Night Watcher/vi

From Elwiki
Jump to: navigation, search
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
Night Watcher
NWNew2.png
Name Rena
Class Night Watcher
Weapon Bow, Erendil, Traps
Age Unknown
Class Tree Rena > Trapping Ranger > Night Watcher
Release Date Korean Flag.png 9 August 2012
Chinese Flag.png 10 July 2013
Europeanunion.png 18 July 2013
Flag-us.png July 31st, 2013
Statistics
Night Watcher

pChart

Speed: Slow Average Fast
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Average Hard
Mọi người làm theo lệnh của tôi!


Night Watcher

Specialty

Rena giờ có thể bắn 'Twig Shots' để gây thêm sát thương. Cô cũng đã cường hóa combo Erendil. Với thêm combo cơ động, cô có thể nhảy vào và ra khỏi các tình huống chiến đấu. Với Delayed Fire, Night Watcher có thể điều khiển cuộc chiến!

Background

Night Savers gửi Rena, Trapping Ranger đi điều tra một vụ bắt cóc sau khi nhận lời giúp đỡ Ponggos. Nhiệm vụ của những chiến binh elf là tìm ra người đứng đằng sau hành động này. Nhưng khi cô biết Vua Nasod đáng sợ đang giữ những Ponggos, cô không thể mặc kệ. Rena coi Ponggos như những người bạn thân, và cô phải ngay lập tức cứu họ.

Với sự giúp đỡ của Elsword và những người trong El Search Party, Rena tấn công và đánh bại Vua Nasod. Trapping Ranger giải cứu Ponggos bị bắt cóc, và cư dân Altera đều rất biết ơn. Nhìn thấy thanh kiếm nứt Erendil của Rena, thợ rèn của làng đã rèn nó thành một thanh kiếm mạnh hơn, vĩ đại hơn cho tinh linh dũng cảm, người, từ bây giờ, mang trên mình danh dự của Night Watcher.

Second Class Advancement

Ở Lv35, Trapping Ranger có thể chuyển thành Night Watcher. Nhiệm vụ chuyển job thứ hai có thể nhận được từ Ariel, NPC ở mọi thành phố. Night Watcher cũng có thể nhận được bằng cách sử dụng Item Mall item: Badge of the Night WatcherNWInstantjob.png.

Night Watcher

 1. Nói chuyện với Altera Pongo Elder Adel.
 2. Thu thập 7 Pongstens từ Nasods trong Altera region.
  • Khuyên đi map đầu của 4-5 mức normal.
  • Những vật phẩm này rơi khá nhiều. Thậm chí có thể nhặt được hết khi đi 4-4 mức Normal mà không hoàn thành map.
 3. Đánh bại King Nasod (Boss) 4 lần ở 4-6 bất kì mức nào.
 4. Nói chuyện với AllegroFeita
 5. Thu thập 20 Pure El Elements từ Glitter Necromancers ở Feita (Rơi rất ít).
  • Khuyên đi 5-3 cổng trên có miniboss. ( Mức very hard).

Skill Tree

{{

Skills Passives Locked
NWActive1.png Callofruin.png NWPassive2.png Level 35
TA fungus.png LockCover.png NWSActive2.png
Level 45
Wrath seed.png Level 50
NWSActive1.png Level 55
Sharpenarrow.png LockCover.png Vitalpointpiercing.png
Level 60
LockCover.png NWI.png
Level 65

}}

Additional Combos

Image Description Damage
NWCombo1Fixed.png Sword Switch

Rena kicks the target once, switches to dagger and strikes 3 times. The last hit knocks the enemy away.

 • Vital Point Piercing and Calculated Strike affect this combo.
 • This combo is slower then Trapping Ranger's normal ZZZZZ combo, but the damage output is higher.
 • 29 May 2014 KR: Motion becomes faster. X cancel point added in X command. [Video]
 • With 1 nature orb, the last hit allows the orb to explode and stun the target instead of launching.

