Mega Electron Ball: Justice/vi

From Elwiki
Trang sẽ tiếp tục được chỉnh sửa, xin hãy kiên nhẫn! ^^
Mega Electronball.PNG [Active] Tấn công mục tiêu với một quả cầu điện khổng lồ. Nếu có một đơn vị triệu hồi (aka summon), nó cũng sẽ bắn một quả cầu như vậy. (Skill có thể sử dụng trên không).
Core Activation Skill
 • Successful attack made during Awakening will activate the Core Attack.

Force Field Skill

 • Skill reacts to Force Fields

Final Enhanced Skill

 • 25% chance to fire 2 Electron Balls.


Yêu cầu

Class Level yêu cầu [Enhanced] Level Level mở Skill Trait trái Level mở Skill Trait phải
Eve 15 76 17 23


Thông tin Skill

Level Required Damage (Magical) Số Hit tối đa Kích cỡ (Size) Phạm vi (Range) Thời gian charge MP tiêu tốn Cooldown
Sốc (Shock) Nổ (Explosion) Sốc (Shock) Nổ (Explosion)
15 196% 847% 1 1 150% ~ 255% 125% ~ 156% 1 giây 50 MP 6 giây
[Enhanced] 76 1 (2) 1 (2)


Skill Traits

Empowered Mega Electron Ball Critical Mega Electron Ball
Level yêu cầu Hiệu ứng Chi tiết Level yêu cầu Hiệu ứng Chi tiết
Sốc (Shock) Nổ (Explosion) MP tiêu tốn
17 Damage increased to 120% 235.2% 1016.4% 23 MP Usage increased to 120%
Skill will ignore 50% defense (25% defense in PvP)
60 MP


Mẹo và thông tin

 • Mega Electron Balls cũng giống như cầu điện bình thường của Eve, nó chỉ thêm phím bấm kích hoạt thôi!
  • Nó được tính là một đòn tấn công đơn nên có thể sử dụng bất kỳ lúc nào trong combo.
  • Đây là một cầu điện di chuyển trên không, có kích cỡ lớn và phạm vi (range) rộng hơn.
 • Hitsun của Mega Electron Ball rất thấp, nên đối thủ vẫn có khả năng thoát khỏi combo.
 • Giống như cầu điện bình thường, Mega Electron Ball gây 2 hit; hit đầu chỉ gây damage lên đối thủ mà nó tiếp xúc đầu tiên và hit thứ 2 gây hiệu ứng "giật", gây damage lên các đối thủ trong phạm vi của nó. A delay before casting is also present so if one is hit, the cast will be cancelled.
 • It should be noted that the charge key, which is the skill key you've assigned it to, can be held down even during cooldown and the time held down will count towards the charge time.
 • The charge can be dissipated at no MP cost if you have Skill Slot B by switching to another slot. Another way would be to release the key during attack animations where it will fail to deploy. (Ex. >>^Z, ^Z, ^X, >>X, >>^X)
 • Mega Electron Ball is affected by Electron Accelerator, Queen's Potential, and El Crystal Spectrum.


Trivia

 • This is the second skill to have a positive Knockdown value, the first being Rena's Siege Mode


Updates

 • 04/20/2015 KR
  • Fixed explosion sound cutting off in the middle.
 • 04/30/2015 KR
  • Fixed charging sound still remaining even if you turn off the sound when using the skill.
 • 08/20/2015 KR
  • Removed from Code: Exotic and Code: Electra's skill tree.
  • Charge feature removed, making this skill always fire a fully charged version.
  • Visual effects updated.
  • MP cost increased to 50 MP.
 • 08/27/2015 KR
  • Nasod Scout, Oberon, Ophelia and Ferdinand will cast Mega Electron Ball together if they are fighting alongside.
 • 04/07/2016 KR
  • Fixed issue of Code: Empress not being able to use Mega Electron Ball even though having enough MP.
 • 04/21/2016 (KR) / 05/18/2016 (NA)
  • Fixed issue where MP Usage increase in [Enhanced] level.
  • Charge feature added.
   • Take 1 second to charge, the skill will be automatically used after 5 seconds.
   • Size is increased by 50% after charged.
   • Range is increased by 25% after charged.
  • Gigantic trait changed to Empowered.
 • 06/30/2016 (KR) / 07/13/2016 (NA)
 • 07/14/2016 KR
 • 08/11/2016 KR
 • 11/16/2016 KR


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 메가 일렉트론볼 Mega Electronball
Japanese Flag.png Japan メガエレクトロンボール Mega Electron Ball
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 电磁之核 Electromagnetic Core
German Flag.png Germany Mega-Elektronengeschoss Mega Electron Shot
French Flag.png France Méga tir d'électrons Mega Electron Shot