Dreadlord/vi

From Elwiki
Mini Icon - Dreadlord.png Dreadlord
DreadlordPortrait.png
Full Name
Ciel
Class
Mini Icon - Dreadlord.png Dreadlord
Weapon
Dual Gun Blades, Throwing Knives
Age
26
Release Date
Korean Flag.png 12 February 2015
Japanese Flag.png 12 August 2015
Chinese Flag.png 12 August 2015
American Flag.png 12 August 2015
European Union Flag.png 12 August 2015
Brazil Flag.png 12 August 2015
Taiwanese Flag.png 13 August 2015
Statistics
Speed
Average
UI - Physical Class.png
Range
Short
Difficulty
Normal
Physical
Để bào kê Lu, ta phải giống như ngày xưa, trở nên sắc bén như những lưỡi kiếm.


Chiliarch/Dreadlord

Đặc điểm

Dreadlord là lưỡi gươm đắc lực của Lu - kẻ đang thống trị như một Chúa quỷ Terror. Anh có lối đánh thuần công, đặc biệt với những kỹ năng ám sát mạnh mẽ, Dreadlord có thể nghiền nát ass kẻ dám chống lại Lu một cách không thương tiếc.

Cốt truyện

Khi Lu nhận lại quyền năng điều khiển lũ quỷ Terror, cô và Ciel cùng nhau phối hợp triệu hồi sức mạnh tối hậu của quỷ. Theo đó, Ciel ngày càng tiến hoá thành quỷ dữ. Từng chút một, giống chủ nhân của mình, Ciel dần trở thành một chúa quỷ Terror, cùng với bản năng sát thủ của mình, anh ta sẽ bảo kê trọn gói cho chủ nhân thân yêu nhất: Lu.

Nhiệm vụ thăng cấp lần 2

Khi đạt cấp 35, Chiliarch/Ciel có thể làm nhiệm vụ để trở thành Chiliarch/Dreadlord. Nhiệm vụ lần này được nhận ở NPC Xà phòng Ariel, NPC sự kiện xuất hiện khắp các làng.
Chiliarch/Dreadlord cũng có thể được hoàn thành nhanh bằng vật phẩm: Dreadlord's Authority Job Change - Dreadlord.png mua ở Item Mall.

Dreadlord

 1. Chém gió với Adel ở làng Altera.
 2. Đập chết 20 con Nasod Blader ở map 4-5, độ khó bất kỳ.
 3. Lượm 30 IC chips ZX-32 rơi từ Nasods các loại ở Altera. (Khuyến nghị đi 4-3 Transporting Tunnels B4-1 ở mức độ Very Hard)
 4. Nhặt 12 Dark Steel rớt từ Durahan Knight (Boss của map 5-1) ở độ khó bất kỳ.
 5. Thu thập 1 cục gì đó rơi ra từ Teach the Tyrant (Boss của map 5-2) ở mức độ Very Hard.


Cây kỹ năng

Skills Passives
Blank.png
Dreadlord11.png
Dreadlord07.png
Dreadlord04.png
Blank.png Level 35
Dreadlord08.png
Blank.png

LockCover.pngLuCielSkill21.png

Blank.png Blank.png Level 45
Dreadlord09.png
Blank.png
DarknessCutter.png
Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png
Dreadlord10.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png
Dreadlord03.png

LockCover.pngDreadlord02.png

Level 60
Blank.png
OverlayHA.png

LockCover.pngDreadlord06.png

Blank.png Blank.png Blank.png Level 65
Trans.png Transcendence
Blank.png
DLTrans1.png
Blank.png
DLTrans4.png
Blank.png Level 70
Blank.png
DemActive20.png
Blank.png Blank.png

LockCover.pngTransShared.png

Level 80
Blank.png
DLTrans3.png
Blank.png Blank.png

LockCover.pngDLTrans5.png

Level 90
Blank.png
DLTrans6.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 95
 • 2nd Job Skill Traits unlocked at Level 70.
 • 2nd Job Final Enhanced Skill unlocked upon Transcending.
 • Transcendence Skill Traits unlocked at Level 99.
 • Transcendence Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 3rd job class.


Additional Commands

Hình ảnh Mô tả Sát thương
Combo - Dreadlord 1.png Javelin Switch

Sau khi chơi combo Chiliarch's Demon Javelin combo, bạn có thể đổi nhân vật, sau đó bắn ra 3 đường đạn.

 • Post 09/24/2015 KR patch:
  • Ciel cũng làm được nhé.

Z.png 110% Phy. Damage
Z.png 180% Phy. Damage
Z.png 225% Phy. Damage
X.png 120% Phy. Damage

 • 200% x2 Phy. Damage (If Red Javelin)
[Switching Command]

Use this command to switch between Lu and Ciel and when this command hits, recover 1 Combination Gauge.
CPZ.png
50% x3 Phy. Damage
Combo - Dreadlord 2.png Relentless Charge

Sau khi đánh X.pngX.png, chém/cào xuống, sau đó vừa chạy vừa đẩy kẻ địch tới phía trước (trong trạng thái Super Armor), kết thúc bằng một cú dậm đất, hất tung kẻ địch.

 • Post 09/24/2015 KR patch:
  • Ciel cũng làm được luôn nhé.

X.png 75% Phy. Damage x2
X.png 75% Phy. Damage x2
D.png
ConX.png 165% Phy. Damage

 • 55% x3~9 Phy. Damage

X.png 165% Phy. Damage + 250% Phy. Damage


Kỹ năng

Hyper Active

Special Active

Passive


Videos


Sưu tầm

Artwork

Linh tinh


Thú vị

 • Tuy rằng chân dung Dreadlord vẽ Ciel đang cầm dao, nhưng anh ta chỉ dùng chúng trong duy nhất 1 combo.
 • Khi mở hộp promo avatar được tặng khi chuyển job lần 2, bạn sẽ nhận được một set đồ mới của Dreadlord, kèm theo là một set của Chiliarch. Cả 2 set đểu có chỉ số bonus của bộ promo avatar.
 • Chiliarch là một trong số những job đầu tiên có skill cut-in riêng cho job 1, đứa còn lại không ai khác là Royal Guard.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 드레드로드 Dreadlord
Japanese Flag.png Japan ドレッドロード Dreadlord
Taiwanese Flag.png Taiwan (Traditional Chinese) 邪恐夜皇 Night Emperor of Evil and Horror
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 恐惧魔王 Dreadlord
German Flag.png Germany Todesengel Angel of Death
Spanish Flag.png Spain Ángel de la muerte Angel of Death
French Flag.png France Ange de la mort Angel of Death
Italian Flag.png Italy Angelo della morte Angel of Death
Polish Flag.png Poland Anioł Śmierci Angel of Death
Brazil Flag.png Brazil Lorde das Trevas Darkness LordCharacters