Night Watcher/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
Night Watcher
NWNew2.png
Name Rena
Class Night Watcher
Weapon Bow, Erendil, Traps
Age Unknown
Class Tree Rena > Trapping Ranger > Night Watcher
Release Date Korean Flag.png 9 August 2012
Chinese Flag.png 10 July 2013
European Union Flag.png 18 July 2013
American Flag.png July 31st, 2013
Statistics
Night Watcher
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Mọi người làm theo lệnh của tôi!


Night Watcher

Specialty

Rena giờ có thể bắn 'Twig Shots' để gây thêm sát thương. Cô cũng đã cường hóa combo Erendil. Với thêm combo cơ động, cô có thể nhảy vào và ra khỏi các tình huống chiến đấu. Với Delayed Fire, Night Watcher có thể điều khiển cuộc chiến!

Background

Night Savers gửi Rena, Trapping Ranger đi điều tra một vụ bắt cóc sau khi nhận lời giúp đỡ Ponggos. Nhiệm vụ của những chiến binh elf là tìm ra người đứng đằng sau hành động này. Nhưng khi cô biết Vua Nasod đáng sợ đang giữ những Ponggos, cô không thể mặc kệ. Rena coi Ponggos như những người bạn thân, và cô phải ngay lập tức cứu họ.

Với sự giúp đỡ của Elsword và những người trong El Search Party, Rena tấn công và đánh bại Vua Nasod. Trapping Ranger giải cứu Ponggos bị bắt cóc, và cư dân Altera đều rất biết ơn. Nhìn thấy thanh kiếm nứt Erendil của Rena, thợ rèn của làng đã rèn nó thành một thanh kiếm mạnh hơn, vĩ đại hơn cho tinh linh dũng cảm, người, từ bây giờ, mang trên mình danh dự của Night Watcher.

Second Class Advancement

Ở Lv35, Trapping Ranger có thể chuyển thành Night Watcher. Nhiệm vụ chuyển job thứ hai có thể nhận được từ Ariel, NPC ở mọi thành phố. Night Watcher cũng có thể nhận được bằng cách sử dụng Item Mall item: Badge of the Night WatcherNWInstantjob.png.

Night Watcher

 1. Nói chuyện với Altera Pongo Elder Adel.
 2. Thu thập 7 Pongstens từ Nasods trong Altera region.
  • Khuyên đi map đầu của 4-5 mức normal.
  • Những vật phẩm này rơi khá nhiều. Thậm chí có thể nhặt được hết khi đi 4-4 mức Normal mà không hoàn thành map.
 3. Đánh bại King Nasod (Boss) 4 lần ở 4-6 bất kì mức nào.
 4. Nói chuyện với AllegroFeita
 5. Thu thập 20 Pure El Elements từ Glitter Necromancers ở Feita (Rơi rất ít).
  • Khuyên đi 5-3 cổng trên có miniboss. ( Mức very hard).

Skill Tree

Option 1 Fixed Option 2 Fixed
Blank.png NWActive1.png Blank.png STPassive2.png Level 35
Trappingarrow.png Blank.png LockCover.png TA fungus.png
Blank.png Level 45
Sharpenarrow.png Blank.png NWPassive2.png Blank.png Level 50
NWSActive1.png Blank.png NWSActive2.png Vitalpointpiercing.png Level 55
Wrath seed.png Blank.png LockCover.png Eldrasil's rage.png
Blank.png Level 60
Blank.png LockCover.png NWI.png
Blank.png Blank.png Level 65


Additional Combos

Image Description Damage
NWCombo1Fixed.png Sword Switch

Rena kicks the target once, switches to dagger and strikes 3 times. The last hit knocks the enemy away.

 • Vital Point Piercing and Calculated Strike affect this combo.
 • This combo is slower then Trapping Ranger's normal ZZZZZ combo, but the damage output is higher.
 • 29 May 2014 KR: Motion becomes faster. X cancel point added in X command. [Video]
 • With 1 nature orb, the last hit allows the orb to explode and stun the target instead of launching.

Z.png 120% Phy. Damage
X.png 160% Phy. Damage
X.png 230% Phy. Damage
X.png 300% Phy. Damage

NWCombo2Fixed.png Gliding Kick

Rena runs (>>), momentarily pause, rushes forward (>), leaps into the air (^), and kicks twice (ZZ). The last kick knocks the target away. [How to perform]

 • Can be looped to run forward faster. e.g: >>[pause]>[pause]>repeat, or if you manage perfect timing, >>[pause]>[jump]>>[pause]>[jump]>>repeat (latter boosts the covered distance further).
 • Fun fact: When doing the 2nd dash, if you don't jump, Rena will sprint forward and almost fall.
 • With 1 nature orb, the last hit allows the orb to explode and stun the target instead of knocking down.

DR.pngPauseR.pngU.png
Z.png 100% Phy. Damage
Z.png 200% Phy. Damage

NWCombo3Fixed.png Twig Shots

A change of shots, Rena now can shoot 'Twigs' instead of arrows that do not knock down in some of her combos including XX(X)X, ZZZ(X), >>(X) and >>^(X). Upon impact, the 'Twig' explodes and causes damage to surrounding victims.

 • Shooting targets that have the Delayed Fire skill will add the amount of stacks on it.
 • 29 May 2014: >>^X Arrow pierces through on the surface without explosion if there is no target.

Twig Impact: 50% Phy. Damage
Twig Explosion: 150% Phy. Damage


Skills

Hyper Active

NWI.png Innocent lock.gif

Special Active

Trappingarrow.png Trapping Arrow - Buster
TA fungus.png Trapping Arrow - Fungus lock.gif
NWSActive1.png Furious Engage
NWSActive2.png Gliding Strike


Active

NWActive1.png NWActive2.png Delayed Fire
Wrath seed.png Seeds of Wrath
Eldrasil's rage.png Eldrasil's Fury lock.gif


Passive

STPassive2.png Intermediate Physical Offense Training
Vitalpointpiercing.png Vital Point Piercing
NWPassive2.png Calculated Strike
Sharpenarrow.png Sharpen Arrow


Videos


GalleryTrivia

 • Night Watcher is Rena's job branch to follow the Transform theme; a desperate act done in order gain a tremendous boost in power.
  • Rena dedicates herself to becoming the leader of the Night Savers in exchange for the group's power and obtaining Erendil.
 • The hairstyle for Night Watcher is similar to Rena's base job with more hair splits and such.


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta