Thần nữ

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
VisTiny.png Apsara (毘天)
Name Ara Haan
Class VisTiny.png Apsara (毘天)
Weapon Spear
Age 22
Class Tree AraNEW.png > LHNEW.png > SDNEW.png > SDTransNEW.png > Icon - Apsara.png
Release Date Korean Flag.png 30 November 2017
Flag-us.png 20 December 2017
Bresil Flag.png 20 December 2017
Japanese Flag.png 27 December 2017
Chinese Flag.png 27 December 2017
Flag-tw.png 18 January 2018
Europeanunion.png 28 June 2018
Statistics
Apsara

pChart

Speed: Slow Average Fast
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Average Hard
Sức mạnh này tồn tại để tiêu diệt tất cả quỷ dữ. Ta sẽ thanh tẩy sự mục nát của thế giới này với thần thương trong tay!


Icon - Apsara.png Thần nữ

[Thần nữ, người đã tu luyện tới đỉnh cao của võ thuật]
Với trái tim nhân hậu,
Ara đã đạt tới đỉnh cao của thương thuật,
làm rung chuyển mặt đất mỗi khi cô chứng tỏ sự thành thạo thương thuật của mình.

MoonlightSlash.png[Mod] - Dragon Stance 4: Moonlight Slash
Sử dụng để tiêu diệt kẻ thù phía trước. Một luồng khí mạnh mẽ hòa vào đòn tấn công sẽ quét sạch tất cả kẻ thù trên đường đi của nó.
VisHyper.png[Dragon Rage]
Sử dụng để đưa ra phán xét cho tất cả kẻ thù phía trước. Thương thuật tạo ra một hình của một con rồng giận dữ quét xuống thổi bay tất cả kẻ thù.
VisPassive1.png[Time of Enlightenment]
Với sự hiểu biết mới về võ thuật, kỹ năng chắc chắn trở nên mạnh mẽ hơn. Tiêu diệt kẻ thù sẽ giúp cô mạnh mẽ hơn
VisPassive2.png[Flow of Chi]
Dòng năng lượng tự nhiên giúp cường hóa cơ thể. Di chuyển nhanh hơn và biết rõ về điểm yếu đối phương, sẽ giúp cô đánh bại tất cả kẻ thù.

Sơ yếu lý lịch

Ara được huấn luyện với tinh thần thượng võ và trái tim nhân hậu để đạt tới đỉnh cao của thương thuật. Với kinh nghiệm dày dặn khi chiến với kẻ thù, Ara dễ dàng nhìn thấu những ai có ý định xấu xa.

Mặc dù trông cô rất tinh tế và tốt bụng, nhưng mỗi khi nổi giận cô sẽ rất "gấu" khi đập tan mặt đất với cây thương của mình ^.^

"Đây là sức mạnh thần thánh của ta!"

Khi Ara sử dụng cây thương của mình, cô tấn công như thể dự đoán được mọi cử động của kẻ thù, và kẻ thù đơn giản là rơi vào bẫy của chụy mà thôi.

Thăng cấp lần ba

Sau khi mở khóa Siêu Việt và đạt Lv.99, bạn có thể bắt đầu lần thăng cấp thứ ba. Để nhận chuỗi quest 3rd job, hãy nhấn vào thông báo nhận quest job change nằm ngay bên dưới phần chọn map.

Bạn cũng có thể nhận 3rd job nhanh hơn bằng cách mua vật phẩm trong Item Mall: Apsara's Justice VNJC.png.

Apsara
 1. Clear Forgotten Elrian Sanctum một lần.
 2. Thu thập 5 Traces of Primordial Chao (Chrysalis, 11-6: Forgotten Elrian Sanctum)..
 3. Thu thập 20 Grand Compass Piece (Skin Splitter, Elrianode).
 4. Giết 2,000 Henir Mutated Monsters ở 11-3: Elrianode City11-4: Debrian Laboratory.
 5. Giết Spatio Reaper 30 lần. Spatio Reaper có thể tìm thấy ở 11-3: Elrianode City hoặc 11-5: El Tower Defense.


Cây kĩ năng

Skills Passives Locked
Blank.png LockCover.png VisHyper.png
Blank.png VisPassive1.png VisPassive2.png Level 99


Combo mới

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.15x multiplier during 3rd job.
Image Description Damage
VisCombo1.png Leap and Stab

After doing DR.pngX.png, launching the target, perform a straight stab which hitstuns targets.

DR.png
X.png 272% Phy. Damage
Z.png 186% Phy. Damage

VisCombo2.png Drop Spear

After doing U.pngX.png, continue the combo by slam down the spear.

U.png
X.png 309% Phy. Damage
X.png 302% Phy. Damage


Các kỹ năng

Hyper Active

VisHyper.png Dragon Rage
Lock.gifHyperBook2.png Ultimate Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill II Quest or Item Mall.

Force Change Skill

Dragon Stance 3: Eight Trigram Palm
(八卦掌)
Fire Lotus
(火蓮)
Fall
(落花)
Dragon Stance 4: Moonlight Slash
Counter Switch
(移花接木)
Matchless Truth
(無雙斬)
Spiritual Dragon
(降神龍)

Passive

VisPassive1.png Time of Enlightenment
VisPassive2.png Flow of Chi

Force Passive

Rare/Elite/Unique

Eroding Aura.png Eroding Energy Excessive Greed.png Get Greedy Head Hunter.png Head Hunter
EnergyOfIllipia.png Illipia's Aura Indomitable Will.png Indomitable Will Lightning Chain.png Lightning Chain

Legendary

Remaining El.png Remaining El's Aspiration

Force Ability

Rare/Elite/Unique

Drain.png Drain TrackingSinister.png Haunting Spirit ExtremeSpeed.png Hyper Acceleration
Obtenebration.png Obtenebration Soul Harvest.png Soul Harvest Thunderstorm.png Thunderstorm

Legendary

Elrian Clock.png Elrian Clock DeathFog.png Fog of Death

Gallery

Artwork

Hình ảnh


Trivia

 • Apsara is a female spirit of the clouds and waters in Hindu and Buddhist culture.
 • In the Korean server, Apsara is referred to as 비천 (毘天), which could be translated as Aide of the Heavens but technically doesn't mean anything on its own.
  • Based on Korean Buddhism however, as with Sakra Devanam before, it is the abbreviation of 비뉴천(毘紐天) which can be read as 비슈누, or Vishnu.
 • On the Japanese server, Apsara is instead referred to as 飛天, referring to the angels of heaven, often depicted as a wingless flying woman surrounding Buddhist statues.
 • Apsara's idle pose is very reminiscent to Elemental Master's old idle pose.
 • In Apsara's portrait, a floating scarf can be seen behind her, which is an East Asian symbol that's often used to show divinity.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 비천 (Bi Cheon)
Abbreviation of 비뉴천
Aide of the Heavens
Vishnu
Korean Flag.pngChinese Flag.png South Korea (literal Chinese name) 毘天 (Pí Tiān)
Abbreviation of 毘紐天
Aide of the Heavens
Vishnu
Japanese Flag.png Japan 飛天 (Hiten) Heavenly Angel
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 妃天武皇
妃 is a homonym of 飛
Heavenly Angel Valkyrie
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 毘天 (Pí Tiān)
Abbreviation of 毘紐天
Aide of the Heavens
Vishnu
Bresil Flag.png Brazil Vishnu


Characters
     ElswordNEW.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     AishaNEW.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     RenaNEW.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     RavenNEW.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     EveNEW.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     ChungNEW.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     AraNEW.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     ElesisNEW.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     AddNEW.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     LuCielNEW.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     RoseNEW.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     AinNEW.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth