Siêu Việt

From Elwiki
Development.png
This article is currently under development. Please be patient while we're adding the finishing touches!
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • polski • português do Brasil • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
Trang này sẽ tiếp tục được chỉnh sửa sau, xin hãy kiên nhẫn!


Transcendence (Siêu việt) được xem như là "thăng cấp lần 3" của nhân vật nhưng vẫn giữ nguyên class trước đó (nghĩa là chỉ nâng cấp thêm). Khi đạt cấp độ 70 và thăng cấp lần 2, người chơi có thể "nâng cấp" khả năng của nhân vật vượt qua giới hạn của họ để mở khóa kỹ năng mới và những cải tiến những kỹ năng hiện có.

Thông tin chung

Nhân vật chỉ có thể "Transcendence" khi đã đạt cấp độ 70 và đã chuyển "thăng cấp lần hai" cho nhân vật. Để tiến hành nâng cấp, nhân vật cần hoàn thành chuỗi nhiệm vụ nhận ở Board hoặc nâng cấp nhanh, gọn, lẹ hơn bằng vật phẩm trong Item Mall ____. Khi nâng cấp "Transcendence", các kỹ năng mới sẽ được mở thêm trong cây kỹ năng. Hai trong số những kỹ năng này sẽ bị khóa (locked) và chỉ có thể mở khóa bằng cách hoàn thành nhiệm vụ Skill Quest hoặc mua vật phẩm Forbidden Tome of Secrets trong Item Mall hoặc từ người chơi khác. Ngoài ra, bạn sẽ được sử dụng Transcendence Skill Slot (ô kỹ năng) mới. Skill Slot này gồm 2 ô. Một ô có thể mở miễn phí khi Transcendence, còn ô còn lại phải sử dụng vật phẩm Skill Slot Expansion (Transcendent) để mở, có thể mua từ Item Mall hoặc người chơi khác. TransSkillSlot.png

Awakening

Khi nâng cấp Transcendence, "Awakening Animation" (hiệu ứng hình ảnh khi kích hoạt Awakening) và buff sẽ được thay đổi, mỗi lớp nhân vật sẽ có lời thoại mới khi Awakeing và hoạt ảnh này sẽ xuất hiện này sẽ xuất hiện như một đoạn cắt cảnh (Skill Cut-in).

Hoạt ảnh nâng cấp khi Awakening.

Thay đổi Buff

Ngoài 20% sát thương được tăng trong thời gian hiệu lực, các kỹ năng được đặt trong Transcendent Skill Slots sẽ ngẫu nhiên nhấp nháy màu vàng để nhấn mạnh rằng buff Transcendence đang được kích hoạt.

TransSkillSlotBuffed.png

Awakening icon và Transcendence buff icon mới.

Hiệu ứng này kéo dài 10 giây và đồng thời đặt lại thời gian hồi chiêu ngay khi hiệu ứng được kích hoạt (tức là nếu kỹ năng đang trong thời gian hồi, sau đó buff Transcendence kích hoạt thì kỹ năng sẽ ngay lập tức hoàn thành thời gian hồi), cũng như tăng thêm 20% sát thương của kỹ năng đó khi kích hoạt. Ngay sau khi kích hoạt kỹ năng thì buff Transcendence hết hiệu lực.

Tuy nhiên hiệu ứng trên không hoạt động nếu như Hyper Active hoặc Wedding Skill được đặt trong Transcendent Skill Slots.


Nhiệm vụ Transcendence

 1. Hoàn thành 5 dungeons thỏa ngưỡng cấp độ của bạn (trừ Ruben/Henir/Ereda).
 2. Thu thập 5 Tiny Goddesses' Breath Fragments (Ở bất cứ Lanox Dungeon mức Very Hard (☆☆☆))
 3. Thu thập 5 Tiny Goddesses' Breath Fragments (Ở bất cứ Secret Dungeon).
 4. Thu thập 3 Big Goddesses' Breath Fragments (Ở bất kỳ Secret Dungeon).
 5. Hoàn thành 20 Secret Dungeons.


Trans.png Nhiệm vụ tăng cấp

TranscendenceLimit Break 1/5
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives Description
 • Đạt cấp 70
 • Hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp thứ hai
 • Hoàn thành 3 Dungeon trong mức level (bao gồm Ruben/Henir/Add's Energy Fusion Theory/Ereda/Sinister Intent/Gate of Darkness/Event Dungeon/Guild Expedition/Twisted Time and Space - Fahrmann's Peak)

[Book of Transcendence] - Phần giới thiệu
Nhiều người tìm kiếm quyền lực, nhưng không dễ gì để sở hữu nó. Trong số những kẻ như thế, các El Master đã đạt được thứ họ muốn bằng những cách riêng.
Mỗi El Master vượt qua giới hạn của họ bằng khả năng của bản thân. Cuốn sách này sẽ kể lại về sức mạnh siêu việt, thứ sức mạnh được sử dụng bởi Earth Master.
Sức mạnh của sự siêu việt sẽ tìm đến những người vượt qua được giới hạn bản thân, bất kể người đó là ai.
Đầu tiên, họ phải chứng minh được giá trị của mình.

Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
ED 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
EXP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
AP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
}}
TranscendenceLimit Break 2/5
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives Description
 • Hoàn thành nhiệm vụ Limit Break 1/5
 • Thu thập 3 Symbol of Resolve từ các dungeon ở Sander, Lanox, hoặc Elysion

[Book of Transcendence] - Chương 1
Những người tìm kiếm sức mạnh phải biết được họ đã sẵn sàng chưa.
Điều quan trọng là có được một cơ thể cường tráng, hơn nữa phải quyết tâm đối mặt với thử thách.
Quyết tâm và niềm tin vào bản thân sẽ trở thành hiện thực Symbol of Resolve.

Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
ED 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
EXP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
AP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
}}
TranscendenceLimit Break 3/5
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives Description
 • Hoàn thành nhiệm vụ Limit Break 2/5
 • Thu thập 3 Symbol of Determination từ dungeon ở Sander, Lanox, or Elysion

[Book of Transcendence] - Chương 2
Siêu việt là sức mạnh khi vượt qua giới hạn của bản thân. Ngươi phải đối mặt với thử thách để tìm ra chìa khóa khai mở khả năng này.
Bất chấp việc ném mình vào nguy hiểm, nắm lấy cơ hội trong lúc nguy nan.
Sự quyết tâm của ngươi sẽ trở thành sự thậtSymbol of Determination.

Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
ED 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
EXP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
AP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
}}
TranscendenceLimit Break 4/5
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives Description
 • Hoàn thành nhiệm vụ Limit Break 3/5
 • Thu thập 1 Symbol of Purpose từ Secret Dungeons

[Book of Transcendence] - Chương 3
Những kẻ tìm kiếm sức mạnh của sự siêu việt sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Khi ngươi đánh mất bản thân mình trong nguy nan, ngươi phải nhớ lấy mục tiêu của mình, lý do ngươi muốn đạt được nó.
Sự nghị lực hoàn thành mục tiêu của ngươi sẽ trở thành nghị lưc Symbol of Purpose và đưa ngươi chạm tới sự siêu việt.

Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
ED 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
EXP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
AP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
}}
TranscendenceLimit Break 5/5
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives Description
 • Complete the quest Limit Break 4/5
 • Clear 5 Secret Dungeons

[Book of Transcendence] - Chương 4
Người đạt tới giới hạn cuối cùng, giờ ngươi phải đối mặt với thử thách cuối cùng.
Chỉ người vượt qua giới hạn mới là người xứng đáng nắm giữ sức mạnh.
Bây giờ ngươi sẽ phải đối mặt với sự siêu việt, nhưng hãy nhớ rằng, ai tìm được sự kết thúc, sẽ sớm tìm thấy cho mình một khởi đầu mới.
Vượt qua giới hạn và chứng minh giá trị của ngươi. Khi đó sức mạnh của sự siêu việt sẽ luôn ở bên ngươi.

Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
ED 0 Useful Items Cube.png [Cobo] Transcendence Useful Items Cube NOIMAGE.png N/A
EXP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
AP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
}}

Trans.png Vật phẩm liên quan

Ảnh Tên vật phẩm Cách kiếm Công dụng
TransBook.png Book of Transcendence: God's Will Mua từ Item Mall (500 K-Ching) Tăng nghề thứ hai của nhân vật lên Transcendence form.
Transcendence Skill Slot.png Skill Slot Change Medal (Transcendence) Mua từ Item Mall (230 K-Ching hoặc 50,000,000 ED) Mở khóa ô skill Trancendence thứ hai
Transcendant Skill Book I.png Forbidden Secret Manual (I) Mua từ Item Mall (400 K-Ching) Mở khóa skill Transcendence ở cấp 80
Forbidden Tome of Secrets II.png Forbidden Secret Manual (II) Mua từ Item Mall (450 K-Ching) Mở khóa skill Transcendence ở cấp 90


Thông tin bên lề

 • Sau khi mở khóa Transcendence, biểu tượng của Lu/Ciel sẽ thể hiện class của Lu, dù lần thăng cấp thứ 2 là của Ciel.
 • Sau khi mở khóa Transcendence, một số nhân vật sẽ thay đổi ngoại hình khi kích hoạt Awakening.
  • Hiêu ứng của Add và Nasod Armor sẽ chuyển thành màu vàng (gold).


General Guides
{{
Story Elsword WorldLoreNPCsStoryTimeline
Gameplay Modes DungeonsHunting FieldsPvP
Gameplay Features AchievementsArtifact SystemEl ResonanceEl Search Party CollectionExperience TableForce SkillsQuestsSkill QuestSkill TreeSkillsTitlesUI Guide
Gameplay Mechanics Awakening ModeCharacter SystemsFeverMana BreakPower-upsResurrectionSkill TraitsSpecial EffectStaminaStatisticsStatus EffectsStoic Thresholds
Character Progression 1st Jobs2nd JobsTranscendence3rd JobsMaster Class
System Guides BankEl HouseElrios Hot SpringsElrios StudioItem Lock SystemMagic WardrobeMentor-Pupil SystemParty List SystemProfession SystemRandom Mission SystemWedding System
Life Content FishingPet Expedition
Guild Content GuildGuild Banner SystemGuild BaseGuild ExpeditionGuild Farm System
Items ConsumableCubesCurrencyItem DatabaseMonster CardsMountsPets
Equipment & Accessories Arena Sets (S4)Boss DropsEquipment SetsLegend EquipmentRegional EquipmentUnique Equipment (Amethystine Prophecy EquipmentElrianode EquipmentSecret Dungeon Equipment)
Equipment Functions AttributingDismantlingIdentifyingImprintingMystic EnchantSocketingUpgrading
Cash BingoCharacter CustomizationIce BurnersItem MallTreasure Hunt
Miscellaneous Dance CommandsEpic NPCsQuick VoiceSkill Cut-insSoundtrackWallpapers
Other Media AnimationElsword Mobile GamesHeart ElLight NovelsOfficial MerchandisePROJECT EL★STARWebcomics
}}