Elemental Master/vi

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
EMTiny.png Thiên nhiên pháp sư
EMHQ.png
Name Aisha
Class EMTiny.png Thiên nhiên pháp sư
Weapon Gậy phép, Phép thuật tự nhiên
Age 18
Height 162 cm
Class Tree Aisha > High Magician > Elemental Master
Release Date Korean Flag.png 7 January 2010
German Flag.png 11 May 2011
Flag-us.png July 13th, 2011
Chinese Flag.png 11 January 2012
Bresil Flag.png 07 August 2013
Statistics
Elemental Master
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Hết giờ chơi rồi!


Thiên nhiên pháp sư

Sở trường

Thiên nhiên pháp sư tiếp tục cuộc hành trình chinh phục 4 nguyên tố: Băng, Lửa, Gió và Sét. Cô học hỏi được nhiều kĩ năng mới với những đặc tính độc nhất, gây những tính trạng bất lợi và tấn công vùng rộng nhằm quét sạch một nhóm lớn kẻ địch. Pháp thuật cường hóa của cô giúp làm hao mòn sinh lực địch thêm nữa, cùng thời gian cường hóa dài hơn. Với đường lối tấn công linh hoạt, Thiên nhiên Pháp sư có thể miễn nhiễm với những mũi tên xé gió bằng có thể kích hoạt Quang Thể và tự tin đối diện những vật phóng và hấp thụ chúng không chút rụt rè. Thiên nhiên pháp sư là một lựa chọn hoàn hảo khi bạn cần bảo vệ, hoặc chiến đầu cùng sự giúp đỡ của tự nhiên.

Cốt truyện

Noi theo người thầy của mình, Aisha cố gắng nâng cao pháp lực của mình, rồi cuối cùng tôi luyện pháp thuật theo 4 nguyên tố tự nhiên. Nhận được sức mạnh mới cùng khả năng kiểm soát toàn bộ cục diện chiến trường, Aisha được tự hào gọi với cái tên Thiên nhiên Pháp sư!.

Thăng cấp nhân vật lần hai

Tại Lv35, Đại Pháp sư có thể thăng cấp lên Elemental Master. Nhiệm vụ chuyển nghề lần hai có thể nhận được từ Ariel, NPC event tại mọi thị trấn.
Còn có thể thăng cấp lên Elemental Master với vật phẩm từ Cash Shop: Thuốc tự nhiênEb.png.

Elemental Master

 1. Nói chuyện với Adel ở thành Altera.
 2. Thu thập 20 Memory Alloys từ Nasod quái vật trong phó bản Altera .
 3. Thu thập 5 Titanium Blades từ Nasod BladerNasod Foundry bất kì độ khó.
 4. Nói chuyện với Allegro ở thành Feita.
 5. Thu thật 40 Spirit of Devildoms từ Glitter Necromancers trong phó bản Feita.
  • Đề xuất: đi Underground Chapel chế độ Very Hard(☆☆☆).
  • Hoặc đi Spiral Corridor và chỉ giết Necromancer tại map đầu tiên của phó bản. Bạn sẽ chỉ tiêu hao 0,2 stamina mỗi lượt chạy,.


Skill Tree

Skills Passives Locked
Blank.png Circle FlameR.png AishaS6.png ElPass8.png Blank.png Level 35
Blank.png AishaS7.png Blank.png Blank.png LockCover.png Lightning Shower.png
Level 45
Blank.png Shining Body.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png AishaS26.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png AishaS14.png LockCover.png Elemental Research.png
Level 60
Blank.png LockCover.png EM.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 65


Kĩ thuật bổ sung

Image Description Damage/MP per hit
Em1.png
This combo can now also be done with X.pngX.pngZ.pngZ.png.
Lôi Trấn

Sau khi bắn 1 hoặc 2 hỏa cầu, Aisha có thể gọi ra một trận gió bảo, gây sát thương 3 lần và rồi kết thúc bằng một loạt những trận sét khi giữ phím Z.png.

X.png 130% Mag. Damage
Z.png 60% Mag. Damage x3
Z.png 100% Mag. Damage (x1~x6)

Em2.png Băng Cầu

Thay thế Pháp Cầu của X.pngX.pngRZ.pngZ.pngZ.pngUZ.pngZ.png thành một băng cầu. Băng cầu này có khả năng kéo địch thủ lại gần nhau và có thể sử dụng lên đối thủ có khiên. Thiên nhiên Pháp sư kinh nghiệm có thể lặp ZZ↑Z mà không sử dụng đến băng cầu, kéo dài combos.

X.png 130% Mag. Damage
X.png 130% Mag. Damage
RZ.png 30% Mag. Damage x6
4 MP per hit
+ 100% Mag. Damage
OR
Z.png 90% Phy. Damage
Z.png 120% Phy. Damage
UZ.png 100% Mag. Damage
Z.png 30% Mag. Damage x6
4 MP per hit
+ 100% Mag. Damage

EMCombo3.png Hỏa lốc

Sau khi đập mục tiêu một lần khi đang chạy, Aisha dịch chuyển đến chỗ mục tiêu, đập mạnh xuống cây gậy, rồi thực hiện kĩ thuật Hỏa Lốc.

DR.png
Z.png 150% Phy. Damage
X.png 220% Phy. Damage
X.png 100% Mag. Damage x3
X.png 210% Mag. Damage


Skills

Hyper Active

EM.png Elemental Storm lock.gif

Special Active

AishaS26.png Chain Burst
Water Cannon.png Water Cannon lock.gif
SI Meteorshower.png Meteor Shower
Lightning Shower.png Lightning Shower


Active

AishaS3.png Statue of Glory
Shining Body.png Elemental Body

Passive

Intermediate Magic Training.PNG Intermediate Magical Offense Training
Encouraging Aura.PNG Divine Aura
SI Abundanceofenergy.png Weaken Aura
Elemental Research.png Elemental Research
AishaS14.png Elemental Affinity lock.gif


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Trivia

 • Khi là Elemental Master, Aisha đôi khi được thấy cầm đọc một cuốn sách
 • Đa phần kĩ thuật của Elemental Master đòi hỏi một lượng lớn MP, nên khi cạn MP, cô không thể thực hiện kĩ thuật pháp thuật nữa.
 • Khi Aisha trau dồi kĩ năng ở Velder, áo choàng của cô có biểu tượng của Velder.
 • Sau đợt cập nhật màn hình chọn, mô tả của Elemental Master có ghi cô sử dụng 4 nguyên tố, nhưng thay đất bằng sét.
 • Kĩ năng của Elemental Master có thể gây một lượng lớn sát thương pháp thuật nếu tất cả đòn đánh đều trúng. Việc này khiến việc sử dụng kĩ năng của cô lên đối phương có kích cỡ bằng hoặc nhỏ hơn cô trở nên khó khăn.
 • Elemental Master nhận được nhiều kĩ thuật bổ sung hơn bất kì nhánh nào khác.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 엘리멘탈 마스터 Elemental Master
Japanese Flag.png Japan エレメンタルマスター Elemental Master
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 元素法師 Elemental Magician
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 元素导师 Elemental Master
German Flag.png Germany Elementmeisterin Elemental Master
Spanish Flag.png Spain Maestra de los elementos Element Master
French Flag.png France Maîtresse des éléments Element Master
Italian Flag.png Italy Esperta di Elementi Element Expert
Polish Flag.png Poland Władczyni Żywiołów Element Ruler
Bresil Flag.png Brazil Mestra Elemental Elemental Master


Characters
     ElswordNEW.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     AishaNEW.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     RenaNEW.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     RavenNEW.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     EveNEW.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     ChungNEW.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     AraNEW.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     ElesisNEW.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     AddNEW.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     LuCielNEW.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     RoseNEW.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     AinNEW.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth