Ain

From Elwiki
< Ain
Jump to navigation Jump to search
Ngôn ngữ:English • العربية • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • polski • português do Brasil • русский • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
AinTiny.pngThần Sứ
Name Ainchase "Ain" Ishmael
Class AinTiny.pngThần Sứ
Weapon Con lắc, Vũ khí Phóng kích, Ma pháp Xoay vòng
Age Không rõ (Diện mạo khoảng 21 tuổi)
Race Thiên thần
Height 182 cm
Weight 73 kg/0 kg (Thể tinh linh)
Class Tree Whiteblank.png > LENEW.png > ArTNEW.png > ArTTransNEW.png
Icon - Ain.png > Icon - Lofty Anpassen.png > EENEW.png > Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Whiteblank.png > LWNEW.png > APNEW.png > APTransNEW.png
Voice Actors Korean Flag.png 김승준 Kim Seung Jun
Japanese Flag.png 武内 駿輔 Takeuchi Shunsuke
Bresil Flag.png Thiago Longo
Release Date Korean Flag.png 15 December 2016
Japanese Flag.png 21 December 2016
Flag-us.png 21 December 2016
Bresil Flag.png 21 December 2016
Chinese Flag.png 11 January 2017
Flag-tw.png 12 January 2017
Statistics
Ain
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Ý chí của ta là mong muốn của Chúa, và sự tồn tại của ta là ý chí của Chúa.

Icon - Ain.png Ain

[Phái viên của Nữ thần được giao Sứ mệnh Khôi phục lại El]
'Ma pháp Sáng tạo' được Nữ thần Ishmael ban tặng và 'Ma pháp Xoay vòng' độc đáo được trao cùng với danh xưng của anh cho phép bạn chiến đấu với tiềm năng vô hạn.

AinSkill1.png[Abschluss]
Reconstruct the surrounding El to create an isolate space. Be careful of the defenseless state when you come out from the isolated space.
AinSkill3.png[Erst · Bohren]
The thrown spear is useful for attacking, as it pierces through all targets. You can press the [Skill Key] again to move to the position of the spear, and make the battle more dynamic.
AinSkill5.png[Bohren · Vereisen]
Use this skill to freeze enemies ahead. You can turn the battle in your favor if you attack frozen enemies.
AinSkill6.png[Sakrosankt Zertreten]
Use this skill to wipe out enemies in the larger area ahead. The projected weapons will finish the enemies within the radius.Khả năng đặc biệt

Bài chính: Power System

Power System là hệ thống đặc trưng của Ain, cho phép anh chuyển đổi giữa "Cycle Magic" và "Creation Magic". Khi anh ta ở trạng thái mặc định, tấn công kẻ địch sẽ sạc Power Gauge. Sau khi Power Gauge được sạc đầy, nó sẽ chuyển sang màu xanh và anh sẽ chuyển sang Creavitive Mode. Trong thời gian này, anh sẽ có thể chuyển đổi giữa "Cycle Magic" và "Creative Magic" bằng phím V (phím mặc định).

Không giống các nhân vật khác, chế độ thức tỉnh của Ain được gọi là "chế độ Tinh linh", chỉ có 1 Hạt thức tỉnh, và chỉ tăng 5% sát thương. Tuy nhiên, anh vẫn có thể thức tỉnh trong "Chế độ Tinh linh" của mình để thăng tiến lên một giai đoạn khác và nhận lợi ích cộng thêm.

Bối cảnh

Bài chính: Chaotic Forest of Ruben

Ainchase Ishmael được tạo ra bởi Nữ thần Ishmael để khôi phục sức mạnh của El.

Khi El phát nổ thành những mảnh vỡ nhỏ, anh đã rơi vào khoảng trống Thời gian & Không gian do vụ nổ gây ra. Sau khi rơi qua khoảng trống, Ain thiếu sức mạnh để duy trì sự tồn tại của mình và bắt đầu yếu đi. Trong khoảng trống đó, anh lang thang vô vọng qua sự hỗn loạn của Thời gian & Không gian. Cuối cùng anh ta cảm thấy một sức mạnh mờ nhạt của El và theo đuổi theo bản năng sau nó. Anh cảm thấy El đang mạnh lên và với ý nghĩa mới của nhiệm vụ, anh đã giành lại sức mạnh và có thể trốn thoát.

Bây giờ, sau khi thoát khỏi sự hỗn loạn của khoảng trống Thời gian & Không gian, anh trở lại Elrios để hỗ trợ Nhóm Tìm kiếm El và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Thăng tiến class lần thứ nhất - Chuyển job lần I

Ain cần đạt tới level 15 để nhận nhiệm vụ chuyển job.

Tại level 15, Ain có thể quyết định lựa chọn giữa Thượng thần: Kẻ hành quyết, Thượng thần: Chuyển hóa hoặc Thượng thần: Kẻ lang thang.

Lofty: Executor LEJC2.png
Lofty: Anpassen LAJC2.png
Lofty: Wanderer LWJC2.png

Cây kĩ năng

 1. REDIRECT Skill Tree: God's Agent


Combo

Combo Mô tả Sát thương
Z.pngZ.pngZ.pngZ.png Tấn công 3 lần bằng kiếm và kết thúc bằng multihit blast.
 • Post KR 12/29/2016 patch:
  • Thêm điểm dừng giữa lần Z.png thứ nhất và thứ hai.

Z.png 160% Phy. Damage
Z.png 197% Phy. Damage
Z.png 245% Phy. Damage
Z.png 54% Phy. Damage x5
320% Phy. Damage

Z.pngZ.pngX.pngX.png Đòn tấn công 2 lần bằng kiếm ​​trước khi đâm kẻ địch, làm vỡ thanh kiếm ​​để gây sát thương.

Z.png 160% Phy. Damage
Z.png 197% Phy. Damage
X.png 374% Phy. Damage
X.png 100% Phy. Damage x5

Z.pngZ.pngZ.pngHoldX.png Tấn công 3 lần bằng kiếm và kết thúc bằng cách bắn vô số dao găm vào kẻ địch trong trạng thái super armor.

Z.png 160% Phy. Damage
Z.png 197% Phy. Damage
Z.png 245% Phy. Damage
HoldX.png 100% Phy. Damage
43% Phy. Damage x3~24

X.pngX.pngX.pngRoX.png Sử dụng Circular Magic để bắn 2 viên El Dain trước khi gây ra một vụ nổ nhỏ và bắn một viên không nguyên tố. Mỗi viên sẽ đặt một El Dain stack vào kẻ địch.

Khi kẻ thù có 3 El Dain stacks, đòn RoX.png cuối cùng sẽ tạo ra Multihit Circular Magic Blast kéo kẻ thù gần đó vào và phải tấn công kẻ thù để kích hoạt. (Không thể stack hoặc trùng lặp với các hiệu ứng nguyên tố khác)

 • 04/27/2017 KR
  • Duration tăng.
  • Hit speed tăng.

X.png 286% Mag. Damage
X.png 286% Mag. Damage
X.png 377% Mag. Damage
RoX.png 470% Mag. Damage

 • Circular Magic Blast : 37% Mag. Damage x10
X.pngX.pngX.pngAinUX.png Sử dụng Circular Magic để bắn 2 viên El Dain trước khi gây ra một vụ nổ nhỏ, bắn ra một viên nguyên tố gió. Mỗi viên sẽ đặt một El Dain stack vào kẻ thù.

Khi kẻ thù có 3 El Dain stacks, đòn AinUX.png cuối cùng sẽ tạo ra wind blast gây Xuất huyết - Bleed. (Không thể stack hoặc trùng lặp với các hiệu ứng nguyên tố khác.)

X.png 286% Mag. Damage
X.png 286% Mag. Damage
X.png 377% Mag. Damage
AinUX.png 423% Mag. Damage

 • Wind Blast : 109% Mag. Damage x6
X.pngX.pngX.pngDeLX.png Sử dụng Circular Magic để bắn 2 El Dain trước khi gây ra một vụ nổ nhỏ, bắn ra một viên nguyên tố lửa. Mỗi viên sẽ đặt một El Dain stack vào kẻ thù.

Khi kẻ thù có 3 El Dain stacks, đòn DeLX.png cuối cùng sẽ tạo ra fire blast gây Thiêu đốt - Burn. (Không thể stack hoặc trùng lặp với các hiệu ứng nguyên tố khác)

X.png 286% Mag. Damage
X.png 286% Mag. Damage
X.png 377% Mag. Damage
DeLX.png 423% Mag. Damage

 • Fire Blast : 500% Mag. Damage
X.pngX.pngX.pngViDX.png Sử dụng Circular Magic để bắn 2 El Dain trước khi gây ra một vụ nổ nhỏ, bắn ra một viên nguyên tố băng. Mỗi viên sẽ đặt một El Dain stack vào kẻ thù.

Khi kẻ thù có 3 El Dain stacks, đòn DeLX.png cuối cùng sẽ tạo ra ice blast gây Đóng băng - Frozen. (Không thể stack hoặc trùng lặp với các hiệu ứng nguyên tố khác)

X.png 286% Mag. Damage
X.png 286% Mag. Damage
X.png 377% Mag. Damage
ViDX.png 423% Mag. Damage

 • Ice Blast : 609% Mag. Damage
DR.pngZ.pngZ.pngZ.png Lướt tới kẻ thù khi sử dụng kiếm, rạch đường kiếm cắt ngang chúng trong lúc lướt ra phía sau, rồi chém mạnh xuống đất hất tung kẻ thù.

DR.png
Z.png 179% Phy. Damage
Z.png 205% Phy. Damage
Z.png 253% Phy. Damage + 276% Phy. Damage

DR.pngX.png Lướt ra phía sau kẻ địch rồi phóng phi thương về phía chúng, knock down.

DR.png
X.png 340% Phy. Damage

U.pngZ.png Dập mạnh xuống dất.

U.png
Z.png 80% Phy. Damage
165% Phy. Damage

U.pngHoldX.png Sử dụng Circular Magic để bắn một viên El Dain đã sạc vào kẻ thù. Mỗi viên đặt một El Dain stack lên kẻ thù.

U.png
HoldX.png 314%~717% Mag. Damage

DRU.pngZ.pngZ.pngZ.png Tấn công 3 lần bằng kiếm ​​trên không. Nhát chém đầu tiên hất tung kẻ địch, hai nhát chém tiếp theo là hitstun(gây choáng).

DRU.png
Z.png 202% Phy. Damage
Z.png 232% Phy. Damage
Z.png 330% Phy. Damage

DRU.pngX.pngX.pngX.png Phi lao 3 lần trên không.

DRU.png
X.png 322% Phy. Damage
X.png 361% Phy. Damage
X.png 400% Phy. Damage

Khi ở trên không, U.png Ain có thể hạ dần xuống(giáng trần) bằng cách giữ U.png. Anh vẫn có thể di chuyển.

Không gây sát thương

Khi đang giáng trần, DR.png Phóng mình về phía trước với một bước nhảy trong khi trôi nổi trong không trung.

Giáng trần
DR.png 220% Phy. Damage

Hồi phục Z.png/X.png Tấn công kẻ thù bằng kiếm.
 • Post KR 12/29/2016 patch:
  • Sửa lỗi không hoạt động.

Z.png/X.png 277% Phy. Damage


Kĩ năng

Special Active

AinSkill2.png Explosion
AinSkill3.png Erst · Bohren
AinSkill5.png Bohren · Vereisen
AinSkill6.png Sakrosankt Zertreten
AinSkill7.png Schwert Platzen
Lock.gifLv30Book.png Camilla's Secret Manual (Basic) is needed to unlock this skill, available through the Basic Training Skill Quest or Item Mall.


Active

AinSkill1.png Abschluss
AinSkill4.png Dritt · Stilett

Couple Skill

CSZE.png Extreme Heavenly Love
Lock.gifHQ Shop Item 269710.png Must currently be a couple or married to unlock this skill.


Video


Chủ đề


Thư viện ảnh

Artwork

Khác


Mẹo và chi tiết

 • Mặc dù là phóng ra, DRU.pngX.pngX.pngX.png và các biến thể cụ thể của class của nó không thể bị hấp thu/phản xạ vì chúng gây sát thương vật lý.


Lề

 • Ain thực sự tham gia với vai trò chính vào lúc bắt đầu cuộc phiêu lưu của họ, ngay cả trước Elsword, Aisha, và Rena chính thức bắt đầu như là Nhóm Tìm kiếm El. Tuy nhiên, các nhân vật khác không thể giữ lại ký ức của họ về Ain.
 • Sau khi rơi vào khoảng trống của Thời gian và Không gian do vụ nổ El tạo ra, Ain bị ảnh hưởng bởi những thứ có vẻ là năng lượng Henir. Điều này được thể hiện trong thể Tinh linh của anh, khi mà có một điểm tối ở trên và trong mắt trái của anh ấy.
 • Mặc dù vũ khí chính của Ain là chiếc Pendulum, nhưng anh chỉ sử dụng nó như là một phương tiện để tạo ra vũ khí. Vũ khí chính của anh thực sự là các vũ khí mà anh tạo ra.
  • Trong khi thức tỉnh, Ain thậm chí không sử dụng con lắc của mình.
   • Ain phải phá vỡ Pendulum để bắt đầu can thiệp và mở khóa toàn bộ sức mạnh của mình, đó là lý do tại sao tất cả các sự khai nguồn sức mạnh của anh đều bắt đầu bằng sự phá vỡ của Pendulum.
    • Nói cách khác Ain phải chờ Pendulum của mình hồi phục trước khi có thể kết thúc các sự can thiệp và nghỉ ngơi.
 • Ain hầu như thiếu thông tin về các thành viên khác của Nhóm Tìm kiếm El ngoài Elsword. Thay vào đó, anh ta gọi họ bằng chủng tộc hay là nền tảng của họ, với Aisha là "Pháp sư", Rena là "Tiên", Raven là "Ngài Bán-Nasod", Eve là "Quý cô Hoàng hậu", Chung là "Ngài Vệ Thần", Ara là "Quý cô Cáo", Elesis là "Đội trưởng Kị sĩ", Add Là "Ngài Cổ Đại" và Lu là "Quỷ".
  • Thêm vào đó, Banthus được gọi là "Ngài Kẻ Cắp" trong một câu thoại kết thúc dungeon.
 • Rất nhiều tên kỹ năng của Ain được thể hiện bằng tiếng Đức và các chữ cái runic được sử dụng trong các teaser của anh được sử dụng để dịch cốt truyện của anh sang tiếng Đức.
  • Trong bản lồng tiếng tiếng Anh ở Bắc Mỹ, anh được nói một giọng Đức để phù hợp với chủ đề này.
  • Mặc dù tên kỹ năng là tiếng Đức, nhưng phần lớn trong số chúng không chính xác về mặt ngữ pháp hoặc dịch sai từ đồng nghĩa.
 • Khi thức tỉnh, giọng của Ain sẽ to hơn và vang hơn.
 • Mặc trang phục custom face sẽ không làm thay đổi đôi mắt của thể tinh linh.
 • Ain là nhân vật đầu tiên được phát hành trong các máy chủ khác trong cùng tháng phát hành trong KR, được phát hành trong tất cả các máy chủ ngoại trừ TW, CN, và EU vào tuần sau.
 • Từ "lofty" trong tên job cơ bản và job đầu tiên của Ain có nghĩa là rất tự hào hoặc cao trong tầm vóc.
 • Các job đầu tiên của Ain không có chân dung hoặc kiểu mẫu của thể tinh linh . Khi anh thức tỉnh, sự xuất hiện của anh và chân dung trên cùng bên trái sẽ vẫn là job cơ bản.
 • Sau khi Ain thăng tiến lên các job đầu tiên, các dòng Quick Voice của anh sẽ thay đổi để phản ánh sự thay đổi nhân cách của anh.
  • Quick Voice của Lofty:Executor cho thấy một tính cách hung bạo hơn, trong khi Quick Voice của Lofty: Anpassen cho thấy một tính cách nhẹ nhàng hơn và Quick Voice của Lofty: Wanderer cho thấy một nhân cách vô cảm.
 • Ain là nhân vật thứ hai có bộ Evil Tracer Ice Burner được thiết kế dựa trên một miniboss chứ không phải là một boss chính và có bộ Evil Tracer 3 duy nhất dựa trên một miniboss. Trang phục của Ain được dựa trên Enslaved Demon In.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 아인
아인체이스 이스마엘
Ain
Ainchase Ishmael
Japanese Flag.png Japan アイン
アインチェイス・イスマエル
Ain
Ainchase Ishmael
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 亞殷 Ain
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 艾因
艾因蔡斯・以赛玛利
Ain
Ainchase IshmaelNhân vật
     Icon - Elsword.png Elsword (Kỵ Sĩ)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Kiếm Kỵ Sĩ
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Ma Pháp Kỵ Sĩ
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Bao Kiếm Kỵ Sĩ
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lãnh Chúa Kỵ Sĩ
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Sát Thủ Cổ Ngữ
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Vô Cực Kiếm
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lãnh Chúa Kỵ Sĩ
(Siêu Việt)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Sát Thủ Cổ Ngữ
(Siêu Việt)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Vô Cực Kiếm
(Siêu Việt)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Đế Vương Kỵ Sĩ
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Bậc Thầy Cổ Ngữ
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Bất Diệt
     Icon - Aisha.png Aisha (Pháp Sư)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
Pháp Sư Thượng Bậc
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Pháp Sư Hắc Ám
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Pháp Sư Chiến Đấu
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Bậc Thầy Nguyên Tố
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Công Chúa Hư Vô
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Phù Thủy Thứ Nguyên
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Hiền Triết Thinh Không
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Phù Thủy Oz
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Pháp Sư Huyễn Hóa
     Icon - Rena.png Rena (Cung Thủ)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Cung Thủ Giao Tranh
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Cung Thủ Bắn Tỉa
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Cung Thủ Săn Mồi
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Lướt Gió
Arrowdown2.png
GANEW.png
Đại Cung Thủ
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Mắt Đêm
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Ngự Phong
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Rạng Đông
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Chạng Vạng
     Icon - Raven.png Raven (Kẻ Chiếm Đoạt)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Đoạt Kiếm
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Cuồng Đoạt
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Đoạt Vũ Khí
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Kiếm Sư
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Cuồng Quyền
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Cựu Chiến Binh
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Mãnh Kiếm
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Cuồng Tâm
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Thống Soái Tân Tinh
     Icon - Eve.png Eve (Tân Mật Mã)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Mã: Exotic - Độc Nhất Vô Nhị
Arrowdown2.png
CANEW.png
Mã: Architecture - Tân Kiến Tạo
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Mã: Electra - Lôi Điện Nữ Vương
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Mã: Nemesis - Đại Thiên Địch
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Mã: Empress - Nữ Hoàng Đế
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Mã: Battle Seraph - Thiên Sứ Chiến Tranh
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Mã: Thiên Địch
(Siêu Việt))
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Mã: Nữ Đế Vương
(Siêu Việt)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Mã: Thiên Sứ Chiến Tranh
(Siêu Việt)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Mã: Ultimate - Chung Diên Nữ Thần
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Mã: Esencia - Thiên Cốt Nữ Vương
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Mã: Sariel - Thiên Thần Sa Ngã
     Icon - Chung.png Chung (Vệ Binh)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Vệ Binh Cuồng Nộ
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Vệ Binh Thiện Xạ
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Vệ Binh Pháo Kích
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Thiết Vệ Thánh Kỵ Sĩ
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Truy Kích Đoạt Mệnh
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Kỵ Binh Tham Mưu
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Tuệ Tinh Thập Tự Quân
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Bóng Ma Tai Họa
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Sĩ Quan Bách Binh Đoàn
     Icon - Ara.png Ara (Tiểu Hiệp)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Tiểu Tiên
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil/Tiểu Ma
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Tiểu Yêu
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Đế Thích
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Diêm Vương
Arrowdown2.png
AANEW.png
Tu La
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Tỳ Thiên
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Phạm Thiên
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Đại La
     Icon - Elesis.png Elesis (Kỵ Sĩ Tự Do)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Kỵ Sĩ Kiếm Quân
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Kỵ Sĩ Lửa Thiêng
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Kỵ Sĩ Hắc Ám
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Đại Kiện Tướng
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Hỏa Tâm
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Kẻ Phục Thù Đẫm Máu
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Thanh Kiếm Đế Vương
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Chúa Tể Lửa Thiêng
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Nữ Vương Khát Máu
     Icon - Add.png Add (Kẻ Truy Tìm)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Kẻ Truy Tìm Tâm Linh
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Kẻ Truy Tìm Hồ Quang
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Kẻ Truy Tìm Thời Gian
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Kẻ Cuồng Loạn Mất Trí
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Trí Tuệ Bậc Thầy
Arrowdown2.png
DENEW.png
Linh Lực Ma Quái
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Sứ Giả Hủy Diệt
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Kẻ Thống Trị
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Nghịch Lý Điên Cuồng
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Ác Quỷ)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Thống Lãnh Thiên Binh Đoàn
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Hộ Vệ Hoàng Gia
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Yêu Nữ
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Chúa Tể Của Nỗi Sợ Hãi
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Nữ Tước Hoàng Gia
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Ác Quỷ
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Tai Ương
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Thánh Linh
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Tà Ma
     Icon - Rose.png Rose (Xạ Thủ)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Trọng Pháo Thần Binh
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Xạ Thủ Khát Máu
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Nữ Thần Chiến Trận
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Quả Tim Thép
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Thiết Giáp Cuồng Phong
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Huyết Sắc Hồng Hoa
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Nữ Thần Chiến Tranh
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Linh Hồn Cơ Giới
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Pháo Binh Bão Tố
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Sát Thủ Ảo Đen
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Chiến Thần
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Bậc Thầy Điều Khiển
     Icon - Ain.png Ain (Thượng Thần)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Thượng thần: Kẻ hành quyết
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Thượng thần: Chuyển hóa
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Thượng thần: Kẻ lang thang
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Khí Giới Pháp Sư
Arrowdown2.png
EENEW.png
Xúc Cảm Thăng Hoa
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher