Royal Guard/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
RGTiny.png Royal Guard
Portrait - Royal GuardNoFX.png
Name Ciel
Class RGTiny.png Royal Guard
Weapon Dual Gun Blades, Cross-Shaped Blaster
Age 26
Class Tree Lu/Ciel > Lu/Royal Guard > Noblesse/Royal Guard
Release Date Korean Flag.png 15 January 2015
Statistics
Royal Guard
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Hừm, đóng vai một người quản gia cũng không quá tệ.


Lu/Royal Guard

Điểm mạnh

Royal Guard chuyên sâu về những đòn đánh của Ciel. Với món vũ khí mới trong tay, anh có thể bắn ra những viên đạn hạng nặng vào kẻ thù ở một khoảng cách an toàn. Anh cũng có thể rút linh hồn từ kẻ thù để gia tăng sức mạnh cho kỹ năng của mình.

Bối cảnh

Những thảm cảnh gây ra bởi sự xâm lăng của quỷ dữ dường như vô tận, và cái ngày mà Lu lấy lại được ngôi báu của cô ấy như càng xa hơn bao giờ hết. Ciel, người đã vượt qua được giới hạn của con người với sức mạnh của quỷ, tập trung tất cả sự cố gắng của anh ta để giúp Lu để cô có thể lấy lại được ngôi báu của mình càng sớm càng tốt. Từ lúc nào không hay, Ciel đã trở thành một quản gia mạnh mẽ. Với tất cả sự trợ giúp của Ciel, cả mồ hôi và máu, Lu tăng tốc trên con đường tìm lại sực mạnh và quyền lực của dòng máu quỷ thuần chủng

Thăng cấp nhân vật lần một

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Power Awaken, Lu/Ciel có thể lựa chọn để trở thành Chiliarch/Ciel hoặc Lu/Royal Guard.
Cũng có thể thăng cấp Lu/Royal Guard bằng vật phẩm trong Item Mall: Royal Guard's Soul HQ Shop Item 242372.png .

Royal Guard

 1. Tiêu diệt những quái vật sau ở 2-3 chế độ Rất Khó (☆☆☆):
  • 6 Little Soldier
  • 5 Big Soldier
 2. Thu thập 1 vật phẩm rơi ra từ William Phoru2-4 chế độ Rất Khó (☆☆☆).
 3. Thu thập 1 vật phẩm rơi ra từ Awakened Banthus 2-2 chế độ Rất Khó (☆☆☆).
 4. Tiêu diệt Wally No.8 2-5 chế độ Rất Khó (☆☆☆).


Ở Lv. 35, Lu/Royal Guard có thể thăng cấp thành Noblesse/Royal Guard.

Cây kỹ năng

Skills Passives Locked
Blank.png Royalguard9.png Royalguard1.png Royalguard3.png Blank.png Level 15
Blank.png Royalguard5.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png Royalguard7(New).png Blank.png Blank.png LockCover.png Royalguard2.png
Level 30
Blank.png Royalguard6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png Noblesse10.png Blank.png Royalguard8.png Blank.png Level 40
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Các Combo Mới

Image Description Damage
RGCombo1.png Cross Gatling / Cannon

After performing a normal combo, Ciel will pull out his cross shaped blaster and either rapid fire a barrage of bullets or fire a single powerful charged shot. A maximum of 5 set of barrages can be launched. You are still able to execute the charged shot after firing the barrages.

(After base Z or X combo)
X.png 95% Mag. Damage
Z.png 63.33%x3 Mag. Damage (x5) (3 MP x5)
OR
X.png 320~630% Mag. Damage (10 MP)

RGCombo2.png Dash Gatling / Cannon

After performing a dash attack, Ciel will low kick his enemy then pull out his cross shaped blaster and either rapid fire a barrage of bullets or fire a single powerful charged shot. A maximum of 5 set of barrages can be launched. You are still able to execute the charged shot after firing the barrages.

 • Despite it saying >>ZZZ and >>XXX, it is actually >>ZX and >>XX.

(After dash Z or X combo)
X.png 95% Mag. Damage
X.png 95% Mag. Damage
Z.png 63.33%x3 Mag. Damage (x5) (3 MP x5)
OR
X.png 320~630% Mag. Damage (10 MP)

RGCombo3.png Air Gatling

Ciel boosts himself upwards and pulls out his cross shaped blaster then rapidly fires a flurry of bullets down diagonally downwards.

DRU.png
X.png Mag. Damage 200%
Z.png 50% Mag. Damage (x3~24) (6~48 MP)


Kỹ Năng

Special Active

Royalguard5.png Soul Extortion
Royalguard7.png Demonic Breath
Royalguard2.png Fantasy Impromptu - 1st Movement lock.gif
Royalguard1.png Death Sentence of Marbas
Royalguard6.png Eschaton
Royalguard4.png Fantasy Impromptu - 2nd Movement lock.gif


Active

Royalguard10.png Trigger - Soul Surge
Royalguard9.png Trigger - Soul Eruption

Passive

RPassive4.png Basic Magical Offense Training
Royalguard3.png Soul Collector
LuCielSkill14.png Call to Arms
Royalguard8.png Communication - Restoration


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Thông Tin Bên Lề

 • Mặc dù Ciel cầm một vũ khí hình thập tự trong ảnh của Royal Guard, nhưng nó lại không bao giờ được thấy khi anh trong tư thế nghỉ. Thứ vũ khí này chỉ xuất hiện khi Ciel tấn công.
 • Khi mở hộp "1st job promo avatar box", Bạn sẽ nhân được bộ trang phục mặc định của Royal Guard đi kèm bộ trang phục cơ bản của Lu's.
 • Thiết kế của Royal Guard có vẻ dựa trên hình tượng người nhạc trưởng.
  • Áo của anh ấy nhìn rất giống áo của nhạc trưởng.
  • He has access to two skills which are musical segments of one 'piece', which are 'titled' Fantasy Impromptu - 1st Movement and Fantasy Impromptu - 2nd Movement. Both of these skill icons also show Ciel in poses commonly struck by conductors when directing an orchestra.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 로열가드 Royal GuardCharacters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth