Royal Guard/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
RGTiny.png Royal Guard
Portrait - Royal GuardNoFX.png
Name Ciel
Class RGTiny.png Royal Guard
Weapon Dual Gun Blades, Cross-Shaped Blaster
Age 26
Class Tree Lu/Ciel > Lu/Royal Guard > Noblesse/Royal Guard
Release Date Korean Flag.png 15 January 2015
Statistics
Royal Guard
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Hừm, đóng vai một người quản gia cũng không quá tệ.


Lu/Royal Guard

Điểm mạnh

Royal Guard chuyên sâu về những đòn đánh của Ciel. Với món vũ khí mới trong tay, anh có thể bắn ra những viên đạn hạng nặng vào kẻ thù ở một khoảng cách an toàn. Anh cũng có thể rút linh hồn từ kẻ thù để gia tăng sức mạnh cho kỹ năng của mình.

Bối cảnh

Những thảm cảnh gây ra bởi sự xâm lăng của quỷ dữ dường như vô tận, và cái ngày mà Lu lấy lại được ngôi báu của cô ấy như càng xa hơn bao giờ hết. Ciel, người đã vượt qua được giới hạn của con người với sức mạnh của quỷ, tập trung tất cả sự cố gắng của anh ta để giúp Lu để cô có thể lấy lại được ngôi báu của mình càng sớm càng tốt. Từ lúc nào không hay, Ciel đã trở thành một quản gia mạnh mẽ. Với tất cả sự trợ giúp của Ciel, cả mồ hôi và máu, Lu tăng tốc trên con đường tìm lại sực mạnh và quyền lực của dòng máu quỷ thuần chủng

Thăng cấp nhân vật lần một

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Power Awaken, Lu/Ciel có thể lựa chọn để trở thành Chiliarch/Ciel hoặc Lu/Royal Guard.
Cũng có thể thăng cấp Lu/Royal Guard bằng vật phẩm trong Item Mall: Royal Guard's Soul HQ Shop Item 242372.png .

Royal Guard

 1. Tiêu diệt những quái vật sau ở 2-3 chế độ Rất Khó (☆☆☆):
  • 6 Little Soldier
  • 5 Big Soldier
 2. Thu thập 1 vật phẩm rơi ra từ William Phoru2-4 chế độ Rất Khó (☆☆☆).
 3. Thu thập 1 vật phẩm rơi ra từ Awakened Banthus 2-2 chế độ Rất Khó (☆☆☆).
 4. Tiêu diệt Wally No.8 2-5 chế độ Rất Khó (☆☆☆).


Ở Lv. 35, Lu/Royal Guard có thể thăng cấp thành Noblesse/Royal Guard.

Cây kỹ năng

Skills Passives Locked
Blank.png Royalguard9.png Royalguard1.png Royalguard3.png Blank.png Level 15
Blank.png Royalguard5.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png Royalguard7(New).png Blank.png Blank.png LockCover.png Royalguard2.png
Level 30
Blank.png Royalguard6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png Noblesse10.png Blank.png Royalguard8.png Blank.png Level 40
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Các Combo Mới

Image Description Damage
RGCombo1.png Cross Gatling / Cannon

After performing a normal combo, Ciel will pull out his cross shaped blaster and either rapid fire a barrage of bullets or fire a single powerful charged shot. A maximum of 5 set of barrages can be launched. You are still able to execute the charged shot after firing the barrages.

(After base Z or X combo)
X.png 95% Mag. Damage
Z.png 63.33%x3 Mag. Damage (x5) (3 MP x5)
OR
X.png 320~630% Mag. Damage (10 MP)

RGCombo2.png Dash Gatling / Cannon

After performing a dash attack, Ciel will low kick his enemy then pull out his cross shaped blaster and either rapid fire a barrage of bullets or fire a single powerful charged shot. A maximum of 5 set of barrages can be launched. You are still able to execute the charged shot after firing the barrages.

 • Despite it saying >>ZZZ and >>XXX, it is actually >>ZX and >>XX.

(After dash Z or X combo)
X.png 95% Mag. Damage
X.png 95% Mag. Damage
Z.png 63.33%x3 Mag. Damage (x5) (3 MP x5)
OR
X.png 320~630% Mag. Damage (10 MP)

RGCombo3.png Air Gatling

Ciel boosts himself upwards and pulls out his cross shaped blaster then rapidly fires a flurry of bullets down diagonally downwards.

DRU.png
X.png Mag. Damage 200%
Z.png 50% Mag. Damage (x3~24) (6~48 MP)


Kỹ Năng

Special Active

Royalguard5.png Soul Extortion
Royalguard7.png Demonic Breath
Royalguard2.png Fantasy Impromptu - 1st Movement lock.gif
Royalguard1.png Death Sentence of Marbas
Royalguard6.png Eschaton
Royalguard4.png Fantasy Impromptu - 2nd Movement lock.gif


Active

Royalguard10.png Trigger - Soul Surge
Royalguard9.png Trigger - Soul Eruption

Passive

RPassive4.png Basic Magical Offense Training
Royalguard3.png Soul Collector
LuCielSkill14.png Call to Arms
Royalguard8.png Communication - Restoration


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Thông Tin Bên Lề

 • Mặc dù Ciel cầm một vũ khí hình thập tự trong ảnh của Royal Guard, nhưng nó lại không bao giờ được thấy khi anh trong tư thế nghỉ. Thứ vũ khí này chỉ xuất hiện khi Ciel tấn công.
 • Khi mở hộp "1st job promo avatar box", Bạn sẽ nhân được bộ trang phục mặc định của Royal Guard đi kèm bộ trang phục cơ bản của Lu's.
 • Thiết kế của Royal Guard có vẻ dựa trên hình tượng người nhạc trưởng.
  • Áo của anh ấy nhìn rất giống áo của nhạc trưởng.
  • He has access to two skills which are musical segments of one 'piece', which are 'titled' Fantasy Impromptu - 1st Movement and Fantasy Impromptu - 2nd Movement. Both of these skill icons also show Ciel in poses commonly struck by conductors when directing an orchestra.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 로열가드 Royal GuardCharacters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta