Ain

From Elwiki
< Ain
Mini Icon - Ain.pngThần Sứ
 • Thể thường
 • Thể tinh linh

Portrait - Ain NoFX.png

Full Name
Ainchase "Ain" Ishmael
Class
Mini Icon - Ain.pngThần Sứ
Weapon
Con lắc, Vũ khí Phóng kích, Ma pháp Xoay vòng
Age
Không rõ (Diện mạo khoảng 21 tuổi)
Race
Thiên thần
Height
182 cm
Weight
73 kg/0 kg (Thể tinh linh)
Class Tree
Blank.png > Icon - Lofty Executor.png > Icon - Arme Thaumaturgy.png > Icon - Arme Thaumaturgy (Trans).png
Icon - Ain.png > Icon - Lofty Anpassen.png > Icon - Erbluhen Emotion.png > Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Blank.png > Icon - Lofty Wanderer.png > Icon - Apostasia.png > Icon - Apostasia (Trans).png
Voice Actors
Korean Flag.png 김승준 Kim Seung Jun
Japanese Flag.png 武内 駿輔 Takeuchi Shunsuke
Brazil Flag.png Thiago Longo
Release Date
Korean Flag.png 15 December 2016
Japanese Flag.png 21 December 2016
American Flag.png 21 December 2016
Brazil Flag.png 21 December 2016
Chinese Flag.png 11 January 2017
Taiwanese Flag.png 12 January 2017
Statistics
Speed
Average
UI - Magical Class.png
Range
Medium
Difficulty
Normal
Magical
Ý chí của ta là mong muốn của Chúa, và sự tồn tại của ta là ý chí của Chúa.

Icon - Ain.png Ain

[Phái viên của Nữ thần được giao Sứ mệnh Khôi phục lại El]


'Ma pháp Sáng tạo' được Nữ thần Ishmael ban tặng và 'Ma pháp Xoay vòng' độc đáo được trao cùng với danh xưng của anh cho phép bạn chiến đấu với tiềm năng vô hạn.

[Abschluss]
Reconstruct the surrounding El to create an isolate space. Be careful of the defenseless state when you come out from the isolated space.
AinSkill1.png
[Erst · Bohren]
The thrown spear is useful for attacking, as it pierces through all targets. You can press the [Skill Key] again to move to the position of the spear, and make the battle more dynamic.
AinSkill3.png
[Bohren · Vereisen]
Use this skill to freeze enemies ahead. You can turn the battle in your favor if you attack frozen enemies.
AinSkill5.png
[Sakrosankt Zertreten]
Use this skill to wipe out enemies in the larger area ahead. The projected weapons will finish the enemies within the radius.
AinSkill6.png




Khả năng đặc biệt

Bài chính: Power System

Power System là hệ thống đặc trưng của Ain, cho phép anh chuyển đổi giữa "Cycle Magic" và "Creation Magic". Khi anh ta ở trạng thái mặc định, tấn công kẻ địch sẽ sạc Power Gauge. Sau khi Power Gauge được sạc đầy, nó sẽ chuyển sang màu xanh và anh sẽ chuyển sang Creavitive Mode. Trong thời gian này, anh sẽ có thể chuyển đổi giữa "Cycle Magic" và "Creative Magic" bằng phím V (phím mặc định).

Không giống các nhân vật khác, chế độ thức tỉnh của Ain được gọi là "chế độ Tinh linh", chỉ có 1 Hạt thức tỉnh, và chỉ tăng 5% sát thương. Tuy nhiên, anh vẫn có thể thức tỉnh trong "Chế độ Tinh linh" của mình để thăng tiến lên một giai đoạn khác và nhận lợi ích cộng thêm.

Bối cảnh

Bài chính: Ruben Forest (Ain)

Ainchase Ishmael được tạo ra bởi Nữ thần Ishmael để khôi phục sức mạnh của El.

Khi El phát nổ thành những mảnh vỡ nhỏ, anh đã rơi vào khoảng trống Thời gian & Không gian do vụ nổ gây ra. Sau khi rơi qua khoảng trống, Ain thiếu sức mạnh để duy trì sự tồn tại của mình và bắt đầu yếu đi. Trong khoảng trống đó, anh lang thang vô vọng qua sự hỗn loạn của Thời gian & Không gian. Cuối cùng anh ta cảm thấy một sức mạnh mờ nhạt của El và theo đuổi theo bản năng sau nó. Anh cảm thấy El đang mạnh lên và với ý nghĩa mới của nhiệm vụ, anh đã giành lại sức mạnh và có thể trốn thoát.

Bây giờ, sau khi thoát khỏi sự hỗn loạn của khoảng trống Thời gian & Không gian, anh trở lại Elrios để hỗ trợ Nhóm Tìm kiếm El và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Thăng tiến class lần thứ nhất - Chuyển job lần I

Ain cần đạt tới level 15 để nhận nhiệm vụ chuyển job.

Tại level 15, Ain có thể quyết định lựa chọn giữa Thượng thần: Kẻ hành quyết, Thượng thần: Chuyển hóa hoặc Thượng thần: Kẻ lang thang.

Lofty: Executor LEJC2.png

Lofty: Anpassen LAJC2.png

Lofty: Wanderer LWJC2.png

Cây kĩ năng

Skills Passives
AinSkill1.png
AinSkill2.png

LockCover.pngCSZE.png

Blank.png Blank.png Level 1
Blank.png
AinSkill3.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 5
Blank.png
AinSkill5.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 10
Blank.png
AinSkill4.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 15
AinSkill6.png
Blank.png

LockCover.pngAinSkill7.png

Blank.png Blank.png Level 20
 • Skill Traits unlocked at Level 20.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 1st job class.


Combo

Combo Mô tả Sát thương
Z.pngZ.pngZ.pngZ.png Tấn công 3 lần bằng kiếm và kết thúc bằng multihit blast.
 • Post KR 12/29/2016 patch:
  • Thêm điểm dừng giữa lần Z.png thứ nhất và thứ hai.

Z.png 160% Phy. Damage
Z.png 197% Phy. Damage
Z.png 245% Phy. Damage
Z.png 54% Phy. Damage x5
320% Phy. Damage

Z.pngZ.pngX.pngX.png Đòn tấn công 2 lần bằng kiếm ​​trước khi đâm kẻ địch, làm vỡ thanh kiếm ​​để gây sát thương.

Z.png 160% Phy. Damage
Z.png 197% Phy. Damage
X.png 374% Phy. Damage
X.png 100% Phy. Damage x5

Z.pngZ.pngZ.pngHoldX.png Tấn công 3 lần bằng kiếm và kết thúc bằng cách bắn vô số dao găm vào kẻ địch trong trạng thái super armor.

Z.png 160% Phy. Damage
Z.png 197% Phy. Damage
Z.png 245% Phy. Damage
HoldX.png 100% Phy. Damage
43% Phy. Damage x3~24

X.pngX.pngX.png[Weapon Switch]
Depending on the command input after the applied attack, weapons will switch.
Revolvers: V + L.png
Muskets: V + U.png
Auto-guns: V + R.png
Hand Cannons: V + D.png
RoX.png
Sử dụng Circular Magic để bắn 2 viên El Dain trước khi gây ra một vụ nổ nhỏ và bắn một viên không nguyên tố. Mỗi viên sẽ đặt một El Dain stack vào kẻ địch.

Khi kẻ thù có 3 El Dain stacks, đòn [Weapon Switch]
Depending on the command input after the applied attack, weapons will switch.
Revolvers: V + L.png
Muskets: V + U.png
Auto-guns: V + R.png
Hand Cannons: V + D.png
RoX.png
cuối cùng sẽ tạo ra Multihit Circular Magic Blast kéo kẻ thù gần đó vào và phải tấn công kẻ thù để kích hoạt. (Không thể stack hoặc trùng lặp với các hiệu ứng nguyên tố khác)

 • 04/27/2017 KR
  • Duration tăng.
  • Hit speed tăng.

X.png 286% Mag. Damage
X.png 286% Mag. Damage
X.png 377% Mag. Damage
[Weapon Switch]
Depending on the command input after the applied attack, weapons will switch.
Revolvers: V + L.png
Muskets: V + U.png
Auto-guns: V + R.png
Hand Cannons: V + D.png
RoX.png
470% Mag. Damage

 • Circular Magic Blast : 37% Mag. Damage x10
X.pngX.pngX.png
A successful hit on the target inflicted with 3 stacks of [El Dain] will activate a special attack.

[Nature El Dain]
- Launch the enemy and apply a [Bleed] effect.
AinUX.png
Sử dụng Circular Magic để bắn 2 viên El Dain trước khi gây ra một vụ nổ nhỏ, bắn ra một viên nguyên tố gió. Mỗi viên sẽ đặt một El Dain stack vào kẻ thù.
Khi kẻ thù có 3 El Dain stacks, đòn
A successful hit on the target inflicted with 3 stacks of [El Dain] will activate a special attack.

[Nature El Dain]
- Launch the enemy and apply a [Bleed] effect.
AinUX.png
cuối cùng sẽ tạo ra wind blast gây Xuất huyết - Bleed. (Không thể stack hoặc trùng lặp với các hiệu ứng nguyên tố khác.)

X.png 286% Mag. Damage
X.png 286% Mag. Damage
X.png 377% Mag. Damage

A successful hit on the target inflicted with 3 stacks of [El Dain] will activate a special attack.

[Nature El Dain]
- Launch the enemy and apply a [Bleed] effect.
AinUX.png
423% Mag. Damage
 • Wind Blast : 109% Mag. Damage x6
X.pngX.pngX.png
A successful hit on the target inflicted with 3 stacks of [El Dain] will activate a special attack.

[Fire El Dain]
- Pull in the enemy and apply a [Burn] effect.
AinLX.png
Sử dụng Circular Magic để bắn 2 El Dain trước khi gây ra một vụ nổ nhỏ, bắn ra một viên nguyên tố lửa. Mỗi viên sẽ đặt một El Dain stack vào kẻ thù.
Khi kẻ thù có 3 El Dain stacks, đòn
A successful hit on the target inflicted with 3 stacks of [El Dain] will activate a special attack.

[Fire El Dain]
- Pull in the enemy and apply a [Burn] effect.
AinLX.png
cuối cùng sẽ tạo ra fire blast gây Thiêu đốt - Burn. (Không thể stack hoặc trùng lặp với các hiệu ứng nguyên tố khác)

X.png 286% Mag. Damage
X.png 286% Mag. Damage
X.png 377% Mag. Damage

A successful hit on the target inflicted with 3 stacks of [El Dain] will activate a special attack.

[Fire El Dain]
- Pull in the enemy and apply a [Burn] effect.
AinLX.png
423% Mag. Damage
 • Fire Blast : 500% Mag. Damage
X.pngX.pngX.png
A successful hit on the target inflicted with 3 stacks of [El Dain] will activate a special attack.

[Water El Dain]
- Knockdown the enemy and apply a [Freeze] effect.
AinDX.png
Sử dụng Circular Magic để bắn 2 El Dain trước khi gây ra một vụ nổ nhỏ, bắn ra một viên nguyên tố băng. Mỗi viên sẽ đặt một El Dain stack vào kẻ thù.
Khi kẻ thù có 3 El Dain stacks, đòn
A successful hit on the target inflicted with 3 stacks of [El Dain] will activate a special attack.

[Fire El Dain]
- Pull in the enemy and apply a [Burn] effect.
AinLX.png
cuối cùng sẽ tạo ra ice blast gây Đóng băng - Frozen. (Không thể stack hoặc trùng lặp với các hiệu ứng nguyên tố khác)

X.png 286% Mag. Damage
X.png 286% Mag. Damage
X.png 377% Mag. Damage

A successful hit on the target inflicted with 3 stacks of [El Dain] will activate a special attack.

[Water El Dain]
- Knockdown the enemy and apply a [Freeze] effect.
AinDX.png
423% Mag. Damage
 • Ice Blast : 609% Mag. Damage
DR.pngZ.pngZ.pngZ.png Lướt tới kẻ thù khi sử dụng kiếm, rạch đường kiếm cắt ngang chúng trong lúc lướt ra phía sau, rồi chém mạnh xuống đất hất tung kẻ thù.

DR.png
Z.png 179% Phy. Damage
Z.png 205% Phy. Damage
Z.png 253% Phy. Damage + 276% Phy. Damage

DR.pngX.png Lướt ra phía sau kẻ địch rồi phóng phi thương về phía chúng, knock down.

DR.png
X.png 340% Phy. Damage

U.pngZ.png Dập mạnh xuống dất.

U.png
Z.png 80% Phy. Damage
165% Phy. Damage

U.pngHoldX.png Sử dụng Circular Magic để bắn một viên El Dain đã sạc vào kẻ thù. Mỗi viên đặt một El Dain stack lên kẻ thù.

U.png
HoldX.png 314%~717% Mag. Damage

DRU.pngZ.pngZ.pngZ.png Tấn công 3 lần bằng kiếm ​​trên không. Nhát chém đầu tiên hất tung kẻ địch, hai nhát chém tiếp theo là hitstun(gây choáng).

DRU.png
Z.png 202% Phy. Damage
Z.png 232% Phy. Damage
Z.png 330% Phy. Damage

DRU.pngX.pngX.pngX.png Phi lao 3 lần trên không.

DRU.png
X.png 322% Phy. Damage
X.png 361% Phy. Damage
X.png 400% Phy. Damage

Khi ở trên không, U.png Ain có thể hạ dần xuống(giáng trần) bằng cách giữ U.png. Anh vẫn có thể di chuyển.

Không gây sát thương

Khi đang giáng trần, DR.png Phóng mình về phía trước với một bước nhảy trong khi trôi nổi trong không trung.

Giáng trần
DR.png 220% Phy. Damage

Hồi phục Z.png/X.png Tấn công kẻ thù bằng kiếm.
 • Post KR 12/29/2016 patch:
  • Sửa lỗi không hoạt động.

Z.png/X.png 277% Phy. Damage


Kĩ năng

Special Active

Couple Skill


Video


Chủ đề


Thư viện ảnh

Artwork

Khác


Mẹo và chi tiết

 • Mặc dù là phóng ra, DRU.pngX.pngX.pngX.png và các biến thể cụ thể của class của nó không thể bị hấp thu/phản xạ vì chúng gây sát thương vật lý.


Lề

 • Ain thực sự tham gia với vai trò chính vào lúc bắt đầu cuộc phiêu lưu của họ, ngay cả trước Elsword, Aisha, và Rena chính thức bắt đầu như là Nhóm Tìm kiếm El. Tuy nhiên, các nhân vật khác không thể giữ lại ký ức của họ về Ain.
 • Sau khi rơi vào khoảng trống của Thời gian và Không gian do vụ nổ El tạo ra, Ain bị ảnh hưởng bởi những thứ có vẻ là năng lượng Henir. Điều này được thể hiện trong thể Tinh linh của anh, khi mà có một điểm tối ở trên và trong mắt trái của anh ấy.
 • Mặc dù vũ khí chính của Ain là chiếc Pendulum, nhưng anh chỉ sử dụng nó như là một phương tiện để tạo ra vũ khí. Vũ khí chính của anh thực sự là các vũ khí mà anh tạo ra.
  • Trong khi thức tỉnh, Ain thậm chí không sử dụng con lắc của mình.
   • Ain phải phá vỡ Pendulum để bắt đầu can thiệp và mở khóa toàn bộ sức mạnh của mình, đó là lý do tại sao tất cả các sự khai nguồn sức mạnh của anh đều bắt đầu bằng sự phá vỡ của Pendulum.
    • Nói cách khác Ain phải chờ Pendulum của mình hồi phục trước khi có thể kết thúc các sự can thiệp và nghỉ ngơi.
 • Ain hầu như thiếu thông tin về các thành viên khác của Nhóm Tìm kiếm El ngoài Elsword. Thay vào đó, anh ta gọi họ bằng chủng tộc hay là nền tảng của họ, với Aisha là "Pháp sư", Rena là "Tiên", Raven là "Ngài Bán-Nasod", Eve là "Quý cô Hoàng hậu", Chung là "Ngài Vệ Thần", Ara là "Quý cô Cáo", Elesis là "Đội trưởng Kị sĩ", Add Là "Ngài Cổ Đại" và Lu là "Quỷ".
  • Thêm vào đó, Banthus được gọi là "Ngài Kẻ Cắp" trong một câu thoại kết thúc dungeon.
 • Rất nhiều tên kỹ năng của Ain được thể hiện bằng tiếng Đức và các chữ cái runic được sử dụng trong các teaser của anh được sử dụng để dịch cốt truyện của anh sang tiếng Đức.
  • Trong bản lồng tiếng tiếng Anh ở Bắc Mỹ, anh được nói một giọng Đức để phù hợp với chủ đề này.
  • Mặc dù tên kỹ năng là tiếng Đức, nhưng phần lớn trong số chúng không chính xác về mặt ngữ pháp hoặc dịch sai từ đồng nghĩa.
 • Khi thức tỉnh, giọng của Ain sẽ to hơn và vang hơn.
 • Mặc trang phục custom face sẽ không làm thay đổi đôi mắt của thể tinh linh.
 • Ain là nhân vật đầu tiên được phát hành trong các máy chủ khác trong cùng tháng phát hành trong KR, được phát hành trong tất cả các máy chủ ngoại trừ TW, CN, và EU vào tuần sau.
 • Từ "lofty" trong tên job cơ bản và job đầu tiên của Ain có nghĩa là rất tự hào hoặc cao trong tầm vóc.
 • Các job đầu tiên của Ain không có chân dung hoặc kiểu mẫu của thể tinh linh . Khi anh thức tỉnh, sự xuất hiện của anh và chân dung trên cùng bên trái sẽ vẫn là job cơ bản.
 • Sau khi Ain thăng tiến lên các job đầu tiên, các dòng Quick Voice của anh sẽ thay đổi để phản ánh sự thay đổi nhân cách của anh.
  • Quick Voice của Lofty:Executor cho thấy một tính cách hung bạo hơn, trong khi Quick Voice của Lofty: Anpassen cho thấy một tính cách nhẹ nhàng hơn và Quick Voice của Lofty: Wanderer cho thấy một nhân cách vô cảm.
 • Ain là nhân vật thứ hai có bộ Evil Tracer Ice Burner được thiết kế dựa trên một miniboss chứ không phải là một boss chính và có bộ Evil Tracer 3 duy nhất dựa trên một miniboss. Trang phục của Ain được dựa trên Enslaved Demon In.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 아인
아인체이스 이스마엘
Ain
Ainchase Ishmael
Japanese Flag.png Japan アイン
アインチェイス・イスマエル
Ain
Ainchase Ishmael
Taiwanese Flag.png Taiwan (Traditional Chinese) 亞殷 Ain
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 艾因
艾因蔡斯・以赛玛利
Ain
Ainchase Ishmael



Characters
Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Root Knight.png
Root Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Sacred Templar.png
Sacred Templar
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
Arrowdown2.png
Icon - Genesis.png
Genesis
Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Unknown.png
Code: Unknown
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Failess.png
Code: Failess
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
Arrowdown2.png
Dunno.png
Code: Antithese
Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
Arrowdown2.png
Dunno.png
Dunno.png
???
Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta
Arrowdown2.png
Dunno.png
???