Optimus/vi

From Elwiki
Optimus
Full Name
Anna Testarossa (Rose)
Class
Optimus
Weapon
Súng tự động, Súng lục, Đại bác, Súng trường, Triệu hồi Robot, Drone lõi G, Volt MX
Age
22
Class Tree
> > >
Release Date
24 March 2016
27 July 2016
27 July 2016
27 July 2016
27 July 2016
Statistics
Speed
Average
Range
Medium
Difficulty
Hard
Magical
Cái cảm giác khi liên tục chế tạo, tìm cách để các thiết kế thoát khỏi cái dớp yếu đuối của một món vũ khí đơn thuần, thật sự không thể diễn tả được!

Optimus

Bỗi Cảnh

Rose không thỏa mãn với các thiết kế của cô ấy. Mặc dù xét về mặc năng lực của chúng là tuyệt vời, cô lại cảm thấy thấy chúng thiếu tính thẩm mỹ. Cô muốn tạo ra một robot vô địch cả về sức mạnh lẫn vẻ đẹp. Trong quá trình nghiên cứu, Rose phát hiện máy phát El Energy được dùng bởi các Nasods ở Altera. Nó cho phép cô thiết kế lại các robot, giảm kích thước, tăng tình thẩm mỹ mà không ảnh hưởng tới năng lực của chúng. Cô ấy, với sức mạnh hủy diệt của những cỗ máy, đứng trên chiến trường với tư cách Nữ Thần (Goddess of Machine)

Thăng Cấp Lần Hai

Ở cấp 35, Metal Heart có thể thăng cấp thành Optimus. Nhận nhiệm vụ thăng cấp ở Ariel.
Cũng có thể thăng cấp Optimus bằng vật phẩm Optimus's Stamp

Optimus

 1. Nói chuyện với AdelAltera.
 2. Thu thập 30 Nasod Cores từ quái Nasod ở bất cứ dungeon nào ở vùng Altera (khuyến khích 4-6).
 3. Thu thập 4 vật phẩm rơi ra từ King Nasod4-6 mức Normal hoặc cao hơn (☆).
 4. Nói chuyện với LentoFeita.
 5. Thu thập 40 reagents từ Glitter NecromancersFeita.

Bạn có thể Transcend ở cấp 70.

Cây kỹ năng

Skills Passives
Level 35

Level 45
Level 50
Level 55

Level 60

Level 65
Transcendence
Level 70

Level 80

Level 90
Level 95
 • 2nd Job Skill Traits unlocked at Level 70.
 • 2nd Job Final Enhanced Skill unlocked upon Transcending.
 • Transcendence Skill Traits unlocked at Level 99.
 • Transcendence Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 3rd job class.


Các Combo Mới

 : All damage values for new and preexisting commands receive a 1.1x multiplier during 2nd job.
Image Description Damage
Triple Kick

Sau chuỗi đá , thực hiện một cú đá tới tầm trung, kết thúc bằng việc hất tung kẻ thù.


146% Phy. Damage
146% Phy. Damage
180% Phy. Damage

Back Dive Shooter

Sau chuỗi , nhảy lùi xa về sau để tiếp đất, chuyển qua súng tự động và nhả đạn.

(Any )
146% Phy. Damage + 182% Phy. Damage
61% Phy. Damage + 10% Phy. Damage x6


Kỹ năng

Hyper Active

Special Active

Passive


Transcendence

Completing the following advancement quest or using the Item Mall item: Book of Transcendence: God's Will will advance to your Transcendent 2nd job.

Optimus/vi
Limit Break 1/5
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives
 • Achieve level 70
 • Complete your Second Job Advancement
 • Clear 2 dungeons in your level range
  (excluding Ruben/Event Dungeon/Guild Mini Game/Guild Expedition/Ereda Island/Dimension of Sinister Intent/Twisted Time and Space - Fahrmann's Peak/Henir's Time and Space/Gate of Darkness/Add's Energy Fusion Theory)
Description

[Book of Transcendence] - Intro
Many seek power, but it's not easy to acquire one. Among those that seek power, the El Masters have achieved theirs in a unique way.
Each El Master has overcome their limits using their innate abilities. This book, specifically, will be narrating the power of transcendence, a power that was developed and used by the Earth Master.
Power of Transcendence is given to those that overcome their limits, no matter their origin.
First, one should prove their worth.

Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
EXP 0 N/A N/A
ED 0 N/A N/A
EP 0 N/A N/A
AP 0
}}
Limit Break 2/5
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives
 • Complete the quest Limit Break 1/5
 • Collect Symbol of Resolve (Sander, Lanox, Atlas, Elysion dungeons) 0/2
Description

[Book of Transcendence] - Chapter 1
Those who seek power must first look and see if they are properly prepared.
A powerful body obtained through regular training is important, one's resolve to face difficult trials is more important.
Your firm resolve and belief in yourself will materialize Symbol of Resolve.

Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
EXP 0 N/A N/A
ED 0 N/A N/A
EP 0 N/A N/A
AP 0
}}
Limit Break 3/5
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives
 • Complete the quest Limit Break 2/5
 • Collect Symbols of Determination (Sander, Lanox, Atlas, Elysion dungeons) 0/2
Description

[Book of Transcendence] - Chapter 2
Transcendence is the power to overcome your limits. You must undergo trials in order to find the key to do so.
Though a proven method is to throw yourself in danger, you need the determination to turn those dangerous situations into an opportunity.
Your unshaken determination will materialize as Symbol of Determination.

Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
EXP 0 N/A N/A
ED 0 N/A N/A
EP 0 N/A N/A
AP 0
}}
Limit Break 4/5
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives
 • Complete the quest Limit Break 3/5
 • Collect Symbol of Purpose (Sander, Lanox, Atlas, Elysion dungeons) 0/1
Description

[Book of Transcendence] - Chapter 3
Those seeking the power of transcendence will face many trials. When you lose yourself in face of these trials, you must remember your goal, your purpose.
Your single minded focus in showing your purpose will materialize as Symbol of Purpose and put you closer to transcendence.

Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
EXP 0 N/A N/A
ED 0 N/A N/A
EP 0 N/A N/A
AP 0
}}
Limit Break 5/5
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives
 • Complete the quest Limit Break 4/5
 • Clear 3 dungeons in your level range
  (excluding Ruben/Event Dungeon/Guild Mini Game/Guild Expedition/Ereda Island/Dimension of Sinister Intent/Twisted Time and Space - Fahrmann's Peak/Henir's Time and Space/Gate of Darkness/Add's Energy Fusion Theory)
Description

[Book of Transcendence] - Chapter 4
Those who have faced their limits, now you will face the final trial.
Only those who overcome their own limitations are truly worthy of power.
You will now face transcendence, but remember, those who found the end, will soon find themselves a new beginning.
Overcome your limits and prove your worth. Then, the power of transcendence will reside in you.

Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
EXP 0 [Cobo] Transcendence Useful Items Cube N/A
ED 0 N/A N/A
EP 0 N/A N/A
AP 0
}}


Transcendent Skills

Active

Passive


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Thông Tin Bên Lề

 • Optimus dựa trên class Optimus Awakening trong game Dungeon Fighter Online.
 • Cặp kính và tai nghe của cô trong trang phục mặc định à Top chứ không phải Hair.


Tên Gọi Khác

Server Name Translation
South Korea 옵티머스 Optimus
Japan オプティマス Optimus
Taiwan (Traditional Chinese) 機械之靈 Machinery Spirit
China (Simplified Chinese) 魂之主宰 Dominator of Soul
Spain Óptimus OptimusCharacters