Dreadlord/vi

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Ngôn ngữ:English • العربية • Deutsch • español • français • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
DLTiny.png Dreadlord
Portrait - DreadlordNoFX.png
Name Ciel
Class DLTiny.png Dreadlord
Weapon Dual Gun Blades, Throwing Knives
Age 26
Class Tree Lu/Ciel > Chilliarch/Ciel > Chiliarch/Dreadlord
Release Date Korean Flag.png 12 February 2015
Japanese Flag.png 12 August 2015
Chinese Flag.png 12 August 2015
Flag-us.png 12 August 2015
Europeanunion.png 12 August 2015
Bresil Flag.png 12 August 2015
Flag-tw.png 13 August 2015
Statistics
Dreadlord

pChart

Speed: Slow Average Fast
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Average Hard
Để bào kê Lu, ta phải giống như ngày xưa, trở nên sắc bén như những lưỡi kiếm.


Chiliarch/Dreadlord

Đặc điểm

Dreadlord là lưỡi gươm đắc lực của Lu - kẻ đang thống trị như một Chúa quỷ Terror. Anh có lối đánh thuần công, đặc biệt với những kỹ năng ám sát mạnh mẽ, Dreadlord có thể nghiền nát ass kẻ dám chống lại Lu một cách không thương tiếc.

Cốt truyện

Khi Lu nhận lại quyền năng điều khiển lũ quỷ Terror, cô và Ciel cùng nhau phối hợp triệu hồi sức mạnh tối hậu của quỷ. Theo đó, Ciel ngày càng tiến hoá thành quỷ dữ. Từng chút một, giống chủ nhân của mình, Ciel dần trở thành một chúa quỷ Terror, cùng với bản năng sát thủ của mình, anh ta sẽ bảo kê trọn gói cho chủ nhân thân yêu nhất: Lu.

Nhiệm vụ thăng cấp lần 2

Khi đạt cấp 35, Chiliarch/Ciel có thể làm nhiệm vụ để trở thành Chiliarch/Dreadlord. Nhiệm vụ lần này được nhận ở NPC Xà phòng Ariel, NPC sự kiện xuất hiện khắp các làng.
Chiliarch/Dreadlord cũng có thể được hoàn thành nhanh bằng vật phẩm: Dreadlord's Authority HQ Shop Item 242373.png mua ở Item Mall.

Dreadlord

 1. Chém gió với Adel ở làng Altera.
 2. Đập chết 20 con Nasod Blader ở map 4-5, độ khó bất kỳ.
 3. Lượm 30 IC chips ZX-32 rơi từ Nasods các loại ở Altera. (Khuyến nghị đi 4-3 Transporting Tunnels B4-1 ở mức độ Very Hard)
 4. Nhặt 12 Dark Steel rớt từ Durahan Knight (Boss của map 5-1) ở độ khó bất kỳ.
 5. Thu thập 1 cục gì đó rơi ra từ Teach the Tyrant (Boss của map 5-2) ở mức độ Very Hard.


Cây kỹ năng

{{

Skills Passives Locked
Dreadlord11.png Dreadlord07.png Dreadlord04.png Level 35
Dreadlord08.png LockCover.png LuCielSkill21.png
Level 45
Dreadlord09.png Level 50
Dreadlord10.png Level 55
Dreadlord03.png LockCover.png Dreadlord02.png
Level 60
LockCover.png Dreadlord06.png
Level 65

}}

Additional Combos

Hình ảnh Mô tả Sát thương
Dread Lord Combo 1.png Javelin Switch

Sau khi chơi combo Chiliarch's Demon Javelin combo, bạn có thể đổi nhân vật, sau đó bắn ra 3 đường đạn.

 • Post 09/24/2015 KR patch:
  • Ciel cũng làm được nhé.

Z.png 110% Phy. Damage
Z.png 180% Phy. Damage
Z.png 225% Phy. Damage
X.png 120% Phy. Damage

 • 200% x2 Phy. Damage (If Red Javelin)

CPZ.png 50% x3 Phy. Damage

Dread Lord Combo 2.png Relentless Charge

Sau khi đánh X.pngX.png, chém/cào xuống, sau đó vừa chạy vừa đẩy kẻ địch tới phía trước (trong trạng thái Super Armor), kết thúc bằng một cú dậm đất, hất tung kẻ địch.

 • Post 09/24/2015 KR patch:
  • Ciel cũng làm được luôn nhé.

X.png 75% Phy. Damage x2
X.png 75% Phy. Damage x2
D.png
ConX.png 165% Phy. Damage

 • 55% x3~9 Phy. Damage

X.png 165% Phy. Damage + 250% Phy. Damage


Kỹ năng


Videos


Sưu tầm

Artwork

Linh tinh


Thú vị

 • Tuy rằng chân dung Dreadlord vẽ Ciel đang cầm dao, nhưng anh ta chỉ dùng chúng trong duy nhất 1 combo.
 • Khi mở hộp promo avatar được tặng khi chuyển job lần 2, bạn sẽ nhận được một set đồ mới của Dreadlord, kèm theo là một set của Chiliarch. Cả 2 set đểu có chỉ số bonus của bộ promo avatar.
 • Chiliarch là một trong số những job đầu tiên có skill cut-in riêng cho job 1, đứa còn lại không ai khác là Royal Guard.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 드레드로드 Dreadlord
Japanese Flag.png Japan ドレッドロード Dreadlord
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 邪恐夜皇 Night Emperor of Evil and Horror
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 恐惧魔王 Dreadlord
German Flag.png Germany Todesengel Angel of Death
Spanish Flag.png Spain Ángel de la muerte Angel of Death
French Flag.png France Ange de la mort Angel of Death
Italian Flag.png Italy Angelo della morte Angel of Death
Polish Flag.png Poland Anioł Śmierci Angel of Death
Bresil Flag.png Brazil Lorde das Trevas Darkness Lord


Characters
     ElswordNEW.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     AishaNEW.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     RenaNEW.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     RavenNEW.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     EveNEW.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     ChungNEW.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     AraNEW.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     ElesisNEW.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     AddNEW.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     LuCielNEW.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     RoseNEW.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     AinNEW.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth