Enhance Nasod's Weapon/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • Bahasa Indonesia • 한국어 • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
Enhanced Nasod Weapons.PNG [Passive] Nâng cấp lõi của mã Nemesis khiến các đòn đánh gây thêm sát thương phép thuật.


Yêu cầu kỹ năng

Class Cấp độ
Code: Nemesis 35


Thông tin kỹ năng

Cấp kỹ năng Cấp người chơi Sát thương (Magical) Tỷ lệ kích hoạt Giảm Knocdown Rate
1 35 ???% ??% -?
2 51 ???% ??% -?
3 59 145% 10% -8


Mẹo và thông tin thêm

 • Khi kích hoạt, lượng sát thương cộng thêm và hiệu ứng hình ảnh quả cầu giật điện được hiện cùng một lúc.


Cập nhật

 • 02/29/2012 KR
  • Sửa lỗi sát thương bị lặp lại.
 • 03/29/2012 KR
  • Tăng tỷ lệ sát thương.
 • 12/13/2012 KR
  • Tăng tỷ lệ kích hoạt.
  • Xoá bỏ Knockdown của đòn đánh gây kích hoạt hiệu ứng.
 • 02/05/2015 KR
  • Sát thương tăng.
  • Tỷ lệ kích hoạt giảm.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea ???? Enhanced Nasod Weapon
Japanese Flag.png Japan ナソード武器強化 Nasod Weapon Strengthening
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 纳斯德武器强化 Nasod Weapon Strengthening
French Flag.png France Surcharge Overcharge
English Flag.png United Kingdom OverchargeCode: Nemesis Skills
Hyper Active
LSucd.png Lunatic Scud
Special Active
Junk Break.PNG Junk Break     Spear Burst.PNG Spear Burst     Judgement.png Assault Spear - Judgement     Iron Scraps.PNG Iron Scraps     Atomic Blaster.PNG Atomic Blaster     SI Atomicshield.PNG Atomic Shield     CNTrans1.png Illusion Thorns     CNTrans3.png Extreme Cutter     CNTrans6.png Critical Strike
Active
Tesla Shock.png Tesla Shock : Short     CNTrans2.png Sin Scissors
Passive
Enhanced Nasod Weapons.PNG Enhance Nasod's Weapon     QOV.png Queen of Vengeance     QOD.png Queen of Destruction     CNTrans4.png Awakened Will: Code: Nemesis     TransShared.png Awakened One     CNTrans5.png Cheat Code: Destruction