Difference between revisions of "Laby/vi"

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "Laby 1-1" to "Sparky Child")
(9 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Unreleased}}{{Development}}{{Languages|Laby}}
+
{{DISPLAYTITLE:Laby}}{{Languages|Laby}}
 
{{Infobox_character
 
{{Infobox_character
 
|name=Laby
 
|name=Laby
Line 7: Line 7:
 
|age=
 
|age=
 
|weapon=Gương
 
|weapon=Gương
|tree=[[Image:Whiteblank.png|40px|link=]] > [[Image:Laby1NEW.png|40px|link=Laby 1-1]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]]<br>[[Image:LabyNEW.png|40px|link=Laby]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]]<br>[[Image:Whiteblank.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]]
+
|tree=[[Image:Whiteblank.png|40px|link=]] > [[Image:Laby1NEW.png|40px|link=Sparky Child]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]]<br>[[Image:LabyNEW.png|40px|link=Laby]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]]<br>[[Image:Whiteblank.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]] > [[Image:Dunno.png|40px|link=]]
 
|VA=[[File:Korean_Flag.png|20px]] ??
 
|VA=[[File:Korean_Flag.png|20px]] ??
 
|Art=
 
|Art=
Line 74: Line 74:
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
| Đấm kẻ thù hai lần và đập tan chúng bằng Nisha (chiếc gương) to bự.
+
| Đấm kẻ thù hai lần và đập tan chúng bằng Nisha (chiếc gương) to bự (nhưng thật ra là chiếc gương vỡ tan còn quái thì cứ trơ trơ).
 
|  
 
|  
  
Line 94: Line 94:
  
 
== Video ==
 
== Video ==
*[https://www.youtube.com/watch?v=Rl7eY5K5Cow '''Animated Teaser: Nisha Labyrinth (Full Version)''']
+
*[https://www.youtube.com/watch?v=Rl7eY5K5Cow '''Teaser hoạt hình: Nisha Labyrinth (Phiên bản đầy đủ)''']
*[https://www.youtube.com/watch?v=YobtroNC2Tw '''Animated Teaser''']
+
*[https://www.youtube.com/watch?v=YobtroNC2Tw '''Teaser hoạt hình''']
*[https://www.youtube.com/watch?v=rKHzbb6O1Rw '''Voice Teaser "Horoscope"''']
+
*[https://www.youtube.com/watch?v=rKHzbb6O1Rw '''Teaser giọng nói "Horoscope"''']
*[https://www.youtube.com/watch?v=xOM4nJCboTo '''Voice Teaser "Laby Playing Alone"''']
+
*[https://www.youtube.com/watch?v=xOM4nJCboTo '''Teaser giọng nói" Laby chơi một mình"''']
*[https://www.youtube.com/watch?v=zo7hxLbAWk4 '''Voice Teaser "Laby's Song"''']
+
*[https://www.youtube.com/watch?v=zo7hxLbAWk4 '''Teaser giọng nói" Bài hát của Laby"''']
 
<br>
 
<br>
  
Line 104: Line 104:
 
=== Artwork ===
 
=== Artwork ===
 
<gallery widths=150px heights=150px>
 
<gallery widths=150px heights=150px>
File:LabyPortrait.png|Portrait artwork.
+
File:LabyPortrait.png| Artwork dọc.
 
File:LabyChibi.png|'''Horoscope''' Voice Teaser Chibi Artwork
 
File:LabyChibi.png|'''Horoscope''' Voice Teaser Chibi Artwork
File:LabyChibi2.jpg|'''Laby Playing Alone''' Voice Teaser Chibi Artwork
+
File:LabyChibi2.jpg|'''Laby chơi một mình''' Voice Teaser Chibi Artwork
File:LabyChibi3.png|'''Laby's Song''' Voice Teaser Chibi Artwork
+
File:LabyChibi3.png|'''Bài hát của Laby''' Voice Teaser Chibi Artwork
File:LabyNishaLabyrinth.png|'''Laby''' render from '''Nisha Labyrinth'''.
+
File:LabyNishaLabyrinth.png|'''Laby''' render từ '''Nisha Labyrinth'''.
File:LabyNishaLabyrinth1.png|'''Laby''' render from '''Nisha Labyrinth'''.
+
File:LabyNishaLabyrinth1.png|'''Laby''' render từ '''Nisha Labyrinth'''.
File:LabyNishaLabyrinth2.png|'''Laby''' render from '''Nisha Labyrinth'''.
+
File:LabyNishaLabyrinth2.png|'''Laby''' render từ '''Nisha Labyrinth'''.
File:LabyNishaLabyrinth3.png|'''Laby''' render from '''Nisha Labyrinth'''.
+
File:LabyNishaLabyrinth3.png|'''Laby''' render từ '''Nisha Labyrinth'''.
File:LabyNishaLabyrinth4.png|'''Laby''' render from '''Nisha Labyrinth'''.
+
File:LabyNishaLabyrinth4.png|'''Laby''' render từ '''Nisha Labyrinth'''.
 
</Gallery>
 
</Gallery>
  
 
=== Thông tin khác ===
 
=== Thông tin khác ===
 
<gallery widths=150px heights=150px>
 
<gallery widths=150px heights=150px>
File:Maze of the Black Forest.png|Maze of the Black Forest panorama.
+
File:Maze of the Black Forest.png|Toàn cảnh Mê cung Rừng đen .
File:MotBF Chapters.png|Maze of the Black Forest chapters 1 ~ 3.
+
File:MotBF Chapters.png|Mê cung Rừng đen chương 1 ~ 3.
File:MotBF Ending.gif|Maze of the Black Forest ending animation.
+
File:MotBF Ending.gif|Hoạt cảnh kết thúc Mê cung Rừng đen.
File:LabySilhouette.jpg|'''Laby''''s silhouette teaser.
+
File:LabySilhouette.jpg|Teaser bóng của '''Laby'''.
 
</Gallery>
 
</Gallery>
  
=== Winter Tournament 2018 ===
+
=== Giải đấu mùa đông 2018 ===
 
<gallery widths=150px heights=150px>
 
<gallery widths=150px heights=150px>
File:Winter2018DungeonTeaser1.png|New area.
+
File:Winter2018DungeonTeaser1.png|Khu vực mới.
File:Winter2018DungeonTeaser2.png|New bosses.
+
File:Winter2018DungeonTeaser2.png|Boss mới.
File:Winter2018DungeonTeaser3.png|New NPCs.
+
File:Winter2018DungeonTeaser3.png|NPC mới.
 
File:Winter2018DungeonTeaser4.png
 
File:Winter2018DungeonTeaser4.png
File:Winter2018DungeonTeaser5.png|New COBO owls, representing the likenesses of [[Ariel]], [[Luriel]], [[Camilla]], [[Myu]], and [[Adams]] respectively.
+
File:Winter2018DungeonTeaser5.png|COBO cú mới, đại diện tương ứng cho [[Ariel]], [[Luriel]], [[Camilla]], [[Myu]], [[Adams]].
 
</Gallery>
 
</Gallery>
 
<br>
 
<br>
  
== Trivia ==
+
== Thông tin ngoài lề ==
*In the voice teaser "Laby's Song", the second song '''Laby''' sings is sung to the tune of the German children's song [https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4nschen_klein '''Hänschen Klein'''].
+
*Trong Teaser giọng nói "Bài hát của Laby", bài hát thứ hai được hát theo giai điệu của bài hát thiếu nhi Đức [https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4nschen_klein '''Hänschen Klein'''].
*'''Laby''' named her mirror weapon "[https://en.wikipedia.org/wiki/Nisha Nisha]", which means "night" in Sanskrit.
+
*'''Laby''' đặt tên cho chiếc gương của em ấy là "[https://en.wikipedia.org/wiki/Nisha Nisha]", có nghĩa là "Đêm" trong tiếng Phạn.
*During the Winter Tournament 2018, the focus of Laby's job paths were revealed.
+
*Trong suốt giải đấu mùa đông 2018, thông tin về Job path của Laby đã được tiết lộ
**Her first path is a fighter class which can activate skills by using commands, her second path focuses more on her mirror, Nisha, and her third path is a summoning class.
+
**Line 1 của em ấy là một lớp cận chiến có thể kích hoạt kỹ năng bằng cách sử dụng command, Line 2 tập trung vào nhiều hơn vào chiếc gương Nisha của em ấy, Line 3 của Laby là một lớp triệu hồi.
 
<br>
 
<br>
  
== Alternative Names ==
+
== Các tên khác ==
 
{{AlternateLanguages
 
{{AlternateLanguages
 
|Color={{ColorSel|CharLight|Laby}}
 
|Color={{ColorSel|CharLight|Laby}}

Revision as of 23:00, 5 December 2018

Ngôn ngữ:English • العربية • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • polski • português do Brasil • русский • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
Tiny - Laby.png ???
Portrait - Laby.png
Name Laby
Class Tiny - Laby.png ???
Weapon Gương
Class Tree Whiteblank.png > 40px > Dunno.png > Dunno.png > Dunno.png
Icon - Laby.png > Dunno.png > Dunno.png > Dunno.png > Dunno.png
Whiteblank.png > Dunno.png > Dunno.png > Dunno.png > Dunno.png
Voice Actors Korean Flag.png ??
Release Date Korean Flag.png 6 tháng 12 năm 2018
Statistics
Laby

pChart

Speed: Slow Average Fast
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Average Hard
???

Icon - Laby.png Laby

[-]
-

Dunno.png[???]
-
Dunno.png[???]
-
Dunno.png[???]
-
Dunno.png[???]
-


Khả năng đặc biệt

Chờ cập nhật: -


Bối cảnh

Chờ cập nhật: -Thăng cấp lần thứ nhất (job 1)

Laby is required to be Lv.15 to begin her first class advancement.

At level 15, Laby can decide between advancing as a Sparky Child, Twinkle Child or Rusty Child.

Sparky Child SCJC2.png
Twinkle Child TCJC2.png
Rusty Child RCJC2.png

Cây kĩ năng

  1. REDIRECT Skill Tree: Mysterious Child


Combo

Combo Miêu tả Thiệt hại
Đấm kẻ thù hai lần theo sau bởi một cú móc và kết thúc với một cú đá về phía trước (Bạo lực vl). Em gái sẽ được Super Armor trong khi móc (-_-)
Đấm kẻ thù hai lần và đập tan chúng bằng Nisha (chiếc gương) to bự (nhưng thật ra là chiếc gương vỡ tan còn quái thì cứ trơ trơ).
Trượt về phía trước và đấm kẻ thù sau đó kết thúc bởi một cú móc. Em gái sẽ được Super Armor trong khi móc.


Kĩ năng

Special Active

LabySkill2.png Inner Aurora
LabySkill3.png Suplen
LabySkill4.png Oi!
LabySkill6.png Splashy Splashy
LabySkill7.png Crunch N' Munch
Lock.gifLv30Book.png Camilla's Secret Manual (Basic) is needed to unlock this skill, available through the Basic Training Skill Quest or Item Mall.


Active

LabySkill1.png BANGBANG
LabySkill5.png Andromeda!


Couple Skill

CSZE.png Extreme Heavenly Love
Lock.gifHQ Shop Item 269710.png Must currently be a couple or married to unlock this skill.


Theme


Video


Gallery

Artwork

Thông tin khác

Giải đấu mùa đông 2018


Thông tin ngoài lề

  • Trong Teaser giọng nói "Bài hát của Laby", bài hát thứ hai được hát theo giai điệu của bài hát thiếu nhi Đức Hänschen Klein.
  • Laby đặt tên cho chiếc gương của em ấy là "Nisha", có nghĩa là "Đêm" trong tiếng Phạn.
  • Trong suốt giải đấu mùa đông 2018, thông tin về Job path của Laby đã được tiết lộ
    • Line 1 của em ấy là một lớp cận chiến có thể kích hoạt kỹ năng bằng cách sử dụng command, Line 2 tập trung vào nhiều hơn vào chiếc gương Nisha của em ấy, Line 3 của Laby là một lớp triệu hồi.


Các tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 라비 Laby


Characters
     ElswordNEW.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     AishaNEW.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     RenaNEW.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     RavenNEW.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     EveNEW.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     ChungNEW.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     AraNEW.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     ElesisNEW.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     AddNEW.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     LuCielNEW.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     RoseNEW.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     AinNEW.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth