Royal Guard/vi

From Elwiki
Mini Icon - Royal Guard.png Royal Guard
Royal Guard.png
Full Name
Ciel
Class
Mini Icon - Royal Guard.png Royal Guard
Weapon
Dual Gun Blades, Cross-Shaped Blaster
Age
26
Release Date
Korean Flag.png 15 January 2015
Statistics
Speed
Average
UI - Magical Class.png
Range
Long
Difficulty
Normal
Magical
Hừm, đóng vai một người quản gia cũng không quá tệ.


Lu/Royal Guard

Điểm mạnh

Royal Guard chuyên sâu về những đòn đánh của Ciel. Với món vũ khí mới trong tay, anh có thể bắn ra những viên đạn hạng nặng vào kẻ thù ở một khoảng cách an toàn. Anh cũng có thể rút linh hồn từ kẻ thù để gia tăng sức mạnh cho kỹ năng của mình.

Bối cảnh

Những thảm cảnh gây ra bởi sự xâm lăng của quỷ dữ dường như vô tận, và cái ngày mà Lu lấy lại được ngôi báu của cô ấy như càng xa hơn bao giờ hết. Ciel, người đã vượt qua được giới hạn của con người với sức mạnh của quỷ, tập trung tất cả sự cố gắng của anh ta để giúp Lu để cô có thể lấy lại được ngôi báu của mình càng sớm càng tốt. Từ lúc nào không hay, Ciel đã trở thành một quản gia mạnh mẽ. Với tất cả sự trợ giúp của Ciel, cả mồ hôi và máu, Lu tăng tốc trên con đường tìm lại sực mạnh và quyền lực của dòng máu quỷ thuần chủng

Thăng cấp nhân vật lần một

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Power Awaken, Lu/Ciel có thể lựa chọn để trở thành Chiliarch/Ciel hoặc Lu/Royal Guard.
Cũng có thể thăng cấp Lu/Royal Guard bằng vật phẩm trong Item Mall: Royal Guard's Soul HQ Shop Item 242372.png .

Royal Guard

 1. Tiêu diệt những quái vật sau ở 2-3 chế độ Rất Khó (☆☆☆):
  • 6 Little Soldier
  • 5 Big Soldier
 2. Thu thập 1 vật phẩm rơi ra từ William Phoru2-4 chế độ Rất Khó (☆☆☆).
 3. Thu thập 1 vật phẩm rơi ra từ Awakened Banthus 2-2 chế độ Rất Khó (☆☆☆).
 4. Tiêu diệt Wally No.8 2-5 chế độ Rất Khó (☆☆☆).


Ở Lv. 35, Lu/Royal Guard có thể thăng cấp thành Noblesse/Royal Guard.

Cây kỹ năng

Skills Passives
Blank.png
Royalguard9.png
Royalguard1.png
Royalguard3.png
Blank.png Level 15
Blank.png
Royalguard5.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
Royalguard7(New).png
Blank.png

LockCover.pngRoyalguard2.png

Blank.png Blank.png Level 30
Blank.png
Royalguard6.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png
Noblesse10.png
Blank.png
Royalguard8.png
Blank.png Level 40
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Các Combo Mới

Image Description Damage
Combo - Royal Guard 1.png Cross Gatling / Cannon

After performing a normal combo, Ciel will pull out his cross shaped blaster and either rapid fire a barrage of bullets or fire a single powerful charged shot. A maximum of 5 set of barrages can be launched. You are still able to execute the charged shot after firing the barrages.

(After base Z or X combo)
X.png 95% Mag. Damage
Z.png 63.33%x3 Mag. Damage (x5) (3 MP x5)
OR
X.png 320~630% Mag. Damage (10 MP)

Combo - Royal Guard 2.png Dash Gatling / Cannon

After performing a dash attack, Ciel will low kick his enemy then pull out his cross shaped blaster and either rapid fire a barrage of bullets or fire a single powerful charged shot. A maximum of 5 set of barrages can be launched. You are still able to execute the charged shot after firing the barrages.

 • Despite it saying >>ZZZ and >>XXX, it is actually >>ZX and >>XX.

(After dash Z or X combo)
X.png 95% Mag. Damage
X.png 95% Mag. Damage
Z.png 63.33%x3 Mag. Damage (x5) (3 MP x5)
OR
X.png 320~630% Mag. Damage (10 MP)

Combo - Royal Guard 3.png Air Gatling

Ciel boosts himself upwards and pulls out his cross shaped blaster then rapidly fires a flurry of bullets down diagonally downwards.

DRU.png
X.png Mag. Damage 200%
Z.png 50% Mag. Damage (x3~24) (6~48 MP)


Kỹ Năng

Special Active


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Thông Tin Bên Lề

 • Mặc dù Ciel cầm một vũ khí hình thập tự trong ảnh của Royal Guard, nhưng nó lại không bao giờ được thấy khi anh trong tư thế nghỉ. Thứ vũ khí này chỉ xuất hiện khi Ciel tấn công.
 • Khi mở hộp "1st job promo avatar box", Bạn sẽ nhân được bộ trang phục mặc định của Royal Guard đi kèm bộ trang phục cơ bản của Lu's.
 • Thiết kế của Royal Guard có vẻ dựa trên hình tượng người nhạc trưởng.
  • Áo của anh ấy nhìn rất giống áo của nhạc trưởng.
  • He has access to two skills which are musical segments of one 'piece', which are 'titled' Fantasy Impromptu - 1st Movement and Fantasy Impromptu - 2nd Movement. Both of these skill icons also show Ciel in poses commonly struck by conductors when directing an orchestra.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 로열가드 Royal GuardCharacters