Khác biệt giữa các Servers

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • italiano • 한국어 • polski • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
Elsword-Logo.png


Trang này bao gồm các so sánh về những bản cập nhật của các phiên bản Elsword khác nhau.

Nhân vật

Nhân vật
Content Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan Trung Quốc Bắc Mĩ Quốc Tế Châu Âu Thái Lan Brazil
Elsword Yes
Aisha Yes
Rena Yes
Raven Yes
Eve Yes
Chung Yes
Ara Yes
Elesis Yes
Add Yes
Lu/Ciel Yes
Rose Yes
Ain Yes

1st Class

1st Class
Content Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan Trung Quốc Bắc Mĩ Quốc Tế Châu Âu Thái Lan Brazil
Elsword Sword Knight Yes
Magic Knight Yes
Sheath Knight Yes
Aisha High Magician Yes
Dark Magician Yes
Battle Magician Yes
Rena Combat Ranger Yes
Sniping Ranger Yes
Trapping Ranger Yes
Raven Sword Taker Yes
Over Taker Yes
Weapon Taker Yes
Eve Code: Exotic Yes
Code: Architecture Yes
Code: Electra Yes
Chung Fury Guardian Yes
Shooting Guardian Yes
Shelling Guardian Yes
Ara Little Hsien Yes
Little Devil Yes
Little Specter Yes
Elesis Saber Knight Yes
Pyro Knight Yes
Dark Knight Yes
Add Psychic Tracer Yes
Arc Tracer Yes
Time Tracer Yes
Lu/Ciel Chiliarch Yes
Royal Guard Yes
Diabla Yes
Rose Heavy Barrel Yes
Bloodia Yes
Valkyrie Yes
Metal Heart Yes
Ain Lofty: Executor Yes
Lofty: Anpassen Yes
Lofty: Wanderer Yes

2nd Class

2nd Class
Content Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan Trung Quốc Bắc Mĩ Quốc Tế Châu Âu Thái Lan Brazil
Elsword Lord Knight Yes
Rune Slayer Yes
Infinity Sword Yes
Aisha Elemental Master Yes
Void Princess Yes
Dimension Witch Yes
Rena Wind Sneaker Yes
Grand Archer Yes
Night Watcher Yes
Raven Blade Master Yes
Reckless Fist Yes
Veteran Commander Yes
Eve Code: Nemesis Yes
Code: Empress Yes
Code: Battle Seraph Yes
Chung Iron Paladin Yes
Deadly Chaser Yes
Tactical Trooper Yes
Ara Sakra Devanam Yes
Yama Raja Yes
Asura Yes
Elesis Grand Master Yes
Blazing Heart Yes
Crimson Avenger Yes
Add Lunatic Psyker Yes
Mastermind Yes
Diabolic Esper Yes
Lu/Ciel Dreadlord Yes
Noblesse Yes
Demonio Yes
Rose Storm Trooper Yes
Crimson Rose Yes
Freyja Yes
Optimus Yes
Ain Arme Thaumaturgy Yes
Erbluhen Emotion Yes
Apostasia Yes

Transcendence

Transcendence
Content Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan Trung Quốc Bắc Mĩ Quốc Tế Châu Âu Thái Lan Brazil
Elsword Lord Knight Yes
Rune Slayer Yes
Infinity Sword Yes
Aisha Elemental Master Yes
Void Princess Yes
Dimension Witch Yes
Rena Wind Sneaker Yes
Grand Archer Yes
Night Watcher Yes
Raven Blade Master Yes
Reckless Fist Yes
Veteran Commander Yes
Eve Code: Nemesis Yes
Code: Empress Yes
Code: Battle Seraph Yes
Chung Iron Paladin Yes
Deadly Chaser Yes
Tactical Trooper Yes
Ara Sakra Devanam Yes
Yama Raja Yes
Asura Yes
Elesis Grand Master Yes
Blazing Heart Yes
Crimson Avenger Yes
Add Lunatic Psyker Yes
Mastermind Yes
Diabolic Esper Yes
Lu/Ciel Dreadlord Yes
Noblesse Yes
Demonio Yes
Rose Storm Trooper Yes
Crimson Rose Yes
Freyja Yes
Optimus Yes
Ain Arme Thaumaturgy Yes
Erbluhen Emotion Yes
Apostasia Yes

3rd Class

3rd Class
Content Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan Trung Quốc Bắc Mĩ Quốc Tế Châu Âu Thái Lan Brazil
Elsword Knight Emperor Yes No Yes
Rune Master Yes No Yes
Immortal Yes No Yes
Aisha Aether Sage Yes No Yes
Oz Sorcerer Yes No Yes
Metamorphy Yes No Yes
Rena Anemos Yes No Yes
Daybreaker Yes No Yes
Twilight Yes No Yes
Raven Furious Blade Yes No Yes
Rage Hearts Yes No Yes
Nova Imperator Yes No Yes
Eve Code: Ultimate Yes No Yes
Code: Esencia Yes No Yes
Code: Sariel Yes No Yes
Chung Comet Crusader Yes No Yes
Fatal Phantom Yes No Yes
Centurion Yes No Yes
Ara Apsara Yes No Yes
Devi Yes No Yes
Shakti Yes No Yes
Elesis Empire Sword Yes No Yes
Flame Lord Yes No Yes
Bloody Queen Yes No Yes}
Add Doom Bringer Yes No Yes
Dominator Yes No Yes
Mad Paradox Yes No Yes
Lu/Ciel Catastrophe Yes No Yes
Innocent Yes No Yes
Diangelion Yes No Yes
Rose Tempest Burster Yes No Yes
Black Massacre Yes No Yes
Minerva Yes No Yes
Prime Operator Yes No Yes
Ain Richter Yes No Yes
Bluhen Yes No Yes
Herrscher Yes No Yes

Max Level

Level tối đa hiện tại
Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan Trung Quốc Bắc Mĩ Quốc Tế Châu Âu Thái Lan Brazil
99

Thị trấn

Released Towns
Content Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan Trung Quốc Bắc Mĩ Quốc Tế Châu Âu Thái Lan Brazil
Ruben Yes
Elder Yes
Bethma Yes
Altera Yes
Feita Yes
Velder Yes
Hamel Yes
Sander Yes
Lanox Yes
Elysion Yes
Elrianode Yes

Phụ bản

Phụ bản
Content Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan Trung Quốc Bắc Mĩ Quốc Tế Châu Âu Thái Lan Brazil
11-6 Yes No Yes

Phụ bản/ Bãi quái đặc biệt

Phụ bản/ Bãi quái đặc biệt
Content Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan Trung Quốc Bắc Mĩ Quốc Tế Châu Âu Thái Lan Brazil
Henir Dungeon - Elysion Yes
Heroic Hell Mode Yes
Ereda Island - Season 3 Yes
Add's Energy Fusion Theory Yes
Dimension of Sinister Intent Yes
Twisted Time and Space - Fahrmann's Peak Yes No
Spooky Graveyard Hide-and-Seek Retired No Retired
Velder Academy Library Yes No Yes
Bethtera Army Yes
Gate of Darkness (GoD) - Season 3 Yes
Phụ bản bí mật - Season 5 Yes

Khác

Others
Content Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan Trung Quốc Bắc Mĩ Quốc Tế Châu Âu Thái Lan Brazil
Thú cưng Yes
Nhiệm vụ Sử thi Yes
Hệ thống Bang hội Yes
PvP Season 5 Retired Yes Retired
PvP Season 6 Yes No Yes
Ghi hình trong game Yes
Dịch vụ chia sẻ ngân hàng mới Yes
Hệ thống thẻ quái thú Yes
Hệ thống mật khẩu cấp 2 Yes
Hỗ trợ Xác minh OTP Yes No Yes No Yes No
Hệ thống Khóa vật phẩm Yes
Giọng nói cá nhân Yes No Retired Alternate Alternate No Retired
NPC Sử thi Yes
Hệ thống Thú cưỡi Yes
Hệ thống Kết hôn Yes
Hệ thống Sư đồ Yes
Hệ thống loại bỏ thành viên trong tổ đội Yes
Hệ thống Nhiệm vụ ngẫu nhiên Yes
Hệ thống Nghề nghiệp Yes
Hệ thống Tủ quần áo ma thuật Yes
Hệ thống Tùy chỉnh nhân vật Yes
Elrios Studio Yes
Suối nước nóng Elrios Yes
El Resonance Yes
Thành tựu Yes

Websites

Click vô đường link để truy cập vào các website của một quốc gia nào đó. Một vài cái yêu cầu proxy.

Server Publisher Official Link Restrictions
South Korea Nexon Elsword KR Only Korean players
(as of 03/01/2019)
Japan KOG Games Elsword JP Only Japan players
Taiwan Gamania (TIC) Elsword TW Only Hong Kong, Macao, and Taiwan players
China Giant Interactive
(ZT Game)
Elsword CN No IP block
North America KOG Games Elsword NA & International No IP Block
International
Europe Germany Gameforge Elsword DE No IP Block
Spain Elsword ES
France Elsword FR
Italy Elsword IT
Poland Elsword PL
United Kingdom Elsword UK
Thailand Asiasoft
(PlayPark)
Elsword TH No IP block