Z.png 120% Phy. Damage
X.png 160% Phy. Damage
X.png 230% Phy. Damage
X.png 300% Phy. Damage

NWCombo2Fixed.png Gliding Kick

Rena runs (>>), momentarily pause, rushes forward (>), leaps into the air (^), and kicks twice (ZZ). The last kick knocks the target away. [How to perform]

 • Can be looped to run forward faster. e.g: >>[pause]>[pause]>repeat, or if you manage perfect timing, >>[pause]>[jump]>>[pause]>[jump]>>repeat (latter boosts the covered distance further).
 • Fun fact: When doing the 2nd dash, if you don't jump, Rena will sprint forward and almost fall.
 • With 1 nature orb, the last hit allows the orb to explode and stun the target instead of knocking down.

DR.pngPauseR.pngU.png
Z.png 100% Phy. Damage
Z.png 200% Phy. Damage

NWCombo3Fixed.png Twig Shots

A change of shots, Rena now can shoot 'Twigs' instead of arrows that do not knock down in some of her combos including XX(X)X, ZZZ(X), >>(X) and >>^(X). Upon impact, the 'Twig' explodes and causes damage to surrounding victims.

 • Shooting targets that have the Delayed Fire skill will add the amount of stacks on it.
 • 29 May 2014: >>^X Arrow pierces through on the surface without explosion if there is no target.

Twig Impact: 50% Phy. Damage
Twig Explosion: 150% Phy. Damage


Skills

Hyper Active

NWI.png Innocent lock.gif

Special Active

Trappingarrow.png Trapping Arrow - Buster
TA fungus.png Trapping Arrow - Fungus lock.gif
NWSActive1.png Furious Engage
NWSActive2.png Gliding Strike


Active

NWActive1.png NWActive2.png Delayed Fire
Wrath seed.png Seeds of Wrath
Eldrasil's rage.png Eldrasil's Fury lock.gif


Passive

STPassive2.png Intermediate Physical Offense Training
Vitalpointpiercing.png Vital Point Piercing
NWPassive2.png Calculated Strike
Sharpenarrow.png Sharpen Arrow


Videos


GalleryTrivia

 • Night Watcher is Rena's job branch to follow the Transform theme; a desperate act done in order gain a tremendous boost in power.
  • Rena dedicates herself to becoming the leader of the Night Savers in exchange for the group's power and obtaining Erendil.
 • The hairstyle for Night Watcher is similar to Rena's base job with more hair splits and such.


Characters
     ElswordNEW.png Elsword

ElswordNEW.png
Knight
Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
     AishaNEW.png Aisha

AishaNEW.png
Magician
Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
     RenaNEW.png Rena

RenaNEW.png
Ranger
Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
     RavenNEW.png Raven

RavenNEW.png
Taker
Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master

TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)


Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist

TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)


Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran
Commander

TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran
Commander
(Transcendence)
     EveNEW.png Eve

EveNEW.png
Another Code
Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic

Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis

TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)


Arrowdown2.png
CANEW.png
Code:
Architecture

Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress

TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)


Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra

Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle
Seraph

TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle
Seraph
(Transcendence)
     ChungNEW.png Chung

ChungNEW.png
Guardian
Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian

Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting
Guardian

Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian

Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
TTTransNEW.png
Tactical Trooper
(Transcendence)
     AraNEW.png Ara

AraNEW.png
Little Xia
Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
     ElesisNEW.png Elesis

ElesisNEW.png
Free Knight
Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
     AddNEW.png Add

AddNEW.png
Tracer
Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
     LuCielNEW.png Lu/Ciel

LuCielNEW.png
Demon Power
Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
     RoseNEW.png Rose

RoseNEW.png
Jamming
Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
     AinNEW.png Ain

AinNEW.png
Lofty Angel
Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme
Thaumaturgy

TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LANEW.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen
Emotion

TrantestC.png
EETransNEW.png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia

TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)