Phù Thủy Thứ Nguyên

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
DWTiny.png Phù Thủy Thứ Nguyên
DWPortraitNew.png
Name Aisha Landar
Class DWTiny.png Phù Thủy Thứ Nguyên
Weapon Pháp Trượng, Ma Pháp Không - Thời
Age 18
Height 162 cm (5 ft 4 in)
Class Tree Icon - Aisha.png > BaMNEW.png > DWNEW.png > DWTransNEW.png > Icon - Metamorphy.png
Release Date Korean Flag.png 26 tháng Bảy 2012
Flag-us.png 17 tháng Bảy 2013
Europeanunion.png 31 tháng Bảy 2013
Chinese Flag.png 7 tháng Tám 2013
Statistics
Phù Thủy Thứ Nguyên
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Hãy chuẩn bị đương đầu với Nữ Pháp Sư Aisha!~


DWNEW.png Phù Thủy Thứ Nguyên

[Một pháp sư làm chủ được khả năng xử lý năng lượng vật chất]
Vốn hiểu biết mới về phép thuật và năng lượng vật chất cho phép cô điều khiển và bóp méo được chiều không gian.

Shadow Body.png[Tràn trề Sinh lực]
Sử dụng kĩ năng này trước khi đánh. Cường hóa mạnh thân thể trong một thời gian ngắn. Tăng sức mạnh đòn đánh vật lý và hồi mana.
HeavyPress.png[Ép Mạnh]
Sử dụng kĩ năng này để gây ra combo với một kẻ địch, Ghi nhớ phép để gây sát thương lớn trong một khoảng thời gian ngắn.
DWSActive2.png[Mũi xoáy]
Sử dụng kĩ năng này để đâm xuyên qua kẻ địch. Một phép mạnh có thể tiêu diệt bất kì kẻ địch nào.
EnergySpurt.png[Bứt phá Năng lượng]
Sử dụng kĩ năng này để tung ra đòn cuối cùng. Năng lượng vật chất được tích lũy có thể xuyên giáp kẻ thù.


Bối cảnh

Aisha nhận thấy giới hạn thể chất của mình khi cô cố gắng trở thành một pháp sư chuyên về cận chiến. Khi ở Feita, Allegro đến thăm Aisha, anh đưa cho cô một cuộn giấy hiếm viết rằng những viên Moonstone chứa năng lượng thuần khiết đã rơi vào xứ sở Elrios trong khoảng thời gian diễn ra Harmony Festival.

Nữ pháp sư trẻ tuổi lên đường đi săn, và sau nhiều nỗ lực, cô thu thập đủ Moonstone và truyền năng lượng của chúng vào mặt dây chuyền ma pháp của mình. Lúc này một hiện tượng đã xảy ra—không-thời gian lập tức bị ngưng đọng—khiêm tốn mà nói: cô vừa đạt được sức mạnh điều khiển thời gian và không gian, một sức mạnh tuyệt vời. Vì vậy sau đó cô được biết đến như một Phù Thủy Thứ Nguyên, một pháp sư có thể điều khiển thời gian và không gian.

Thăng cấp nhân vật lần 2

Khi đạt đến cấp độ 35, Battle Magician có thể thăng cấp thành Phù Thủy Thứ Nguyên. Để nhận nhiệm vụ thăng cấp nhân vật lần hai, click vào thông báo chuyển job nằm dưới chỗ chọn bản đồ.
Cũng Có thể thăng cấp lên Phù Thủy Thứ Nguyên ngay lập tức bằng cách sử dụng vật phẩm trong Item Malll: Dimension Witch Moonstone Moonstone.png.

Phù Thủy Thứ Nguyên

 1. Nói chuyện với Altera Pongo Elder Adel.
 2. Thu thập 5 Memory Alloys từ Nasods.
 3. Thu thập 5 Drops từ Nasod Blader4-5: Nasod Foundry, sau đó tiêu diệt King Nasod 3 lần.
 4. Nói chuyện với AllegroFeita, sau đó tiêu diệt Dullahan Knight 3 lần.
 5. Thu thập 18 Moonstones từ Glitter Necromancer ở Feita.

Bạn có thể Siêu Việt ở Lv. 70.

Cây kĩ năng

Skills Passives Locked
Blank.png DWActive1.png EnergySpurt.png DWPassive2.png Blank.png Level 35
Blank.png Megaton Press.png Blank.png Blank.png LockCover.png DWSActive2.png
Level 45
Blank.png Shadow Body.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png DWSActive1.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png ManaflowOverdrive.png LockCover.png DWPassive1.png
Level 60
Blank.png LockCover.png FS.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 65
Blank.png DWTrans1.png Blank.png DWTrans4.png Blank.png Level 70 (Transcendence)
Blank.png Ring of Energy Blank.png Blank.png LockCover.png TransShared.png
Level 80
Blank.png DWTrans3.png Blank.png Blank.png LockCover.png DWTrans5.png
Level 90
Blank.png DWTrans6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 95
 • 2nd Job Skill Traits unlocked at Level 70.
 • 2nd Job Final Enhanced Skill unlocked upon Transcending.
 • Transcendence Skill Traits unlocked at Level 99.
 • Transcendence Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 3rd job class.


Combo bổ sung

Image Description Damage
DW2.png

Bom không gian

Hất tung đối thủ bằng combo X.pngX.pngDX.png hoặc DR.pngZ.pngX.pngX.pngX.png, sau đó tạo ra một quả bom không gian và kéo các đối thủ xuống đất và tại vị ở trung tâm quả bom đồng thời gây sát thương.

 • Post 06/02/2016 KR Patch:
  • Sửa lỗi quả bomb không gây sát thương.

X.png 54% Mag. Damage x3
X.png 54% Mag. Damage x3
DX.png 334% Mag. Damage
X.png 339% Mag. Damage x2 + 91% Mag. Damage
hoặc
DR.png
Z.png 189% Phy. Damage
X.png 371% Phy. Damage
X.png 378% Phy. Damage
X.png 0% Mag. Damage
X.png 339% Mag. Damage x2 + 91% Mag. Damage

DW1.png

Bẻ cong không gian

Aisha vòng ra sau mục tiêu, bắn cầu phép. Sau đó cô tạo ra một dòng năng lượng kéo các đối thủ về phía mình và gây sát thương. Dòng năng lượng có tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng nguyên tố trên vũ khí thấp hơn thông thường (khoảng đâu đó 25% so với tỷ lệ cơ bản).

 • Post KR 11/06/2014 patch:
  • Hình ảnh hiệu ứng được thêm vào để dễ dàng xác định đòn kéo.
  • Đòn X.png thứ 2 đốt 2MP mỗi hit.

DR.png
X.png 108% Mag. Damage x6
X.png 280% Mag. Damage + 113% Mag. Damage x4

DW3.png

Starball Star-warp

Bắn một cầu phép trên không, ngay sau đó kéo mục tiêu xuống đất và tạo một dòng năng lượng kéo các đối thủ trước mặt về phía mình.

DRU.png
X.png 108% Mag. Damage x6
Z.png 100% Mag. Damage
Z.png 280% Mag. Damage + 113% Mag. Damage x4


Kĩ năng

Hyper Active

FS.png Fate Space
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Special Active

DWActive1.png Space Distortion
EnergySpurt.png Energy Spurt
Megaton Press.png Megaton Press
DWSActive2.png Screw Driver
Lock.gifLv45Book.png Camilla's Secret Manual (Advanced) is needed to unlock this skill, available through the Advanced Training Skill Quest or Item Mall.
DWSActive1.png Impact Hammer


Active

Shadow Body.png Energetic Body

Passive

DWPassive2.png Magic Staff
ManaflowOverdrive.png Manaflow Overdrive
DWPassive1.png Space Leap
Lock.gifLv60Book.png Camilla's Secret Manual (Expert) is needed to unlock this skill, available through the Expert Training Skill Quest or Item Mall.


Videos


Thư viện ảnh

Artwork

Khác


Lề

 • Giống Battle Magician, Phù Thủy Thứ Nguyên cũng dùng sự biến đổi không-thời gian, giống như tên gọi của cô.
 • Like Battle Magician, Dimension Witch's skills also utilize the elements of time and space, hence her name.
 • Upon advancing to a Dimension Witch, Magical Makeup clothing will change according to Dimension Witch's job avatar and wings. This is because the clothing of Magical Makeup is made according to her pendant, which changed when she infused the pendant with moonstone energy.
 • After the release of Dimension Witch, equipping Magical Makeup causes a spike to appear at the tip of her staff, even as a Battle Magician.
 • When looking at Dimension Witch's mini icon in guild friend list, her abbreviation is a W instead of D. This is done to avoid confusion with Dark Magician.
 • During Dimension Witch's pre-release event in NA/UK, when summoned through her NPC Card, Dimension Witch oddly uses a Dark Magician's promotional staff.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 디멘션 위치 Dimension Witch
Japanese Flag.png Japan ディメンションウィッチ Dimension Witch
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 次元魔女 Thứ Nguyên Ma Nữ
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 次元魔女 Thứ Nguyên Ma Nữ
German Flag.png Germany Dimensionshexe Dimension Witch
Spanish Flag.png Spain Bruja dimensional Dimensional Witch
French Flag.png France Sorcière dimensionnelle Dimensional Witch
Italian Flag.png Italy Strega Dimensionale Dimensional Witch
Polish Flag.png Poland Czarodziejka Czasoprzestrzeni Phù Thủy Không Gian - Thời Gian
Bresil Flag.png Brazil Feiticeira Dimensional Dimensional Sorceress


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth