly Khai)

GalleryTrivia

 • When doing job advancing in the Korean server, the job quest shows that Little Specter's Korean to Chinese name is 小妖 ("Xiǎo Yāo"), which translates to "Little Specter".
  • 妖 is short for 妖怪, or Yōkai.
 • In Little Specter's old Celestial Fox portrait, she lacks the red marks on her cheeks, unlike the other paths' Celestial Fox portraits. This is an error in her artwork, since her 2nd job, Asura, still has the red marks.
  • This error in her Celestial Fox Portrait has been fixed, as seen in her portrait when released in other servers.
 • This is the only job path when Ara has an odd colored eye and white hair in her normal mode while having fox ears in her Celestial Fox mode.
  • The reason for this is because in this path, Ara is capable of bringing forth Eun's sealed power with the power of the exorcism arts.
 • In the concept art, Little Specter's hair had a thin white streak like Asura's. In the final design, the streak has been moved to the side of her bangs.


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth