Siêu Việt

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Development.png
This article is currently under development. Please be patient while we're adding the finishing touches!
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • polski • português do Brasil • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
Trang này sẽ tiếp tục được chỉnh sửa sau, xin hãy kiên nhẫn!


Transcendence (Siêu việt) được xem như là "thăng cấp lần 3" của nhân vật nhưng vẫn giữ nguyên class trước đó (nghĩa là chỉ nâng cấp thêm). Khi đạt cấp độ 70 và thăng cấp lần 2, người chơi có thể "nâng cấp" khả năng của nhân vật vượt qua giới hạn của họ để mở khóa kỹ năng mới và những cải tiến những kỹ năng hiện có.

Thông tin chung

Nhân vật chỉ có thể "Transcendence" khi đã đạt cấp độ 70 và đã chuyển "thăng cấp lần hai" cho nhân vật. Để tiến hành nâng cấp, nhân vật cần hoàn thành chuỗi nhiệm vụ nhận ở Board hoặc nâng cấp nhanh, gọn, lẹ hơn bằng vật phẩm trong Item Mall ____. Khi nâng cấp "Transcendence", các kỹ năng mới sẽ được mở thêm trong cây kỹ năng. Hai trong số những kỹ năng này sẽ bị khóa (locked) và chỉ có thể mở khóa bằng cách hoàn thành nhiệm vụ Skill Quest hoặc mua vật phẩm Forbidden Tome of Secrets trong Item Mall hoặc từ người chơi khác. Ngoài ra, bạn sẽ được sử dụng Transcendence Skill Slot (ô kỹ năng) mới. Skill Slot này gồm 2 ô. Một ô có thể mở miễn phí khi Transcendence, còn ô còn lại phải sử dụng vật phẩm Skill Slot Expansion (Transcendent) để mở, có thể mua từ Item Mall hoặc người chơi khác. TransSkillSlot.png

Awakening

Khi nâng cấp Transcendence, "Awakening Animation" (hiệu ứng hình ảnh khi kích hoạt Awakening) và buff sẽ được thay đổi, mỗi lớp nhân vật sẽ có lời thoại mới khi Awakeing và hoạt ảnh này sẽ xuất hiện này sẽ xuất hiện như một đoạn cắt cảnh (Skill Cut-in).

Hoạt ảnh nâng cấp khi Awakening.

Thay đổi Buff

Ngoài 20% sát thương được tăng trong thời gian hiệu lực, các kỹ năng được đặt trong Transcendent Skill Slots sẽ ngẫu nhiên nhấp nháy màu vàng để nhấn mạnh rằng buff Transcendence đang được kích hoạt.

TransSkillSlotBuffed.png

Awakening icon và Transcendence buff icon mới.

Hiệu ứng này kéo dài 10 giây và đồng thời đặt lại thời gian hồi chiêu ngay khi hiệu ứng được kích hoạt (tức là nếu kỹ năng đang trong thời gian hồi, sau đó buff Transcendence kích hoạt thì kỹ năng sẽ ngay lập tức hoàn thành thời gian hồi), cũng như tăng thêm 20% sát thương của kỹ năng đó khi kích hoạt. Ngay sau khi kích hoạt kỹ năng thì buff Transcendence hết hiệu lực.

Tuy nhiên hiệu ứng trên không hoạt động nếu như Hyper Active hoặc Wedding Skill được đặt trong Transcendent Skill Slots.


Nhiệm vụ Transcendence

 1. Hoàn thành 5 dungeons thỏa ngưỡng cấp độ của bạn (trừ Ruben/Henir/Ereda).
 2. Thu thập 5 Tiny Goddesses' Breath Fragments (Ở bất cứ Lanox Dungeon mức Very Hard (☆☆☆))
 3. Thu thập 5 Tiny Goddesses' Breath Fragments (Ở bất cứ Secret Dungeon).
 4. Thu thập 3 Big Goddesses' Breath Fragments (Ở bất kỳ Secret Dungeon).
 5. Hoàn thành 20 Secret Dungeons.


Nhiệm vụ mở khóa kỹ năng

Nhiệm vụ mở khóa kỹ năng cấp 80

 1. Hoàn thành 3 dungeons thỏa ngưỡng cấp độ của bạn (trừ Ruben/Henir/Ereda).
 2. Thu thập 7 vật phẩm rơi ra từ các Boss ở Lanox.
 3. Thu thập 15 vật phẩm rơi ra từ các Mini Boss ở Lanox.
 4. Thu thập 5 vật phẩm rơi ra từ các Boss ở Lanox.
 5. Hoàn thành 3 Lanox dungeons với rank S hoặc cao hơn.

Nhiệm vụ mở khóa kỹ năng cấp 90

 1. Hoàn thành 3 dungeons thỏa ngưỡng cấp độ của bạn (trừ Ruben/Henir/Ereda).
 2. Thu thập 7 vật phẩm rơi ra từ Boss ở (Atlas Territory) thuộc Elysion.
 3. Thu thập 15 vật phẩm rơi ra từ Mini Boss ở (Atlas Territory) thuộc Elysion.
 4. Thu thập 7 vật phẩm rơi ra từ Boss ở (Atlas Territory) thuộc Elysion.
 5. Hoàn thành 3 Elysion (Atlas Territory) dungeons với rank S hoặc cao hơn.


Vật phẩm liên quan

Image Item Name How to Obtain Effect
Transcendant Skill Book I.png Forbidden Tome of Secrets (I) Purchasable from the Item Mall (3,500 NX) Unlock the Level 80 locked Transcendent skill
Forbidden Tome of Secrets II.png Forbidden Tome of Secrets (II) Purchasable from the Item Mall (3,900 NX) Unlock the Level 90 locked Transcendent skill


Thông tin bên lề

 • Sau khi mở khóa Transcendence, biểu tượng của Lu/Ciel sẽ thể hiện class của Lu, dù lần thăng cấp thứ 2 là của Ciel.
 • Sau khi mở khóa Transcendence, một số nhân vật sẽ thay đổi ngoại hình khi kích hoạt Awakening.
  • Hiêu ứng của Add và Nasod Armor sẽ chuyển thành màu vàng (gold).


General Guides
{{
Story Elsword WorldLoreNPCsStoryTimeline
Gameplay Modes DungeonsHunting FieldsPvP
Gameplay Features AchievementsEl ResonanceExperience TableForce SkillsQuestsSkill QuestSkill TreeSkillsTitlesUI Guide
Gameplay Mechanics Awakening ModeCharacter SystemsFeverMana BreakPower-upsSkill TraitsSpecial EffectStaminaStatisticsStatus EffectsStoic Thresholds
Character Progression 1st Jobs2nd JobsTranscendence3rd Jobs
System Guides BankElrios Hot SpringsElrios StudioItem Lock SystemMagic WardrobeMentor-Pupil SystemProfession SystemRandom Mission SystemWedding System
Life Content FishingPet Expedition
Guild Content GuildGuild Banner SystemGuild BaseGuild ExpeditionGuild Farm System
Items ConsumableCubesCurrencyItem DatabaseMonster CardsMountsPets
Equipment & Accessories Arena Sets (S4)Boss DropsLegend EquipmentRegional EquipmentUnique Equipment (Amethystine Prophecy EquipmentElrianode EquipmentHeroic Dungeon EquipmentSecret Dungeon Equipment)
Equipment Functions AttributingDismantlingIdentifyingMystic EnchantSocketingUpgrading
Cash BingoCharacter CustomizationIce Burners (Preview) ▪ Item Mall
Miscellaneous Dance CommandsEpic NPCsQuick VoiceSkill Cut-insSoundtrackWallpapers
Other Media AnimationElsword Mobile GamesLight NovelsOfficial MerchandiseWebcomics
}}