Gate of Darkness

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
GoDButton.png

Gate of Darkness

Gate of Darkness là một dungeon kiểu phòng thủ, nơi bạn chiến đấu với quỷ dữ trong khi bảo vệ một cấu trúc nhất định. Có ba phiên bản khác nhau của dungeon này, mỗi bản đều có những phần thưởng, lối chơi và đối thủ khác nhau. Để biết thêm thông tin về mỗi phiên bản của Gate of Darkness, hãy sử dụng bảng dưới đây để tìm phiên bản bạn đang tìm kiếm.

Select Icon Dungeon Name Time of Availability
South Korean Server North American Server
KR ICON Gates Of Darkness.png Gate of Darkness (Season 1) Ngày 28 tháng 4 năm 2011 ~ 3 tháng 5 năm 2012 9 tháng 5 năm 2012 ~ 4 tháng 6 năm 2012
KR ICON Gates Of Darkness.png Gate of Darkness (Season 2) 3 tháng 5, 2012 ~ 18 tháng 4 năm 2013 26 tháng 9 năm 2012 ~ 3 tháng 12 năm 2013
Gods3 select.png Gate of Darkness (Season 3)
'(Phiên bản hiện tại)'
Dungeon hiện tại tính đến ngày 18 tháng 4 năm 2013 Dungeon hiện tại vào ngày 4 tháng 12 năm 2013

Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 어둠 의 문 Cổng bóng tối - Gate of Darkness
Japanese Flag.png Japan 闇 の 門 Cổng bóng tối - Gate of Darkness
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 奪魂 之 眼 Mắt kì dị - Eye of Prodigy
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 黑暗之门 Cổng bóng tối - Gate of Darkness
German Flag.png Germany Cổng Dunkles Cổng tối - Dark Portal
Spanish Flag.png Spain Portal de la oscuridad Cổng của bóng tối - Portal of Darkness
French Flag.png France Seuil des ténèbres Ngưỡng cửa bóng tối - Gate Sill of Darkness
Italian Flag.png Italy Portale dell'Oscurità Cổng bóng tối - Portal of Darkness
Polish Flag.png Poland Mroczne Wrota Cổng tối - Dark Gate
English Flag.png United Kingdom Cổng bóng tối - Dark Portal
Bresil Flag.png Brazil Portal das Sombras Cổng bóng tối - Portal of ShadowsDungeons
Hunting Fields